Mới nhất

Vocabulary for Ielts: Chủ đề ''Science'' - Khoa học

Trong topic này mình sẽ giới thiệu đến các bạn những từ vựng giúp đạt điểm cao trong kì thi Ielts về chủ đề Khoa học nhé và ví dụ minh họa nhé. Placebo - Giả dược => A drug which has no physical effects, used in pharmaceutical tests to compare the ...

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 35 trang 73

Bài 35: Sự chuyển thể của chất : Nêu một số ví dụ về sự chuyển thể của chất trong đời sống hàng ngày. Trả lời - Các kim loại ở nhiệt độ cao thì chuyển từ thể rắn sang thể lỏng. - Khí nito, oxi ở nhiệt độ thấp phù hợp thì chuyển từ thể khí sang thể lỏng. ...

Trả lời câu hỏi Khoa học 5 Bài 35 trang 72

Bài 35: Sự chuyển thể của chất : Dùng các tấm phiếu có nội dung dưới đây để xếp vào cột phù hợp. Thể rắn Thể lỏng Thể khí Trả lời Thể rắn Thể lỏng Thể khí Cát trắng, đường, nhôm, nước đá, muối. Cồn, dầu ăn, xăng, nước ...

Đâu là điểm khác biệt giữa nhà khoa học và người bình thường?

Người ta đã tìm ra một điểm chung khi nói về hình ảnh của các nhà khoa học, đó là việc luôn tập trung nhìn chăm chú vào một vật nào đó. Điều này được khám phá ra bởi Nicole Paulk, giáo sư sinh hóa và sinh lý tại Đại học California (bang Sanfrancisco, Mỹ). “Tôi đã cố gắng tìm kiếm một ...

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 41 trang 83

Bài 41: Âm thanh : 1. Rắc ít vụn giấy lên mặt trống. Gõ trống và quan sát. Mặt trống có rung động không? Bạn thấy có gì khác khi: - Gõ mạnh hơn? - Đặt tay lên mặt trống khi gõ? 2. Đặt tay vào cổ như hình 4, khi nói bạn có cảm giác gì? Trả lời - Khi gõ trống thì mặt trống ...

Trả lời câu hỏi Khoa học 4 Bài 41 trang 82

Bài 41: Âm thanh : Bạn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ đâu? Trả lời Bạn có thể thấy âm thanh phát ra: Từ loa, từ máy tính, từ điện thoại, tiếng nước chảy, tiếng sóng biển, tiếng đóng cửa, tiếng mèo kêu,… : Sử dụng các vật có trong hình, làm cách nào để phát ra âm ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 9

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Hóa học và vấn ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 4

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 4: Polime và vật liệu polime. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Polime và vật liệu polime ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 7

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Sắt và một số kim loại quan trọng ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 6

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 8

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 8: Phân biệt một số chất cô vơ. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Phân biệt một số chất cô vơ ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 2

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 2: Cacbohidrat. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Cacbohidrat Mục lục Bài tập ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 1

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 1: Este - Lipit. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Este - Lipit Mục lục Bài tập ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 3: Amin, amino axit và protein. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Amin, amino axit và protein ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 5

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 5: Đại cương về kim loại. Bạn nhấp chuột vào tên bài để theo dõi chi tiết bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng. : Đại cương về kim loại ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 25: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm Câu 1: Cho các phát biểu sau : (1) Có thể tìm được kim loại kiềm ở dạng nguyên chất ở những mỏ nằm sâu trong lòng đất. (2) Trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn, kim loại kiềm có tính khử mạnh nhất. ...

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 12 số 2 học kì 2 (Phần 3)

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng Câu 21: Crom dễ phản ứng với A. dung dịch HCl loãng nguội. B. dung dịch HNO 3 đặc nguội. C. dung dịch NaOH đặc nóng. D. dung dịch H 2 SO 2 loãng nóng. Câu 22: Trong phản ứng : X có thể là ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại

Chương 5: Đại cương về kim loại Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Trong một chu kì, khi điện tích hạt nhân tăng thì tính kim loại tăng dần. B. Trong một nhóm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, tính kim loại tăng, C. Kim loại có độ ...

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohidrat

Chương 2: Cacbohidrat Câu 1: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng ? A. Phản ứng với CH 3 OH/HCl. B. Phản ứng với Cu(OH) 2 . C. Phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 . D. Phản ứng với H 2 /Ni,t°. Câu 2: Glucozơ, fructozơ ...

Giải bài 7 trang 273 SGK Hóa 12 nâng cao

Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường Bài 7 (trang 273 sgk Hóa 12 nâng cao): Để đánh giá độ nhiễm bẩn không khí của một nhà máy, người ta tiến hành như sau: Lấy 2 lít không khí rồi dẫn qua dung dịch Pb(NO 3 ) 2 dư thì thu được 0,3585 mg chất kết tủa màu đen. a. Hãy cho biết hiện ...

1 2 3 4 .. > >>