09/05/2018, 13:41

Bài 2 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao. Lời giải: - Công nghiệp phát triển cao, qui mô lớn, xuất khẩu nhiều. - Có nền công nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kĩ ...

Ô-xtrây-li-a

Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a

Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao.

Lời giải:

- Công nghiệp phát triển cao, qui mô lớn, xuất khẩu nhiều.

- Có nền công nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kĩ thuật cao vào các ngành mũi nhọn như: viễn thông, tin học, khai thác năng lượng mặt trời, công nghiệp hàng không, ...

- Công nghiệp khai thác mỏ phát triển mạnh, xuất khẩu nhiều nguyên liệu thô như than đá, kim cương, ...

- Công nghiệp chế biến thực phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, chiếm 20% giá trị hàng xuất khẩu.

Để học tốt và Giải bài tập các bài 12 phần B

Bài liên quan

Bài 2 trang 114 sgk Địa Lí 11

Ô-xtrây-li-a Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao. Lời giải: - Công nghiệp phát triển cao, qui mô lớn, xuất khẩu nhiều. - Có nền công nghiệp hiện đại, áp dụng mạnh mẽ công nghệ kĩ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:41 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Bài 2: Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì? Lời ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 50 sgk Địa Lí 11

Liên minh châu Âu (EU) Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới Bài 2: Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. Lời giải: - EU đứng đầu thế giới về GDP (năm 2004, GDP của ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh Bài 2: Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh trong giai đoạn 1985 - 2004. Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004 Tốc độ tăng GDP(%) 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 40 sgk Địa Lí 11

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 2: Dựa vào bảng 6.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế Lời giải: Nguyên nhân: chủ yếu do nhập cư. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018
0