Mới nhất
Giải Hóa lớp 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch

Giải Hóa lớp 12 bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch Bài 1 (trang 174 SGK Hóa 12): Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation như sau: Ba 2+ , NH4 + , Al 3+ . ...

Giải Hóa lớp 12 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 12 bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng Bài 1 (trang 166 SGK Hóa 12): Hoàn thành phương trình hóa học của các phản ứng ...

Giải Hóa lớp 12 bài 31: Sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 31: Sắt Bài 1 (trang 141 SGK Hóa 12): Các kim loại nào sau đây đều phản ứng với dung dịch CuCl 2 ? A. Na, Mg, Ag. B. Fe, Na, Mg. C. ...

Giải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt Bài 1 (trang 165 SGK Hóa 12): Điền công thức hóa học của chất vào những chỗ trống và lập ...

Giải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội

Giải Hóa lớp 12 bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội Bài 1 (trang 196 SGK Hóa 12): Chất dinh dưỡng có vai trò to lớn như thế nào đối với cuộc sống con người? Lời giải: ...

Giải Hóa lớp 12 bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Giải Hóa lớp 12 bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ Bài 1 (trang 180 SGK Hóa 12): Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba 2+ , Fe ...

Giải Hóa lớp 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng

Giải Hóa lớp 12 bài 35: Đồng và hợp chất của đồng Bài 1 (trang 158 SGK Hóa 12): Cấu hình electron của Cu 2+ là: A. [Ar]3d 7 .B. [Ar]3d 8 . C. [Ar]3d 9 . D. ...

Giải Hóa lớp 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí

Giải Hóa lớp 12 bài 41: Nhận biết một số chất khí Bài 1 (trang 177 SGK Hóa 12): Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt hai khí CO 2 và CO 2 được không? Tại sao? ...

Giải Hóa lớp 12 bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 12 bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng Bài 1 (trang 132 SGK Hóa 12): Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác ...

Giải Hóa lớp 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ

Giải Hóa lớp 12 bài 26: Kim loại kiềm thổ Bài 1 (trang 118 SGK Hóa 12): Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân thì: A. bán kính nguyên tử ...

Giải Hóa lớp 12 bài 19: Hợp kim

Giải Hóa lớp 12 bài 19: Hợp kim Bài 1 (trang 91 SGK Hóa 12): Những tính chất vật lí chung của kim loại tinh khiết biến đổi thế nào khi biến thành hợp kim? Lời ...

Giải Hóa lớp 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường

Giải Hóa lớp 12 bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 1 (trang 204 SGK Hóa 12): Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô ...

Giải Hóa lớp 12 bài 32: Hợp chất của sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 32: Hợp chất của sắt Bài 1 (trang 145 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau: Lời giải: ...

Giải Hóa lớp 12 bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Giải Hóa lớp 12 bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng Bài 1 (trang 135 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình Thí nghiệm 1. So sánh khả năng ...

Giải Hóa lớp 12 bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Giải Hóa lớp 12 bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm Bài 1 (trang 134 SGK Hóa 12): Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do A. Nhôm ...

Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

Giải Hóa lớp 12 bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại Bài 1 (trang 103 SGK Hóa 12): Bằng những phương pháp hóa học nào có thể điều chế Ag từ dung ...

Giải Hóa lớp 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Giải Hóa lớp 12 bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime Bài 1 (trang 78 SGK Hóa 12): Viết bản tường trình 1. Thí nghiệm 1: Sự đông tụ protein ...

Giải Hóa lớp 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom

Giải Hóa lớp 12 bài 34: Crom và hợp chất của crom Bài 1 (trang 155 SGK Hóa 12): Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong dãy chuyển hóa sau: Cr → Cr 2 ...

Giải Hóa lớp 12 bài 33: Hợp kim của sắt

Giải Hóa lớp 12 bài 33: Hợp kim của sắt Bài 1 (trang 151 SGK Hóa 12): Nêu những phản ứng chính xảy ra trong lò cao . Lời giải: 3Fe 2 O 3 + CO → 2Fe 3 O ...

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton

Giải Hóa lớp 11 Bài 44 : Anđehit – Xeton Giải Hóa lớp 11 Bài 44: Anđehit – Xeton Bài 1 (trang 203 SGK Hóa 11): Thế nào là anđehit? Viết công thức cấu tạo của các anđehit có công thức ...

1 2 3 4 .. > >>