Ngữ văn Lớp 10

Soạn bài lớp 10 tập 1 full

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 10 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Tổng quan văn học Việt Nam

Soạn bài: Tổng quan văn học Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài: Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Soạn bài: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Văn bản

Soạn bài: Văn bản

Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Soạn bài: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Chiến thắng Mtao-Mxây

Soạn bài: Chiến thắng Mtao-Mxây

Văn bản (Tiếp theo)

Soạn bài: Văn bản (Tiếp theo)

Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Soạn bài: Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy

Lập dàn ý bài văn tự sự

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn tự sự

Uy-Lít-Xơ trở về

Soạn bài: Uy-Lít-Xơ trở về

Ra-Ma buộc tội

Soạn bài: Ra-Ma buộc tội

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Soạn bài: Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự

Tấm Cám

Soạn bài: Tấm Cám

Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Soạn bài: Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tam đại con gà

Soạn bài: Tam đại con gà

Nhưng nó phải bằng hai mày

Soạn bài: Nhưng nó phải bằng hai mày

Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự

Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa

Soạn bài: Ca dao than thân và ca dao yêu thương, tình nghĩa

Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Soạn bài: Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Ca dao hài hước

Soạn bài: Ca dao hài hước

Lời tiễn dặn

Soạn bài: Lời tiễn dặn

Luyện viết đoạn văn tự sự

Soạn bài: Luyện viết đoạn văn tự sự

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài: Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tỏ lòng (Thuật hoài)

Soạn bài: Tỏ lòng (Thuật hoài)

Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Soạn bài: Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)

Nhàn

Soạn bài: Nhàn

ĐỌC "TIỂU THANH KÍ"

Soạn bài: ĐỌC "TIỂU THANH KÍ"

Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

Soạn bài: Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ

Vận nước

Soạn bài: Vận nước

Cáo bệnh, bảo mọi người

Soạn bài: Cáo bệnh, bảo mọi người

Hứng trở về

Soạn bài: Hứng trở về

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Soạn bài: Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Cảm xúc mùa thu

Soạn bài: Cảm xúc mùa thu

Trình bày về một vấn đề

Soạn bài: Trình bày về một vấn đề

Lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài: Lập kế hoạch cá nhân

Thơ Hai-kư của Ba-sô

Soạn bài: Thơ Hai-kư của Ba-sô

Lầu Hoàng Hạc

Soạn bài: Lầu Hoàng Hạc

Nỗi oan của người phòng khuê

Soạn bài: Nỗi oan của người phòng khuê

Khe chim kêu

Soạn bài: Khe chim kêu

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Soạn bài: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Soạn bài lớp 10 tập 2 full

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 10 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Phú sông Bạch Đằng

Soạn bài: Phú sông Bạch Đằng

Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi

Soạn bài: Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi

Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Soạn bài: Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh

Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm

Soạn bài: Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm

Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Soạn bài: Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Trích diễm thi tập

Soạn bài: Trích diễm thi tập

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Soạn bài: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Khái quát lịch sử tiếng Việt

Soạn bài: Khái quát lịch sử tiếng Việt

Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Soạn bài: Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn

Thái sư Trần Thủ Độ

Soạn bài: Thái sư Trần Thủ Độ

Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Soạn bài: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Soạn bài: Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tóm tắt văn bản thuyết minh

Soạn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh, Hướng dẫn soạn bài: Tóm tắt văn bản thuyết minh

Hồi trống Cổ Thành

Soạn bài: Hồi trống Cổ Thành, Hướng dẫn soạn bài: Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)

Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Soạn bài: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Hướng dẫn soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Soạn bài: Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn bài: Lập dàn ý bài văn nghị luận

Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên

Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình

Soạn bài: Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình

Lập luận trong văn nghị luận

Soạn bài: Lập luận trong văn nghị luận

Chí khí anh hùng

Soạn bài: Chí khí anh hùng

Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

Văn bản văn học

Soạn bài: Văn bản văn học

Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Soạn bài: Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối

Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Soạn bài: Nội dung và hình thức của văn bản văn học

Các thao tác nghị luận

Soạn bài: Các thao tác nghị luận

Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

Soạn bài: Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận

Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn nghị luận

Viết quảng cáo

Soạn bài: Viết quảng cáo

Nghị luận xã hội lớp 10

Nghị luận xã hội lớp 10

Viết bài văn giới thiệu

Viết bài văn giới thiệu

Viết bài văn phân tích

Viết bài văn phân tích

Viết bài viết số 1

Viết bài viết số 1

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn)

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn)

Văn bản (tiếp theo)

Văn bản (tiếp theo)

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Lập dàn ý cho bài văn tự sự

Lập dàn ý cho bài văn tự sự

Uy - lit - xơ trở về (trích Ô - đi - xê)

Uy - lit - xơ trở về (trích Ô - đi - xê)

Ra - ma buộc tội (Trích sử thi Ra - ma - ya - na )

Ra - ma buộc tội (Trích sử thi Ra - ma - ya - na )

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Viết bài văn biểu cảm

Viết bài văn biểu cảm

Truyện cười

Truyện cười

Viết bài làm số 2: Văn tự sự

Viết bài làm số 2: Văn tự sự

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa

Lời tiễn dặn - Trích Tiến dặn người yêu

Lời tiễn dặn - Trích Tiến dặn người yêu

Ôn tập văn học dân gian

Ôn tập văn học dân gian

Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Đọc thêm: Xúy Vân giả dại

Đọc thêm: Xúy Vân giả dại

Đọc thêm: Cảm Hoài - Đặng Dung

Đọc thêm: Cảm Hoài - Đặng Dung

Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)

Tỏ lòng - Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)

Tỏ lòng - Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )

Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )

Đọc Tiểu Thanh Kí - Nguyễn Du

Đọc Tiểu Thanh Kí - Nguyễn Du

Viết bài viết số 3: Văn tự sự

Viết bài viết số 3: Văn tự sự

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) - Pháp Thuận

Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) - Pháp Thuận

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn

Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Cảm xúc mùa thu - Thu hứng (Đõ Phủ)

Cảm xúc mùa thu - Thu hứng (Đõ Phủ)

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người - Thiền sư Mãn Giác

Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người - Thiền sư Mãn Giác

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu

Lầu Hoàng Hạc - Thôi Hiệu

Trình bày một vấn đề

Trình bày một vấn đề

Khe chim kêu - Vương Duy

Khe chim kêu - Vương Duy

Thơ Hai-cư của Ba-sô

Thơ Hai-cư của Ba-sô

Nỗi oán của người phòng khuê - Khuê oán

Nỗi oán của người phòng khuê - Khuê oán

Phú sông Bạch Đằng ( Trương Hán Siêu )

Phú sông Bạch Đằng ( Trương Hán Siêu )

Viết bài làm văn số 4 - Văn thuyết minh

Viết bài làm văn số 4 - Văn thuyết minh

Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) - Nguyễn Trãi

Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) - Nguyễn Trãi

Đại cáo bình Ngô (tiếp theo) - Nguyễn Trãi

Đại cáo bình Ngô (tiếp theo) - Nguyễn Trãi

Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Tựa "Trích diễm thi tập"

Tựa "Trích diễm thi tập"

Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Chuyện chức phán sự đền Tản viên - Nguyễn Dữ

Chuyện chức phán sự đền Tản viên - Nguyễn Dữ

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)

Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh

Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh

Đọc thêm: Truyền kì mạn lục - Nguyễn Dữ

Đọc thêm: Truyền kì mạn lục - Nguyễn Dữ

Tào tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

Tào tháo uống rượu luận anh hùng - La Quán Trung

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung)

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa - La Quán Trung)

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn )

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ ( Trích: Chinh phụ ngâm - Đặng Trần Côn )

