Ngữ văn Lớp 7

Cổng trường mở ra

- Lí Lan Tóm tắt Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:02 ngày 04/01/2017

Mẹ tôi

- Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi Đọc hiểu văn bản Câu 1: Văn bản l

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:02 ngày 04/01/2017

Từ ghép

I. Các loại từ ghép Câu 1: Các tiếng chính: bà, thơm . Các tiếng phụ: ngoại, phức . Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Câu 2: Các tiếng trong hai từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:02 ngày 04/01/2017

Liên kết trong văn bản

I. Liên kết v

don viết 18:02 ngày 04/01/2017

Cuộc chia tay của những con búp bê

- Khánh Hoài Tóm tắt: Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành v

Son Dong viết 18:03 ngày 04/01/2017

Bố cục trong văn bản

I. Bố cục v

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:03 ngày 04/01/2017

Mạch lạc trong văn bản

Soạn bài: Mạch lạc trong văn bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:03 ngày 04/01/2017

Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Soạn bài: Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:03 ngày 04/01/2017

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Soạn bài: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

don viết 18:03 ngày 04/01/2017

Từ láy

Soạn bài: Từ láy

Son Dong viết 18:04 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:04 ngày 04/01/2017

Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài: Quá trình tạo lập văn bản

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:04 ngày 04/01/2017

Những câu hát than thân

Soạn bài: Những câu hát than thân

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:04 ngày 04/01/2017

Những câu hát châm biếm

Soạn bài: Những câu hát châm biếm

don viết 18:04 ngày 04/01/2017

Đại từ

Soạn bài: Đại từ

Son Dong viết 18:04 ngày 04/01/2017

Luyện tập tạo lập văn bản

Soạn bài: Luyện tập tạo lập văn bản

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:05 ngày 04/01/2017

Sông núi nước Nam

Soạn bài: Sông núi nước Nam

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:05 ngày 04/01/2017

Phò giá về kinh

Soạn bài: Phò giá về kinh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:06 ngày 04/01/2017

Từ hán việt

Soạn bài: Từ hán việt

don viết 18:05 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Son Dong viết 18:06 ngày 04/01/2017

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:06 ngày 04/01/2017

Bài ca Côn Sơn

Soạn bài: Bài ca Côn Sơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:06 ngày 04/01/2017

Từ hán việt (tiếp theo)

Soạn bài: Từ hán việt (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:06 ngày 04/01/2017

Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm

don viết 18:07 ngày 04/01/2017

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Soạn bài: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Son Dong viết 18:07 ngày 04/01/2017

Sau phút chia li

Soạn bài: Sau phút chia li

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:07 ngày 04/01/2017

Bánh trôi nước

Soạn bài: Bánh trôi nước

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:07 ngày 04/01/2017

Quan hệ từ

Soạn bài: Quan hệ từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:08 ngày 04/01/2017

Luyên tập cách làm văn biểu cảm

Soạn bài: Luyên tập cách làm văn biểu cảm

don viết 18:08 ngày 04/01/2017

Qua đèo ngang

Soạn bài: Qua đèo ngang

Son Dong viết 18:08 ngày 04/01/2017

Bạn đến chơi nhà

Soạn bài: Bạn đến chơi nhà

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:08 ngày 04/01/2017

Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:08 ngày 04/01/2017

Xa ngắm thác núi Lư

Soạn bài: Xa ngắm thác núi Lư

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:09 ngày 04/01/2017

Từ đồng nghĩa

Soạn bài: Từ đồng nghĩa

don viết 18:08 ngày 04/01/2017

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Soạn bài: Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Son Dong viết 18:09 ngày 04/01/2017

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Soạn bài: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:09 ngày 04/01/2017

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Soạn bài: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:09 ngày 04/01/2017

Từ trái nghĩa

Soạn bài: Từ trái nghĩa

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 04/01/2017

Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

Soạn bài: Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

don viết 18:09 ngày 04/01/2017

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Son Dong viết 18:09 ngày 04/01/2017

Từ đồng âm

Soạn bài: Từ đồng âm

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 04/01/2017

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Soạn bài: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 04/01/2017

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Soạn bài: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 04/01/2017

Thành ngữ

Soạn bài: Thành ngữ

don viết 18:10 ngày 04/01/2017

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Soạn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Son Dong viết 18:10 ngày 04/01/2017

Tiếng gà trưa

Soạn bài: Tiếng gà trưa

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:10 ngày 04/01/2017

Điệp ngữ

Soạn bài: Điệp ngữ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 04/01/2017

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Soạn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:10 ngày 04/01/2017

Làm thơ lục bát

Soạn bài: Làm thơ lục bát

don viết 18:10 ngày 04/01/2017

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm

Son Dong viết 18:10 ngày 04/01/2017

Chơi chữ

Soạn bài: Chơi chữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:11 ngày 04/01/2017

