Địa lý Lớp 11 - Trang 4

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Son Dong viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.

don viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:40 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì

don viết 08:40 ngày 18/05/2018

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Tiết 1: Tự nhiên và dân cư - Hoa Kì

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Son Dong viết 08:40 ngày 18/05/2018

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)

don viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 8. Liên bang Nga

Bài 8. Liên bang Nga

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga

Tiết 2. Kinh tế - Liên Bang Nga

Son Dong viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 9. Nhật Bản

Bài 9. Nhật Bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Nhật Bản

don viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế - Nhật Bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:41 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:41 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế - Trung Quốc

don viết 08:43 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

Tiết 2. Kinh tế - Trung Quốc

don viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội - Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Son Dong viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Bài 12. Ô-xtrây-li-a

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:42 ngày 18/05/2018

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 3 trang 16 sgk Địa Lí 11

Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu Bài 3: Lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo mẫu: Lời giải: Vấn đề môi trường Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp Biến đổi khí hậu Lượng CO 2 tăng đáng kể trong khí quyển, gây hiệu ứng nhà kính. ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 50 sgk Địa Lí 11

Liên minh châu Âu (EU) Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới Bài 1: Liên minh châu Âu hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này. Lời giải: - Với mong muốn duy trì hòa bình và cải thiện đời sống nhân dân, ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 33 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Bài 2: Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế - xã hội của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì? Lời ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 40 sgk Địa Lí 11

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 1: Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển nông nghiệp, công nghiệp ở Hoa Kì. Lời giải: a) Vị trí địa lí - Nằm ở bán cầu Tây, giữa hai đại dương lớn (Đại Tây ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 50 sgk Địa Lí 11

Liên minh châu Âu (EU) Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới Bài 2: Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. Lời giải: - EU đứng đầu thế giới về GDP (năm 2004, GDP của ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 1

Liên minh châu Âu (EU) Tiết 1: EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 48 sgk Địa Lí 11): - Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU đến các năm 1995,.2004 và 2007. Trả lời: - Đến năm 1995, có: Pháp, Đức, I-ta-li-a, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 12 sgk Địa Lí 11

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Bài 1: Trình báy các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì? Lời giải: a. Những biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hóa kinh tế. - Toàn cầu hóa là quá trình liên ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:38 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 6 Tiết 2

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 2: Kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 41 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào bảng 6.3, hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục ? Trả lời: GDP của Hoa Kì chiếm 28,5% của thế giới, cao gấp 14,8 lần của châu Phi, lớn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 2

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 25 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào hình 5.3, cho biết: Mĩ Latinh có những cảnh quan và tài nguyên khoáng sản gì? Trả lời: - Các cảnh quan tự nhiên: rừng, ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 27 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh Bài 2: Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ Latinh trong giai đoạn 1985 - 2004. Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004 Tốc độ tăng GDP(%) 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 40 sgk Địa Lí 11

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 2: Dựa vào bảng 6.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân Hoa Kì qua các năm. Giải thích nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế Lời giải: Nguyên nhân: chủ yếu do nhập cư. ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 44 sgk Địa Lí 11

Hợp chủng quốc Hoa Kì Tiết 2: Kinh tế Bài 1: Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục. BẢNG 6.3. GDP CỦA HOA KÌ VÀ MỘT SỐ CHÂU LỤC - NĂM 2004 (Đơn vị: tỉ USD) Toàn thế giới 40887,8 Hòa Kỳ 11667,5 Châu Âu 14146,7 Châu ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 3

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 29 sgk Địa Lí 11): - Hãy xác định trên bản đồ (hoặc Át Lát Địa lí thế giới) vị trí các quốc gia của khu vực Tây Nam Á. Trả lời: ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:38 ngày 09/05/2018

Giải Địa Lí 11 phần B: Địa lí khu vực và quốc gia

Để học tốt Địa Lý lớp 11, phần này giúp bạn trả lời các câu hỏi in nghiêng cũng như giải các Câu hỏi và Bài tập trong sách giáo khoa Địa Lí 11. Dưới đây là mục lục các bài giải và trả lời câu hỏi Địa Lí 11 phần B: Địa lí khu vực và quốc gia. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 16 sgk Địa Lí 11

Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu Bài 2: Giải thích câu nói : Trong bảo vệ môi trường, cần phải "tư duy toàn cầu, hành động địa phương". Lời giải: Một vấn đề môi trường tuy xảy ra ở một nơi nào đó, nhưng phạm vi lan toả có tính toàn cầu, hoặc khu vực. Khi ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 5 Tiết 1

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 20 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết khí hậu, cảnh quan của châu Phi. Trả lời: - Phần lớn lãnh thổ có khí hậu khô nóng ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 1 trang 33 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á Bài 1: Tìm trong bảng các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về diện tích, dân số) ở từng khu vực và xác định vị trí địa lí, lành thổ của chúng trên bản đồ (hoặc Át Lát Địa lí thế ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 3 trang 27 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh Bài 3: Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định? Lời giải: - Tình hình chính trị không ổn định. - Sau khi giành được độc lập: cơ cấu xã hội phong ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:38 ngày 09/05/2018

Bài 2 trang 23 sgk Địa Lí 11

Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1: Tự nhiên và dân cư Bài 2: Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:38 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Địa Lí 11 Bài 2

Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế Trả lời câu hỏi in nghiêng (trang 12 sgk Địa Lí 11): - Dựa vào bảng 2, so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Rút ra nhận xét. Trả lời: - Nêu thứ tự về số dân và GDP của các tổ chức ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:37 ngày 09/05/2018
< 1 2 3 4 5 6 7 .. > >>