Truyện Kiều

Truyện Kiều

Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học

Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học

Trao duyên - Truyện Kiều

Trao duyên - Truyện Kiều

Nỗi thương mình - Nguyễn Du

Nỗi thương mình - Nguyễn Du

Thề nguyền - Truyện Kiều

Thề nguyền - Truyện Kiều

Chí khí anh hùng - Truyện Kiều

Chí khí anh hùng - Truyện Kiều

Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Viết bài làm số 7: Văn nghị luận

Viết bài làm số 7: Văn nghị luận

Dàn ý Phân tích bài ca dao Cưới nàng anh toan dẫn voi lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài ca dao Cưới nàng anh toan dẫn voi” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Việt Nam ta có một kho tàn ca dao tục ngữ rất đa dạng và phong phú. Những câu ca dao tục ngữ là sự đúc kết kinh nghiệm từ bao đời của ông bà ta để lại. những đúc kết ấy được ông ...

Dàn ý Cảm nghĩ những ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý đề bài “Cảm nghĩ những ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Trong cuộc đời mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua khoảng thời gian đến trường để học và vui chơi. Kỉ niềm đến trường luôn là kỉ niệm vui không thể quên ...

Dàn ý Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chiếc phán sự đền Tản Viên lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích nhân vật Ngô Tử Văn trong Chuyện chiếc phán sự đền Tản Viên" chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Văn học là một món ăn tinh thần, một giá trị văn hóa và là một nền nghệ thuật hết sức độc đáo trên thế giới. chúng ta học được nhiều triết lí sống, nhiều điều bổ ...

Dàn ý Phát biểu cảm nghĩ về 1 bài thơ hoặc tác phẩm văn học mà anh chị yêu thích lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phát biểu cảm nghĩ về 1 bài thơ hoặc tác phẩm văn học mà anh chị yêu thích" chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Chúng ta là người Việt Nam, những đứa con của dân tộc, chính vì thế mà những bài thơ bài văn luôn hay những câu ca dao tục ngữ luôn được chúng ta thuộc ...

Dàn ý Phân tích bài ca dao Ước gì sông rộng một gang Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài ca dao Ước gì sông rộng một gang Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Việt Nam ta có một kho tàn ca dao tục ngữ rất đa dạng và phong phú. Những câu ca dao tục ngữ là sự đúc kết kinh nghiệm từ bao đời của ông bà ...

Dàn ý Phân tích bài Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Văn học là một món ăn tinh thần, một giá trị văn hóa và là một nền nghệ thuật hết sức độc đáo trên thế giới. chúng ta học được nhiều triết lí sống, nhiều điều bổ ích từ văn học, ...

Dàn ý Cảm nhận bài thơ Thuật Hoài lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Cảm nhận bài thơ Thuật Hoài” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Văn học là một món ăn tinh thần, một giá trị văn hóa và là một nền nghệ thuật hết sức độc đáo trên thế giới. chúng ta học được nhiều triết lí sống, nhiều điều bổ ích từ văn học, những điều hay lẻ ...

Dàn ý Kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình theo ngôi kể thứ nhất lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Kể lại kỉ niệm sâu sắc về tình cảm gia đình theo ngôi kể thứ nhất” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mối quan hệ, nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều bạn bạn. họ cũng là những người thân thuộc, giúp dỡ và chia sẻ với ta những điều buồn ...

Dàn ý Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về câu chuyện chiếc lược ngà lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về câu chuyện chiếc lược ngà" chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Những bài văn nói về tình yêu quê hương đất nước dân tộc là một treong những chủ đề được nhiều nhà văn nhắc đến. những tinh thần ấy được nêu cao thể hiện được tinh thần yêu ...

Dàn ý Cảm nhận bài thơ Cảnh ngày hè lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Cảm nhận bài thơ Cảnh ngày hè” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Văn học là một món ăn tinh thần, một giá trị văn hóa và là một nền nghệ thuật hết sức độc đáo trên thế giới. chúng ta học được nhiều triết lí sống, nhiều điều bổ ích từ văn học, những điều hay lẻ ...

