Mới nhất
Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo Trang 191 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên các ngư trường trọng điểm của nước ta ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ Trang 177 sgk Địa Lí 12: Hãy xác định trên bản đồ Hành chính Việt Nam vị trí địa lí và phạm vi ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 29: Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp Đang trong quá trình biên soạn. Từ khóa tìm ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên Trang 167 sgk Địa Lí 12: Đọc bản đồ Hành chính Việt Nam và bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, hãy phân tích ý nghĩa ...

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Giải bài tập Bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương (trang 71 sgk Lịch Sử 6): – Theo em, việc vua Đường phong Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ nhằm mục đích gì? ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm Trang 196 sgk Địa Lí 12: Căn cứ vào số liệu của bảng thống kê, hãy phân tích thực trạng phát triển kinh tế của các vùng kinh ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 33: Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng Trang 150 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 10 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) thuộc ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long Trang 185 sgk Địa Lí 12: Hãy kể tên 13 tỉnh, thành phố (tương đương cấp tỉnh) ở Đồng ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 31: Vấn đề phát triển thương mai, du lịch Trang 137 sgk Địa Lí 12: Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo ngành kinh tế ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 17: Lao động và việc làm

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 17: Lao động và việc làm Trang 73 sgk Địa Lí 12: Từ bảng 17.1 (SGK), hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm chia theo ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm Trang 118 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bản đồ khoáng sản Việt Nam (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) và kiến ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 45: Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) Bài này đang trong quá trình biên soạn. Từ khóa tìm kiếm: giải bài tập địa lý 12 ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp Trang sgk Địa Lí 12: Dựa vào sơ đồ hình 28.1 (SGK), hãy phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức lãnh ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta Trang 88 sgk Địa Lí 12: Hãy lấy các ví dụ để chứng minh sự phân hoá mùa vụ do sự phân hoá khí hậu ở nước ta. ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc Trang 131 sgk Địa Lí 12: Dựa vào hình 30 (SGK) (hoặc Atlat Địa lí Việt Nam) hãy kể tên ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ Trang 155 sgk ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ Trang 145 sgk Địa Lí 12: Hãy chứng minh nhận định: Trung du và miền núi Bắc Bộ có vị trí địa lí ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp Trang 106 sgk Địa Lí 12: Dựa vào bảng tóm tắt, đối chiếu với bản đổ Địa lí tự nhiên Việt Nam, bản đồ Nông nghiệp chung (hoặc ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 34: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng Bài này đang trong quá trình biên soạn. ...

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Giải bài tập Địa lí lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng Bài này đang trong quá trình biên soạn. ...

1 2 3 4 .. > >>