Công nghệ Lớp 9

Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

Bài 1. Giới thiệu nghề cắt may

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 2. Vật liệu và dụng cụ cắt may

Bài 2. Vật liệu và dụng cụ cắt may

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Bảo dưỡng và sửa chữa máy may

Bài 4. Thực Hành : Bảo dưỡng và sửa chữa máy may

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 3. Máy may

Bài 3. Máy may

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bản vẽ cắt may

Bài 6. Bản vẽ cắt may

Son Dong viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 7. Cắt may quần đùi ,quần dài

Bài 7. Cắt may quần đùi ,quần dài

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Các đường may cơ bản

Bài 5. Các đường may cơ bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực Hành : Cắt may quần đùi , quần dài

Bài 8. Thực Hành : Cắt may quần đùi , quần dài

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 9. Cắt may áo tay liền

Bài 9. Cắt may áo tay liền

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Bài 10. Cắt may một số kiểu cổ áo không bâu

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen

Bài 11. Cắt may một số kiểu bâu lá sen

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực Hành : Cắt may tay liên

Bài 12. Thực Hành : Cắt may tay liên

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Cắt may

Ôn tập - Cắt may

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Sử dụng và bảo quản dụng cụ ,và thiết bị nhà bếp

Bài 2. Sử dụng và bảo quản dụng cụ ,và thiết bị nhà bếp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

Bài 1. Giới thiệu nghề nấu ăn

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 4. An toàn lao đông trong nhà ăn

Bài 4. An toàn lao đông trong nhà ăn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Sắp xếp và trang trí nhà bếp

Bài 3. Sắp xếp và trang trí nhà bếp

don viết 08:56 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Bài 5. Thực Hành : Xây dựng thực đơn

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ăn

Bài 6. Trình bày và trang trí bàn ăn

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực Hành : Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt, món nộm- cuộn hỗn hợp

Bài 7. Thực Hành : Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt, món nộm- cuộn hỗn hợp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8.Thực Hành : Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt ,nón nấu

Bài 8.Thực Hành : Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt ,nón nấu

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 9. Thực Hành : Món hấp

Bài 9. Thực Hành : Món hấp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực Hành : Món rán

Bài 10. Thực Hành : Món rán

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 11. Thực Hành : Món xào

Bài 11. Thực Hành : Món xào

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực Hành : Món nướng

Bài 12. Thực Hành : Món nướng

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

Bài 1. Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả

Son Dong viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Bài 3. Các phương pháp nhân giống cây ăn quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Giâm cành

Bài 4. Thực Hành : Giâm cành

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực Hành : Chiết cành

Bài 5. Thực Hành : Chiết cành

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực Hành : Ghép

Bài 6. Thực Hành : Ghép

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn

Bài 8. Kỹ thuật trồng cây nhãn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 7. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi ( cam,chanh,quýt,bưởi..)

Bài 7. Kỹ thuật trồng cây ăn quả có múi ( cam,chanh,quýt,bưởi..)

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 9. Kỹ thuật trồng cây vải

Bài 9. Kỹ thuật trồng cây vải

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 10 . Kỹ thuật trồng cây xoài

Bài 10 . Kỹ thuật trồng cây xoài

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 11. Kỹ thuật trồng cây chôm chôm

Bài 11. Kỹ thuật trồng cây chôm chôm

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 12. Nhận biết một số loại sâu , bệnh hại cây ăn quả

Bài 12. Nhận biết một số loại sâu , bệnh hại cây ăn quả

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 13. Thực Hành : Trồng cây ăn quả

Bài 13. Thực Hành : Trồng cây ăn quả

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 14. Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả

Bài 14. Thực hành : Bón phân thúc cho cây ăn quả

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 15. Thực Hành : Làm xirô quả

Bài 15. Thực Hành : Làm xirô quả

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Trồng cây ăn quả

Ôn tập - Trồng cây ăn quả

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng

Bài 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 5.Thực Hành: Nối dây điện

Bài 5.Thực Hành: Nối dây điện

don viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực Hành : Lắp mạch điện bảng điện

Bài 6. Thực Hành : Lắp mạch điện bảng điện

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực Hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Bài 7. Thực Hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:57 ngày 18/05/2018

Bài 8. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

Bài 8. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 9. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Bài 9. Thực Hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Bài 10. Thực Hành : Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 12.Kiểm tra mạng điện trong nhà

Bài 12.Kiểm tra mạng điện trong nhà

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 2. Cấu tạo của xe đạp

Bài 2. Cấu tạo của xe đạp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Lắp đặt mạng điện trong nhà

