Mới nhất
Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze C1 trang 171 SGK: Hãy mô tả cụ thể quá trình nhân photon vẽ trên hình 34.3. Trả lời: ...

Giải Lý lớp 12 Bài 24: Tán sắc ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 24: Tán sắc ánh sáng C1 trang 123 SGK: Nhắc lại kết luận về sự lệch của tia sáng khi truyền lăng kính? Trả ...

Giải Lý lớp 12 Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Giải Lý lớp 12 Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại C1 trang 138 SGK: Một số người gọi tia tử ngoại là "tia cực tím", gọi thế thì sai ở điểm nào? ...

Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Giải Lý lớp 12 Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức C1 trang 20 SGK: Hãy làm thí nghiệm như Hình 4.3 SGK. Con lắc điều ...

Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Giải Lý lớp 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp C1 trang 75 SGK: Hãy nhắc lại định luật về hiệu điện thế trong mạch điện một chiều gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp. ...

Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 13: Các mạch điện xoay chiều C1 trang 67 SGK: Hãy nhắc lại các định nghĩa của u, U 0 và U Trả lời: ...

Giải Lý lớp 12 Bài 2: Con lắc lò xo

Giải Lý lớp 12 Bài 2: Con lắc lò xo C1 trang 11 SGK: Trả lời: Từ công thức định luật II Niuton, ta có: ...

Giải lý lớp 12 bài 7: sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Giải lý lớp 12 bài 7: sóng cơ và sự truyền sóng cơ C1 trang 36 SGK: Khi O dao động, ta trông thấy gì trên mặt nước? Trả ...

Giải Lý lớp 11 Bài 27: Phản xạ toàn phần

Giải Lý lớp 11 Bài 27: Phản xạ toàn phần C1 trang 168 SGK: Tại sao mặt cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính ...

Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường

Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường C1 trang 118 SGK: Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm? A.Sắt non. B.Đồng ôxít . ...

Giải Lý lớp 11 Bài 25: Tự cảm

Giải Lý lớp 11 Bài 25: Tự cảm C1 trang 153 SGK: Hãy thiết lập công thức : Trả lời: Xét cuộn dây có chiều dài l, ...

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân C1 trang 184 SGK: Giải thích rõ hơn bảng 36.1 Trả lời: So sánh phản ứng hạt ...

Giải Lý lớp 12 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Giải Lý lớp 12 Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến C1 trang 117 SGK: Hãy giải thích tại sao phải dùng các sóng điện từ cao tần. Trả lời: Sóng ...

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo

Giải Lý lớp 12 Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo C1 trang 166 SGK: Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho. Trả lời: Rơ-đơ- pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang ...

Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Giải Lý lớp 12 Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng C1 trang 154 SGK: Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế ...

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân C1 trang 176 SGK: Nếu tưởng tượng kích thước nguyển tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10)m thì hạt nhân có ...

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang

Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang Giải Lý lớp 12 Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang C1 trang 164 SGK: Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu ...

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch C1 trang 200 SGK: Hãy tìm ra kết quả này dựa vào các số liệu cho trong bảng ở cuối sách (SGK) Trả lời: Bài 1 ...

Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ

Giải Lý lớp 12 Bài 41: Cấu tạo vũ trụ Bài 1 (trang 216 SGK Vật Lý 12): Trình bày cấu tạo của hệ Mặt Trời Lời giải: Cấu tạo của hệ Mặt Trời gồm Mặt Trời, các hành ...

Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều

Giải Lý lớp 12 Bài 17: Máy phát điện xoay chiều C1 trang 92 SGK: Nhắc lại nguyên tắc chung tạo ra dòng điện xoay chiều. Trả lời: Nguyên tắc: – Dựa vào hiện tượng ...

1 2 3 4 .. > >>