Vật lý

Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9: Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì?...

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học – Bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9. Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9. a) Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì? Đề bài a. Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì? b. Nhìn ngọn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 11/11/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng tròn cùng đường kính rìa với thấu kính. Biết khoảng cách hai ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2) Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm B. ảnh ảo, ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng Câu 1. Khi nói về chiết suất của môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang lớn hơn so với môi trường chiết quang nhỏ thì nhỏ hơn đơn vị B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6 Câu 1. Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n 1 và n 2 . Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là Quảng cáo Câu 2. Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch lien tiếp cách nhau 1cm. Quan ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch Quảng cáo C. Tỉ lệ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (phần 1) Câu 1. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để A. bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ B. tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn Quảng cáo C. bổ trợ cho mắt cận thị quan ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1) Câu 1. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào A. cường độ dòng điện B. hình dạng của dây dẫn C. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 1) Câu 1. Khi nói về sựu điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng? A. do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt B. khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên Quảng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi Câu 1. Khi nói về cấu tạo của kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cứ rất ngắn, thị kính là thấu kính ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 1) Câu 1. Lăng kính có tác dụng A. Tạo ra ảnh ảo của một vật sáng B. Phân tích chùm sáng tới máy quang phổ Quảng cáo C. Tạo ra ảnh thật của một vật sáng D. Phân tích cấu tạo hoá học của nguồn sáng Câu 2. Kính ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 2) Câu 11. Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R (m) đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (A). Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính bằng công thức: A. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 2) Câu 11. Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là O C c và điểm cực viễn O C v . Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cự là A.f= O C c B. f= - O C c ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính thiên văn

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính thiên văn Câu 1. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những A. vật rất nhỏ ở rất xa B. vật nhỏ ở ngang trước vật kính C. thiên thể ở xa D. ngôi nhà coa tầng Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3 Câu 1. Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép có hệ số nhiệt điện trở là 0,04 K-1 thì điện trở của nó tăng gấp đôi. Nhiệt độ của sợi dây đã tăng thêm A.800 o C B.250 o C C.25 o C D.80 o C Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 2) Câu 11. Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng? A.L2=3L1 B. L1=3L2 ...

nhi nguyen viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (Phần 2) Câu 11. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là A. 1,6 B. 1,2 C. 0,8 ...

Hồng Quyên viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân Câu 1. Tìm phát biểu sai A. Trong chất điện phân, các chuyển động nhiệt của ion dương và ion âm có thể va chạm vào nhâu và xảy ra quá trình tái hợp B. Số ion dương và âm được tạo ra trong chất điện phân phụ thuốc vào nồng độ của dung ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 4

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 4 Câu 1. Trong một từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ có độ lớn 0,75T, người tat reo một đoạn dây đẫ mang dòng điện bằng hai sợi dây nhẹ, không co dãn, dài bằng nhau ( Hình IV.1). Khi đoạn dây nằm cân bằng thì mặt phẳng chứa đoạn dây và hai dây treo có ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần Câu 1. Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai? A. Khi có phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chum ánh sáng tới B. Phản xạ toàn phàn chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:10 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>