Giáo dục công dân Lớp 10

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

don viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 4. Nguồn gốc vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 4. Nguồn gốc vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

don viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 9. Con người là chủ thể lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển xã hội

Bài 9. Con người là chủ thể lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển xã hội

don viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Son Dong viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng

don viết 08:42 ngày 18/05/2018

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:43 ngày 18/05/2018

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

Son Dong viết 08:43 ngày 18/05/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 1 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 1 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 10 Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học. Phần 1: Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa ...

nhi nguyen viết 22:43 ngày 03/12/2018

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 2 (có đáp án)

300 câu trắc nghiệm GDCD 10 phần 2 (có đáp án) Để học tốt GDCD lớp 10, dưới đây là mục lục các bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 10 Phần 2: Công dân với đạo đức. Phần 2: Công dân với đạo đức Quảng cáo Bài 10: Quan niệm về đạo đức Bài 11: Một số phạm ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 22:41 ngày 03/12/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 2) Câu 11. Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để Quảng cáo A. Sống có đạo đức. B. Tự hoàn thiện bản thân. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 1) Câu 1. Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến Quảng cáo A. Con người và sinh vật. ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 3) Câu 21. Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp cho con người Quảng cáo A. Tự tin vào bản thân B. Tự ti về bản thân C. Lo lắng về bản thân D. Tự cao tự đại về bản thân Hiển ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại (phần 3) Câu 21. Dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của Quảng cáo A. Một số quốc gia. B. Toàn nhân loại. C. Các nước phát triển. D. Các nước lạc hậu. Hiển thị ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 3) Câu 26. Hành động nào dưới đây không góp phần vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước? Quảng cáo A. Học tập để trở thành người lao động mới B. Tham ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 3) Câu 21. Hôn nhân tự nguyện và tiến bộ còn thể hiện ở quyền tự do nào dưới đây? Quảng cáo A. Li hôn. B. Tái hôn. C. Chia tài sản D. Chia con cái. Hiển thị đáp án Đáp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 3) Câu 19. Biểu hiện nào dưới đây không phải là tự hoàn thiện bản thân? Quảng cáo A. Tự cao, tự đại. B. Tự tin vào bản thân. C. Rèn luyện sức khỏe. D. Ham hỏi hỏi. Hiển thị đáp án Đáp án: A ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 3)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 3) Câu 25. Trong cuộc sống học tập, lao động sản xuất, thực nghiệm khoa học, hoạt động chính trị - xã hội, chúng ta cần phải coi trọng Quảng cáo A. Hoạt động thực tiễn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:38 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 1) Câu 1. Sự rung cảm, quyến luyến sâu sắc giữ hai người khác giới, ở họ có sự hòa quyện nhiều mặt làm cho họ có nhu cầu gần gũi gắn bó với nhau được gọi là Quảng cáo A. Tình yêu. ...

nhi nguyen viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc (phần 1) Câu 1. Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình Quảng cáo A. Phục vụ lợi ích của Tổ quốc. B. Chăm lo cho cuộc sống của ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 1) Câu 1. Nhận thức được tạo nên do sự tiếp xúc trực tiếp của các cơ quan cảm giác với sự vật, hiện tượng, đem lại cho con người hiểu biết về các đặc điểm bên ngoài của chúng là giai đoạn nhận thức nào dưới ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 10: Quan niệm về đạo đức (phần 2) Câu 11. Câu nào dưới đây nói về chuẩn mực đạo đức gia đình? Quảng cáo A. Công cha như núi Thái Sơn B. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài C. Ăn chọn nới, chơi chọn bạn D. Gần mực thì đen, gần đèn thì ...

Hồng Quyên viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân (phần 1) Câu 1. Không ngừng rèn luyện, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để bản thân ngày một tốt hơn, tiến bộ hơn, là biểu hiện của Quảng cáo A. Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân. B. Phê bình và tự phê ...

Hồng Quyên viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình (phần 2) Câu 11. Việc làm nào dưới đây không cần tránh trong quan hệ tình yêu? Quảng cáo A. Có sự quan tâm, chăm sóc nhau. B. Yêu một lúc nhiều người. C. “ Đứng núi này trông núi ...

nhi nguyen viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức (phần 2) Câu 13. Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng tời là quá trình phát triển và hoàn thiện Quảng cáo A. Phương thức sản xuất B. Phương thức kinh doanh C. Đời sống vật ...

nhi nguyen viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 2)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triên của xã hội (phần 2) Câu 14. Là chủ thể của lịch sử, con người cần được Nhà nước và xã hội Quảng cáo A. Tạo công ăn việc làm B. Chăm sóc sức khỏe C. Đảm bảo các quyền ...

nhi nguyen viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng (phần 1) Câu 1. Toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khói trong sinh hoạt được gọi là Quảng cáo A. Cộng đồng. B. Tập thể. C. Dân cư. D. Làng xóm. ...

Hồng Quyên viết 19:37 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 1)

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học (phần 1) Câu 1. Nghĩa vụ là trách nhiệm của cá nhân đối với yêu cầu lợi ích của Quảng cáo A. Cộng đồng B. Gia đình C. Anh em D. Lãnh đạo Hiển thị đáp án Đáp án: A ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:37 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>