Dàn ý Phân tích bài ca dao Làm trai cho đáng nên trai lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích bài ca dao Làm trai cho đáng nên trai” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Việt Nam ta có một kho tàn ca dao tục ngữ rất đa dạng và phong phú. Những câu ca dao tục ngữ là sự đúc kết kinh nghiệm từ bao đời của ông bà ta để lại. những đúc kết ấy được ông ...

Dàn ý Thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Thuyết minh về tác giả Trương Hán Siêu và tác phẩm Phú sông Bạch Đằng” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Tôi thích một câu trong một cuốn sách tôi đã từng đọc “Tuổi thanh xuân giống như những cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn ...

Dàn ý Phân tích truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích truyện cười Nhưng nó phải bằng hai mày” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Văn học là một món ăn tinh thần, một giá trị văn hóa và là một nền nghệ thuật hết sức độc đáo trên thế giới. chúng ta học được nhiều triết lí sống, nhiều điều bổ ích từ văn ...

Dàn ý Kể lại một câu chuyện cổ tích hoặc một truyện ngắn lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Kể lại một câu chuyện cổ tích hoặc một truyện ngắn mà anh chị yêu thích” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Đất nước ta đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử, những năm tháng bao thăng trầm, gian khó và khổ cực. có trải qua nhữ thế thì chúng ta mới biết những gì ...

Dàn ý Phân tích Cung oán ngâm khúc lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Phân tích Cung oán ngâm khúc” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Việt Nam ta trải qua hàng ngàn năm lịch sử với bao thăng trầm và những khó khăn khác nhau. Dù thế nào thì họ vân xnoox lực và vượt qua những khó khăn ấy để có một cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy ...

Dàn ý Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về chuyện người con gái Nam Xương lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Nêu cảm nghĩ sâu sắc nhất về chuyện người con gái Nam Xương" chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Hình ảnh người phụ nữ trong quá khứ, ở chế độ xưa luôn bị chà đạp và đối xửa không bằng. với những sự đối xửa ấy mà thân phận của những người phụ nữ trở nên đau xót và khổ ...

Dàn ý Cảm nghĩ thiên nhiên và đời sống của con người trong thời khắc chuyển mùa lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý đề bài “Cảm nghĩ thiên nhiên và đời sống của con người trong thời khắc chuyển mùa” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Trong một năm có 4 mùa, mỗi mùa có một đặc trưng khác nhau. Mùa xuân là mùa khởi đầu của năm mới, là mùa đem đến cho con người bao ước mong và ...

Dàn ý Cảm nghĩ về một người thân yêu nhất của anh chị lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “cảm nghĩ về một người thân yêu nhất của anh chị” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Trong cuộc sống, chúng ta có nhiều mối quan hệ, nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều bạn bạn. họ cũng là những người thân thuộc, giúp dỡ và chia sẻ với ta những điều buồn vui. Nhưng họ có ...

Dàn ý Kể chuyện cô bé bán diêm bằng cách hóa thân vào que diêm lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Kể chuyện cô bé bán diêm bằng cách hóa thân vào que diêm” chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Đất nước ta đã trải qua bốn nghìn năm lịch sử, những năm tháng bao thăng trầm, gian khó và khổ cực. có trải qua nhữ thế thì chúng ta mới biết những gì gắn bó với ta, ...

Dàn ý Thuyết minh về vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường lớp 10

Hướng dẫn lập dàn ý “Thuyết minh về vai trò của cây cối trong việc bảo vệ môi trường" chi tiết và ngắn gọn nhất dành cho bạn Mỗi chúng ta ai cũng biết tầm quan trọng và vai trò của rừng, một cách để bảo vệ môi trường hết sức hiệu quả. Nhưng ai có biết, hiện trạng rừng hiện nay như thế nào, ...

1 2 3 4 .. > >>