Lịch sử

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 1 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 1: Lịch sử thế giới cận đại có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 22:30 ngày 03/12/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X Quảng cáo Quảng ...

Hồng Quyên viết 22:29 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh

300 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 1x: Các nước Châu Á, Châu Phi và khu vực Mĩ LatinhChương 1 (có đáp án): Các nước Châu Á, Châu Phi và khu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:29 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX Quảng cáo ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 22:29 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (có đáp án). ...

Hồng Quyên viết 22:28 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án)

500 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 phần 2 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Phần 2: Lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến năm 1945) có đáp án. Quảng cáo Chương 1: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:28 ngày 03/12/2018

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới

200 câu trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2 (có đáp án): Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới Để học tốt Lịch Sử lớp 11, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 11 Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (có đáp án). Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 22:27 ngày 03/12/2018

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án)

400 câu trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3 (có đáp án) Để học tốt Lịch Sử lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Lịch Sử 10 Phần 3: Lịch sử thế giới cận đại. Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản Quảng cáo Chương 2: Các nước Âu - Mĩ Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:26 ngày 03/12/2018

800 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

800 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 2: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000. Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và ...

nhi nguyen viết 22:24 ngày 03/12/2018

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án

500 câu trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000) có đáp án Để học tốt Lịch Sử lớp 12, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Sử 12 Phần 1: Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000). Bạn vào tên bài để theo dõi phần bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 và đáp án ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:21 ngày 03/12/2018

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu...

Sự khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến ở châu Âu. Nội dung so sánh Xã hội phong kiến phương Đông xã hội phong kiến ở châu Âu Thời gian hình thành Hình thành tương đối sớm, từ trước Công nguyên (như Trung Quốc) hoặc đầu Công ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:54 ngày 11/11/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4: Các nước Châu Á

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4: Các nước Châu Á được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10: Các nước Tây Âu được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách giáo khoa ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Bài tập SGK môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho ...

Hồng Quyên viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

nhi nguyen viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. ...

Hồng Quyên viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 9 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 9 Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý ...

Hồng Quyên viết 23:34 ngày 18/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các ...

Trần Bảo Ngọc viết 23:32 ngày 10/10/2018

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 10 Giải bài tập môn Lịch sử lớp 10 Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:32 ngày 10/10/2018
1 2 3 4 .. > >>