Công nghệ Lớp 11

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

don viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:50 ngày 18/05/2018

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Bài 5: Hình chiếu trục đo

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Son Dong viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể

Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Son Dong viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

don viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 15: Vật liệu cơ khí

Bài 15: Vật liệu cơ khí

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:51 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:51 ngày 18/05/2018

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Son Dong viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 22: Thân máy và nắp máy

Bài 22: Thân máy và nắp máy

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 27:Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Bài 27:Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Son Dong viết 08:53 ngày 18/05/2018

Bài 26: Hệ thống làm mát

Bài 26: Hệ thống làm mát

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 18/05/2018

Câu 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen

Câu 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 30: Hệ thống khởi động

Bài 30: Hệ thống khởi động

Son Dong viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Son Dong viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Trịnh Ngọc Trinh viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

don viết 08:52 ngày 18/05/2018

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong

Lê Thị Khánh Huyền viết 08:52 ngày 18/05/2018

Giải Công nghệ 11 Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Giải Công nghệ 11 Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí Để học tốt Công nghệ lớp 11, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 11: Chương 4: Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hóa trong chế tạo cơ khí. Bạn vào tên bài để tham khảo bài giải Công ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 22:35 ngày 26/11/2018

Câu 26 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. Lời giải: - Nguyên tắc chung: Cần đảm bảo 2 nguyên tắc về tốc độ quay và về công suất + Tốc độ quay: Nếu tốc độ quay của động cơ bằng tốc độ máy công tác ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 21 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa. Lời giải: - Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa: Tạo tia lửa điện cao áp để đốt cháy hòa khí trong xilanh động cơ xăng đdúng thời điểm. - Cấu tạo ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 29 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. Lời giải: Hệ thống truyền lực trên tàu thủy gồm 9 bộ phận chính: Động cơ, li hợp, ổ chặn, ổ đỡ, trục, ống bao, trục ống bao, chân vịt, hộp ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 14 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát. Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các chi tiết không vượt quá giới hạn. Các bài giải bài tập Công nghệ 11

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 23 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Lời giải: - Hệ thống khởi động có nhiệm vụ làm quay trục khuỷu động cơ đến số vòng quay nhất định để động cơ tự nổ ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 28 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy Lời giải: Hệ thống truyền lực trên xe máy gồm 5 bộ phận chính: Động cơ, li hợp, hộp số, xích, bánh xe. Các bài giải bài tập ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 30 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Tại sao động cơ đốt trong kéo máy phát điện lại phải có bộ điều tốc? Lời giải: Trong động cơ điện tốc độ quay của máy sẽ ảnh hưởng tới cường độ dòng điện, đồng thời việc phát điện không phải lúc nào ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 9 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Có mấy loại cơ cấu phân phối khí? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại. Lời giải: - Có 2 loại cơ cấu phân phối khí: Cơ cấu phân phối khí dùng xupap, cơ cấu phân phối khí dùng van trượt. - Trong ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 19 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen. Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ diezen (còn gọi là hệ thống nhiên liệu): ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:09 ngày 09/05/2018

Câu 25 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống. Lời giải: Vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống: Là nguồn động lực được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực công nông lâm ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 22 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm (theo sơ đồ cho trước - hình 29.2). Lời giải: - Khi khoá K mở, Rôto quay: + Nhờ Đ 1 trong nửa chu kì dương của sức điện động ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 27 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô. Lời giải: - Nhiệm vụ: + Truyền, biến đổi mômen quay cả về chiều và trị số từ động cơ tới bánh xe chủ động. + Ngắt mômen ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 24 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện (theo sơ đồ cho trước - hình 30.1). Lời giải: Nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện theo sơ đồ 30.1 là: ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 163 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong. Lời giải: Một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong: - Vị trí mà tại đó pit-tông đổi chiểu chuyên động gọi là điểm chết. - Quãng đường mà pit-tông ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 20 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen Lời giải: - Cấu tạo chung của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 16 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước - hình 26.1). Lời giải: - Khi nhiệt độ nước trong áo nước còn thấp hơn giới hạn định trước, van 4 đóng cửa thông với đường ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 11 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn: Đưa dầu bôi trơn đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của đông cơ và tăng tuổi ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 17 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng. Lời giải: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ cung cấp hòa khí sạch với lượng và tỉ lệ ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:08 ngày 09/05/2018

Câu 13 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức (theo sơ đồ cho trước - hình 25.1). Lời giải: - Trường hợp làm việc bình thường : + Khi động cơ làm việc, dầu bôi trơn được bơm 3 hút từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:08 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>