Chuẩn mực sử dụng từ

Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:10 ngày 04/01/2017

Ôn tập văn biểu cảm

Soạn bài: Ôn tập văn biểu cảm

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 04/01/2017

Sài Gòn tôi yêu

Soạn bài: Sài Gòn tôi yêu

don viết 18:11 ngày 04/01/2017

Mùa xuân của tôi

Soạn bài: Mùa xuân của tôi

Son Dong viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập tác phẩm trữ tình

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tiếng việt

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

don viết 18:11 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Son Dong viết 18:11 ngày 04/01/2017

Soạn bài lớp 7 tập 2

Soạn bài lớp 7 tập 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:02 ngày 04/01/2017

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:11 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:11 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn nghị luận

don viết 18:12 ngày 04/01/2017

Tục ngữ về con người và xã hội

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội

Son Dong viết 18:11 ngày 04/01/2017

Rút gọn câu

Soạn bài: Rút gọn câu

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 04/01/2017

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 04/01/2017

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:12 ngày 04/01/2017

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

don viết 18:12 ngày 04/01/2017

Câu đặc biệt

Soạn bài: Câu đặc biệt

Son Dong viết 18:12 ngày 04/01/2017

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:12 ngày 04/01/2017

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 04/01/2017

Sự giàu đẹp của tiếng việt

Soạn bài: Sự giàu đẹp của tiếng việt

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:12 ngày 04/01/2017

Thêm trạng ngữ cho câu

Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu

don viết 18:12 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Son Dong viết 18:12 ngày 04/01/2017

Cách làm văn lập luận chứng minh

Soạn bài: Cách làm văn lập luận chứng minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 04/01/2017

Luyện tập lập luận chứng minh

Soạn bài: Luyện tập lập luận chứng minh

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:12 ngày 04/01/2017

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:13 ngày 04/01/2017

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

don viết 18:13 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Son Dong viết 18:13 ngày 04/01/2017

Ý nghĩa của văn chương

Soạn bài: Ý nghĩa của văn chương

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 04/01/2017

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:13 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:13 ngày 04/01/2017

Ôn tập văn nghị luận

Soạn bài: Ôn tập văn nghị luận

don viết 18:13 ngày 04/01/2017

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Son Dong viết 18:13 ngày 04/01/2017

Sống chết mặc bay

Soạn bài: Sống chết mặc bay

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:13 ngày 04/01/2017

Cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:13 ngày 04/01/2017

Luyện tập lập luận giải thích

Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

don viết 18:13 ngày 04/01/2017

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Son Dong viết 18:14 ngày 04/01/2017

Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Soạn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 04/01/2017

Ca Huế trên sông Hương

Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 04/01/2017

Liệt kê

Soạn bài: Liệt kê

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 04/01/2017

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

don viết 18:14 ngày 04/01/2017

Quan Âm Thị Kính

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính

Son Dong viết 18:14 ngày 04/01/2017

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:14 ngày 04/01/2017

Văn bản đề nghị

Soạn bài: Văn bản đề nghị

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:14 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần văn

Soạn bài: Ôn tập phần văn

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:14 ngày 04/01/2017

Dấu gạch ngang

Soạn bài: Dấu gạch ngang

don viết 18:15 ngày 04/01/2017

Văn bản báo cáo

Soạn bài: Văn bản báo cáo

Son Dong viết 18:14 ngày 04/01/2017

Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Soạn bài: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:15 ngày 04/01/2017

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:15 ngày 04/01/2017

Ôn tập về phần tập làm văn

Soạn bài: Ôn tập về phần tập làm văn

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:15 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

don viết 18:15 ngày 04/01/2017

Văn học dân gian lớp 7

Văn học dân gian lớp 7

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Văn học nước ngoài lớp 7

Văn học nước ngoài lớp 7

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Văn tự sự - miêu tả lớp 7

Văn tự sự - miêu tả lớp 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Văn nhật dụng - lớp 7

Văn nhật dụng - lớp 7

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Nghị luận xã hội lớp 7

Nghị luận xã hội lớp 7

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 1 trang 44 SGK Ngữ văn 7

Viết bài tập làm văn số 1 trang 44 SGK Ngữ văn 7

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Đại từ - Bài 4 SGK Ngữ Văn 7

Đại từ - Bài 4 SGK Ngữ Văn 7

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7

Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Từ Hán Việt

Từ Hán Việt

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Nam Quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Nam Quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Phò giá về kinh - Trần Quang Khải

Phò giá về kinh - Trần Quang Khải

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Thiên trường vãn vọng - Trần Nhân Tông

Thiên trường vãn vọng - Trần Nhân Tông

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:07 ngày 18/05/2018

Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Từ Hán Việt ( tiếp theo)

Từ Hán Việt ( tiếp theo)

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Đặc điểm của văn biểu cảm

Đặc điểm của văn biểu cảm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm

Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan

Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Viết bài viết số 2 - Văn biểu cảm

Viết bài viết số 2 - Văn biểu cảm

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Xa ngắm thác núi Lư - Lí Bạch

