Vật lý Lớp 11

Bài 2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích

Bài 2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông

Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Công của lực điện

Bài 4. Công của lực điện

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Tụ điện

Bài 6. Tụ điện

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế

Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 8. Điện năng - Công suất điện

Bài 8. Điện năng - Công suất điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 16. Dòng điện trong chân không

Bài 16. Dòng điện trong chân không

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 19. Từ trường

Bài 19. Từ trường

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 20. Lực từ - Cảm ứng từ

Bài 20. Lực từ - Cảm ứng từ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 25. Tự cảm

Bài 25. Tự cảm

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28. Lăng kính

Bài 28. Lăng kính

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bài 27. Phản xạ toàn phần

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 29. Thấu kính mỏng

Bài 29. Thấu kính mỏng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 31. Mắt

Bài 31. Mắt

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 32. Kính lúp

Bài 32. Kính lúp

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 33. Kính hiển vi

Bài 33. Kính hiển vi

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 34. Kính thiên văn

Bài 34. Kính thiên văn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 1. Điện tích - Định luật cu lông

Bài 1. Điện tích - Định luật cu lông

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 3. Điện trường

Bài 3. Điện trường

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 8. Năng lượng điện trường

Bài 8. Năng lượng điện trường

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 7. Tụ điện

Bài 7. Tụ điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 11. Pin và acquy

Bài 11. Pin và acquy

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 13. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bài 13. Định luật ôm đối với toàn mạch

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ

Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ

Son Dong viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 16. Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 16. Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 14. Định luật ôm đối với các loại mạch điện mắc nguồn điện thành bộ

Bài 14. Định luật ôm đối với các loại mạch điện mắc nguồn điện thành bộ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Fa - ra - đây

Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Fa - ra - đây

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn

Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 22. Dòng điện trong chất khí

Bài 22. Dòng điện trong chất khí

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 24. Linh kiện bán dẫn

Bài 24. Linh kiện bán dẫn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 21. Dòng điện trong chân không

Bài 21. Dòng điện trong chân không

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 26. Từ trường

Bài 26. Từ trường

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn

don viết 10:19 ngày 18/05/2018

Bài 28. Cảm ứng từ - Định luật am-pe

Bài 28. Cảm ứng từ - Định luật am-pe

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 35. Từ trường trái đất

Bài 35. Từ trường trái đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 34. Sự từ hoán các chất, sắt từ

Bài 34. Sự từ hoán các chất, sắt từ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng

Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 40. Dòng điện Fu-cô

Bài 40. Dòng điện Fu-cô

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 42. Năng lượng từ trường

Bài 42. Năng lượng từ trường

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Bài 41. Hiện tượng tự cảm

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 45. Phản xạ toàn phần

Bài 45. Phản xạ toàn phần

Son Dong viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 44. Khúc xạ ánh sáng

Bài 44. Khúc xạ ánh sáng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 48. Thấu kính mỏng

Bài 48. Thấu kính mỏng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục

Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 47. Lăng kính

Bài 47. Lăng kính

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 50. Mắt

Bài 50. Mắt

Son Dong viết 10:21 ngày 18/05/2018

Bài 53. Kính hiển vi

Bài 53. Kính hiển vi

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 52. Kính lúp

Bài 52. Kính lúp

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:20 ngày 18/05/2018

Bài 54. Kính thiên văn

Bài 54. Kính thiên văn

don viết 10:20 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 2) Câu 11. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, có dạng hình tròn. Điểm sáng đặt ở trục chính và trước thấu kính thì tìm được hai vị trí sao trên màn ảnh đặt sau thấu kính thu được vệt sáng tròn cùng đường kính rìa với thấu kính. Biết khoảng cách hai ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Thấu kính (Phần 2) Câu 16. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ 5dp và cách thấu kính một đoạn 30cm. Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là A. ảnh thật, nằm sau thấu kính và cách thấu kính một đoạn 60cm B. ảnh ảo, ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Định luật khúc xạ ánh sáng Câu 1. Khi nói về chiết suất của môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. chiết suất tỉ đối của môi trường chiết quang lớn hơn so với môi trường chiết quang nhỏ thì nhỏ hơn đơn vị B. Môi trường chiết quang kém có chiết suất tuyệt ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:14 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 6 Câu 1. Nước và thuỷ tinh có chiết suất lần lượt là n 1 và n 2 . Chiết suất tỉ đối giữa môi trường nước và thuỷ tinh là Quảng cáo Câu 2. Một chiếc thước dài 1m được đánh dấu 100 vạch, hai vạch lien tiếp cách nhau 1cm. Quan ...

