Ngoại ngữ Lớp 9

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 2

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, dưới đây là các bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để theo dõi phần giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Recipes and eating habbits Unit ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 3 tuần trước

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 2

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 2 Để học tốt Tiếng Anh lớp 9 mới, dưới đây liệt kê các bài Giải bài tập SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 2. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới tập 2 tương ứng. Quảng cáo Unit 7: Recipes and eating ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 3 tuần trước

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh lớp 9 mới, dưới đây liệt kê các bài Giải bài tập SBT Tiếng Anh 9 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải sách bài tập Tiếng Anh 9 mới tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: Local environment ...

Hồng Quyên viết 3 tuần trước

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 1

Soạn Tiếng Anh 9 mới Tập 1 Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, dưới đây là các bài Giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 1. Bạn vào tên bài để theo dõi phần giải bài tập Tiếng Anh 9 mới Tập 1 tương ứng. Quảng cáo Unit 1: Local environment Unit 2: City ...

Hồng Quyên viết 3 tuần trước

Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) – cách dùng, công thức và bài tập

Thì tương lai hoàn thành ( Future Perfect ) là một trong những thì quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi chúng được sử dụng khá nhiều trong công việc và cuộc sống trong môi trường ngoại ngữ. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết để giúp các ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 16:15 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 9

Từ vựng tiếng anh lớp 9 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng trong các Unit trong chương trình học lớp 9. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn. UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL 1. pen pal N Bạn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:11 ngày 10/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Phonetics (trang 39)

Unit 5: Wonders of Viet Nam A. Phonetics (trang 39 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Practise reading the...(Luyện đọc đoạn hội thoại ngắn, tập trung vào sự khác nhau giữa những từ được gạch chân.) 1. A.: What are you looking for ? (for: strong) B: I'm looking for my ...

Nguyễn Minh viết 23:41 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 5: Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42)

Unit 5: Wonders of Viet Nam B. Vocabulary - Grammar (trang 40-41-42 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the best answer...(Chọn đáp án đúng nhất A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau.) 1. B 2. A 3. B 4. C 5. D 6. D 7. A 8. A ...

Nguyễn Minh viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 4: Vocabulary - Grammar (trang 31-32-33)

Unit 4: Life in the past B. Vocabulary - Grammar (trang 31-32-33 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Use the verbs ...(Sử dụng dạng đúng của các động từ dưới đây để hoàn thành các câu sau.) 1. to light 2. to transport 3. preserve 4. to act out/acting out ...

Nguyễn Minh viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 11: Phonetics (trang 40)

Unit 11: Changing roles in society A. Phonetics (trang 40 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Each statement...(Mỗi câu sau có hai câu trả lời. Ký hiệu mỗi câu với dấu lên xuống. Luyện tập với bạn bè.) Agree replies: Xuống giọng cuối câu Disagree replies: Lên giọng cuối câu ...

Nguyễn Minh viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 3: Reading (trang 23-24-25-26)

Unit 3: Teen stress and pressure D. Reading (trang 23-24-25-26 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following text...(Đọc văn bản sau nói về Bill Gates, người sáng lập ra Microsoft, và làm bài tập dưới đây.) Hướng dẫn dịch: Bill Gates là đồng sáng lập ra Microsoft, ...

Nguyễn Minh viết 23:40 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 1: Writing (trang 9-10)

Unit 1: Local environment E. Writing (trang 9-10 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Make sentences...(Viết câu có sử dụng từ và cụm từ dưới đây. Em có thể thêm từ hoặc thay đổi.) 1. There are some famous pottery villages in Viet Nam such as Chu Dau, Bat Trang, and Bau True. ...

Nguyễn Minh viết 23:39 ngày 08/05/2018

Giải SBT Tiếng Anh 9 mới Unit 8: Phonetics (trang 11-12)

Unit 8: Tourism A. Phonetics (trang 11-12 SBT Tiếng Anh 9 mới) 1. Mark the questions...(Đánh dấu các câu hỏi sau với các mũi tên chỉ lên hoặc xuống, luyện tập với bạn bè.) Abe: Today we're going to talk about travelling. Do you like to travel? Hillary: ...

Nguyễn Minh viết 23:38 ngày 08/05/2018

Unit 11 lớp 9: Skills 2

Unit 11: Changing roles in society (phần 1 → 5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps. Where is Kenya located? ... (Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?) Kenya is in the east of Africa. 2. Listen ...

Nguyễn Minh viết 23:38 ngày 08/05/2018

Từ vựng Unit 11 lớp 9

Unit 11: Changing roles in society Để học tốt Tiếng Anh 9 mới, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 9 Unit 11: Changing roles in society. application (n) việc áp dụng, ứng dụng attendance (n) sự tham gia breadwinner (n) trụ cột ...

Nguyễn Minh viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 10 lớp 9: Skills 2

Unit 10: Space travel (phần 1 → 6 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the pictures and discuss with your partner .... (Nhìn vào những bức tranh và thảo luận với bạn của mình cái gì đang xảy ra trong đó. Bạn có đoán bài ghi âm nói về cái gì không? Bây giờ ...

Nguyễn Minh viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 7 lớp 9: Looking back

Unit 7: Recipes and eating habbits (phần 1 → 6 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words in A with their description or definition in B. (Nối các từ ở cột A với miêu tả hoặc định nghĩa của chúng ở cột B.) 1-d 2-e 3-g 4-b 5-h ...

Nguyễn Minh viết 23:37 ngày 08/05/2018

Unit 9 lớp 9: Project

Unit 9: English in the world (phần 1 → 3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart and fill the blanks with .... () 1. sweets 2. soccer 3. nappy 4. pavement 5. highway 6. underground 7. rubbish 8. flashlight 2. Choose ...

Nguyễn Minh viết 23:36 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 9: Project

Unit 8: Tourism (phần 1 → 3 trang 29 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the following advertisement for a holiday in Italy. (Đọc bài quảng cáo sau đây về một kỳ nghỉ ở Ý) Hướng dẫn dịch Đến với nước Ý đầy nắng. Đó là một đất nước đầy những ...

Nguyễn Minh viết 23:36 ngày 08/05/2018

Unit 8 lớp 9: Communication

Unit 8: Tourism (phần 1 → 3 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read the following information about tourism in Viet Nam. (Đọc thông tin sau đây về ngành du lịch ở Việt Nam.) Hướng dẫn dịch Năm 2014, có tất cả 7.874.300 du khách nước ...

Nguyễn Minh viết 23:36 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>