Ôn tập - Lắp đặt mạng điện trong nhà

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 4. Thực Hành : Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Bài 4. Thực Hành : Lau dầu, tra mỡ các ổ trục

Son Dong viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 1. Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp

Bài 1. Giới thiệu nghề sửa chữa xe đạp

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực Hành : Thay ruột dây phanh, má phanh

Bài 6. Thực Hành : Thay ruột dây phanh, má phanh

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 3. Nguyên lí chuyển động của xe đạp

Bài 3. Nguyên lí chuyển động của xe đạp

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:58 ngày 18/05/2018

Bài 8.Thực Hành : Thay xích, líp

Bài 8.Thực Hành : Thay xích, líp

don viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 5. Thực hành : Chỉnh phanh, cổ phuốc

Bài 5. Thực hành : Chỉnh phanh, cổ phuốc

Son Dong viết 08:59 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực Hành : Vá săm, thay lốp

Bài 7. Thực Hành : Vá săm, thay lốp

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập - Sửa chữa xe đạp

Ôn tập - Sửa chữa xe đạp

don viết 08:58 ngày 18/05/2018

Câu 2 trang 60 sgk Công nghệ 9

Bài 10: Thực hành: Món rán : Những loại nguyên liệu động vật thưc vật nào có thể sử dụng làm nhân nem rán? Khi sơ chế các nguyên liệu đó cần lưu ý điều gì? Lời giải: - Nguyên liệu động vật: Thịt nạc, thịt cua, tôm tươi, trứng - Nguyên liệu thực vật: Khoai ...

Nguyễn Minh viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 72 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Thực hành: Món nướng : Tại sao nướng chả trên lửa than yếu sẽ bị khô? Lời giải: Do nướng chả trên than yếu sẽ lâu chín và làm bay nước trong chả, do đó chả sẽ bị khô. Các bài giải bài tập Công nghệ 9

Nguyễn Minh viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 63 sgk Công nghệ 9

Bài 11: Thực hành: Món xào : Nêu yêu cầu kĩ thuật của món xào thập cẩm? Lời giải: - Nguyên liệu động vật chín mềm, không dai - Nguyên liệu thực vật vừa chín tới, không cứng hay mềm nhũn, có màu tươi của thực phẩm. - Món ăn còn ít nước, có thể hơi sền sệt. - ...

Nguyễn Minh viết 00:06 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 37 sgk Công nghệ 9

Bài 7: Thực hành: Chế biến các món ăn không sử dụng nhiệt : Lời giải: Công dụng của bột mì trong món ăn? - Bột mì là chất để tạo độ đặc, độ chắc nên có thể làm đặc các loại súp, nước xốt cho món ăn. - Là nguyên liệu chính trong việc làm bánh, kẹo. - Là chất ...

Nguyễn Minh viết 00:05 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 60 sgk Công nghệ 9

Bài 10: Thực hành: Món rán : Cho biết trạng thái, hương vị, màu sắc của món nem rán ? Lời giải: - Trạng thái: Nem tròn, đều, giòn bởi bánh đa, không bị bục thủng khi rán. - Hương vị: Hòa quyện tất cả các nguyên liệu với nhau, không được mặn để còn chấm nước mắm ...

Nguyễn Minh viết 00:05 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 40 sgk Công nghệ 9

Bài 8: Thực hành: Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt : Nêu nhận xét về trạng thái, hương vị và màu sắc của thành phẩm? Lời giải: - Trạng thái: Súp không quá đặc, cũng không quá loảng. - Hương vị: Thơm, ngon, ngọt tự nhiên không dùng mì chính. - Màu sắc: ...

Nguyễn Minh viết 00:05 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 41 sgk Công nghệ 9

Bài 8: Thực hành: Chế biến các món ăn có sử dụng nhiệt : Công dụng của bột mì trong món ăn? Lời giải: - Bột mì là chất để tạo độ đặc, độ chắc nên có thể làm đặc các loại súp, nước xốt cho món ăn. - Là nguyên liệu chính trong việc làm bánh, kẹo. - Là chất ổn ...

Nguyễn Minh viết 00:05 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 14 Công nghệ 9

Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp (trang 14 sgk Công nghệ 9): Đồ dùng nào trong nhà bếp được làm bằng sắt không rỉ? Cách sử dụng và bảo quản chúng như thế nào? Trả lời: - Đồ dùng được làm bằng sắt: Chảo, nồi, thìa, đũa kim loại,… - ...

