Công nghệ Lớp 9

Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 2. Vật liệu và dụng cụ cắt may

Bài 2. Vật liệu và dụng cụ cắt may

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Bảo dưỡng và sửa chữa máy may

Bài 4. Thực Hành : Bảo dưỡng và sửa chữa máy may

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 3. Máy may

Bài 3. Máy may

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bản vẽ cắt may

Bài 6. Bản vẽ cắt may

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 7. Cắt may quần đùi ,quần dài

Bài 7. Cắt may quần đùi ,quần dài

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các đường may cơ bản

Bài 5. Các đường may cơ bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực Hành : Cắt may quần đùi , quần dài

Bài 8. Thực Hành : Cắt may quần đùi , quần dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 9. Cắt may áo tay liền

Bài 9. Cắt may áo tay liền

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen

Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực Hành : Cắt may tay liên

Bài 12. Thực Hành : Cắt may tay liên

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Cắt may

Ôn tập - Cắt may

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Sử dụng và bảo quản dụng cụ ,và thiết bị nhà bếp

Bài 2. Sử dụng và bảo quản dụng cụ ,và thiết bị nhà bếp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4. An toàn lao đông trong nhà ăn

Bài 4. An toàn lao đông trong nhà ăn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Sắp xếp và trang trí nhà bếp

Bài 3. Sắp xếp và trang trí nhà bếp

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Bài 5. Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ăn

Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ăn

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực Hành : Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt, món nộm- cuộn hỗn hợp

Bài 7. Thực Hành : Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt, món nộm- cuộn hỗn hợp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8.Thực Hành : Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt ,nón nấu

Bài 8.Thực Hành : Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt ,nón nấu

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 9. Thực Hành : Món hấp

Bài 9. Thực Hành : Món hấp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực Hành : Món rán

Bài 10. Thực Hành : Món rán

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 11. Thực Hành : Món xào

Bài 11. Thực Hành : Món xào

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực Hành : Món nướng

Bài 12. Thực Hành : Món nướng

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Giâm cành

Bài 4. Thực Hành : Giâm cành

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực Hành : Chiết cành

Bài 5. Thực Hành : Chiết cành

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực Hành : Ghép

Bài 6. Thực Hành : Ghép

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn

Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 7. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi ( cam,chanh,quýt,bưởi..)

Bài 7. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi ( cam,chanh,quýt,bưởi..)

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 9. Kỹ thuật trồng cây vải

Bài 9. Kỹ thuật trồng cây vải

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 10 . Kỹ thuật trồng cây xoài

Bài 10 . Kỹ thuật trồng cây xoài

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 11. Kỹ thuật trồng cây chôm chôm

Bài 11. Kỹ thuật trồng cây chôm chôm

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 12. Nhận biết một số loại sâu , bệnh hại cây ăn quả

Bài 12. Nhận biết một số loại sâu , bệnh hại cây ăn quả

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 13. Thực Hành : Trồng cây ăn quả

Bài 13. Thực Hành : Trồng cây ăn quả

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bài 14. Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 15. Thực Hành : Làm xirô quả

Bài 15. Thực Hành : Làm xirô quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Trồng cây ăn quả

Ôn tập - Trồng cây ăn quả

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng

Bài 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 5.Thực Hành: Nối dây điện

Bài 5.Thực Hành: Nối dây điện

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực Hành : Lắp mạch điện bảng điện

Bài 6. Thực Hành : Lắp mạch điện bảng điện

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực Hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Bài 7. Thực Hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 8. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 9. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Bài 9. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 12.Kiểm tra mạng điện trong nhà

Bài 12.Kiểm tra mạng điện trong nhà

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cấu tạo của xe đạp

Bài 2. Cấu tạo của xe đạp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Ôn tập - Lắp đặt mạng điện trong nhà

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Bài 4. Thực Hành : Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp

Bài 1. Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực Hành : Thay ruột dây phanh, má phanh

Bài 6. Thực Hành : Thay ruột dây phanh, má phanh

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 3. Nguyên lí chuyển động của xe đạp

