Hỏi đáp Tạo câu hỏi

đây

cho mik hỏi trong quá trình cấy truyền phôi bò bước nào quyết định tạo ra nhiều bò con? Hãy Nêu cách thực hiện? ý nghĩa của bước đó?

Buyi ANh viết 10:47 ngày 23/10/2021

Thực hiện phép tính

(x^2y^2 - 1/3xy + 3y) (x - 3y)

Phương Uyên Thân viết 10:49 ngày 20/09/2021

Tóm tắt mẩu truyện sau:

Tóm tắt mẩu truyện sau: Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới- người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: “Không biết ai đã để ...

Thảo Cute viết 18:56 ngày 01/09/2021

viết một bài văn về hình ảnh cố bé trong sự tích hoa cúc

Viết một bài văn về hình ảnh cô bé trong truyện sự tích hoa cúc Cấm chép mang

nguyễn hà mi viết 08:55 ngày 16/08/2021

): Vì sao nói: “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan, song, để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan,”?

): Vì sao nói: “Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân xuất hiện một cách khách quan, song, để biến khả năng khách quan đó thành hiện thực thì phải thông qua những nhân tố chủ quan,” ?

Phạm Giang viết 09:47 ngày 30/07/2021

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:

1.Go Green has encouraged the residents to reduce and recylce rubbish for many years.(It's many year) --> 2.Starting a community garden project is a must for the sake of the neighborhood.(It) -->

Dương Bảo Hương viết 21:37 ngày 23/07/2021

Giải thích về đặc điểm cấu tạo hình thái và giải phẫu để giải thích môi trường sống của nhóm ngành rêu và nhóm ngành không hạt, có mạch giống nhau.

Giải thích về đặc điểm cấu tạo hình thái và giải phẫu để giải thích môi trường sống của nhóm ngành rêu và nhóm ngành không hạt, có mạch giống nhau.

Trần Thanh Thủy viết 15:10 ngày 14/07/2021

Quán tính

Nếu có 1 vật lơ lửng bên trong 1 hộp kín thì vật có bị chạm vào thành trong của hộp không ?

Team Toto viết 00:13 ngày 14/07/2021

x+căn 3x+1 = 1+ 2căn x

x+căn 3x+1 = 1+ 2căn x

giang pham dang khoi viết 11:46 ngày 09/07/2021

Trường hợp nào thì điện thông qua một mặt kín bất kỳ bằng không.Vì sao?

Trường hợp nào thì điện thông qua một mặt kín bất kỳ bằng không.Vì sao?

Tài Đanh viết 14:13 ngày 05/07/2021

mỹ thuật

vẽ giúp mình một bé chibi full màu nhe^^

Trần Vũ Quỳnh An viết 19:54 ngày 14/06/2021

Vi khuẩn

tại sao vi khuẩn hoá năng tự dưỡng thường có tốc độ tăng trưởng chậm

강태 오 94 viết 13:56 ngày 10/06/2021

Những kinh nghiệm của quá trình vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Các kinh nghiệm của quá trình vận động thành lâp Ddảng Cộng sản Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy Diễm viết 10:37 ngày 25/05/2021

9m2 90cm2 =...........m2

giúp mình với

Nguyễn Hương viết 09:38 ngày 16/05/2021

1

Game Poker Nam và bình chơi bài Poker, luật chơi như sau: Có 1 bộ bài trên các là bài chỉ ghi các số nguyên dương, Nam và Bình cùng đưa ra mỗi người 1 ...

black vampire viết 19:40 ngày 23/04/2021

tại sao phải dùng bình chứa oxi bằng thép?

tại sao phải dùng bình chứa oxi bằng thép

hocapluc viết 18:05 ngày 15/04/2021
< 1 2 3 4 5 .. > >>