Công nghệ Lớp 11

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bài 1: Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Bài 2: Hình chiếu vuông góc

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

CHƯƠNG I. VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản

Bài 3: Thực hành: Vẽ các hình chiếu các vật thể đơn giản

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Bài 5: Hình chiếu trục đo

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Bài 7: Hình chiếu phối cảnh

Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể

Bài 6: Thực hành Biểu diễn vật thể

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Bài 8: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

CHƯƠNG II. VẼ KĨ THUẬT ỨNG DỤNG

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Bài 9: Bản vẽ cơ khí

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Bài 10: Thực hành: Lập bản vẽ chi tiết của sản phẩm cơ khí đơn giản

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bài 15: Vật liệu cơ khí

Bài 15: Vật liệu cơ khí

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

CHƯƠNG III. VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

Bài 16: Công nghệ chế tạo phôi

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

CHƯƠNG IV. CÔNG NGHỆ CẮT GỌT KIM LOẠI VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG CHẾ TẠO CƠ KHÍ

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Bài 17: Công nghệ cắt gọt kim loại

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo

Bài 18: Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

Bài 19: Tự động hóa trong chế tạo cơ khí

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG V. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Bài 20: Khái quát về động cơ đốt trong

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

Bài 21: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 22: Thân máy và nắp máy

Bài 22: Thân máy và nắp máy

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Bài 25: Hệ thống bôi trơn

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

Bài 24: Cơ cấu phân phối khí

Bài 27:Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Bài 27:Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng

Bài 26: Hệ thống làm mát

Bài 26: Hệ thống làm mát

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Bài 29: Hệ thống đánh lửa

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong

Câu 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen

Câu 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điezen

Bài 30: Hệ thống khởi động

Bài 30: Hệ thống khởi động

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong

CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Bài 38: Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong

Câu 26 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên tắc ứng dụng động cơ đốt trong. Lời giải: - Nguyên tắc chung: Cần đảm bảo 2 nguyên tắc ...

Câu 21 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo chung của hệ thống đánh lửa. Lời giải: - Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa: ...

Câu 29 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ. Lời giải: Hệ thống truyền lực trên tàu ...

Câu 14 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát. Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống làm mát là giữ cho nhiệt độ của các ...

Câu 23 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo các bộ phận chính của hệ thống khởi động bằng động cơ điện. Lời giải: - Hệ ...

Câu 28 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên xe máy Lời giải: Hệ thống truyền lực trên xe ...

Câu 30 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Tại sao động cơ đốt trong kéo máy phát điện lại phải có bộ điều tốc? Lời giải: Trong động cơ điện tốc ...

Câu 9 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Có mấy loại cơ cấu phân phối khí? Hãy nêu tên và đặc điểm cấu tạo của mỗi loại. Lời giải: - Có 2 loại cơ ...

Câu 19 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen. Lời giải: Nhiệm vụ ...

Câu 25 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu vai trò của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống. Lời giải: Vai trò của động cơ đốt trong ...

Câu 22 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm (theo sơ đồ cho trước - hình 29.2). Lời ...

Câu 27 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nhiệm vụ và nêu các bộ phận chính của hệ thống truyền lực trên ô tô. Lời giải: - Nhiệm vụ: ...

Câu 24 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống khởi động bằng động cơ điện (theo sơ đồ cho trước - hình 30.1). Lời giải: ...

Câu 3 trang 163 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong. Lời giải: Một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt ...

Câu 20 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen Lời ...

Câu 16 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước (theo sơ đồ cho trước - hình 26.1). Lời giải: ...

Câu 11 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn Lời giải: Nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn: Đưa dầu bôi trơn đến các ...

Câu 17 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng. Lời giải: Hệ thống cung ...

Câu 13 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày nguyên lí làm việc của hệ thống bồi trơn cưỡng bức (theo sơ đồ cho trước - hình 25.1). Lời giải: ...

Câu 18 trang 164 Công nghệ 11 (Phần động cơ đốt trong)

Bài 39: Ôn tập phần - Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong : Trình bày cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng dùng bộ chế ...

1 2 3 4 .. > >>