08/04/2023, 11:16

cho em hỏi giống cà chua HT7 là giống bố mẹ của nó là gì v ạ

.

Bài liên quan

Lê Huỳnh Gia Ngọc

0 chủ đề

0 bài viết

0