Trần Bảo Ngọc viết 20:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Suất điện động cảm ứng Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng? Suất điện động cảm ứng trong một mạch A. Có thể tồn tại mà không sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch đó B. Chỉ xuất hiện khi có từ thông qua mạch Quảng cáo C. Tỉ lệ ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:13 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (phần 1) Câu 1. Kính lúp là dụng cụ quang dùng để A. bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông của các vật nhỏ B. tạo ra một ảnh thật, lớn hơn vật và thu trên màn để quan sát vật rõ hơn Quảng cáo C. bổ trợ cho mắt cận thị quan ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 1) Câu 1. Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện trong một dây dẫn không phụ thuộc vào A. cường độ dòng điện B. hình dạng của dây dẫn C. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 1) Câu 1. Khi nói về sựu điều tiết của mắt, phát biểu nào sau đây là đúng? A. do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ được tất cả các vật nằm trước mắt B. khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thể thuỷ tinh của mắt cong dần lên Quảng ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính hiển vi Câu 1. Khi nói về cấu tạo của kính hiển vi, phát biểu nào sau đây đúng? A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cứ rất ngắn, thị kính là thấu kính ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:12 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 7 (Phần 1) Câu 1. Lăng kính có tác dụng A. Tạo ra ảnh ảo của một vật sáng B. Phân tích chùm sáng tới máy quang phổ Quảng cáo C. Tạo ra ảnh thật của một vật sáng D. Phân tích cấu tạo hoá học của nguồn sáng Câu 2. Kính ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Phần 2) Câu 11. Một khung dây dẫn hình tròn, bán kính R (m) đặt trong chân không. Dòng điện chạy trong khung có cường độ I (A). Cảm ứng từ tại tâm O của khung dây được tính bằng công thức: A. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Mắt (Phần 2) Câu 11. Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận là O C c và điểm cực viễn O C v . Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cự là A.f= O C c B. f= - O C c ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính thiên văn

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính thiên văn Câu 1. Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những A. vật rất nhỏ ở rất xa B. vật nhỏ ở ngang trước vật kính C. thiên thể ở xa D. ngôi nhà coa tầng Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 3 Câu 1. Khi cho dòng điện chạy qua một sợi dây thép có hệ số nhiệt điện trở là 0,04 K-1 thì điện trở của nó tăng gấp đôi. Nhiệt độ của sợi dây đã tăng thêm A.800 o C B.250 o C C.25 o C D.80 o C Quảng cáo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Tự cảm (Phần 2) Câu 11. Hai ống dây hình trụ có cùng số vòng dây như nhau, đường kính ống dây thứ hai gấp 3 lần đường kính ống dây thứ nhất. Khi so sánh độ tự cảm của hai ống dây, biểu thức nào sau đây là đúng? A.L2=3L1 B. L1=3L2 ...

nhi nguyen viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (Phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Kính lúp (Phần 2) Câu 11. Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi mắt người quan sát ở tiêu điểm ảnh của kính lúp là A. 1,6 B. 1,2 C. 0,8 ...

Hồng Quyên viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Dòng điện trong chất điện phân Câu 1. Tìm phát biểu sai A. Trong chất điện phân, các chuyển động nhiệt của ion dương và ion âm có thể va chạm vào nhâu và xảy ra quá trình tái hợp B. Số ion dương và âm được tạo ra trong chất điện phân phụ thuốc vào nồng độ của dung ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 4

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 4 Câu 1. Trong một từ trường đều có phương ngang, cảm ứng từ có độ lớn 0,75T, người tat reo một đoạn dây đẫ mang dòng điện bằng hai sợi dây nhẹ, không co dãn, dài bằng nhau ( Hình IV.1). Khi đoạn dây nằm cân bằng thì mặt phẳng chứa đoạn dây và hai dây treo có ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:11 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Hiện tượng phản xạ toàn phần Câu 1. Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai? A. Khi có phản xạ toàn phần thì hầu như toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường chứa chum ánh sáng tới B. Phản xạ toàn phàn chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:10 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 5

Trắc nghiệm Vật Lí 11 Chương 5 Câu 1. Cho một khung dây tròn đường kính 20cm đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B=0,01T. Lúc đầu mặt khung vuông góc với đường sức từ. Cho khung quay đến vị trí mặt phẳng khung song song với đường sức từ. Thời gian quay là 10 -3 s. trong thời gian quay, độ ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 20:10 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>