Vật lý Lớp 6 - Trang 91

Bài 1. Đo độ dài

Bài 1. Đo độ dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 9. Lực đàn hồi

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15. Đòn bẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 16. Ròng rọc

Bài 16. Ròng rọc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29. Sự sôi

Bài 28-29. Sự sôi

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Câu 8 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 8 trang 35 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 8. Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó. ...

WeagmaZoorm viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 5 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 5 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 5. Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế:? ...

nguyễn phương viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 4 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 4 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 4. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây: ...

nguyễn phương viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 2 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 2 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 2. Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em. ...

van vinh thang viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 2 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 2 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6 C2. Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1,2,3 quả năng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1 ...

Mariazic1 viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 6 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 6 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 6. Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài: ...

huynh hao viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 3 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 3 trang 34 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 3. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau: ...

Gregoryquary viết 08:44 ngày 12/01/2018

Câu 5 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 5 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 5. Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau; ...

nguyễn phương viết 08:43 ngày 12/01/2018

Câu 3 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 3 trang 32 - Sách giáo khoa vật lí 6 Câu 3. Trong thì nghiệm vẽ ở hình 9.2. khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào? ...

van vinh thang viết 08:43 ngày 12/01/2018

Câu 1 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6

Câu 1 trang 31 - Sách giáo khoa vật lí 6 C1. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của câu sau: ...

Nguyễn Minh viết 08:43 ngày 12/01/2018

Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6

Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6 Thợ may thường dùng thước nào ...

WeagmaZoorm viết 08:42 ngày 12/01/2018

Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6

Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6 Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có. ...

van vinh thang viết 08:42 ngày 12/01/2018

Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6

Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6 Hãy ước lượng độ dài 1 m ...

Gregoryquary viết 08:41 ngày 12/01/2018

Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6

Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6 Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết ...

pov-olga4 viết 08:41 ngày 12/01/2018

Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6

Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6 Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em ...

Gregoryquary viết 08:41 ngày 12/01/2018

Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6

Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6 Có 3 thước đo sau đây: ...

nguyễn phương viết 08:41 ngày 12/01/2018

Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6

Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6 Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau ...

pov-olga4 viết 08:41 ngày 12/01/2018

Giải Bài Tập Vật Lý 6 (Học Tốt Vật Lý)

GIẢI BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 8 - HỌC TỐT VẬT LÝ Dưới đây là tổng hợp giải bài tập vật lý 6 trong sách giáo khoa và nâng cao. Các bạn hãy click vào từng link để xem chi tiết cách giải bài tập nhé. Hãy like và share để có thêm động lực đăng bài nha các bạn. Chúc bạn học tốt CHƯƠNG I: CƠ HỌC - Vật lý 6 bài ...

nguyễn phương viết 20:18 ngày 06/06/2017

Giải bài tập sự nở vì nhiệt của chất rắn lớp 6

Bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG Kết luận về Sự nở vì nhiệt của chất rắn. * Các chất rắn nở khi nóng lên và co lại khi lạnh đi. * Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. B. HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP. Câu 1: Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng ...

huynh hao viết 20:16 ngày 06/06/2017
<< < .. 88 89 90 91