Vật lý Lớp 11

Bài 2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích

Bài 2. Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích

Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông

Bài 1. Điện tích, định luật Cu-lông

Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường - Đường sức điện

Bài 4. Công của lực điện

Bài 4. Công của lực điện

Bài 6. Tụ điện

Bài 6. Tụ điện

Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế

Bài 5. Điện thế - Hiệu điện thế

Bài 8. Điện năng - Công suất điện

Bài 8. Điện năng - Công suất điện

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện

Bài 7. Dòng điện không đổi, nguồn điện

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bài 9. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 10. Ghép các nguồn điện thành bộ

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 12. Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Bài 13. Dòng điện trong kim loại

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Bài 14. Dòng điện trong chất điện phân

Bài 16. Dòng điện trong chân không

Bài 16. Dòng điện trong chân không

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 19. Từ trường

Bài 19. Từ trường

Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 18. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bài 21. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt

Bài 20. Lực từ - Cảm ứng từ

Bài 20. Lực từ - Cảm ứng từ

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ

Bài 23. Từ thông, cảm ứng điện từ

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Bài 22. Lực Lo-ren-xơ

Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Bài 24. Suất điện động cảm ứng

Bài 25. Tự cảm

Bài 25. Tự cảm

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Bài 26. Khúc xạ ánh sáng

Bài 28. Lăng kính

Bài 28. Lăng kính

Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bài 27. Phản xạ toàn phần

Bài 29. Thấu kính mỏng

Bài 29. Thấu kính mỏng

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính

Bài 31. Mắt

Bài 31. Mắt

Bài 32. Kính lúp

Bài 32. Kính lúp

Bài 33. Kính hiển vi

Bài 33. Kính hiển vi

Bài 34. Kính thiên văn

Bài 34. Kính thiên văn

Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì

Bài 1. Điện tích - Định luật cu lông

Bài 1. Điện tích - Định luật cu lông

Bài 3. Điện trường

Bài 3. Điện trường

Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Bài 6. Vật dẫn và điện môi trong điện trường

Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 2. Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn điện tích

Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

Bài 4. Công của lực điện. Hiệu điện thế

Bài 8. Năng lượng điện trường

Bài 8. Năng lượng điện trường

Bài 7. Tụ điện

Bài 7. Tụ điện

Bài 11. Pin và acquy

Bài 11. Pin và acquy

Bài 13. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bài 13. Định luật ôm đối với toàn mạch

Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 10. Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ

Bài 12. Điện năng và công suất điện. Định luật Jun - len - xơ

Bài 16. Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 16. Thực hành đo suất điện động và điện trở trong của nguồn điện

Bài 14. Định luật ôm đối với các loại mạch điện mắc nguồn điện thành bộ

Bài 14. Định luật ôm đối với các loại mạch điện mắc nguồn điện thành bộ

Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Fa - ra - đây

Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân - Định luật Fa - ra - đây

Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn

Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn

Bài 22. Dòng điện trong chất khí

Bài 22. Dòng điện trong chất khí

Bài 24. Linh kiện bán dẫn

Bài 24. Linh kiện bán dẫn

Bài 21. Dòng điện trong chân không

Bài 21. Dòng điện trong chân không

Bài 26. Từ trường

Bài 26. Từ trường

Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn

Bài 28. Cảm ứng từ - Định luật am-pe

Bài 28. Cảm ứng từ - Định luật am-pe

Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện

Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe

Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường

Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản

Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Bài 32. Lực Lo-ren-xơ

Bài 35. Từ trường trái đất

Bài 35. Từ trường trái đất

Bài 34. Sự từ hoán các chất, sắt từ

Bài 34. Sự từ hoán các chất, sắt từ

Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng

Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng

Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

Bài 40. Dòng điện Fu-cô

Bài 40. Dòng điện Fu-cô

Bài 42. Năng lượng từ trường

Bài 42. Năng lượng từ trường

Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động

Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Bài 41. Hiện tượng tự cảm

Bài 45. Phản xạ toàn phần

Bài 45. Phản xạ toàn phần

Bài 44. Khúc xạ ánh sáng

Bài 44. Khúc xạ ánh sáng

Bài 48. Thấu kính mỏng

Bài 48. Thấu kính mỏng

Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục

Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục

Bài 47. Lăng kính

Bài 47. Lăng kính

Bài 50. Mắt

Bài 50. Mắt

Bài 53. Kính hiển vi

Bài 53. Kính hiển vi

Bài 52. Kính lúp

Bài 52. Kính lúp

Bài 54. Kính thiên văn

Bài 54. Kính thiên văn

Giáo án Vật lý 11/Bài Lăng kính

Chương VII: MẮT, CÁC DỤNG CỤ QUANG BÀI 28 LĂNG KÍNH I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu được cấu tạo của lăng kính. - Vẽ được đúng đường truyền của ánh sáng qua lăng kính. - Chứng minh được công thức về lăng kính. - Nêu được các ứng dụng của lăng kính. 2) Kỹ năng: - ...

Tập tin:Phan phoi chuong trinh Toan 12 nam 2009-2010 So GD-DT Nam Dinh.doc

‎ (kích thước tập tin: 80 kB, kiểu MIME: application/msword) Cảnh báo : Kiểu tập tin này có thể chứa mã hiểm độc. Nếu thực thi nó máy tính của bạn có thể bị tiếm quyền. Lịch sử tập tin Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó. Ngày/Giờ ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Dòng điện trong chất điện phân

Tiết 26 - 27: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được nội dung thuyết điện li. - Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân. - Nêu được các hiện tượng xảy ra ở điện cực của bình điện phân. - Phát biểu được nội dung định luật ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Từ trường

Chương IV: TỪ TRƯỜNG BÀI 19 TỪ TRƯỜNG I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu tên được các vật có thể sinh ra từ trường. - Trả lời được từ trường là gì. - Nêu được khái niệm của đường sức và các tính chất của các đường sức. - Biết được Trái Đất có từ trường và biết cách chứng ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Từ thông. Cảm ứng điện từ

Chương V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ BÀI 23 TỪ THÔNG, CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được khái niệm từ thông và đơn vị của nó. - Nêu được các kết luận về hiện tượng cảm ứng điện từ. - Phát biểu và vận dụng được định luật Len-xơ. - Nêu được khái niệm, giải ...

Giáo án Vật lý 11/Bài tập Dòng điện trong chất bán dẫn

TIẾT 34: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản trong chương dòng điện trong các môi trường. 2) Kỹ năng: - Xác định công của lực điện làm điện tích q dịch chuyển. - Rèn kỹ năng tính toán và suy luận logic II. CHUẨN BỊ: 1) Giáo ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Tự cảm

BÀI 25 TỰ CẢM I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nắm được đặc điểm từ thông riêng của một mạch kín. - Nêu được khái niệm về hiện tượng cảm ứng điện từ. - Lập được biểu thức xác định suất điện động cảm ứng. - Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức tính năng ...

Giáo án Vật lý 11/Bài tập Dòng điện trong chất điện phân

TIẾT 28: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Củng cố kiến thức, hiện tượng điện phân, bản chất dòng điện trong chất điện phân, về định luật Faraday. 2) Kỹ năng: - Giải được các bài toán sử dụng định luật Faraday. - Rèn kỹ năng tính toán và suy luận logic ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Kính thiên văn

BÀI 34 KÍNH THIÊN VĂN I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu được công dụng và cấu tạo của kính thiên văn, chức năng từng bộ phận của nó. - Mô tả được sự tạo thành ảnh qua kính thiên văn. - Vẽ được ảnh tạo bởi hệ kính của kính hiển vi. - Thiết lập được hệ thức tính độ bội giác khi ...

