Vật lý Lớp 6 - Trang 5

Bài 1. Đo độ dài

Bài 1. Đo độ dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Bài 3. Đo thể tích chất lỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Bài 4. Đo thể tích vật rắn không thấm nước

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Bài 6. Lực - Hai lực cân bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Bài 5. Khối lượng - Đo khối lượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Bài 10. Lực kế - Phép đo lực - Trọng lượng và khối lượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Lực đàn hồi

Bài 9. Lực đàn hồi

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài 11. Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Bài 13. Máy cơ đơn giản

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Bài 12. Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15. Đòn bẩy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Bài 14. Mặt phẳng nghiêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 16. Ròng rọc

Bài 16. Ròng rọc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Bài 18. Sự nở vì nhiệt của chất rắn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Bài 20. Sự nở vì nhiệt của chất khí

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Bài 22. Nhiệt kế - Nhiệt giai

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Bài 26-27. Sự bay hơi và sự ngưng tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bài 24-25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

Bài 30. Tổng kết chương II: Nhiệt học

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28-29. Sự sôi

Bài 28-29. Sự sôi

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22.14 trang 72 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.14*. Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà nội ghi được vào nột ngày mùa đông Thời gian ( giờ) 1 4 7 10 13 16 19 22 Nhiệt độ ( o C) 13 ...

Nguyễn Minh viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 24-25.1 trang 73 SBT Vật Lí 6

Bài 24-25: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài 24-25.1. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy? A. Bỏ cục nước đá vào một cốc nước B. Đốt một ngọn nến C. Đốt một ngọn đèn dầu D. Đúc một cái chuông đồng Lời giải: Chọn C ...

Mariazic1 viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.12 trang 71 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.12. Dùng nhiệt kế vẽ ở hình 22.2, không thể đo được nhiệt độ của A. nước sông đang chảy B. nước uống C. nước đang sôi D. nước đá đang tan Lời giải: Chọn C ...

EllType viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.6 trang 70 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.6. Tại sao bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 34 o C và trên 42 o C Lời giải: Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ 35 o C đến 42 o C Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 ...

oranh11 viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 20.4 trang 63 SBT Vật Lí 6

Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí Bài 20.4. Khoanh tròn chữ cái chỉ thứ tự của các cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ tróng của câu: Các khối hơi nước bốc lên từ mặt biển, sông, hồ, bị ánh nắng mặt trời chiếu vào nên…và bay lên tạo thành mây A. Nở ra, ...

van vinh thang viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 21.6 trang 67 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.6*. Hình 21.4 trình bày hoạt động của bộ phận điều chỉnh lượng ga tự động trong lò đốt dùng ga khi nhiệt độ lò tăng. Hãy giải thích hoạt động của bộ phận này. Lời giải: Khi nhiệt độ lò cao, cả ống đồng thau và thanh ...

huynh hao viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.7 trang 70 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.7. Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi treenn thang đo của chúng ? Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của bàn là, cơ thể người, nước đang sôi, không khí trong phòng ? Lời giải: Các ...

Nguyễn Minh viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.5 trang 69 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.5. Trong một ngày hè, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên. Hãy dùng bảng ghi nhiệt độ theo thời gian này để chọn câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau đây : Bảng theo dõi nhiệt độ 1. Nhiệt độ lúc 9 giờ ...

nguyễn phương viết 11:19 ngày 08/05/2018

Bài 22.11 trang 71 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.11. GHĐ và ĐCNN của nhiệt kế ở hình 22.2 là A. 50 o C và 1 o C B. 50 o C và 2 o C C. từ 20 o C đến 50 o C và 1 o C D. từ -20 o C đến 50 o C và 1 o C Lời giải: ...

huynh hao viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 22.1 trang 69 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.1. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ của băng phiến đang nóng chảy? A. nhiệt kế rượu B. nhiệt kế y tế C. nhiệt kế thủy ngân D. cả ba nhiệt kế trên đều không dùng được ...

EllType viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 19.12 trang 65 SBT Vật Lí 6

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 19.12. Dụng cụ vẽ ở hình 19.6 dùng để đo sự nở vì nhiệt của chất lỏng. Ở nhiệt độ t10C mực nước trong ống thủy tinh ở vị trí số 5. Độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên ống thủy tinh là 1cm 3 a. hỏi khi tăng nhiệt độ từ t1oC lên t 2 o ...

WeagmaZoorm viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 21.14 trang 68 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.14. Nhười ta thường thả “đèn trời” trong các dịp lễ hội. Đó là một khung nhẹ hình trụ được bọc vải hoặc giấy, phía dưới treo một ngọn đèn ( hoặc 1 vật tẩm dầu dễ cháy). Tại sao khi đèn ( hoặc vật tẩm dầu) được đốt lên thì ...

oranh11 viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 22.8 trang 70 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.8. Chọn câu sai. Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo A. nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động B. nhiệt độ của nước đá đang tan C. nhiệt độ khí quyển D. nhiệt độ cơ thể Lời giải: ...

oranh11 viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 21.9 trang 67 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.9. Vật nào dưới đây có nguyên tắc hoạt động không dựa trên sự nở vì nhiệt? A. nhiệt kế kim loại B. băng kép C. quả bóng bàn D. khí cầu dùng không khí ...

Gregoryquary viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 21.5 trang 66 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.5. Trước đây ở nước ta và nhiều nước khác trên thế giới, người ta thường sử dụng xe kéo có bánh bằng gỗ có đai sắt. Hình 21.3 là cảnh những người thợ đóng đai sắt vào bánh xe. Hãy mô tả cách làm này và giải thích tại sao phải làm như ...

pov-olga4 viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 22.3 trang 69 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.3. Khi nhiệt kế thủy ngân ( hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngan ( hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân ( hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh ? Lời giải: Do thủy ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh ...

Gregoryquary viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 21.12 trang 68 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.12. Hình nào trong hình 21.7 vẽ đúng băng kép đồng – nhôm ( Cu=Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)? Lời giải: Chọn C Các bài giải bài tập sách bài tập Vật Lí 6 ...

WeagmaZoorm viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 19.4 trang 59 SBT Vật Lí 6

Bài 19: Sự nở vì nhiệt của chất lỏng Bài 19.4. Tại sao ở các bình chia độ thường có ghi 20 o C? Lời giải: Vì thể tích của bình phụ thuộc nhiệt độ. Trên bình ghi 20 o C, có nghĩa là các giá trị về thể tích ghi trên bình đúng ở nhiệt độ trên. Khi đổ chất lỏng ở ...

nguyễn phương viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 22.4 trang 69 SBT Vật Lí 6

Bài 22: Nhiệt kế - Thang nhiệt độ Bài 22.4. Hai nhiệt kế cùng có bầu chứa một lượng thủy ngân như nhau, nhưng ống thủy tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thủy ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không ? Tại sao ? Lời giải: ...

van vinh thang viết 11:18 ngày 08/05/2018

Bài 21.1 trang 66 SBT Vật Lí 6

Bài 21: Một số ứng dụng của sự nở nhiệt Bài 21.1. Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước bình thủy, rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này? Lời giải: Khi rót nước ra có một lượng không khí ở ngoài tràn vào phích. Nếu ...

van vinh thang viết 11:18 ngày 08/05/2018
<< < .. 2 3 4 5 6 7 8 .. > >>