Xa ngắm thác núi Lư - Lí Bạch

Son Dong viết 09:07 ngày 18/05/2018

Hồi hương ngẫu thư

Hồi hương ngẫu thư

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

don viết 09:07 ngày 18/05/2018

Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) - Hồ Chí Minh

Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) - Hồ Chí Minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:07 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:07 ngày 18/05/2018

Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá

Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đề đền Sầm Nghi Đống - Hồ Xuân Hương

Đề đền Sầm Nghi Đống - Hồ Xuân Hương

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đồng hào có ma - Nguyễn Công Hoan

Đồng hào có ma - Nguyễn Công Hoan

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương

Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương

don viết 09:08 ngày 18/05/2018

Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đặc điểm của văn nghị luận

Đặc điểm của văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:08 ngày 18/05/2018

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:08 ngày 18/05/2018

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận

Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận

Son Dong viết 09:08 ngày 18/05/2018

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh

Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:09 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:09 ngày 18/05/2018

Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh

Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh

Son Dong viết 09:09 ngày 18/05/2018

Quan âm thị kính

Quan âm thị kính

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:09 ngày 18/05/2018

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

don viết 09:09 ngày 18/05/2018

Kiểm tra phần văn

Kiểm tra phần văn

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

don viết 09:10 ngày 18/05/2018

Chương trình địa phương (phần Văn)

Chương trình địa phương (phần Văn)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:10 ngày 18/05/2018

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3 Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bầng khuâng, có tiếc thương ai oán…Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng ...

oranh11 viết 13:25 ngày 08/05/2018

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Trạng ngữ trong câu “Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc” thuộc loại nào? a. Trạng ngữ chỉ thời gian b. Trạng ngữ chỉ nơi chốn c. Trạng ngữ chỉ ...

Nguyễn Minh viết 13:25 ngày 08/05/2018

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 4, mỗi ý đúng 0,5 điểm). “ …Tinh thần yêu nước cũng ...

nguyễn phương viết 13:25 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Câu đặc biệt thường dùng để: a. Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn. b. Liệt kê, thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. c. Bộc lộ cảm xúc, ...

Nguyễn Minh viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Dựa vào những câu ca dao trong chương trình Ngữ văn 7 và những bài ca dao em biết, hãy chứng minh rằng: Ca dao là tiếng nói của tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước. Hướng dẫn ...

van vinh thang viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Lá lành đùm rách” Hướng dẫn chấm: Viết bài văn nghị luận giải thích. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Về cơ bản, phải nêu được các ...

Mariazic1 viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 7 (có đáp án)

Phần dưới là danh sách các . Bạn nhấp chuột vào tên đề để xem các đề kiểm tra tương ứng. Các bài kiểm tra Ngữ Văn 7 Học kì 2 khác: Tuyển tập Đề kiểm ...

nguyễn phương viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 2, mỗi ý đúng 0,5 điểm). Ngót ba mươi năm, bôn tẩu phương trời, ...

nguyễn phương viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” Hướng dẫn chấm: Viết bài văn nghị luận giải thích. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Về cơ bản, phải ...

pov-olga4 viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy ...

van vinh thang viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Nhà văn Leptonxtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống" . Hãy giải thích nội dung câu nói ...

Gregoryquary viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Câu rút gọn nhằm mục đích gì? (0.5đ) a. Làm cho câu gọn hơn. b. Thông tin nhanh, tránh lặp từ ngữ đã xuất hiện trong những câu trước. c. Ngụ ý đặc điểm, hành động nói trong câu ...

nguyễn phương viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết ...

Mariazic1 viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Em hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” . Hướng dẫn chấm: Viết bài văn nghị luận giải thích. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Về cơ ...

huynh hao viết 13:24 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Dựa vào những câu tục ngữ trong chương trình Ngữ văn 7, em hãy chứng minh rằng: Tục ngữ là kho tàng kinh nghiêm quý báu của nhân dân ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Hướng dẫn chấm: Viết ...

WeagmaZoorm viết 13:23 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nội dung của những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất là: a. Mô tả các hiện tượng tự nhiên. b. Nói lên sự vất vả trong lao động sản xuất của nhân dân khi đứng trước ...

Nguyễn Minh viết 13:23 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Dân gian ta có câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Em hãy viết bài văn chứng minh truyền thống đạo lí tốt đẹp đó của dân tộc. Hướng dẫn chấm: ...

Gregoryquary viết 13:23 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Thế nào là câu đặc biệt? a. Câu không có thành phần chủ ngữ. b. Câu không có thành phần vị ngữ. c. Câu không có thành phần chủ ngữ và vị ngữ. d. Câu không cấu tạo theo mô hình ...

Gregoryquary viết 13:23 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp (1 điểm) A B (1) Cổng trường mở ra (a) Khánh Hoài (2) Cuộc chia tay của những con búp bê ...

van vinh thang viết 13:23 ngày 08/05/2018

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp (1 điểm) A B (1)Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (a) Thể hiện quan niệm sâu sắc của nhà văn về văn ...

pov-olga4 viết 13:23 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>