Kế toán

Kế toán tiền lương trong công ty vận tải

Lương là một trong những nội dung chính mà công ty nào cũng có liên quan tới vấn đề lập hồ sơ lương, phương pháp hạch toán lương. Đối với công ty vận tải thì cách lập bảng lương cần chi tiết hơn cụ thể như thế nào Tại đây Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ tới các ...

Trần Bảo Ngọc viết 08:23 ngày 06/06/2018

Hồ sơ cần chuẩn bị trước khi quyết toán thuế của công ty xây dựng

Đối với kế toán thuế tổng hợp ngoài việc biết hạch toán, cân đối chi phí, lập báo cáo tài chính Thì việc sắp xếp hồ sơ kế toán trong công ty xây dựng là một công việc không thể thiếu. Xem thêm: Khóa học thực hành kế toán tổng hợp xây dựng – xây lắp Kế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 07:13 ngày 02/06/2018

Quy trình hạch toán kế toán xuất nhập khẩu

Ngày nay, thời buổi hội nhập các nước ngày càng được phát triển. Ngành xuất nhập khẩu cũng do đó mà phát triển. Kế toán xuất nhập khẩu cũng vậy. Tại bài viết này Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về Quy trình hạch toán kế toán hàng xuất nhập khẩu Xem thêm: Kế toán xuất nhập khẩu cần ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 02:24 ngày 27/05/2018

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ và hạch toán

Kế toán thuếCentax xin chia sẻ tới bạn đọc bài viết: , mời các bạn cùng theo dõi Câu hỏi: Ngày 19/5 công ty có mua một số máy may với giá trị là 1.105.500.000, 1 số máy thì có trị giá dưới 30 triệu, còn có 1 số loại trên 30 triệu. Đến ngày 9/7 công ty mới làm ủy nhiệm chi thanh toán cho ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 02:24 ngày 27/05/2018

Quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán.

Đơn vị tính sử dụng trong kế toán. Luật kế toán quy định cụ thể đơn vị tính sử dụng trong kế toán. Quy định này còn được hướng dẫn cụ thể trong Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Kế toán Centax xin chia sẻ với các bạn quy định này qua bài viết: Đơn vị ...

Trần Bảo Ngọc viết 02:24 ngày 27/05/2018

Nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang theo Thông tư 133

Thông tư 133/2016/TT-BTC Kế toán Thuế Centax Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 02:24 ngày 27/05/2018

Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán.

Nghị định 174/2016 về kế toán. Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết 1. Thời điểm tính thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 02:24 ngày 27/05/2018

Chứng từ kế toán và tài liệu kế toán sao chụp.

Nghị định 174/2016 về kế toán. Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về chứng từ kế toán và tài liệu kế toán sao chụp. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết: 1. Quy định về chứng từ kế toán Chứng từ kế ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 02:24 ngày 27/05/2018

Quy định về niêm phong, tạm giữ, tịch thu tài liệu kế toán.

Nghị định 174/2016 về kế toán. Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể vềniên phong, tạm giữ, tích thu tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định niêm ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 02:24 ngày 27/05/2018

Thông tư 147/2016/TT-BTC Sửa đổi TT 45/2013/TT về tài sản cố định

Kế toán Centax xin giới thiệu với các bạn bài viết về TT147/2016 sửa đồi bổ sung TT45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 28 tháng 11 năm 2016 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 02:24 ngày 27/05/2018

Từ năm 2018, không nộp BHXH cho người lao động có thể đi tù tới 7 năm.

Từ ngày 01/01/2018, quy định về xử lý hình sự đối với tội trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho người lao động tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ cụ thể với các bạn quy định như ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 02:24 ngày 27/05/2018

Cách phân bổ tài sản cố định dùng chung

Câu hỏi: TSCĐ phục vụ hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế khấu trừ toàn bộ hay phân bổ theo tỷ lệ? Trả lời: Căn cứ theo Khoản 9, Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC cụ thể như sau: “ 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau: ...

Trần Bảo Ngọc viết 02:24 ngày 27/05/2018

Quy định về việc miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án đầu tư.

Miễn thuế nhập khẩu cho máy móc phục vụ dự án đầu tư. Để khuyến khích và hỗ trợ đầu tư, Chính phủ có những quy định miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư . Việc miễn thuế đối những hàng hóa là máy móc, tài sản cố định đó được quy định như thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 02:24 ngày 27/05/2018

Quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp

TSCĐ hỗn hợp Ngày 12/4/2017 Bộ tài chính đã có Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC và Thông tư 147/2016/TT-BTC về quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ đối với tài sản hỗn hợp. Kế toán thuế Centax xin chia sẻ với các bạn những thay đổi, bổ sung qua bài viết: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 02:24 ngày 27/05/2018

Quy định về lưu trữ tài liệu kế toán.

Nghị định 174/2016 về kế toán. Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về lưu trữ tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết 1. Loại tài liệu kế toán phải lưu trữ Loại tài liệu kế toán ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 02:24 ngày 27/05/2018

Tổng quan về giá thành trong doanh nghiệp.

Tổng quan về giá thành trong doanh nghiệp_centax Trong một doanh nghiệp việc tính giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ có tầm quan trọng sống còn. Tính được giá thành sẽ cho phép doanh nghiệp có một chiến lược về giá và kiểm soát được lợi nhuận để sản phẩm mang tính cạnh tranh cao mà vẫn có lãi. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 02:24 ngày 27/05/2018

Tiêu hủy tài liệu kế toán.

Nghị định 174/2016 quy định cụ thể những điều của Luật kế toán, có hướng dẫn cục thể về tiêu hủy tài liệu kế toán. Centax xin chia sẻ với các bạn quy định tại Nghị định này qua bài viết: 1. Tiêu hủy tài liệu kế toán Tài liệu kế toán đã hết thời hạn lưu trữ nếu không có chỉ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 02:24 ngày 27/05/2018

Cơ quan thuế có được xử lý vi phạm chế độ kế toán không?

Cơ quan thuế có được xử ký vi phạm chế độ kế toán không? Rất nhiều kế toán lo lắng khi cơ quan thuế kiểm tra thuế tại đơn vị sẽ phạt đơn vị vì những sai sót trong hạch toán kế toán. Theo quy định của Luật kế toán, những cơ quan nào được phép xử lý, phạt vi phạm chế độ kế toán. Kế toán thuế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 02:24 ngày 27/05/2018

Chi phí lương, bảo hiểm của giám đốc Công ty TNHH MTV có được tính vào chi phí hợp lý

Các chi phí lương, bảo hiểm của giám đốc Công ty TNHH MTV có được tính vào chi phí hợp lý không không?. Là câu hỏi mà kế toán hay đặt ra khi làm việc trong công ty TNHH MTV hay đặt ra. Do 1 số công ty vẫn trả lương và đóng bảo hiểm cho giám đốc. Xem thêm: Công văn giải trình chậm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:12 ngày 25/05/2018

Các bước khai báo thông tin ban đầu trên phần mềm misa

Các bước khai báo thông tin ban đầu trên phần mềm kế toán misa Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về tạo dựng thiết lập hồ sơ ban đầu đối với công ty sản xuất Xem thêm: Hạch toán mua nguyên vật liệu về nhập kho trên phần mềm Misa Để khai báo được các thông tin ban đầu. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:12 ngày 25/05/2018
1 2 3 4 .. > >>