02/08/2018, 23:02

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ ...

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 10 chuẩn bị cho bài giảng của học kỳ mới sắp tới đây của mình.

Soạn bài lớp 10: Hồi trống cổ thành

Soạn bài lớp 10: Luyện tập từ Hán Việt

Giáo án bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

Soạn bài lớp 10: Truyện Kiều

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Việt Nam là một quốc gia nhiều dân tộc, có nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Việt, là ngôn ngữ của dân tộc Việt, đóng vai trò một ngôn ngữ có tính phổ thông, dùng làm công cụ giao tiếp chung. Tiếng Việt giữ vị thế một ngôn ngữ quốc gia.

2. Tiếng Việt, có nguồn gốc rất cổ xưa. Cùng với dân tộc Việt, tiếng Việt có nguồn gốc bản địa rất đậm nét, xuất hiện và trưởng thành từ rất sớm trên lưu vực sông Hồng và sông Mã.

3. Tiếng Việt thuộc họ Nam Á. Trong họ Nam Á, tiếng Việt có quan hệ họ hàng gần gũi với tiếng Mường và mối quan hệ tương đối xa hơn đối với nhóm tiếng Môn – Khmer. Ngoài họ Nam Á, tiếng Việt cũng có mối quan hệ tiếp xúc lâu đời với các ngôn ngữ thuộc nhóm Tày – Thái và nhóm Mã Lai - Đa Đảo.

Tiếng Việt đã có quá trình phát triển riêng đầy sức sống, trong sự gắn bó với xã hội người Việt, với sự trưởng thành mạnh mẽ của tinh thần dân tộc tự cường và tự chủ.

II – RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

1. Hãy tìm hiểu về cư dân vùng anh (chị) đang sống:

  • Những cư dân đó thuộc những dân tộc nào?
  • Hàng ngày, cư dân vùng anh (chị) đang sống dùng ngôn ngữ nào để giao tiếp với nhau?

2. Trong đời sống xã hội Việt Nam ngày nay, tiếng Việt có vai trò gì?

Gợi ý:

  • Vai trò một ngôn ngữ có tính chất phổ thông, dùng làm công cụ giao tiếp chung;
  • Từ Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay, tiếng Việt giữ vai trò của một ngôn ngữ văn hoá phát triển toàn diện được dùng trong mọi hoạt động của đời sống xã hội Việt Nam.

3. Trình bày về quan hệ họ hàng của tiếng Việt.

Gợi ý:

  • Thuộc họ Nam Á;
  • Trong họ Nam Á, có quan hệ họ hàng gần gũi với tiếng Mường; xa hơn với nhóm tiếng Môn – Khmer;
  • Ngoài họ Nam Á, có quan hệ tiếp xúc với nhóm tiếng Tày – Thái, nhóm Mã Lai - Đa Đảo.

Tiếng Việt đã có quá trình phát triển riêng đầy sức sống, trong sự gắn bó với xã hội người Việt, với sự trưởng thành mạnh mẽ của tinh thần dân tộc tự cường và tự chủ.

Bài liên quan

Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Soạn bài môn Ngữ văn lớp 10 học kì II Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt Soạn bài lớp 10: Khái quát lịch sử Tiếng Việt được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 23:02 ngày 02/08/2018

Soạn văn 10: Khái quát lịch sử tiếng Việt

. Câu 3: Ví dụ minh họa cho ba cách thức đặt thuật ngữ khoa học: ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:04 ngày 16/05/2018

Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt SBT Ngữ văn 10 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 26 SBT Ngữ văn 10 tập 2. ...

Gregoryquary viết 15:48 ngày 27/04/2018

Soạn bài Khái quát lịch sử Tiếng Việt (ngắn gọn)

Câu 1: Ví dụ minh họa cho các biện pháp Việt hóa từ ngữ Hán được vay mượn đã nêu trong bài : - Giữ nguyên về nghĩa, chỉ khác cách đọc : tâm, đức, tài, độc lập, hạnh phúc… - Rút gọn : thừa trần -> trần ; lạc hoa sinh -> củ lạc. - Đảo vị trí các yếu tố : nhiệt náo ...

Nguyễn Minh viết 07:24 ngày 24/04/2018

Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng việt lớp 10 ngắn gọn

Hướng dẫn soạn bài Khái quát lịch sử tiếng việt trong chương trình Ngữ văn 10 ngắn gọn. Để sử dụng tiếng Việt một cách phù hợp và chính xác thì chúng ta cần có nhiều kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng,…. Để biết về lịch sử tiếng việt một cáchvì thế chúng ta cùng di đến với b cụ thể và chính xác ...

EllType viết 09:57 ngày 05/02/2018
0