Bài 3. Nguyên lí chuyển động của xe đạp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 8.Thực Hành : Thay xích, líp

Bài 8.Thực Hành : Thay xích, líp

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực hành : Chỉnh phanh, cổ phuốc

Bài 5. Thực hành : Chỉnh phanh, cổ phuốc

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực Hành : Vá săm, thay lốp

Bài 7. Thực Hành : Vá săm, thay lốp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Sửa chữa xe đạp

Ôn tập - Sửa chữa xe đạp

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Câu 1 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nguyên liệu chính để làm bánh bông lan là gì? Lời giải: - Nguyên liệu chính làm bánh bông lan: bột mì, đường, trứng gà, bơ,… Các bài giải bài tập Công nghệ 9

Mariazic1 viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Vỏ bánh có màu vàng của nướng, có độ mềm và xốp. - Phần bông lan chín đều, thơm và không khét. Các bài giải bài tập Công nghệ 9

nguyễn phương viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Làm thế nào để thịt chả nướng không bị bở? Lời giải: - Thứ nhất là cần phải chọn tránh loại thịt đông lạnh qua ngày, thịt chả phải luôn tươi ngon. - Thứ hai là do trong quá trình nướng đã để lửa quá to hoặc quá nhỏ hoặc không đều. ...

pov-olga4 viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Cho biết cách chọn thịt bò ngon? Lời giải: - Trước hết về mùi, thịt bò đúng chuẩn có mùi thơm đặc trưng, hơi gây gây, chỉ cần sờ tay vào thịt rồi đưa ngón tay gần mũi là bạn có thể ngửi thấy mùi thơm này. - Thịt bò thớ mịn nhỏ ...

WeagmaZoorm viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm ? Lời giải: - Bánh nương có vỏ vàng đều, không bị cháy. - Phần bên trong bánh mềm mịn, thơm mùi cốt dừa và dẻo. - Vị bánh không quá ngọt, thơm thoang thoảng. Các bài giải bài tập Công ...

pov-olga4 viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 75 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Cho biết yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Vỏ bánh có màu vàng của nướng đẹp mắt. - Bên trong phải chín đều và mịn. - Bánh có vị ngọt nhẹ dịu, thơm thoang thoảng mùi đậu xanh và cốt dừa. Các bài giải bài tập ...

WeagmaZoorm viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Trình bày quy trình làm bánh sắn nướng ? Lời giải: 1. Chuẩn bị: sơ chế - Dừa nạo: cho vào 1 bát nhỏ nước nóng, vắt lấy cốt. - Sắn: lột vỏ, rửa sạch, mài nhuyễn, vắt ráo nước, lấy khoảng 650g bột. - Bột bánh: + Cho nước cốt ...

nguyễn phương viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 77 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Làm thế nào để bánh được nổi đều và xốp? Lời giải: - Để bánh được xốp ta cần đánh trứng đến bông, cho đường vào từ từ, đánh tiếp đến khi nổi đặc. - Để bánh nổi đều ta cho thêm ít bột bắp để bánh được nhẹ. Các bài giải bài ...

pov-olga4 viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 63 sgk Công nghệ 9

Bài 11: Thực hành: Món xào : Tại sao cần sử dụng lửa to khi chế biến món xào? Lời giải: - Lửa to, chảo mau nóng, dầu cho vào thì nóng nhanh, không đốt cháy dầu lâu trên bếp. Dầu là thực phẩm có chất béo, nếu đun lâu trên bếp nó cũng sẽ trở thành độc tố, đặc biệt ...

Mariazic1 viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của thành phẩm? Lời giải: - Bò nướng chín đều, không dai, bóng, giòn. - Mặt ngoài thịt bò có màu vàng nâu đều, không cháy đen. - Vị đậm đà của bò đã ướp cùng mùi thơm của chanh. Các bài giải bài ...

