Pháp luật

Luật đất đai: khái niệm, đối tượng, phương pháp điểu chỉnh, nguyên tắc cơ bản

a, Đối tượng điều chỉnh của Luật đất đai Đối tượng điều chỉnh của Luật đất đai là nhóm các quan hệ đất đai phát sinh một cách trực tiếp trong quá trình chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đất đai được các quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh. Bao gồm quan hệ giữa nhà nước với người sử dụng đất và ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:35 ngày 11/05/2018

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa

Nền dân chủ tư sản đã hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị tư sản, chủ yếu là thực hiện quyền lực và lợi ích của giai cấp tư sản. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị của nó, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:35 ngày 11/05/2018

Tư pháp quốc tế: khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh

Tư pháp quốc tế là một bộ môn khoa học pháp lý độc lập và là một ngành luật độc lập bao gồm các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự, thương mại, hôn nhân và gia đình, lao động và tố tụng dân sự có yếu tố nước ngoài. a, Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Sự hợp ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:35 ngày 11/05/2018

người tiến hành tố tụng dân sự

Người tiến hành tố tụng dân sự là người thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm: Chánh án Tòa án là người được bầu hoặc được bổ nhiệm theo quy định của pháp luật, là thủ trưởng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 11/05/2018

Các kiểu pháp luật trong lịch sử

Kiểu pháp luật là hình thái pháp luật được xác định bởi tập hợp các dấu hiệu, đặc trưng cơ bản của pháp luật thể hiện bản chất giai cấp, điều kiện tồn tại và phát triển của pháp luật trong một hình thái kinh tế – xã hội nhất định. Chủ nghĩa Mác – Lênin xem xét lịch sử xã hội như là một quá ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:34 ngày 11/05/2018

các nguyên tắc của luật quốc tế

a, Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền giữa các quốc gia là một trong những nguyên tắc cơ bản được thừa nhận rộng rãi của Luật quốc tế hiện đại và được ghi nhận rộng rãi trong nhiều văn bản quốc tế quan trọng. Nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:34 ngày 11/05/2018

Nội dung môn học xây dựng văn bản pháp luật

XÂY DỰNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT Chương 1: Khái quát về xây dựng văn bản pháp luật Chương 2: Hệ thống văn bản nhà nước Chương 3: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản nhà nước Chương 4: Ngôn ngữ trong văn bản pháp luật.Xây dựng và trình bày quy phạm pháp luật Chương 5: Quy trình xây dựng và ban ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:34 ngày 11/05/2018

Các hình thức thực hiện pháp luật

Thực hiện pháp luật là một quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế hợp pháp của các chủ thể pháp luật. Căn cứ vào tính chất của hoạt động thực hiện pháp luật, khoa học pháp lý đã xác định những hình thức thực hiện ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 11/05/2018

Khái niệm Luật tố tụng hình sự

a, Đối tượng điều chỉnh của Luật tố tụng hình sự Để đảm bảo cho việc phát hiện, xác định tội phạm và người phạm tội được chính xác, xử lý nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan sai người vô tội, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Bộ luật tố tụng hình sự quy ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 11/05/2018

Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự

a, Thủ tục giải quyết vụ án dân sự Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự: Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự là giai đoạn đầu tiên của tố tụng dân sự, thông qua việc khởi kiện và thụ lý phát sinh vụ án dân sự tại Tòa án. Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về cá nhân, tổ chức có quyền lợi bị xâm hại ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:34 ngày 11/05/2018

sự kiện pháp lý là gì ?

Quan hệ pháp luật phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt dưới tác động của ba điều kiện: quy phạm pháp luật, năng lực chủ thể và sự kiện pháp lý . Quy phạm pháp luật tác động tới các quan hệ xã hội nhất định và biến chúng thành quan hệ pháp luật. Như vậy, quy phạm pháp luật và năng lực chủ thể là ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:34 ngày 11/05/2018

Quy phạm pháp luậT

a, Khái niệm quy phạm pháp luật Đời sống cộng đồng xã hội đòi hỏi phải đặt ra nhiều quy tắc xử sự khác nhau để điều chỉnh hành vi xử sự của con người. Những quy tắc xử sự sử dụng nhiều lần trong đời sống xã hội được gọi là quy phạm. Quy phạm pháp luật chia ra làm hai loại: quy phạm kỹ thuật và ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 11/05/2018

các mục tiêu và biện pháp thực hiện chính sách dân số Việt Nam hiện hành

Mục tiêu : Mục tiêu tổng quát của chính sách dân số là thực hiện gia đình ít con, khoẻ mạnh, tạo điều kiện để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; nâng cao chát lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá – hiện đại hoá, góp phần vào sự phát triển nhanh và ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 11/05/2018

Khái niệm Luật hành chính

a, Đối tượng điều chỉnh của Luật hành chính Là các quan hệ xã hội hình thành trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, những quan hệ này gọi là quan hệ quản lý hành chính nhà nước hay quan hệ chấp hành điều hành, bao gồm các quan hệ sau: Quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước cấp trên với ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:34 ngày 11/05/2018

Trật tự xã hội, lệch lạc xã hội và kiểm soát xã hội

16.1. Trật tự xã hội: là một khái niệm biểu hiện tính tổ chức của đời sống xã hội, tính ngăn nắp của các hành động hay hệ thống xã hội. Khái niệm này bao hàm những khía cạnh khác nhau: – Ý tưởng về tính chủ định của hành vi xã hội của cá thể, về sự tồn tại của mối quan hệ qua lại, về sự đồng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 11/05/2018

thừa kế theo pháp luật là gì

Khái niệm và những trường hợp thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây: Không có di chúc (nghĩa là người có tài sản không định đoạt bằng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 11/05/2018

các loại hình phạt chính trong Bộ luật hình sự

Các loại hình phạt trong hệ thống hình phạt được quy định trong Bộ luật hình sự bao gồm mười bốn loại như sau: * Cảnh cáo (Điều 29 Bộ luật hình sự) Hình phạt cảnh cáo là sự khiển trách công khai của nhà nước do Tòa án tuyên đối với người phạm tội. Điều kiện áp dụng hình phạt cảnh cáo: đối ...

Trần Bảo Ngọc viết 14:34 ngày 11/05/2018

Nhà nước pháp quyền là gì?

Nhà nước pháp quyền là một hiện tượng chính trị – pháp lý phức tạp được hiểu và nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau, song chúng ta có thể hiểu nhà nước pháp quyền theo cách đơn giản, đó là một nhà nước quản lý kinh tế – xã hội bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật. Nhà ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 14:34 ngày 11/05/2018

Các giai đoạn tố tụng hình sự

a, Khởi tố vụ án hình sự Khởi tố vụ án hình sự là giai đoạn mở đầu của tố tụng hình sự trong đó có cơ quan thẩm quyền xác định có hay không có dấu hiệu tội phạm để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự. Hoạt động này do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử hoặc đơn vị ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 14:34 ngày 11/05/2018

khái niệm, quyền kế thừa theo di chúc

* Khái niệm di chúc và quyền của người lập di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có các quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế , truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Ví dụ: trong di chúc của ông A để ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 14:34 ngày 11/05/2018
1 2 3 >