Ngữ văn Lớp 7

Cổng trường mở ra

- Lí Lan Tóm tắt Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:02 ngày 04/01/2017

Mẹ tôi

- Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi Đọc hiểu văn bản Câu 1: Văn bản l

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:02 ngày 04/01/2017

Từ ghép

I. Các loại từ ghép Câu 1: Các tiếng chính: bà, thơm . Các tiếng phụ: ngoại, phức . Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Câu 2: Các tiếng trong hai từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:02 ngày 04/01/2017

Liên kết trong văn bản

I. Liên kết v

don viết 18:02 ngày 04/01/2017

Cuộc chia tay của những con búp bê

- Khánh Hoài Tóm tắt: Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành v

Son Dong viết 18:03 ngày 04/01/2017

Bố cục trong văn bản

I. Bố cục v

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:03 ngày 04/01/2017

Mạch lạc trong văn bản

Soạn bài: Mạch lạc trong văn bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:03 ngày 04/01/2017

Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Soạn bài: Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 04/01/2017

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Soạn bài: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

don viết 18:03 ngày 04/01/2017

Từ láy

Soạn bài: Từ láy

Son Dong viết 18:04 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:04 ngày 04/01/2017

Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài: Quá trình tạo lập văn bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:04 ngày 04/01/2017

Những câu hát than thân

Soạn bài: Những câu hát than thân

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:04 ngày 04/01/2017

Những câu hát châm biếm

Soạn bài: Những câu hát châm biếm

don viết 18:04 ngày 04/01/2017

Đại từ

Soạn bài: Đại từ

Son Dong viết 18:04 ngày 04/01/2017

Luyện tập tạo lập văn bản

Soạn bài: Luyện tập tạo lập văn bản

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 04/01/2017

Sông núi nước Nam

Soạn bài: Sông núi nước Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:05 ngày 04/01/2017

Phò giá về kinh

Soạn bài: Phò giá về kinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:06 ngày 04/01/2017

Từ hán việt

Soạn bài: Từ hán việt

don viết 18:05 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Son Dong viết 18:06 ngày 04/01/2017

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:06 ngày 04/01/2017

Bài ca Côn Sơn

Soạn bài: Bài ca Côn Sơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:06 ngày 04/01/2017

Từ hán việt (tiếp theo)

Soạn bài: Từ hán việt (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:06 ngày 04/01/2017

Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm

don viết 18:07 ngày 04/01/2017

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Soạn bài: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Son Dong viết 18:07 ngày 04/01/2017

Sau phút chia li

Soạn bài: Sau phút chia li

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:07 ngày 04/01/2017

Bánh trôi nước

Soạn bài: Bánh trôi nước

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:07 ngày 04/01/2017

Quan hệ từ

Soạn bài: Quan hệ từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:08 ngày 04/01/2017

Luyên tập cách làm văn biểu cảm

Soạn bài: Luyên tập cách làm văn biểu cảm

don viết 18:08 ngày 04/01/2017

Qua đèo ngang

Soạn bài: Qua đèo ngang

Son Dong viết 18:08 ngày 04/01/2017

Bạn đến chơi nhà

Soạn bài: Bạn đến chơi nhà

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 04/01/2017

Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:08 ngày 04/01/2017

Xa ngắm thác núi Lư

Soạn bài: Xa ngắm thác núi Lư

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:09 ngày 04/01/2017

Từ đồng nghĩa

Soạn bài: Từ đồng nghĩa

don viết 18:08 ngày 04/01/2017

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Soạn bài: Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Son Dong viết 18:09 ngày 04/01/2017

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Soạn bài: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 04/01/2017

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Soạn bài: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:09 ngày 04/01/2017

Từ trái nghĩa

Soạn bài: Từ trái nghĩa

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 04/01/2017

Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

Soạn bài: Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

don viết 18:09 ngày 04/01/2017

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Son Dong viết 18:09 ngày 04/01/2017

Từ đồng âm

Soạn bài: Từ đồng âm

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 04/01/2017

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Soạn bài: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 04/01/2017

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Soạn bài: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 04/01/2017

Thành ngữ

Soạn bài: Thành ngữ

don viết 18:10 ngày 04/01/2017

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Soạn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Son Dong viết 18:10 ngày 04/01/2017

Tiếng gà trưa

Soạn bài: Tiếng gà trưa

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 04/01/2017

Điệp ngữ

Soạn bài: Điệp ngữ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 04/01/2017

