Hỏi đáp Tạo câu hỏi

mai thi còn 1 bài giải hộ ạ

Cho đường tròn tâm (O,R) đường kính AB . Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với đường tròn (O) . Lấy điểm E bất kì trên (O) ( E khác A và khác B). Tiếp tuyến tại E của (O) cắt Ax, By tại C và D. Hạ EF ^ AB tại F, BE cắt AC ở K. Chứng ...

holle viết 23:22 ngày 26/12/2022

thuyết minh

thuyết minh thể thơ thất ngôn tứ tuyệt

huyentrang09 viết 20:14 ngày 25/12/2022

Which word is differently pronounced ? Circle the letter A, B, C or D ( 1 point ) :

Giúp mik vs ah Phiền các bn giải thích khi trả lời Which word is differently pronounced ? Circle the letter A, B, C or D ( 1 point ) : 1. A. bu s iness B. s end C. noi s y ...

Violet viết 19:04 ngày 16/12/2022

Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi, Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ. Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội, Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Trong đoạn thơ trên, câu thơ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em? Tại sao?

Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi, Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ. Mẹ giã gạo mẹ nuôi bộ đội, Nhịp chày nghiêng, giấc ngủ em nghiêng. Trong đoạn thơ trên, câu thơ nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em? Tại sao?

Slayer viết 21:34 ngày 21/10/2022

KT lớp 4 ạ

Tìm 1 phân số, biết rằng tổng của tử số và mẫu số là 26,mà tử số hơn mẫu số 4 đơn vị Giải thích cả cách giải luôn vs ạ, gấp ạ

Phan Anh Quân viết 12:44 ngày 19/01/2022

trong quá trình sử dụng thì tài sản bị hao mòn ?

trong quá trình sử dụng thì tài sản bị hao mòn ?

Đặng Nhàn viết 17:14 ngày 05/01/2022

Phần I: Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám” viết như sau: A. 47,480 B. 47,0480 C. 47,48 D. 47,048 Câu 2: Biết 12,... 4 < 12,14 Chữ số điền vào ô trống là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Phần I : Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy bốn mươi tám” viết như sau: A. 47,480 B. 47,0480 C. 47,48 D. 47,048 Câu 2: Biết 12,... 4 < 12,14 ...

Nguyễn Mạnh Tường viết 08:59 ngày 27/11/2021

Giúp mình với các bạn ơi

Câu 5: Từ đoạn trích thuộc phần Đọc - hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến: "từ chối ỷ lại vào người khác là một thử nghiệm lớn đối với năng lực bản thân".

Ngô Bích Khuê viết 14:45 ngày 14/11/2021

Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác theo công thức: Chu vi CV = a+b+c Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) Trong đó: p=CV/2 In các kết quả lên màn hình

Viết chương trình nhập vào độ dài 3 cạnh a, b, c của một tam giác. Tính chu vi và diện tích của tam giác theo công thức: Chu vi CV = a+b+c Diện tích S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) Trong đó: p=CV/2 In ...

Bành Quang Vinh viết 14:27 ngày 08/11/2021

đây

cho mik hỏi trong quá trình cấy truyền phôi bò bước nào quyết định tạo ra nhiều bò con? Hãy Nêu cách thực hiện? ý nghĩa của bước đó?

Buyi ANh viết 10:47 ngày 23/10/2021

Thực hiện phép tính

(x^2y^2 - 1/3xy + 3y) (x - 3y)

Phương Uyên Thân viết 10:49 ngày 20/09/2021

Tóm tắt mẩu truyện sau:

Tóm tắt mẩu truyện sau: Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới- người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: “Không biết ai đã để ...

Thảo Cute viết 18:56 ngày 01/09/2021

viết một bài văn về hình ảnh cố bé trong sự tích hoa cúc

Viết một bài văn về hình ảnh cô bé trong truyện sự tích hoa cúc Cấm chép mang

nguyễn hà mi viết 08:55 ngày 16/08/2021

): Vì sao nói: “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan, song, để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan,”?

): Vì sao nói: “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan, song, để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan,” ?

Phạm Giang viết 09:47 ngày 30/07/2021

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1.Go Green has encouraged the residents to reduce and recylce rubbish for many years.(It's many year) --> 2.Starting a community garden project is a must for the sake of the neighborhood.(It) -->

Dương Bảo Hương viết 21:37 ngày 23/07/2021
1 2 3 4 .. > >>