EllType viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 74 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Để thực hiện món bánh sắn nướng, cần chuẩn bị những dụng cụ gì? Lời giải: - Để thực hiện món bánh nướng, cần chuẩn bị những dụng cụ: Lò nướng; Khuôn làm bánh; Bát đũa, thìa, kéo. Các bài giải bài tập Công nghệ 9

Gregoryquary viết 00:07 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 75 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu quy trình làm bánh đậu xanh nướng? Lời giải: 1. Chuẩn bị – Đậu xanh: cho nước ấm vào ngâm mềm, đãi sạch vỏ, nấu chín xay nhuyễn. – Đường: + Cho vào xoong, cho khoảng 5 muỗng súp nước lã, bắc lên bếp nấu đường tan và ...

van vinh thang viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu yêu cầu kỹ thuật của món chả nướng và tương chấm? Lời giải: - Chả nướng chín đều, không dai, bóng, giòn. - Mặt ngoài chả có màu vàng nâu đều, không cháy đen. - Vị đậm đà của chả đã ướp. - Tương chấm thơm mùi gan lợn và ...

EllType viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 54 sgk Công nghệ 9 (Nấu ăn)

Bài 9: Thực hành: Món hấp Câu 1 trang 54 sgk Công nghệ 9: Trình bày quy trình thực hiện món xôi vò ? Lời giải: 1. Chẩn bị: Sơ chế - Dừa: cho vào nước nóng, vắt lấy 1/2 bát nước cốt. Cho tiếp nước nóng vắt lần hai (nước gião) dùng để nấu đậu. - Đậu: Ngâm ...

WeagmaZoorm viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 67 sgk Công nghệ 9

Bài 11: Thực hành: Món xào : Em hãy kể tên những nguyên liệu động vật và thực vật dùng trong món mì xào giòn? Lời giải: - Nguyên liệu động vật: gà, lợn, tôm, mực. - Nguyên liệu thực vât: hành tây, súp lơ, nấm rơm, cà rốt, su hào, cải ngọt, cần tây, cà chua, rau ...

EllType viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 75 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Nêu công dụng của bột gạo , bột đao trong món bánh đậu xanh nướng? Lời giải: Bột gạo, bột đao có tính dẻo khá cao nên được dùng nhiều trong việc làm bánh, gắn kết các nguyên liệu với nhau để bánh săn chắc hơn. Các bài giải ...

WeagmaZoorm viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 67 sgk Công nghệ 9

Bài 11: Thực hành: Món xào : Cho biết nhận xét về trạng thái, màu săc , hương vị của món ăn ? Lời giải: - Trạng thái: mì xào giòn không bị nát hay mềm nhũn. Rau cũng vừa chín tới không bị nát. Thịt, tôm, mực không bị sống. - Hương vị: Hòa quyện lẫn vị của thịt ...

pov-olga4 viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 70 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Em hãy nêu quy trình chế biến món bò nướng chanh? Lời giải: - Cho 1/4 thìa cà phê muối + 1/4 thìa cà phê bột ngọt + 1/4 thìa cà phê ngũ vị hương + hạt tiêu + tỏi băm nhỏ, phi vàng ướp vào bò, để khoảng 10 – 15 phút cho ngấm; - ...

nguyễn phương viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 65 sgk Công nghệ 9

Bài 11: Thực hành: Món xào : Nêu quy trình làm món sườn xào chua ngọt? Lời giải: 1. Chuẩn bị (sơ chế): - Thịt nạc: rửa sạch, thái miếng mỏng. - Tôm: rửa sạch, bóc vỏ, rút bỏ chỉ đất ở sống lưng. - Mực: rửa sạch, khía chéo, cắt lát. - Cà rốt, xu hào: ...

oranh11 viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 60 sgk Công nghệ 9

Bài 10: Thực hành: Món rán : Những loại nguyên liệu động vật thưc vật nào có thể sử dụng làm nhân nem rán? Khi sơ chế các nguyên liệu đó cần lưu ý điều gì? Lời giải: - Nguyên liệu động vật: Thịt nạc, thịt cua, tôm tươi, trứng - Nguyên liệu thực vật: Khoai ...

Nguyễn Minh viết 00:06 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>