Giáo dục công dân Lớp 10

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Bài 1. Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng

Bài 4. Nguồn gốc vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 4. Nguồn gốc vận động , phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 5. Cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Bài 9. Con người là chủ thể lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển xã hội

Bài 9. Con người là chủ thể lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển xã hội

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bài 11. Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 13. Công dân với cộng đồng

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em....

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 3 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em. Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh ...

Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta hoặc quốc tế để tham...

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại – Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta hoặc quốc tế để tham gia giải quyết một trong các vấn đề trên Hãy tìm hiểu và giới thiệu ...

Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?...

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 10. Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân? Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân? Gợi ý làm bài: – Tự hoàn thiện bản than là vượt lên khó khăn, trở ...

Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 10. Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta? Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta? Gợi ý làm bài: – Lòng yêu ...

Xử lí tình huống: a.Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi nên đã bàn nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Theo em,...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 10. Xử lí tình huống: a.Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi nên đã bàn nhau tìm cách xin cho anh ở lại. Theo em, Hùng nên làm gì khi biết ý định của bố mẹ? Vì sao? Xử ...

Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?...

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 3 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao? Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao? a. Chỉ những người “ có vấn đề” về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân. b. ...

Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,.. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?...

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại – Câu 1 trang 111 SGK GDCD lớp 10. Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay? Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm ...

Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 4 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em (ví dụ: Tình hình thực ...

Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao?...

– Câu 4 trang 23 SGK GDCD lớp 10. Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao? Một học sinh chuyển cấp từ Trung học cơ sở lên cấp Trung học phổ thông có được coi là bước phát triển không? Vì sao? Một học sinh chuyển ...

Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:...

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 4 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau: Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau: – Mục tiêu phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện ...

Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:...

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 10. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây: Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây: Thủa đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Một lần có bà cụ hàng ...

Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong...

– Câu 5 trang 23 SGK GDCD lớp 10. Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, đời sống nhân dân… của nước ta hiện nay. Trong mỗi ví dụ ấy, cần nói rõ nội dung sự phát triển là gì. Em hãy nêu một vài ví dụ về sự phát triển trên các lĩnh vực ...

Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, em tán thành ý kiến nào sau đây? Tại sao?...

– Câu 4 trang 53 SGK GDCD lớp 10. Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, em tán thành ý kiến nào sau đây? Tại sao? Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, em tán thành ý kiến nào sau đây? Tại sao? Khi bàn về quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, ...

Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội?...

Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức – Câu 2 trang 44 SGK GDCD lớp 10. Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội? Em hiểu thế nào về nguyên lí giáo dục: Học đi đôi với hành, giáo ...

Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao....

– Câu 6 trang 23 SGK GDCD lớp 10. Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao. Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây theo các hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao. Hãy sắp xếp các hiện tượng sau đây ...

Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về các câu chuyện, tấm gương biết phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân....

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 5 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về các câu chuyện, tấm gương biết phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân. Hãy sưu tầm và chia sẻ với bạn bè về các câu chuyện, tấm gương biết phấn đấu, rèn luyện tự hoàn thiện bản thân. ...

Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội?...

– Câu 2 trang 52 SGK GDCD lớp 10. Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Hãy phân tích tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Gợi ý làm bài Khi khẳng định ...

Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao?...

– Câu 1 trang 52 SGK GDCD lớp 10. Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao? Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao? Tồn tại xã hội bao gồm những yếu tố nào? Yếu tố nào giữ vai trò quyết định? Tại sao? ...

Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên...

– Câu 2 trang 18 SGK GDCD lớp 10. Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của giới tự nhiên Em hãy giải thích quan điểm: Con người và xã hội loài người là sản phẩm của ...

Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển?...

– Câu 2 trang 23 SGK GDCD lớp 10. Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển? Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển? Theo quan điểm triết học Mác – Lê-nin, thế nào là phát triển? Gợi ý làm bài: Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những ...

1 2 3 4 .. > >>