Vật lý Lớp 9

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Bài 5. Đoạn mạch song song

Bài 5. Đoạn mạch song song

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Bài 12. Công suất điện

Bài 12. Công suất điện

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Bài 25. Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện

Bài 25. Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện

Bài 27. Lực điện từ

Bài 27. Lực điện từ

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Bài 37. Máy biến thế

Bài 37. Máy biến thế

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 42. Thấu kính hội tụ

Bài 42. Thấu kính hội tụ

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 44. Thấu kính phân kì

Bài 44. Thấu kính phân kì

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 51. Bài tập quang hình học

Bài 51. Bài tập quang hình học

Bài 48. Mắt

Bài 48. Mắt

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Bài 50. Kính lúp

Bài 50. Kính lúp

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51: Bài tập quang hình học hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh ...

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn ...

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý ...

Bài 5 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 5 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hoá thành điện năng? A. Cơ năng. B. Nhiệt năng. C Hoá năng. D Quang năng. Lời giải: Chọn A. Cơ năng. ...

Bài 7 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 7 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy thuỷ điện, thế năng của nước trong hồ chứa đươc biến đổi thành điện năng. Con người không phải mất công bơm nước lên hồ. Phải chăng ở đây năng lượng của nước đã tự sinh ra, trái ...

Bài 1 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 1 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện đều có bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra bộ phận đó và cho biết năng lượng nào đã ...

Bài 7 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 7 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Dòng điện do pin Mặt Trời cũng cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp? A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió B. Dòng điện do pin Mặt Trời ...

Bài 3 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 3 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện. Lời giải: Giống nhau: Đều có tuabin và máy ...

Bài 8 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 8 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong pin Mặt Trời, sự chuyển hoá quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hoá các dạng năng lượng khác, thành điện năng trong các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân ...

Bài 2 trang 122 SBT Vật Lí 9

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng Bài 2 trang 122 sách bài tập Vật Lí 9: Một cái búa máy rơi từ độ cao h xuống, đập vào đầu một cái cọc sát ở dưới đất. Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, hãy dự đoán xem búa đập vào cọc sẽ có những dạng năng lượng nào xuất hiện và có hiện ...

Bài 6 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 6 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì ? A. Nhiệt ...

Bài 1 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 1 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có? ...

Bài 2 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 2 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Những ngày trời nắng không có máy, bề mặt có diện tích 1m^2 của tấm pin Mặt Trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng Mặt Trời là 1400J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin Mặt Trời có ...

Bài 6 trang 121 SBT Vật Lí 9

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng Bài 6 trang 121 sách bài tập Vật Lí 9: Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng? A. Có thể kéo, đẩy các vật khác. B. Có thể làm biến dạng vật khác C Có thể làm thay đổi nhiệt ...

Bài 4 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 4 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy nêu lên những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác. Lời giải: Không gây ô nhiễm, dễ vận chuyển, không cần kho chứa, ...

Bài 6 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 6 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy điện hạt nhân, bộ phận nào có nhiệm vụ giống như lò đốt trong nhà máy nhiệt điện? Đó là nhiệm vụ gì? Lời giải: Trong nhà hạt máy điện hạt nhân, bộ phận có nhiệm ...

Bài 7 trang 123 SBT Vật Lí 9

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng Bài 7 trang 123 sách bài tập Vật Lí 9: Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng điều gì luôn xảy ra với cơ năng ? A. Luôn được bảo toàn. B. Luôn tăng thêm C. Luôn bị hao hụt D. Khi thì tăng, khi thì giảm. ...

Bài 4 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 4 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Vì sao ở nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao? A. Để chứa được nhiều nước mưa B. Để nước có thế năng lớn, chuyển hoá thành điện năng thì lợi ...

Bài 1 trang 121 SBT Vật Lí 9

Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng Bài 1 trang 121 sách bài tập Vật Lí 9: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào? A. Làm tăng thể tích vật khác. B. Làm nóng một vật khác. C. Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển ...

Bài 2 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 2 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hàng ngày và chỉ ra quá trình biến đổi năng lượng xảy ra như thế nào trong máy đó. Lời giải: ...

1 2 3 4 .. > >>