Vật lý Lớp 6 - Trang 4

Bài 1. Đo độ dài

Bài 1. Đo độ dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 9. Lực đàn hồi

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15. Đòn bẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 16. Ròng rọc

Bài 16. Ròng rọc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29. Sự sôi

Bài 28-29. Sự sôi

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26-27.8 trang 76 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.8*. Để tìm mối quan hệ giữa tốc độ bay hơi và diện tích mặt thoáng người ta làm thí nghiệm sau đây: - Rót đầy nước vào một ống nghiệm nhỏ rồi đổ nước này vào một cái đóa thủy tinh dùng trong phòng thí nghiệm. Lại rót đầu nước vào ống ...

nguyễn phương viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.7 trang 76 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.7. Các bình trong hình 26-27.1 đều đựng một lượng nước. Để cả ba bình vào trong phòng kín, hỏi sau một tuần, bình nào còn ít nước nhất, bình nào còn nhiều nước nhất Lời giải: Bình B còn ít nước nhất; bình A còn nhiều ...

WeagmaZoorm viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.5 trang 73 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.5*. Bỏ vài cục nước đá vào một cốc thủy tinh. Dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước đá, và cứ sau 1 phút lại ghi nhiệt độ của nước đá một lần, cho tới khi nước đá tan hết. Lập bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian và ...

nguyễn phương viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.4 trang 76 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.4. tại sao vào mùa lạnh, khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng trở lại? Lời giải: Trong hơi thở của người có hơi nước. Khi gặp mặt gương lạnh, hơi nước này ngưng tụ ...

Nguyễn Minh viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 21.13 trang 68 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.13. Lấy kéo cắt một băng dài từ tờ giấy bạc trong bao thuốc lá ( giấy bạc được cấu tạo từ 1 lớp nhôm mỏng ép dính với 1 lớp giấy). Dùng tay căng băng theo phương nằm ngang, mặt nhôm nằm ở phía dưới, rồi di chuyển băng đi lại trên ngọn ...

EllType viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.10 trang 75 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.10. Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần. Khi tăng tới 800C thì nhiệt độ của băng phiến dừng lại không tăng. Mặc dù vẫn tiếp tục đun. Hỏi khi đó băng phiến tồn tại ở thể nào? A. Chỉ có thể ở thể lỏng ...

EllType viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.12 trang 75 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.12. Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng? A. Bất cứ chất nào cũng đông đặc ở một nhiệt độ xác định là nhiệt độ nóng chảy của chất đó B. Một chất đã đông đặc ở nhiệt độ xác định, thì ...

Mariazic1 viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 26-27.3 trang 76 SBT Vật Lí 6

Bài 26-27: Sự bay hơi và sự ngưng tụ Bài 26-27.3. hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? A.sương đọng trên lá cây B.sương mù C. hơi nước D. mây ...

nguyễn phương viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.14 trang 75 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.14. Tại sao ở các nước hàn đới ( nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực) chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu, không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài trời? Lời giải: Vì ở những nước này, nhiệt độ ngoài trời có thể ...

Gregoryquary viết 11:20 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.2 trang 73 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.2. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng? A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc C. Nhiệt độ nóng chảy ...

WeagmaZoorm viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.2 trang 69 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.2. Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì : A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 100 o C B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100 o C C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 100 ...

nguyễn phương viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.8 trang 74 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.8. Trong trường hợp sau đây liên quan tới sự nóng chảy? A. Sương đọng trên lá cây B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắng C. Đun nước đổ đầy ấm, nước có thể tràn ra ngoài D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau ...

nguyễn phương viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.3 trang 73 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.3. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ không khí Lời giải: Vì nước dãn nở đặc biệt, không đều Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 ...

huynh hao viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.9 trang 74 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.9. Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó A. Không ngừng tăng B. Không ngừng giảm C. Mới đầu tăng, sau giảm D. Không đổi Lời giải: Chọn D Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí ...

pov-olga4 viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.7 trang 74 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.7*. Có khoảng 98% nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại ở thể lỏng và khoảng 2% tồn tại ở thể rắn: Hãy giải thích tại sao có sự chênh lệch lớn như thế? Lời giải: Vì nhiệt độ ở phần lớn bề mặt Trái Đất lớn hơn nhiệt độ ...

nguyễn phương viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.9 trang 71 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.9. Hình vẽ nào trong hình 22.1 phù hợp với trường hợp nhiệt kế 1 được đặt vào một cốc đựng nước nóng còn nhiệt kế 2 được đặt vào một cốc nước lạnh ? Lời giải: Chọn D Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí ...

nguyễn phương viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 21.3 trang 66 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.3. Để ghép chặt hai tấm kim loại vào nhau người ta thường dùng phương pháp tán rivê. Nung nóng đỏ đinh rivê rồi đặt nhanh vào lỗ xuyên qua hai tấm kim loại. Dùng búa tán đầu rivê còn lại cho bẹt ra. Khi nguội, đinh rivê sẽ xiết chặt ...

van vinh thang viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.15 trang 72 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.15. Trong một phòng thí nghiệm, người ta dùng nhiệt kế theo dõi, trong phòng và trong tủ có đặt đèn sấy. Hình 22.4 vẽ đường biểu diền sự biến thiên của nhiệt độ trong ngày. a. hãy dựa vào đường biểu ...

van vinh thang viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 20.8 trang 64 SBT Vật Lí 6

Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài 20.8. Khi tăng nhiệt độ của một lượng khí đựng trong bình kín làm bằng inva ( một chất rắn hầu như không dãn nỡ vì nhiệt), thì đại lượng nào sau đây của nó thay đổi? A. khối lượng riêng B. khối lượng ...

huynh hao viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 21.10 trang 68 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.10. Có hai băng kép loại "nhôm – đồng" và "đồng- thép". Khi được nung nóng thì hai băng kép đều công lại, thanh nhôm của băng thứ nhất nằm ở vòng ngoài, thanh thép của băng thứ hai nằm ở vòng trong. Hỏi cách sắp xếp các chất theo thứ ...

pov-olga4 viết 11:19 ngày 08/05/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>