Trần Bảo Ngọc

227 chủ đề

44292 bài viết

6 Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" hay nhất

Đề văn thuyết minh ở đây được hiểu là đề bài tập làm văn được các thầy (cô) giáo nêu ra trong các giờ tập làm văn trong nhà trường. Ở dạng đầy đủ, đề bài tập làm văn này thường bao gồm hai phần: phần nêu đối tượng phải thuyết minh và phần nêu yêu cầu thuyết minh. Trong những trường hợp nhất định, với những đối tượng thuyết minh khác nhau, lời lẽ thuyết minh cũng có những sự thay đổi nhất định. Khi cần thiết, thuyết minh có thể kết hợp với miêu tả, thậm chí với tự sự, để lời văn có sức hấp dẫn, lôi cuốn bạn đọc. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời các bạn tham khảo một số bài soạn văn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" hay nhất mà Toplist đã tổng hợp trong bài viết dưới đây.

Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" số 1. Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" số 2. Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" số 3. Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" số 4. Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" số 5. Bài soạn "Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh" số 6.