Vật lý

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (phần 1) Câu 1. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để A. bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ B. tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn Quảng cáo C. bổ trợ cho mắt cận thị quan ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1) Câu 1. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào A. cường độ dòng điện B. hình dạng của dây dẫn C. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 1) Câu 1. Khi nói về sựu điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng? A. do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt B. khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên Quảng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi Câu 1. Khi nói về cấu tạo của kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cứ rất ngắn, thị kính là thấu kính ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 1) Câu 1. Lăng kính có tác dụng A. Tạo ra ảnh ảo của một vật sáng B. Phân tích chùm sáng tới máy quang phổ Quảng cáo C. Tạo ra ảnh thật của một vật sáng D. Phân tích cấu tạo hoá học của nguồn sáng Câu 2. Kính ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 2) Câu 11. Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R (m) đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (A). Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính bằng công thức: A. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 2) Câu 11. Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là O C c và điểm cực viễn O C v . Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cự là A.f= O C c B. f= - O C c ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính thiên văn

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính thiên văn Câu 1. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những A. vật rất nhỏ ở rất xa B. vật nhỏ ở ngang trước vật kính C. thiên thể ở xa D. ngôi nhà coa tầng Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3 Câu 1. Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép có hệ số nhiệt điện trở là 0,04 K-1 thì điện trở của nó tăng gấp đôi. Nhiệt độ của sợi dây đã tăng thêm A.800 o C B.250 o C C.25 o C D.80 o C Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 2) Câu 11. Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng? A.L2=3L1 B. L1=3L2 ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (Phần 2) Câu 11. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là A. 1,6 B. 1,2 C. 0,8 ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân Câu 1. Tìm phát biểu sai A. Trong chất điện phân, các chuyển động nhiệt của ion dương và ion âm có thể va chạm vào nhâu và xảy ra quá trình tái hợp B. Số ion dương và âm được tạo ra trong chất điện phân phụ thuốc vào nồng độ của dung ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 4

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 4 Câu 1. Trong một từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ có độ lớn 0,75T, người tat reo một đoạn dây đẫ mang dòng điện bằng hai sợi dây nhẹ, không co dãn, dài bằng nhau ( Hình IV.1). Khi đoạn dây nằm cân bằng thì mặt phẳng chứa đoạn dây và hai dây treo có ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần Câu 1. Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai? A. Khi có phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chum ánh sáng tới B. Phản xạ toàn phàn chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 5

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 5 Câu 1. Cho một khung dây tròn đường kính 20cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=0,01T. Lúc đầu mặt khung vuông góc với đường sức từ. Cho khung quay đến vị trí mặt phẳng khung song song với đường sức từ. Thời gian quay là 10 -3 s. trong thời gian quay, độ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 1) Câu 1. Thấu kính phân kì là A. Một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi hai mặt cầu lồi B. một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi một mặt cầu lồi và một mặt phẳng Quảng cáo C. Một khối chất trong suốt ...

Trần Bảo Ngọc viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ thông - Cảm ứng điện từ (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ thông - Cảm ứng điện từ (Phần 1) Câu 1. phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông ? A. biểu thức định nghĩa của từ thông là φ=BScosα B. đơn vị của từ thông là vêbe (Wb) Quảng cáo C. Từ thông là một đại ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Lăng kính

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Lăng kính Câu 1. Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt, đồng chất, thường có dạng hình lăng trụ. Tiết diện thẳng của lăng kính hình A. tròn B. elip C. tam giác D. chữ nhật Quảng cáo ...

Hồng Quyên viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất bán dẫn

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất bán dẫn Câu 1. Những chất nào dưới đây không phải là chất bán dẫn? A. silic (S) B.gecmani (Ge) C. lưu huỳnh (S) D. Sunfua chì (PbS) Quảng cáo Câu 2. Chọn phát ...

nhi nguyen viết 4 tuần trước

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 1) Câu 1. kết luận nào sau đây là đúng? A. hiện tượng tự cảm không phải là hiện tượng cảm ứng điện từ B. hiện tượng tự cảm không xảy ra ở các mạch điện xoay chiều Quảng cáo C. Hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 4 tuần trước
1 2 3 4 .. > >>