Mới nhất
Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

Giải Sinh lớp 12 Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật Bài 1 (trang 165 SGK Sinh học 12): Sự hiểu biết về tỉ lệ giới tính của sinh vật có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

Giải Sinh lớp 12 Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã Bài 1 (trang 180 SGK Sinh học 12): Thế nào là một quần xã sinh vật? Nêu sự khác nhau giữa quần thể sinh vật ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái Bài 1 (trang 203 SGK Sinh học 12): Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người

Giải Sinh lớp 12 Bài 34: Sự phát sinh loài người Bài 1 (trang 148 SGK Sinh học 12): Đi thẳng bằng hai chân đã đem lại cho loài vượn người những ưu thế tiến hoá gì? Lời ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 41: Diễn thế sinh thái Bài 1 (trang 185 SGK Sinh học 12): Thế nào là diễn thế sinh thái? Lời giải: Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái Bài 1 (trang 194 SGK Sinh học 12): Thế nào là chuỗi và lưới thức ăn? Cho ví dụ minh hoạ về 2 chuỗi thức ăn. ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Giải Sinh lớp 12 Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi Bài 1 (trang 122 SGK Sinh học 12): Hãy sưu tập các hình ảnh của đặc điểm thích nghi và giải thích đặc điểm đó đem lại giá ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp

Giải Sinh lớp 12 Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp Bài 1 (trang 78 SGK Sinh học 12): Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Giải Sinh lớp 12 Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển Bài 1 (trang 200 SGK Sinh học 12): Hãy trình bày khái quát thế nào là chu trình sinh địa hoá trên Trái Đất. ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 29 : Quá trình hình thành loài

Giải Sinh lớp 12 Bài 29 : Quá trình hình thành loài Giải Sinh lớp 12 Bài 29: Quá trình hình thành loài Bài 1 (trang 128 SGK Sinh học 12): Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Giải Sinh lớp 12 Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Bài 1 (trang 143 SGK Sinh học 12): Hoá thạch là gì? Nêu vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hoá ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Giải Sinh lớp 12 Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học Bài 1 (trang 96 SGK Sinh học 12): Gánh nặng di truyền trong các quần thể người được biểu ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 28: Loài

Giải Sinh lớp 12 Bài 28: Loài Bài 1 (trang 125 SGK Sinh học 12): Thế nào là loài sinh học? Lời giải: Khái niệm loài: Loài là một hoặc một nhóm quần thể gồm các ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 31: Tiến hóa lớn

Giải Sinh lớp 12 Bài 31: Tiến hóa lớn Bài 1 (trang 135 SGK Sinh học 12): Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh. ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Giải Sinh lớp 12 Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể Bài 1 (trang 159 SGK Sinh học 12): Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Giải Sinh lớp 12 Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại Bài 1 (trang 117 SGK Sinh học 12): Tại sao đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Giải Sinh lớp 12 Bài 32: Nguồn gốc sự sống Bài 1 (trang 139 SGK Sinh học 12): Trình bày thí nghiệm của Milơ về sự hình thành của các hợp chất hữu cơ. Lời giải: Vào ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Giải Sinh lớp 12 Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái Bài 1 (trang 154 SGK Sinh học 12): Hãy điền tiếp những nội dung phù hợp về ảnh hưởng của các nhân tố vật lí và hoá học tới ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Giải Sinh lớp 12 Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen Bài 1 (trang 86 SGK Sinh học 12): Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ ...

Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập

Giải Sinh lớp 12 Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Bài 1 (trang 41 SGK Sinh học 12): Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Lời ...

1 2 3 4 .. > >>