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Soạn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 04/01/2017

Làm thơ lục bát

Soạn bài: Làm thơ lục bát

don viết 18:10 ngày 04/01/2017

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm

Son Dong viết 18:10 ngày 04/01/2017

Chơi chữ

Soạn bài: Chơi chữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:11 ngày 04/01/2017

Chuẩn mực sử dụng từ

Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 04/01/2017

Ôn tập văn biểu cảm

Soạn bài: Ôn tập văn biểu cảm

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 04/01/2017

Sài Gòn tôi yêu

Soạn bài: Sài Gòn tôi yêu

don viết 18:11 ngày 04/01/2017

Mùa xuân của tôi

Soạn bài: Mùa xuân của tôi

Son Dong viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập tác phẩm trữ tình

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tiếng việt

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

don viết 18:11 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Son Dong viết 18:11 ngày 04/01/2017

Soạn bài lớp 7 tập 2

Soạn bài lớp 7 tập 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:02 ngày 04/01/2017

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn nghị luận

don viết 18:12 ngày 04/01/2017

Tục ngữ về con người và xã hội

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội

Son Dong viết 18:11 ngày 04/01/2017

Rút gọn câu

Soạn bài: Rút gọn câu

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 04/01/2017

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 04/01/2017

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:12 ngày 04/01/2017

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

don viết 18:12 ngày 04/01/2017

Câu đặc biệt

Soạn bài: Câu đặc biệt

Son Dong viết 18:12 ngày 04/01/2017

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 04/01/2017

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 04/01/2017

Sự giàu đẹp của tiếng việt

Soạn bài: Sự giàu đẹp của tiếng việt

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:12 ngày 04/01/2017

Thêm trạng ngữ cho câu

Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu

don viết 18:12 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Son Dong viết 18:12 ngày 04/01/2017

Cách làm văn lập luận chứng minh

Soạn bài: Cách làm văn lập luận chứng minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 04/01/2017

Luyện tập lập luận chứng minh

Soạn bài: Luyện tập lập luận chứng minh

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 04/01/2017

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:13 ngày 04/01/2017

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

don viết 18:13 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Son Dong viết 18:13 ngày 04/01/2017

Ý nghĩa của văn chương

Soạn bài: Ý nghĩa của văn chương

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 04/01/2017

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:13 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:13 ngày 04/01/2017

Ôn tập văn nghị luận

Soạn bài: Ôn tập văn nghị luận

don viết 18:13 ngày 04/01/2017

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Son Dong viết 18:13 ngày 04/01/2017

Sống chết mặc bay

Soạn bài: Sống chết mặc bay

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 04/01/2017

Cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:13 ngày 04/01/2017

Luyện tập lập luận giải thích

Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

don viết 18:13 ngày 04/01/2017

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Son Dong viết 18:14 ngày 04/01/2017

Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Soạn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 04/01/2017

Ca Huế trên sông Hương

Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 04/01/2017

Liệt kê

Soạn bài: Liệt kê

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

don viết 18:14 ngày 04/01/2017

Quan Âm Thị Kính

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính

Son Dong viết 18:14 ngày 04/01/2017

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 04/01/2017

Văn bản đề nghị

Soạn bài: Văn bản đề nghị

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần văn

Soạn bài: Ôn tập phần văn

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 04/01/2017

Dấu gạch ngang

Soạn bài: Dấu gạch ngang

don viết 18:15 ngày 04/01/2017

Văn bản báo cáo

Soạn bài: Văn bản báo cáo

Son Dong viết 18:14 ngày 04/01/2017

Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Soạn bài: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:15 ngày 04/01/2017

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:15 ngày 04/01/2017

Ôn tập về phần tập làm văn

Soạn bài: Ôn tập về phần tập làm văn

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:15 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

don viết 18:15 ngày 04/01/2017

Văn học dân gian lớp 7

Văn học dân gian lớp 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Văn học nước ngoài lớp 7

Văn học nước ngoài lớp 7

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Văn tự sự - miêu tả lớp 7

Văn tự sự - miêu tả lớp 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Văn nhật dụng - lớp 7

Văn nhật dụng - lớp 7

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Nghị luận xã hội lớp 7

Nghị luận xã hội lớp 7

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 1 trang 44 SGK Ngữ văn 7

Viết bài tập làm văn số 1 trang 44 SGK Ngữ văn 7

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Đại từ - Bài 4 SGK Ngữ Văn 7