Nguyễn Minh viết 00:04 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 20 sgk Công nghệ 9

Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp : Có mấy khu vực hoạt động trong nhà bếp ? Cho biết cách sắp xếp thích hợp? Lời giải: - Có 5 khu vực hoạt động trong nhà bếp, đó là: Cất giữ thực phẩm; nấu nướng; bày dọn thức ăn; sửa soạn thực phẩm; thái, rửa thực ...

Nguyễn Minh viết 00:04 ngày 09/05/2018

Câu 4 trang 54 sgk Công nghệ 9

Tổng kết và ôn tập : Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách nào? Tại sao các mối nối cần hàn và được cách điện? Lời giải: - Dây dẫn điện trong nhà thường được nối với nhau bằng cách sau: mối nối thẳng, phân nhánh, mối nối phụ kiện. - Nên hàn ...

Nguyễn Minh viết 00:03 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 12 Công nghệ 9 (Nấu ăn)

Bài 2: Sử dụng và bảo quản dụng cụ, thiết bị nhà bếp (trang 12 sgk Công nghệ 9): Hãy kể tên một số thiết bị nhà bếp khác mà em biết. Trả lời: Một số loại dụng cụ nhà bếp khác như: lò nướng, lò vi sóng, bếp từ, máy xay, nồi hầm,… (trang 12 sgk Công ...

Nguyễn Minh viết 00:03 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 17 Công nghệ 9

Bài 3: Sắp xếp và trang trí nhà bếp (trang 17 sgk Công nghệ 9): Nhìn vào hình 7, em hãy phân tích cách sắp xếp các khu vực trong nhà bếp như thế nào? Trả lời: Các khu vực trong nhà bếp được sắp xếp, quy hoạch theo đúng một chuẩn mực là các nhóm đồ có cùng tác ...

Nguyễn Minh viết 00:03 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 53 sgk Công nghệ 9

Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà : Tại sao cần phải kiểm tra định kỳ về an toàn điện của mạng điện trong nhà? Lời giải: Để mạng điện trong nhà sử dụng được an toàn và hiệu quả, chúng ta cần phải kiểm tra mạng điện theo định kì và tiến hành thay thế ...

Nguyễn Minh viết 00:02 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 15 Công nghệ 9 - Điện

Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạch điện (trang 15 sgk Công nghệ 9): Hãy điền công dụng và tên dụng cụ vào những ô trống trong bảng sau: Trả lời: Tên dụng cụ Công dụng Thước Đo chiều dài, rộng các vật. Thước cặp Đo đường kính dây ...

Nguyễn Minh viết 00:02 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 31 Công nghệ 9

Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (trang 31 sgk Công nghệ 9): Mạch điện bảng điện gồm những phần tử gì? Chúng được nối với nhau như thế nào? Trả lời: - Mạch điện bảng điện gồm: 2 cầu chì, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 đèn và 1 ổ cắm địện. - Cách ghép ...

Nguyễn Minh viết 00:01 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 2 trang 9 Công nghệ 9

Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạch điện trong nhà (trang 9 sgk Công nghệ 9): Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2-1, phân loại và ghi số thứ tự của hình vào bảng 2-1. Trả lời: Dây dẫn trần Dây dẫn bọc cách điện Dây dẫn ...

Nguyễn Minh viết 00:01 ngày 09/05/2018

Giải Công nghệ 9 Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn

Để học tốt Công nghệ lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 9: Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 9 tương ứng. ...

Nguyễn Minh viết 17:06 ngày 06/05/2018

Giải Công nghệ 9 Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang

Để học tốt Công nghệ lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 9: Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 9 tương ứng. (trang 35 sgk Công nghệ 9): Hãy ...

Nguyễn Minh viết 17:05 ngày 06/05/2018

Giải Công nghệ 9 Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn

Để học tốt Công nghệ lớp 9, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 9: Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để tham khảo bài giải Công nghệ 9 tương ứng. ...

Nguyễn Minh viết 17:05 ngày 06/05/2018

Giải bài tập SGK Công nghệ 9 | Trả lời câu hỏi Công nghệ 9 | Để học tốt Công nghệ lớp 9 hay nhất tại VietJack

Để học tốt Công nghệ lớp 9, bên cạnh loạt bài , VietJack giới thiệu loạt bài Giải bài tập Công nghệ 9 bám sát nội dung sgk Công nghệ lớp 9 giúp bạn học tốt môn Công nghệ 9 hơn. Mục lục Giải bài tập Công nghệ 9 ...

Nguyễn Minh viết 17:04 ngày 06/05/2018
1 2 3 4 .. > >>