Hoạt động của holle

  • holle đã đăng 1 câu hỏi
    mai thi còn 1 bài giải hộ ạ

    Cho đường tròn tâm (O,R) đường kính AB . Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với đường tròn (O) . Lấy điểm E bất kì trên (O) ( E khác A và khác B). Tiếp tuyến tại E của (O) cắt Ax, By tại C và D. Hạ EF ^ AB tại F, BE cắt AC ở K. Chứng ...

    Xem thêm Bình luận 23:22 ngày 26/12/2022
Thông tin liên hệ