Ngoại ngữ Lớp 11

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, mình đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các bạn có thể ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 16:18 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 11

Từ vựng tiếng Anh lớp 11 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 11. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: FRIENDSHIP STT Từ Vựng Nghĩa 1 ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tiền tố và Hậu tố trong tiếng anh

Tiền tố và hậu tố là một trong những ngữ pháp cơ bản nhưng rất quan trọng trong tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp kiến thức ngữ pháp này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn. 1. Định Nghĩa Tiền tố- Prefix hay Tiếp đầu ngữ là một chữ cái hoặc ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:17 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 11: Skills

1. Read the text about eco-city planning. (Đọc bài đọc nói về việc quy hoạch thành phố sinh thái.) 2. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại bài đọc rồi trả lời câu hỏi.) 1. It was created in 1987 (when the book Ecocity ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:37 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Complete the sentences with the right form of the following words and phrases. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa nhừng từ / cụm từ dưới đây.) 1. cholesterol 2. nutrition 3. natural remedies 4. immune system 5. ageing process ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:37 ngày 09/05/2018

Review 3 lớp 11: Skills

1. Read the text about the risk of sea-level rise. (Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.) Hướng dẫn dịch Hơn 20 thành phổ vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Looking back

Pronounciation 1. Listen and mark (/) (fall-rise intonation) in the following conversation. (Nghe và đánh dấu (/) (ngữ điệu xuống-lên) trong đoạn hội thoại sau.) Doctor: Please sit down. How can I help you? Patient: I can't sleep well at ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:36 ngày 09/05/2018

Review 4 lớp 11: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung để hoàn thành câu.) 1. infrastructure 2. sustainable 3. renewable 4. overcrowded 5. inhabitants 2. Complete the sentences, ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Communication and Culture

Communication 1. Listen to Phong’s talk about meditation. Complete the notes below. (Hãy nghe bài nói chuyện của Phong về thiền hành. Hoàn thành bảng bên dưới) 1. Five (5) a. Location: at a quiet place b. Time: at night or early ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Fill the blanks with the right form of the words from the box. (Điền vào chỗ trống bằng dạng đúng của các từ cho sẵn trong khung.) 1. heritage 2. dynasties 3. excavations 4. intact 5. relics 6. complex 2. Use the ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 11: Project

1. Work in groups of four to six. Discuss and decide on your ideal city of the future. You can expand the ideas your brainstormed in the COMMUNICATION section. Include the following points. (Làm việc theo nhóm 4-6 em. Thảo luận và quyết định về một thành phố lý tưởng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 11: Getting started

1. Listen and read Hướng dẫn dịch Phong: Này, bạn ngồi trước màn hình máy tính lâu quá rồi đấy nhé. Đang tìm kiếm cái gì thế? Kevin: Ờ, mấy hôm nay mình đang tìm kiếm thông tin về giáo dục bổ túc. Mình đọc được rất nhiều về vấn đề này trên các ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 11: Looking back

Pronounciation 1. Listen to the following short exchanges. Mark ↑ (rising intonation) or ↓ (falling intonation) on the choice questions in these exchanges. (Hãy nghe những câu hỏi đáp ngắn, đánh dấu ↑ (ngữ điệu lên) hoặc ↓ (ngữ điệu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Project

1. Work in groups of four or five. Choose one of the projects. (Làm việc theo nhóm 4-5 người. Chọn một trong những đề tài sau) Project A: Look for information about one of the longevity hot spots and prepare a presentation to deliver to the class. (Đề ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 11: Getting started

1. Kim is asking Max about a TV health show she missed. Listen and read. (Kim đang hỏi Max về một chưong trình Sức Khỏe trên TV mà cô ấy bỏ lỡ. Hãy nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Kim: Tối qua mình bỏ lỡ chương trình chăm sóc sức khỏe. Chương trình ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 11: Language

Vocabulary 1. Write the words or phrases given in the box next to their meanings. (Viết từ / cụm từ cho trong khung bên cạnh nghĩa của chúng.) 1. inhabitant 2. infrastructure 3. renewable 4. urban 5. liveable 6. sustainable 7. overcrowded ...

Trần Bảo Ngọc viết 12:36 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 11: Communication and Culture

Communication 1. Use the information about the cities mentioned in this unit (London, Tokyo, New York City, and Superstar City) and complete the diagram about the ideal city of the future. (Em hãy dùng thông tin nói về các thành phố được nói đến trong bài học ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:35 ngày 09/05/2018

Review 2 lớp 11: Skills

Reading 1a. Read the text (Đọc đoạn văn) Hướng dẫn dịch Kỹ thuật có thể giúp người khuyết tật có cuộc sống tốt hơn như thế nào Ngày nay, người khuyết tật có thể có cuộc sống tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của kỹ thuật. Những thiết bị trợ giúp người ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:35 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 11: Communication and Culture

Communication 1. Work in groups of three. Label the diagram of Vietnam’s education system after primary school, using the words in the box. (Làm bài tập theo nhóm ba học sinh. Điền vào ô trống trong sơ đồ giản lược về hệ thống giáo dục Việt Nam sau bậc tiểu ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 12:35 ngày 09/05/2018

Review 3 lớp 11: Language

1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. (Dùng dạng đúng của từ cho trong khung đố hoàn thành câu.) 1. carbon footprint 2. excavation 3. intact 4. academic 5. undergraduate 2. Complete the sentences, using ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 12:35 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>