Mới nhất

Vì sao thực vật Hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?

Thực vật Hạt kín phát triển đa dạng phong phú vì chúng có những đặc điểm sau: – Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng, trong thân có mạch dẫn phát triển hoàn thiện. ...

Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Cơ quan sinh sản của thông là nón đực và nón cái nằm trên cùng một cây. a) Nón đực: nhỏ, màu vàng mọc thành cụm ở đầu cành. Nón đực gồm: – Trục của nón nằm ...

Cây trồng khác cây dại như thế nào ? Do đâu có sự khác nhau đó ? Cho một vài ví dụ cụ thể.

Những điểm khác nhau giữa cây trồng và cây dại là: cây trồng có nhiều dạng khác nhau và khác với cây dại (là tổ tiên của chúng). Cây trồng có các tính chất khác hắn và ...

Thực vật Hạt kín xuất hiện trong điều kiện nào? Đặc điểm gì giúp chúng thích nghi được với điều kiện đó?

Khí hậu tiếp tục thay đổi, trở nên khô hạn do Mặl trời chiếu sáng liên tục, các Hạt trần nguyên thủy dần dần bị chết thay vào đó là các hạt kín. Đặc điểm gì giúp ...

Vi khuẩn dinh dưỡng như thế nào? Thế nào là vi khuấn kí sinh, vi khuẩn hoại sinh?

Dinh dưỡng của vi khuẩn: vi khuẩn có nhiều cách dinh dưỡng khác nhau, một số vi khuẩn có thể chế tạo chất hữu cơ để sống đó là vi khuẩn tự dưỡng. Phần lớn vi khuẩn sống ...

Giữa cây Hạt trần và cây Hạt kín có những điểm gì phân biệt, trong đó điểm nào là quan trọng nhất?

Hạt trần Hạt kín – Rễ, thân, lá thật. – Rễ thân, lá thật; rất đa dạng. – Có mạch ...

Nêu các đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có đặc điểm gì khác và giống nhau?

a) Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. * Tảo xoắn: Cơ thể đa bào. có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và ...

So sánh đặc điểm cấu tạo và sinh sản của cây thông và cây dương xỉ.

Cây thóng Cây dương xỉ Cây thông thuộc Hạt trần Cây dương xỉ thuộc nhóm Quyết – Thân ...

Thế nào là phân loại thực vật?

Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định. Người ta phân chia thực vật ...

Trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết? Cho ví dụ.

– Tăng khả năng thụ phấn của cây khi sự thụ phấn tự nhiên kém hiệu quả. Một số nông dân khi trồng bí ngô thường thụ phấn bổ sung để tăng khả năng kết trái của cây. – ...

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo?

So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu và tảo. * Giống nhau: chúng đều là những thực vật bậc thấp * Khác nhau: – Tảo: cơ thể có dạng đơn bào hoặc đa bào; ...

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Hiện tượng thụ phấn Hiện tượng thụ tinh Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy Thụ ...

So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác?

Cây có hoa Rêu – Có hoa – Chưa có hoa – Thân và lá có mạch dẫn ...

Kể tên một số cây có lá biến dạng ở địa phương và nêu chức năng của chúng.

Ở mỗi địa phương thì chủ yếu có cây dong ta và xương rồng biến dạng lá. * Lá biến thành gai như lá cây xương rồng, do sống ở những nơi khô cằn thiếu nước, lá biến ...

Có những loại lá biến dạng phổ biến nào? Chức năng của mỗi loại là gì?

* Lá biến thành cơ quan bắt mồi như lá cây nắp ấm: gân chính của một số lá kéo dài và phát triển thành hình có nắp đậy. Trong bình có chất dịch hấp dẫn sâu bọ, khi sâu bọ ...

Thế nào là hoa tự thụ phấn?

Hoa tự thụ phấn là hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó (hoa lạc, hoa đỗ đen. hoa đỗ xanh..) * Điểm khác nhau cơ bản của hoa tự thụ phấn và hoa giao ...

Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không ? Vì sao ? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận? Vì sao em biết?

Thân non có màu xanh cũng quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quang hợp. Những cây không ...

Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điếm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn?

Hoa thường ở ngọn cây hay ngọn cành, chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều nhỏ, nhẹ. Hạt phấn to, dính và thường có gai, đầu nhụy có chất dính. Các đặc điểm hoa ở ngọn cây giúp ...

1 2 3 4 .. > >>