Ngữ văn Lớp 7

Cổng trường mở ra

- Lí Lan Tóm tắt Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ. Ngắm nhìn con ngủ say, lòng người mẹ bồi hồi xúc động: nhớ lại những hành động của con ban ngày, nhớ về thuở nhỏ với những kỉ ...

Mẹ tôi

- Ét-môn-đô-đơ A-mi-xi Đọc hiểu văn bản Câu 1: Văn bản l

Từ ghép

I. Các loại từ ghép Câu 1: Các tiếng chính: bà, thơm . Các tiếng phụ: ngoại, phức . Tiếng chính đứng trước, tiếng phụ đứng sau; tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính. Câu 2: Các tiếng trong hai từ ...

Cuộc chia tay của những con búp bê

- Khánh Hoài Tóm tắt: Vì bố mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành v

Mạch lạc trong văn bản

Soạn bài: Mạch lạc trong văn bản

Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Soạn bài: Ca dao, dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Soạn bài: Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người

Từ láy

Soạn bài: Từ láy

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự và miêu tả

Quá trình tạo lập văn bản

Soạn bài: Quá trình tạo lập văn bản

Những câu hát than thân

Soạn bài: Những câu hát than thân

Những câu hát châm biếm

Soạn bài: Những câu hát châm biếm

Đại từ

Soạn bài: Đại từ

Luyện tập tạo lập văn bản

Soạn bài: Luyện tập tạo lập văn bản

Sông núi nước Nam

Soạn bài: Sông núi nước Nam

Phò giá về kinh

Soạn bài: Phò giá về kinh

Từ hán việt

Soạn bài: Từ hán việt

Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Soạn bài: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Bài ca Côn Sơn

Soạn bài: Bài ca Côn Sơn

Từ hán việt (tiếp theo)

Soạn bài: Từ hán việt (tiếp theo)

Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản biểu cảm

Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Soạn bài: Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm

Sau phút chia li

Soạn bài: Sau phút chia li

Bánh trôi nước

Soạn bài: Bánh trôi nước

Quan hệ từ

Soạn bài: Quan hệ từ

Luyên tập cách làm văn biểu cảm

Soạn bài: Luyên tập cách làm văn biểu cảm

Qua đèo ngang

Soạn bài: Qua đèo ngang

Bạn đến chơi nhà

Soạn bài: Bạn đến chơi nhà

Chữa lỗi về quan hệ từ

Soạn bài: Chữa lỗi về quan hệ từ

Xa ngắm thác núi Lư

Soạn bài: Xa ngắm thác núi Lư

Từ đồng nghĩa

Soạn bài: Từ đồng nghĩa

Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Soạn bài: Cách lập ý của bài văn biểu cảm

Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Soạn bài: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Soạn bài: Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê

Từ trái nghĩa

Soạn bài: Từ trái nghĩa

Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

Soạn bài: Luyện nói : văn biểu cảm về sự vật, con người

Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Soạn bài: Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Từ đồng âm

Soạn bài: Từ đồng âm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Soạn bài: Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn bản biểu cảm

Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Soạn bài: Cảnh khuya, Rằm tháng giêng

Thành ngữ

Soạn bài: Thành ngữ

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Soạn bài: Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Tiếng gà trưa

Soạn bài: Tiếng gà trưa

Điệp ngữ

Soạn bài: Điệp ngữ

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Soạn bài: Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Làm thơ lục bát

Soạn bài: Làm thơ lục bát

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Soạn bài: Một thứ quà của lúa non: Cốm

Chơi chữ

Soạn bài: Chơi chữ

Chuẩn mực sử dụng từ

Soạn bài: Chuẩn mực sử dụng từ

Ôn tập văn biểu cảm

Soạn bài: Ôn tập văn biểu cảm

Sài Gòn tôi yêu

Soạn bài: Sài Gòn tôi yêu

Mùa xuân của tôi

Soạn bài: Mùa xuân của tôi

Ôn tập tác phẩm trữ tình

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình

Ôn tập phần tiếng việt

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt

Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)

Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng việt (tiếp theo)

Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần tiếng việt): Rèn luyện chính tả

Soạn bài lớp 7 tập 2

Soạn bài lớp 7 tập 2

Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Soạn bài: Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất

Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Tục ngữ về con người và xã hội

Soạn bài: Tục ngữ về con người và xã hội

Rút gọn câu

Soạn bài: Rút gọn câu

Đặc điểm của văn bản nghị luận

Soạn bài: Đặc điểm của văn bản nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Soạn bài: Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Soạn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Câu đặc biệt

Soạn bài: Câu đặc biệt

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Soạn bài: Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

Sự giàu đẹp của tiếng việt

Soạn bài: Sự giàu đẹp của tiếng việt

Thêm trạng ngữ cho câu

Soạn bài: Thêm trạng ngữ cho câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Soạn bài: Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

