09/05/2018, 13:42

Bài 1 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau: BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1995 2004 Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 Toàn thế ...

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau:

BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI

(Đơn vị: tỉ USD)

Năm 1985 1995 2004
Trung Quốc239,0697,61649,3
Toàn thế giới12360,029357,440887,8

Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và nhận xét.

Lời giải:

Nhìn chung từ năm 1985 đến năm 2004, tỉ trọng GDP của Trung Quốc đóng góp vào GDP của thế giới tăng từ 1,93% năm 1985 lên 4,03% năm 2004, tăng đều.

Trung Quốc ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thế giới.

Để học tốt và Giải bài tập các bài 10 phần B

Bài liên quan

Bài 1 trang 96 sgk Địa Lí 11

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc Bài 1: Dựa vào bảng số liệu sau: BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI (Đơn vị: tỉ USD) Năm 1985 1995 2004 Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 Toàn thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:42 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 12 sgk Địa Lí 11

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Bài 1: Trình báy các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì? Lời giải: a. Những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. - Toàn cầu hóa là quá trình liên ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 44 sgk Địa Lí 11

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục. BẢNG 6.3. GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC - NĂM 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Toàn thế giới 40887,8 Hòa Kỳ 11667,5 Châu Âu 14146,7 Châu ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Bài 1: Tìm trong bảng các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về diện tích, dân số) ở từng khu vực và xác định vị trí địa lí, lành thổ của chúng trên bản đồ (hoặc Át Lát Địa lí thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 23 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 1: Các nước châu Phi cần có những giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên? Lời giải: - Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên. - Áp dụng các ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:37 ngày 09/05/2018
0