26/12/2022, 23:22

mai thi còn 1 bài giải hộ ạ

Cho đường tròn tâm (O,R) đường kính AB . Vẽ các tiếp tuyến Ax, By với đường tròn (O) . Lấy điểm E bất kì trên (O) ( E khác A và khác B). Tiếp tuyến tại E của (O) cắt Ax, By tại C và D. Hạ EF ^ AB tại F, BE cắt AC ở K. Chứng minh rằng:

  1. CD = AC + BD và tam giác COD vuông.
  2. AC.BD = R2
  3. AF.AB = EK.EB
  4. Ba đường thẳng BC, AD, EF đồng qui.
Bài liên quan

holle

1 chủ đề

0 bài viết

Chủ đề cùng tác giả
0