Giáo án Vật lý 11/Bài tập Dòng điện không đổi. Nguồn điện

Tiết 13: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Củng cố kiến thức về điện dung của tụ điện, năng lượng điện trường trong tụ điện. 2) Kỹ năng: - Xác định công của lực điện làm điện tích q dịch chuyển. - Rèn kỹ năng tính toán và suy luận logic II. CHUẨN BỊ: ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Kính hiển vi

BÀI 33 KÍNH HIỂN VI I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu được công dụng và cấu tạo của kính hiển vi. - Trình bày được sự tạo thành ảnh qua kính. - Vẽ được ảnh tạo bởi hệ kính của kính hiển vi. - Thiết lập được hệ thức tính độ bội giác tổng quát và các trường hợp đặc biệt. 2) ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Định luật Ôm đối với toàn mạch

Tiết 17 : ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Phát biểu được quan hệ giữa suất điện động của nguồn và tổng độ giảm điện thế trong và ngoài nguồn. - Phát biểu được nội dung định luật Ohm cho toàn mạch. - Tự suy ra định luật Ohm cho toàn mạch từ định ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Lực từ. Cảm ứng từ

BÀI 20 LỰC TỪ, CẢM ỨNG TỪ I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu được khái niệm từ trường đều. - Trình bày được các đặc điểm của lực từ tác dụng lên dây dẫn. - Viết và giải thích được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức tính lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện. 2) Kỹ ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Điện năng. Công suất điện

Tiết 14 – 15: ĐIỆN NĂNG, CÔNG SUẤT ĐIỆN I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được biểu thức và ý nghĩa của các đại lượng trong biểu thức của công và công suất. - Phát biểu được nội dung định luật Jun – Len-xơ. - Trình bày được biểu thức công và công suất nguồn điện, ý nghĩa ...

Giáo án Giải tích 12/Bài Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Mọi sự sao chép, trích dẫn toàn văn hay một phần nội dung trang này đều phải ghi rõ nguồn VLOS và tác giả của bài viết này là Nguyễn Thế Phúc . Nghiêm cấm việc sử dụng lại toàn bộ hay một phần nội dung của trang này với mục đích thương mại. Mục tiêu Kết thúc bài, học sinh: Biết ...

Giáo án Vật lý 11/Bài tập Định luật Ôm đối với toàn mạch

Tiết 18: HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: Củng cố kiến thức về định luật Ohm cho toàn mạch, định luật Ohm cho đoạn mạch nối tiếp; song song 2) Kỹ năng: - Giải được các bài toán sử dụng định luật Ohm cho toàn mạch. - Rèn kỹ năng tính toán và suy luận logic ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Suất điện động cảm ứng

BÀI 24 SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu được khái niệm suất điện động cảm ứng. - Phát biểu được nội dung định luật Faraday. - Chỉ ra được sự chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ. 2) Kỹ năng: - Giải các bài tập cơ bản về suất điện ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Giải bài toán về hệ thấu kính

BÀI 29 THẤU KÍNH MỎNG I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Nêu được khái niệm cơ bản về thấu kính (Thấu kính; thấu kính hội tụ; thấu kính phân kì; trục chính; quang tâm, trục phụ; tiêu điểm chính; tiêu điểm phụ; tiêu diện; tiêu cự; độ tụ). - Nêu đặc điểm của ảnh khi biết vị trí của ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kỳ

BÀI 35 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Biết được phương pháp xác định tiêu cự của thấu kính phân kì bằng cách ghép nó đồng trục với một thấu kính hội tụ để tạo ra ảnh thật của vât qua thấu kính hội tụ. 2) Kỹ năng: - Sử dụng giá ...

Giáo án Vật lý 11/Bài Mắt

BÀI 31 MẮT I. MỤC TIÊU: 1) Kiến thức: - Trình bày được cấu tạo của mắt về phương diện quang học, nêu được chức năng của từng thành phần. - Nêu được khái niệm về sự điều tiết của mắt, điểm cực vận, điểm cực viễn, góc trông, năng suất phân li. - Nêu được các đặc điểm của các tật ...

1 2 3 4 .. > >>