09/05/2018, 13:41

Bài 2 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 2: Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc. Lời giải: Nhận ...

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 2: Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Để học tốt Địa Lý 11 | Giải bài tập Địa Lý 11

Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc.

Lời giải:

Nhận xét:

- Nhìn chung sản lượng nông sản tăng. Tuy nhiên, một số nông sản (lương thực, bông, mía) có sản lượng năm 2000 giảm so với năm 1995 (do biến động thất thường của thời tiết)

- Một số nông sản có sản lượng đứng đầu thế giới (lương thực, bông, lạc, thịt lợn, thịt cừu).

Để học tốt và Giải bài tập các bài 10 phần B

Bài liên quan

Bài 2 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 2: Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Nhận xét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc. Lời giải: Nhận ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:41 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 40 sgk Địa Lí 11

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 2: Dựa vào bảng 6.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế Lời giải: Nguyên nhân: chủ yếu do nhập cư. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 16 sgk Địa Lí 11

Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu Bài 2: Giải thích câu nói : Trong bảo vệ môi trường, cần phải "tư duy toàn cầu, hành động địa phương". Lời giải: Một vấn đề môi trường tuy xảy ra ở một nơi nào đó, nhưng phạm vi lan toả có tính toàn cầu, hoặc khu vực. Khi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 2: Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 12 sgk Địa Lí 11

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Bài 2: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào? Lời giải: Do sự phát triển không đều và sức ép của cạnh tranh, trong các khu vực trên thế giới, những quốc gia có nét chung về địa ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 09/05/2018
0