14/11/2021, 14:45

Giúp mình với các bạn ơi

Câu 5: Từ đoạn trích thuộc phần Đọc - hiểu, anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến: "từ chối ỷ lại vào người khác là một thử nghiệm lớn đối với năng lực bản thân".

Nguyen Hoang Minh viết 19:20 ngày 17/11/2021
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

 

Bài liên quan

Ngô Bích Khuê

0 chủ đề

1 bài viết

0