Đại từ - Bài 4 SGK Ngữ Văn 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7

Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Từ Hán Việt

Từ Hán Việt

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Nam Quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Nam Quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Phò giá về kinh - Trần Quang Khải

Phò giá về kinh - Trần Quang Khải

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Thiên trường vãn vọng - Trần Nhân Tông

Thiên trường vãn vọng - Trần Nhân Tông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Từ Hán Việt ( tiếp theo)

Từ Hán Việt ( tiếp theo)

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Đặc điểm của văn biểu cảm

Đặc điểm của văn biểu cảm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm

Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan

Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Viết bài viết số 2 - Văn biểu cảm

Viết bài viết số 2 - Văn biểu cảm

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Xa ngắm thác núi Lư - Lí Bạch

Xa ngắm thác núi Lư - Lí Bạch

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Hồi hương ngẫu thư

Hồi hương ngẫu thư

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) - Hồ Chí Minh

Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) - Hồ Chí Minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá

Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đề đền Sầm Nghi Đống - Hồ Xuân Hương

Đề đền Sầm Nghi Đống - Hồ Xuân Hương

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đồng hào có ma - Nguyễn Công Hoan

Đồng hào có ma - Nguyễn Công Hoan

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương

Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đặc điểm của văn nghị luận

Đặc điểm của văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận

Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh

Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh

Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Quan âm thị kính

Quan âm thị kính

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Kiểm tra phần văn

Kiểm tra phần văn

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Chương trình địa phương (phần Văn)

Chương trình địa phương (phần Văn)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Trạng ngữ trong câu “Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc” thuộc loại nào? a. Trạng ngữ chỉ thời gian b. Trạng ngữ chỉ nơi chốn c. Trạng ngữ chỉ ...

Nguyễn Minh viết 13:25 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Câu đặc biệt thường dùng để: a. Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn. b. Liệt kê, thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. c. Bộc lộ cảm xúc, ...

Nguyễn Minh viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nội dung của những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất là: a. Mô tả các hiện tượng tự nhiên. b. Nói lên sự vất vả trong lao động sản xuất của nhân dân khi đứng trước ...

Nguyễn Minh viết 13:23 ngày 08/05/2018

Bài tập làm văn số 1 lớp 7

Những bài văn hay lớp 7 | Văn mẫu lớp 7 (trang 108 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1) Để học tốt Ngữ Văn 7, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 7 (kể tóm tắt, kể diễn cảm, phát biểu cảm nghĩ, ...) về từng tác ...

Nguyễn Minh viết 13:08 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 có đáp án | Đề kiểm tra Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 7 học kì 1, học kì 2 có đáp án hay nhất

Để học tốt Ngữ văn lớp 7, bên cạnh các bài , VietJack giới thiệu loạt bài Đề kiểm tra Ngữ văn 7 Học kì 1 và Học kì 2 có đáp án gồm các Đề kiểm tra Văn, Tiếng Việt, Tập làm văn giúp bạn ôn luyện và giành được kết quả cao trong các bài thi và bài kiểm tra Ngữ văn lớp 7. Mục lục Đề kiểm tra ...

Nguyễn Minh viết 14:51 ngày 06/05/2018

Soạn bài lớp 7: Từ đồng âm

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 7 học kì I Soạn bài: Từ đồng âm Bài soạn môn Ngữ văn lớp 7 học kì 1 dưới đây: Từ đồng âm được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo để hiểu rõ về khái niệm, cách ...

Nguyễn Minh viết 11:17 ngày 02/05/2018

Soạn bài Hoạt động Ngữ văn SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2 trang 112 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Nếu viết bài giới thiệu về một số tác phẩm ca dao, tục ngữ và dân ca địa phương em cho buổi sinh hoạt ngữ văn trước lớp thì em sẽ viết Mở bài như thế nào ? Bài t ậ ...

Nguyễn Minh viết 17:02 ngày 27/04/2018

Soạn bài Văn bản đề nghị SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 96 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Một bạn bị ốm không đi học được, bạn ấy viết giấy đề nghị cô giáo chủ nhiệm cho nghỉ học. Theo em, trong trường hợp này phải viêt văn bản gì ? Tại sao không được viết văn bản đề nghị ? ...

