Địa lý Lớp 11

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Bài 8. Liên bang Nga

Bài 8. Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga

Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Bài 9. Nhật Bản

Bài 9. Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Bài 1 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 1: Dựa vào bản số liệu sau: BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á - NĂM 2003 STT Khu vực Số khách du lịch đến ...

Bài 1 trang 105 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á. Lời giải: - Nền nông nghiệp nhiệt đới. Các ngành chính: trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản. ...

Bài 3 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 3: Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a. Lời giải: Trang trại ở Ô-trây-li-a được xây dựng rất hiện đại: - Tách biệt giữa khu bãi thả gia ...

Bài 1 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau: BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1995 2004 Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 Toàn thế ...

Bài 2 trang 109 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á Bài 2: Dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia Đông Nam Á. Hình 11.9. Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước ...

Bài 2 trang 108 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Bài 2: Lấy thí dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN, cần khắc phục điều đó bằng những biện pháp nào? Lời giải: - Khai phá rừng bừa ...

Bài 1 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 1: Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư - xã hội của Ô-xtrây-li-a. Lời giải: a) Đặc điểm về tự nhiên - Diện tích đứng thứ sáu thế giới. - Địa hình có độ cao trung bình thấp (chỉ có 2% đất ...

Bài 3 trang 90 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 3: Dựa vào hình 10.1 và hình 10.4, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của Trung Quốc. Lời giải: - Nhận xét: dân cư tập trung chủ yếu ở phía đông, tập ...

Bài 2 trang 105 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 2: Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp. Lời giải: Hon-đa (Nhật Bản), Mec-xê-đet (Đức), Pe-trô (Nga), Cô-ca Cô-la (Mĩ),... Để học tốt và Giải bài tập các bài 11 ...

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 102 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP cỦa một số quốc gia Đông Nam Á. Trả lời: - Nhìn chung, có sự chuyển dịch đáng kể từ khu vực sản xuất ...

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1

Ô-xtrây-li-a (trang 110 sgk Địa Lí 11): Dựa vào bản đồ tự nhiên Ô-trây-li-a, hãy chứng minh rằng khí hậu của Ô-trây-li-a có sự phân hóa mạnh. Trả lời: - Ô-trây-li-a là đất nước có địa hình phân hóa làm 3 khu vực khác biệt rõ rệt: cao nguyên miền Tây, vùng đất nội ...

Bài 2 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao. Lời giải: - Công nghiệp phát triển cao, qui mô lớn, xuất khẩu nhiều. - Có nền công nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kĩ ...

Bài 3 trang 83 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế Bài 3: Dựa vào bảng số liệu sau: SẢN LƯỢNG CÁ KHAI THÁC (Đơn vị: nghìn tấn) Năm 1985 1990 1995 2000 2001 2003 Sản lượng 11411,4 10356,4 6788,0 4988,2 4712,8 4596,2 Nhận xét và giải thích về ...

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3

Khu vực Đông Nam Á Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 106 sgk Địa Lí 11): - Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN Trả lời: Đông Ti-mo. (trang 106 sgk Địa Lí 11): - Tại sao mục ...

Bài 2 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 2: Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc. Lời giải: Nhận ...

Bài 3 trang 95 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 2: Kinh tế Bài 3: Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trungg Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông? Lời giải: Vì miền Đông có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp: địa hình thấp; có các đồng bằng ...

Bài 3 trang 105 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 2: Kinh tế Bài 3: Dựa vào hình 11.5, cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào thấp? Lời giải: Quốc gia có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP cao: Phi-lip-pin. Quốc ...

Bài 1 trang 108 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Bài 1: Nêu các mục tiêu của ASEAN. Lời giải: - Các mục tiêu chính của ASEAN + Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên. + Xây dựng Đông Nam Á ...

Bài 1 trang 78 sgk Địa Lí 11

Nhật Bản Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế Bài 1: Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản đối với phát triển kinh tế. Lời giải: ...

Bài 1 trang 101 sgk Địa Lí 11

Khu vực Đông Nam Á Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội Bài 1: Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của khu vực. Lời giải: - Thuận lợi: + Khí hậu nóng, ẩm; hệ đất trồng phong phú, mạng lưới sông ngòi đặc, thuận lợi cho ...

1 2 3 4 .. > >>