Mới nhất

Ăn mòn kim loại là gì? Có mấy dạng ăn mòn kim loại? Dạng nào xảy ra phổ biến hơn?

– Sự ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do tác dụng của các chất trong môi trường xung quanh. – Có 2 dạng ăn mòn kim loại là +Ăn mòn hóa học +Ăn ...

Cacbohidrat là gì? Có mấy loại cacbohidrat quan trọng? Nêu định nghĩa từng loại và lấy ví dụ minh họa

-Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m Cacsbohidrat được chia làm 3 nhóm chính: monasaccarit( ...

Hóa học có vai trò như thế nào trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người?

Hóa học có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu may mặc và bảo vệ sức khỏe con người: – Sản suất các loại tơ như: + Tơ tự nhiên + Tơ nhân ...

Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau: Ba2+, Fe3+, Cu2+

Cho dung dịch Na 2 SO 4 vào các dung dịch đã cho, nếu có kết tủa trắng là dung dịch chứa ion Ba 2+ . Hai dung dịch còn lại cho tác dụng với dung dịch NH 3 dư, tạo ...

Phân biệt các khái niệm: Peptit và protein. Protein đơn giản và protein phức tạp.

Phân biệt các khái niệm: a) Peptit và protein. b) Protein đơn giản và protein phức tạp. Hướng dẫn giải: a) Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 ...

So sánh tính chất vật lý của glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ. Tìm mối liên quan cấu tạo glucozơ, saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ

a) So sánh tinh chất vật lý: Khác nhau: saccarozơ và glucozơ đều dễ tan trong nước; tinh bột và xenlulozơ đều không tan trong nước. Glucozơ là dạng tinh thể, ...

So sánh chất béo và este về thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.

Chất béo và Este giống nhau Thành phần nguyên tố – Chứa C, H, O Đặc điểm cấu tạo phân tử : – Là hợp chất este ...

Hãy nhận biết hai dung dịch riêng rẽ sau: (NH4)2S và (NH4)2SO4 bằng một thuốc thử.

Nhúng mẩu giấy lọc đã tẩm dung dịch Pb(NO 3 ) 2 vào hai dung dịch đã cho, dung dịch nào làm cho giấy lọc chuyển sang màu đen là dung dịch (NH 4 ) 2 S ...

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: Glucozơ, glixerol, anđehit axetic. Glucozơ, saccrozơ, glixerol. Saccarozơ, anđehit axetic và tinh bột.

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch riêng biệt trong mỗi nhóm chất sau: a) Glucozơ, glixerol, anđehit axetic. b) Glucozơ, saccrozơ, ...

Mô tả và giải thích hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm chứng minh rằng ammoniac tan nhiều trong nước.

Nạp đầy khí NH 3 vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng ống cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng dần ống thủy tinh vào một chậu thủy tinh ...

Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp.

Phương pháp lò thổi oxy – O 2 tinh khiết nén dưới áp suất 10 atm được thổi đều trên bề mặt và trong lòng gang nóng chảy, do vậy oxi đã oxi hóa rất mạnh các ...

Cho biết những nét chính về xu hướng phát triển năng lượng cho tương lai. Cho 3 thí dụ cụ thể về việc dùng sản phẩm tiêu thụ ít năng lượng.

Khoa học đã góp phần sản suất và sử dụng nguồn nguyên liệu năng lương nhân tạo thay thế cho nguồn nguyên liệu thiên nhiên như dầu mỏ than đá. VD: – Điều ...

Nguyên tử kim loại và tinh thể kim loại có cấu tạo như thế nào?

-Nguyên tử của hầu hết nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng (1,2 hoặc 3e). Thí dụ Na: [Ne]3s1 Mg: [Ne]3s2 -Cấu tạo tinh thể: Ở nhiệt ...

Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Thế nào là chất điện li mạnh, chất điện li yếu?

Quá trình phân li các chất trong nước ra ion gọi là sự điện li. Những chất tan trong nước phân li ra ion gọi là những chất điện li Axit, bazơ, muối là ...

Cho biết thí dụ về một số ngành sản xuất nhiên liệu quan trọng?

Vật liệu có nguồn gốc vô cơ: nghành sản suất hóa học vô cơ tạo ra nhiều vật kiệu sử dụng cho công nghiệp và đời sống: – Luyện kim đen,luyện kim màu – Công ...

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu : NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra, nếu có.

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy phân biệt dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết phương trình hóa học ...

So sánh anken với ankan về đặc điểm cấu tạo và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

Khác với ankan là phân tử chỉ chứa liên kết σ , phân tử anken có chứa 1 liên kết π kém bền, dễ gẫy, do đó không giống với ankan là cho phản ứng thế là phản ...

Phát biểu nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hoá học.

– Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị và theo một trật tự nhất định. Thứ tự liên kết đó gọi là liên kết hóa học. Sự thay ...

Hóa học có thể là gì để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm?

Để góp phần làm tăng sản lượng lương thực, thực phẩm có những hoạt động sau: – Nghiên cứu, sản suất các chất có tác dụng bảo vệ và phát triển thực vật, động vật ...

Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li là gì? Lấy các thí dụ minh hoạ.

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau: Tao thành chất kết tủa Ví dụ: AgNO 3 + ...

1 2 3 4 .. > >>