Mới nhất

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 6(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Phân tử ADN tự nhân đôi theo những nguyên tấc nào? Nêu ví dụ chứng minh. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình giảm phân? Đề kiểm tra ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 8(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Sự biến đổi số lượng một cặp NST thường gặp ở dạng nào ? Cơ chế hình thành ra sao? Câu 2 . Bản chất của quá trình nguyên phân và giảm phân? ...

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (4 điểm) Ưu thế lai là gì ? Nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai ? Câu 4. (1 điểm) trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai ? ...

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 - Theo chuyên đề (có đáp án)

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm theo các chuyên đề trong chương trình Sinh học 12 - có đáp án từng câu. Tuyển tập câu hỏi QUY LUẬT DI TRUYỀN trong 3 đề ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 4 ...

Đề thi thử THPT QG môn Sinh năm 2018 trường THPT Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa (có đáp án)

Truy cập http://tuyensinh247.com/69-de-thi-thu-thpt-qg-mon-sinh-cua-cac-truong-thpt-chuyen-tren-ca-nuoc-nam-2018-co-loi-giai-chi-tiet-k504.html để xem lời giải chi tiết đề thi này và các đề khác. ...

Đề thi học kỳ 1 môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018, trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc(có đáp án)

Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm - có đáp án Đề thi thử THPT QG môn Sinh năm 2018 trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn - Điện Biên (có đáp án) ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 4(có lời giải chi tiết)

Khi cho 2 cây đậu Hà Lan giao phấn với nhau kết quả thu được 59 cây có vỏ hạt trơn và 61 cây có vỏ hạt nhăn. Biết ràng vỏ hạt trơn là trội hoàn toàn so với hạt nhăn. Hãy xác định kiểu gen của P và viết sơ đồ lai. ...

Đề thi khảo sát đội tuyển HSG môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 - THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc

Giải thích tại sao ở thực vật, khi cắt bỏ phần ngọn cây rồi chiếu ánh sáng từ một phía ta sẽ không quan sát được rõ hiện tượng hướng sáng nữa? Đề thi ...

Đề kiểm tra 15'' - HK II - Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 3. (5 điểm) thế nào là lai khác dòng, lai khác thứ, lai kinh tế? Cho ví dụ minh hoạ. Đề kiểm tra 15' - HK II - Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 1

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 10 ( lý thuyết và bài tập) ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 2(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Khái niệm về NST giới tính? Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường. Câu 2 . Bản chất và ý nghĩa của quá trình thụ tinh? Câu 3 . Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu các dạng đột biến cấu trúc NST. Nguyên nhân phát sinh đột biến NST? ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 5(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Nêu bản chất mối quan hệ của sơ đồ sau: Gen (1 đoạn ADN) → mARN → protein → tính trạng Câu 2 . Cấu tạo hoá học và cấu trúc không gian của phân tử ADN? Câu 3 . Thế nào là hiện tượng đa bội hoá và thể đa bội? Nêu đặc điểm của cơ thể đa bội. ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 7(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Biến dị là gì? Có mấy loại biến dị ? Nêu đặc điểm của loại biến dị không di truyền. Câu 2 . Nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng qua sơ đồ gen (đoạn ADN) → mARN → protein →tính trạng Câu 3 . Kết luận chung về di truyền học với con người? ...

Đề thi thử THPT QG môn Sinh trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc lần 2 (có đáp án)

Truy cập http://tuyensinh247.com/69-de-thi-thu-thpt-qg-mon-sinh-cua-cac-truong-thpt-chuyen-tren-ca-nuoc-nam-2018-co-loi-giai-chi-tiet-k504.html để xem lời giải chi tiết đề thi này và các đề khác. ...

Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn Sinh học 11 ( lý thuyết + bài tập)

Tải file về để xem toàn bộ đề cương Đề thi thử đặc sắc - chinh phục điểm 9 -10 môn Sinh - số 1 ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 3

Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan - có file pdf đề - lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 12 - Đề 5 ...

Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 4

Đề thi gồm 30 câu trắc nghiệm - có file tải về đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra học kỳ 1 - Sinh 10 - Đề 5 ...

Đề cương ôn tập học kỳ I - Sinh học 12 ( lý thuyết và bài tập)

Lý thuyết đầy đủ chương trình học kỳ I - Sinh học 12. Cuối đề cương có bài tập đi kèm có đáp án để học sinh làm thử. Đề cương ôn tập học kỳ I - Môn ...

Đề kiểm tra học kỳ I- Sinh 9 – Đề số 1(có lời giải chi tiết)

Câu 1 . Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai? Vì sao? Câu 2 . So sánh những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. ...

1 2 3 4 .. > >>