Ngoại ngữ Lớp 9

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 2

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, dưới đây là các bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để theo dõi phần giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Recipes and eating habbits Unit ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 23:50 ngày 29/10/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 2

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh lớp 9 mới, dưới đây liệt kê các bài Giải bài tập SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Recipes and eating ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 23:49 ngày 29/10/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh lớp 9 mới, dưới đây liệt kê các bài Giải bài tập SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: Local environment ...

Hồng Quyên viết 23:49 ngày 29/10/2018

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, dưới đây là các bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để theo dõi phần giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: Local environment Unit 2: City ...

Hồng Quyên viết 23:49 ngày 29/10/2018

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:15 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Từ vựng tiếng anh lớp 9 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 9. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 1. pen pal N Bạn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:11 ngày 10/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Speaking (trang 51-52)

Unit 6: VietNam then and now C. Speaking (trang 51-52 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rearrange the statements...(Sắp xếp lại các câu sau để thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Câu đầu và câu cuối đã được điền sẵn.) - So has the school system in your country changed a lot ...

pov-olga4 viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Phonetics (trang 39)

Unit 5: Wonders of Viet Nam A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Practise reading the...(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ được gạch chân.) 1. A.: What are you looking for ? (for: strong) B: I'm looking for my ...

Nguyễn Minh viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Writing (trang 55)

Unit 6: VietNam then and now E. Writing (trang 55 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Rewrite the sentences using the words in brackets. (Viết lại các câu sau sử dụng từ trong ngoặc.) 1. It would be beneficial to build a skytrain system in the city. 2. There are many ...

Gregoryquary viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Reading (trang 35-36-37)

Unit 4: Life in the past D. Reading (trang 35-36-37 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. What are these people doing? (Những người này đang làm gì?) Hướng dẫn dịch: Khi cậu con trai trong gia đình tròn 12 tuổi, người cha dẫn cậu ta vào rừng để thực hiện chuyến đi săn đầu ...

huynh hao viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Speaking (trang 42-43)

Unit 5: Wonders of Viet Nam C. Speaking (trang 42-43 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the following sentences...(Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh. Luyện tập với bạn bè.) C – F – D – G – J – I – E – A – H – B 2. Fill in the gaps...(Điền vào chỗ ...

EllType viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Phonetics (trang 48)

Unit 6: VietNam then and now A. Phonetics (trang 48 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words...(Xếp các từ cho trước vào ô tương ứng với cách nhấn mạnh của từ đó. Đọc to, rõ ràng.) 2. What would you say...(Bạn sẽ nói gì nếu ở trong các tình huống dưới đây? Viết một câu ...

nguyễn phương viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 12: Reading (trang 16-17)

Unit 2: City life D. Reading (trang 16-17 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the two passages...(Đọc hai đoạn văn và trả lời những câu hỏi dưới đây.) 1. Built on many islands/has no roads/boats are the main means of transport. 2 In California, USA. 3. They can visit ...

oranh11 viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Reading (trang 52-53-54)

Unit 6: VietNam then and now D. Reading (trang 52-53-54 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the passage...(Đọc đoạn văn sau về hệ thống tàu hỏa ở Việt Nam và chọn đáp án đúng cho mỗi chỗ trống.) 1. B 2. A 3. C 4. A 5. B 6. D 7. A ...

Gregoryquary viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Phonetics (trang 31)

Unit 4: Life in the past A. Phonetics (trang 31 SBT Tiếng Anh 9 mới) Circle the underlined ...(Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn mạnh. Luyện nói với bạn bè.) Circle the underlined ...(Khoanh tròn các động từ khuyết thiếu sau nếu chúng được nhấn ...

EllType viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 6: Vocabulary - Grammar (trang 49-50-51)

Unit 6: VietNam then and now B. Vocabulary - Grammar (trang 49-50-51 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following sentences...(Hoàn thành các câu sau với dạng đúng của động từ cho trước.) 1. thatched houses 2. trenches 3. facilities 4. uniforms ...

oranh11 viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Writing (trang 37-38)

Unit 4: Life in the past E. Writing (trang 37-38 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1a. Make notes of some facts about your school. (Ghi lại một số điểm đáng chú ý ở trường bạn.) School: - Size: big - Number of students in a class: 35 - Subjects taught at ...

WeagmaZoorm viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Vocabulary - Grammar (trang 3-4-5)

Unit 1: Local environment B. Vocabulary - Grammar (trang 3-4-5 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete each sentence...(Hoàn thành các câu sau với một từ/cụm từ đã cho. Có một từ không sử dụng.) 1. lacquerware 2. baskets 3. drum 4. pottery 5. conical ...

Gregoryquary viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42)

Unit 5: Wonders of Viet Nam B. Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer...(Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.) 1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. D 7. A 8. A ...

Nguyễn Minh viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Writing (trang 47)

Unit 5: Wonders of Viet Nam E. Writing (trang 47 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Write sentences...(Viết các câu sau dưới dạng bị động, sử dụng từ gợi ý. Bạn có thể thay đổi vị trí các từ.) 1. We suggest that the number of daily visitors should be limited by the government. ...

huynh hao viết 23:40 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>