Toán học

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1 chương 3 Toán lớp 9 bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp ...

Hồng Quyên viết 21:29 ngày 16/10/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 98, 99 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:23 ngày 05/10/2018

Giải bài tập Toán lớp 9 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 110, 111, 112 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn Giải bài tập Toán lớp 9 bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Đây là tài liệu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:23 ngày 05/10/2018

Giải bài tập Toán lớp 9 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 107, 108, 109 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn Giải bài tập Toán lớp 9 bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Đây là tài ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:23 ngày 05/10/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 trang 80, 81, 82, 83, 84 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 3: Bảng lượng giác. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com sưu tầm nhằm giúp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:23 ngày 05/10/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 120, 122, 123 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo) Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo). Đây là ...

nhi nguyen viết 23:23 ngày 05/10/2018

Giải bài tập Toán lớp 9 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 113, 114, 115 SGK Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau Giải bài tập Toán lớp 9 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Đây là tài liệu tham khảo ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:22 ngày 05/10/2018

Giải bài tập Toán lớp 9 bài 2: Đường kính và dây của đường tròn

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 103, 104 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 2: Đường kính và dây của đường tròn Giải bài tập Toán lớp 9 bài 2: Đường kính và dây của đường tròn. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc.com ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:22 ngày 05/10/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 117, 118, 119 SGK Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn. Đây là tài liệu tham khảo ...

nhi nguyen viết 23:22 ngày 05/10/2018

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài: Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 91, 92, 93, 94, 95 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài: Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài: Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:21 ngày 05/10/2018

Giải bài tập Toán lớp 9 bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Giải bài tập Toán lớp 9 trang 105, 106 SGK Giải bài tập Toán lớp 9 bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây Giải bài tập Toán lớp 9 bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Đây là tài liệu ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:21 ngày 05/10/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 3) Câu 13: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong: y = x 2 + 1 , tiếp tuyến với đường cong này tại M(2;5) và trục Oy là: A. 0 B. -8/3 C. 8/3 D. Kết quả khác . Quảng cáo Câu 14: Thể tích ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 5) Câu 33: Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản 283142000 đồng. Hỏi ông A gửi với lãi suất bao nhiêu, biết rằng trong thời gian đó lãi suất không thay đổi? ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 2) Câu 9: Tìm các điểm cực trị của hàm số A.x = -1 B. x = 1 C. x = 1/2 D. x = 2 Quảng cáo Câu 10: Đặt log2 = a, log3 = b . Khi đó log 5 12 bằng Câu 11: Tìm các đường tiệm cận ngang của đồ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 4 Câu 1: Cho hai số phức z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i . Phần thực và phần ảo của số phức w = 3z 1 - 2z 2 là A. 1 và 12 B. -1 và 12 C. –1 và 12i D. 1 và 12i. Quảng cáo Câu 2: Phần thực và ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm Câu 1: Tìm m để y = x 3 - 3x 2 +mx - 1 có hai điểm cực trị tại x 1 , x 2 thỏa mãn Quảng cáo Câu 2: Tìm m để hàm số y = (1/3)x 3 - x 2 - mx + 1 luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức

Trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức Câu 6: Môđun của số phức z = 2 - √3i là A. √7 B. 2 + √3 C. 2 - √3 D. 7 Quảng cáo Câu 7: Số phức z = 1 - 2i có điểm biểu diễn là A. M (1; 2) B. M (1; -2) C. M (-1; 2) D. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2)

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 2) Câu 1: Nghịch đảo của số phức z = 1 + i là Quảng cáo Câu 2: Phần thực và phần ảo của số phức A. 0 và 1 B. 0 và i C. 0 và -1 D. 0 và – i. Câu 3: Cho số phức Phần ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình bậc hai với hệ số thực Câu 1: Phương trình z 1 = 1 + 2i, z 2 = 2 - 3i có nghiệm là z = 2 + i khi A. a = 1, b = 4 B. a = -1, b = 4 C. a = -1, b = -4 D. a = 1, b = -4 Quảng cáo Câu 2: Phương trình (1 + ...

Hồng Quyên viết 23:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit

Trắc nghiệm Giải tích 12: Phương trình mũ và phương trình lôgarit Câu 1: Giả sử x là nghiệm của phương trình A. 0 B. ln3 C. –ln3 D. 1/ln3 Quảng cáo Câu 2: Tính tích tất cả các nghiệm của phương trình 3 2x 2 + 2x + 1 - 28.3 x 2 + x + 9 = ...

nhi nguyen viết 23:14 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>