Cách làm văn lập luận chứng minh

Soạn bài: Cách làm văn lập luận chứng minh

Luyện tập lập luận chứng minh

Soạn bài: Luyện tập lập luận chứng minh

Đức tính giản dị của Bác Hồ

Soạn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 5: Văn lập luận chứng minh

Ý nghĩa của văn chương

Soạn bài: Ý nghĩa của văn chương

Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Soạn bài: Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

Ôn tập văn nghị luận

Soạn bài: Ôn tập văn nghị luận

Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Soạn bài: Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

Sống chết mặc bay

Soạn bài: Sống chết mặc bay

Cách làm bài văn lập luận giải thích

Soạn bài: Cách làm bài văn lập luận giải thích

Luyện tập lập luận giải thích

Soạn bài: Luyện tập lập luận giải thích

Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 6: Văn lập luận giải thích

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Soạn bài: Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Soạn bài: Luyện nói: Bài văn giải thích một số vấn đề

Ca Huế trên sông Hương

Soạn bài: Ca Huế trên sông Hương

Liệt kê

Soạn bài: Liệt kê

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Soạn bài: Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

Quan Âm Thị Kính

Soạn bài: Quan Âm Thị Kính

Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Soạn bài: Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

Văn bản đề nghị

Soạn bài: Văn bản đề nghị

Ôn tập phần văn

Soạn bài: Ôn tập phần văn

Dấu gạch ngang

Soạn bài: Dấu gạch ngang

Văn bản báo cáo

Soạn bài: Văn bản báo cáo

Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Soạn bài: Kiểm tra phần văn lớp 7 học kì 2

Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Soạn bài: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Ôn tập về phần tập làm văn

Soạn bài: Ôn tập về phần tập làm văn

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

Soạn bài: Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả (Lớp 7)

Văn học dân gian lớp 7

Văn học dân gian lớp 7

Văn học nước ngoài lớp 7

Văn học nước ngoài lớp 7

Văn tự sự - miêu tả lớp 7

Văn tự sự - miêu tả lớp 7

Văn nhật dụng - lớp 7

Văn nhật dụng - lớp 7

Nghị luận xã hội lớp 7

Nghị luận xã hội lớp 7

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Ca dao dân ca những câu hát về tình cảm gia đình

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7

Từ láy trang 41 SGK Ngữ văn 7

Viết bài tập làm văn số 1 trang 44 SGK Ngữ văn 7

Viết bài tập làm văn số 1 trang 44 SGK Ngữ văn 7

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7

Quá trình tạo lập văn bản trang 45 SGK Ngữ văn 7

Đại từ - Bài 4 SGK Ngữ Văn 7

Đại từ - Bài 4 SGK Ngữ Văn 7

Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7

Luyện tập tạo lập văn bản SGK Ngữ Văn 7

Từ Hán Việt

Từ Hán Việt

Nam Quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Nam Quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Phò giá về kinh - Trần Quang Khải

Phò giá về kinh - Trần Quang Khải

Thiên trường vãn vọng - Trần Nhân Tông

Thiên trường vãn vọng - Trần Nhân Tông

Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Bài ca Côn Sơn - Nguyễn Trãi

Từ Hán Việt ( tiếp theo)

Từ Hán Việt ( tiếp theo)

Đặc điểm của văn biểu cảm

Đặc điểm của văn biểu cảm

Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm

Chinh phụ ngâm khúc - Đoàn Thị Điểm

Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm

Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan

Qua Đèo Ngang - Bà huyện Thanh Quan

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Bạn đến chơi nhà - Nguyễn Khuyến

Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Thăng Long thành hoài cổ - Bà huyện Thanh Quan

Viết bài viết số 2 - Văn biểu cảm

Viết bài viết số 2 - Văn biểu cảm

Xa ngắm thác núi Lư - Lí Bạch

Xa ngắm thác núi Lư - Lí Bạch

Hồi hương ngẫu thư

Hồi hương ngẫu thư

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm

Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

Cảnh khuya - Hồ Chí Minh

Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) - Hồ Chí Minh

Rằm tháng Giêng (Nguyên tiêu) - Hồ Chí Minh

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn biểu cảm

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Tiếng gà trưa - Xuân Quỳnh

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá

Ôn tập văn bản biểu cảm, đánh giá

Đề đền Sầm Nghi Đống - Hồ Xuân Hương

Đề đền Sầm Nghi Đống - Hồ Xuân Hương

Đồng hào có ma - Nguyễn Công Hoan

Đồng hào có ma - Nguyễn Công Hoan

Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương

Sài Gòn tôi yêu - Minh Hương

Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Mùa xuân của tôi - Vũ Bằng

Đặc điểm của văn nghị luận

Đặc điểm của văn nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Đề văn nghị luận và việc lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Hồ Chí Minh

Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận

Luyện tập về phương pháp luận trong văn nghị luận

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai

Sự giàu đẹp của tiếng việt - Đặng Thai Mai

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Cách làm bài văn lập luận chứng minh

Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Bài viết số 5 - Văn lập luận chứng minh

Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh

Ý nghĩa văn chương - Hoài Thanh

Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

Sống chết mặc bay - Phạm Duy Tốn

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích

Viết bài tập làm văn số 6 - Văn lập luận giải thích

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu - Nguyễn Ái Quốc

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh

Ca Huế trên sông Hương - Hà Ánh Minh

Quan âm thị kính

Quan âm thị kính

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

Dấu chấm lửng và dấu chấm phấy

Kiểm tra phần văn

Kiểm tra phần văn

Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài kiểm tra tổng hợp cuối năm

Chương trình địa phương (phần Văn)

Chương trình địa phương (phần Văn)

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 3 Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bầng khuâng, có tiếc thương ai oán…Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng ...

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Trạng ngữ trong câu “Cối xay tre nặng nề quay, từ nghìn đời nay, xay nắm thóc” thuộc loại nào? a. Trạng ngữ chỉ thời gian b. Trạng ngữ chỉ nơi chốn c. Trạng ngữ chỉ ...

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 4, mỗi ý đúng 0,5 điểm). “ …Tinh thần yêu nước cũng ...

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Câu đặc biệt thường dùng để: a. Xác định thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc được nói đến trong đoạn. b. Liệt kê, thông báo sự tồn tại của sự vật, hiện tượng. c. Bộc lộ cảm xúc, ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Dựa vào những câu ca dao trong chương trình Ngữ văn 7 và những bài ca dao em biết, hãy chứng minh rằng: Ca dao là tiếng nói của tình cảm gia đình và tình yêu quê hương đất nước. Hướng dẫn ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Lá lành đùm rách” Hướng dẫn chấm: Viết bài văn nghị luận giải thích. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Về cơ bản, phải nêu được các ...

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 7 (có đáp án)

Phần dưới là danh sách các . Bạn nhấp chuột vào tên đề để xem các đề kiểm tra tương ứng. Các bài kiểm tra Ngữ Văn 7 Học kì 2 khác: Tuyển tập Đề kiểm ...

Đề thi Ngữ văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Học kì 2 Thời gian làm bài: 90 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 2, mỗi ý đúng 0,5 điểm). Ngót ba mươi năm, bôn tẩu phương trời, ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Giải thích câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” Hướng dẫn chấm: Viết bài văn nghị luận giải thích. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Về cơ bản, phải ...

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Nhà văn Leptonxtôi nói: "Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống" . Hãy giải thích nội dung câu nói ...

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Câu rút gọn nhằm mục đích gì? (0.5đ) a. Làm cho câu gọn hơn. b. Thông tin nhanh, tránh lặp từ ngữ đã xuất hiện trong những câu trước. c. Ngụ ý đặc điểm, hành động nói trong câu ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 4)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi. Nó kết ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 6 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Em hãy giải thích ý nghĩa câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” . Hướng dẫn chấm: Viết bài văn nghị luận giải thích. Yêu cầu: biết dùng từ, đặt câu, viết văn lưu loát. Về cơ ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Dựa vào những câu tục ngữ trong chương trình Ngữ văn 7, em hãy chứng minh rằng: Tục ngữ là kho tàng kinh nghiêm quý báu của nhân dân ở nhiều lĩnh vực của đời sống. Hướng dẫn chấm: Viết ...

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 3)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nội dung của những câu tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất là: a. Mô tả các hiện tượng tự nhiên. b. Nói lên sự vất vả trong lao động sản xuất của nhân dân khi đứng trước ...

Đề kiểm tra tập làm văn số 5 lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Tập Làm Văn Thời gian làm bài: 90 phút Đề bài: Dân gian ta có câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Em hãy viết bài văn chứng minh truyền thống đạo lí tốt đẹp đó của dân tộc. Hướng dẫn chấm: ...

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Thế nào là câu đặc biệt? a. Câu không có thành phần chủ ngữ. b. Câu không có thành phần vị ngữ. c. Câu không có thành phần chủ ngữ và vị ngữ. d. Câu không cấu tạo theo mô hình ...

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nối tên các tác phẩm ở cột A với tên tác giả ở cột B sao cho phù hợp (1 điểm) A B (1) Cổng trường mở ra (a) Khánh Hoài (2) Cuộc chia tay của những con búp bê ...

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 7 Học kì 2 (có đáp án - Đề 2)

Đề kiểm tra Ngữ Văn 7 - Phần Văn Thời gian làm bài: 45 phút I. Trắc nghiệm (3 điểm) 1. Nối tên tác phẩm ở cột A với nội dung ở cột B sao cho phù hợp (1 điểm) A B (1)Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (a) Thể hiện quan niệm sâu sắc của nhà văn về văn ...

1 2 3 4 .. > >>