Nguyễn Minh viết 17:02 ngày 27/04/2018

Soạn bài Dấu gạch ngang SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 99 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Có thể dùng dấu phẩy để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu sau đây không ? Vì sao ? Bài tập 1. Bài tập 1, trang 130 -131, SGK. 2. Bài ...

Nguyễn Minh viết 17:01 ngày 27/04/2018

Soạn bài Cách làm bài văn lập luận giải thích SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 67, 68 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Em hãy viết một phần Kết bài sao cho: Những câu văn trong phần Kết bài đó không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp; Phần Kết bài đó phải có quan hệ hô ứng với phần Mở bài. ...

Nguyễn Minh viết 16:55 ngày 27/04/2018

Soạn bài Ôn tập văn nghị luận SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Đối chiếu các văn bản nghị luận đã học với các tác phẩm tự sự và trữ tình để chỉ ra sự khác biệt cơ bản của văn nghị luận so với các thể loại khác. Bài tập 1. ...

Nguyễn Minh viết 16:55 ngày 27/04/2018

Soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ SBT Ngữ Văn 7 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 44 Sách bài tập (SBT) Ngữ Văn 7 tập 2. Tác giả đã nói về mối quan hệ giữa đức tính giản dị với đời sống tinh thần phong phú, cao đẹp ở Bác Hồ như thế nào ? Bài tập 1. Bài văn này sử dụng phương ...

Nguyễn Minh viết 16:53 ngày 27/04/2018

Soạn bài Quan hệ từ SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 61, 62 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Trong các câu sau đây, từ in đậm ở câu nào là quan hệ từ, ở câu nào không phải là quan hệ từ ? ...

Nguyễn Minh viết 16:25 ngày 27/04/2018

Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư sơn bộc bố) SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 72 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Hãy dùng 4 dòng để miêu tả một cảnh đẹp ở quê hương em sao cho khi người đọc đọc xong văn bản của em, có thể cảm thấy cảnh được miêu tả vốn đã đẹp lại dường như càng thêm đẹp. ...

Nguyễn Minh viết 16:24 ngày 27/04/2018

Soạn bài Những câu hát về tình yêu, quê hương, đất nước, con người SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 25, 26 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Em hãy sưu tầm một số bài ca dao giới thiệu về phong cảnh, sản vật hoặc con người của quê em. ...

Nguyễn Minh viết 16:19 ngày 27/04/2018

Soạn bài Từ láy SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 27 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Tìm 5 từ láy có sắc thái nghĩa giảm nhẹ so với tiếng gốc. Đặt câu với mỗi từ đó ...

Nguyễn Minh viết 16:19 ngày 27/04/2018

Soạn bài Cổng trường mở ra SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 5 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Em thấy người mẹ trong bài văn là người mẹ như thế nào ? Vì sao em biết được điều đó ? ...

Nguyễn Minh viết 16:18 ngày 27/04/2018

Soạn bài Cuộc chia tay của những con búp bê SBT Ngữ Văn 7 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 13 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Câu chuyện được kể theo ngôi thứ mấy ? Việc lựa chọn ngôi kể này có tác dụng gì ? ...

Nguyễn Minh viết 16:18 ngày 27/04/2018

Soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá canh) SBT Ngữ Văn 7 tập 1...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 92 SBT Ngữ Văn 7 tập 1 – Soạn bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá (Mao ốc vị thu phong sở phá canh). Trong ba phần đầu của bài thơ, tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt tự sự và miêu tả một cách phổ biến. 1. Đọc bài thơ một cách diễn cảm ít nhất hai lần. 2. ...

Nguyễn Minh viết 21:01 ngày 25/04/2018

Bài Làm thơ lục bát SBT Văn 7 tập 1 trang 115, 116 SBT Văn 7 tập 1: Làm hai bài thơ lục bát...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 115, 116 SBT Ngữ Văn 7 tập 1. Làm hai bài thơ lục bát, mỗi bài có hai khổ (tức bốn câu) với đề tài tự chọn, trong đó một bài có trường hợp ngoại lệ trong mối quan hệ về thanh giữa các tiếng ở vị trí 2 và 4. Bài tập 1. Cho bài ca dao : Cậu cai nón dấu lông ...

Nguyễn Minh viết 21:01 ngày 25/04/2018
1 2 3 4 .. > >>