06/12/2021, 16:26

Bài 1: Cho hàm số y =f( x)= -5x -1. Tính f(-1), f(0), f(1), f(1/2) Bài 2: a) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 3. Tính f(-2) ;f(-1) ; f(0) ; f(-1/2); f(1/2). b) Cho hàm số y = g(x) = x – 1. Tính g(-1); g(0) ; g(1) ; g(2). c) Với giá trị nào của

Ôn tập về hàm số và đồ thị để thi học kỳ I . 

Bài liên quan

Nguyễn Lâm Nguyên

0 chủ đề

0 bài viết

0