Vật lý Lớp 9

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Đoạn mạch song song

Bài 5. Đoạn mạch song song

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 12. Công suất điện

Bài 12. Công suất điện

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 25. Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện

Bài 25. Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 27. Lực điện từ

Bài 27. Lực điện từ

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 37. Máy biến thế

Bài 37. Máy biến thế

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 42. Thấu kính hội tụ

Bài 42. Thấu kính hội tụ

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 44. Thấu kính phân kì

Bài 44. Thấu kính phân kì

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 51. Bài tập quang hình học

Bài 51. Bài tập quang hình học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 48. Mắt

Bài 48. Mắt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 50. Kính lúp

Bài 50. Kính lúp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 22 trang 152 Lý 9: Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì...

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học – Bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9. Giải bài 22 trang 152 SGK Vật lí 9. Hãy vẽ ảnh của vật AB cho bởi thấu kính… Đề bài Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì, điểm A nằm trên trục chính, cách ...

nhi nguyen viết 08:52 ngày 11/11/2018

Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm...

Giải bài 23 trang 152 SGK Vật lí 9. Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm… Đề bài Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Máy ảnh được hướng để chụp ảnh một vật cao 40cm, đặt cách máy l,2m. a. Hãy dựng ảnh của vật trên màn hứng ...

nhi nguyen viết 08:52 ngày 11/11/2018

Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9: Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện...

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện – Bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9. Giải bài C6 trang 51 SGK Vật lí 9. Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một biện pháp đảm bảo an toàn điện… Đề bài Nối đất cho vỏ kim loại của các dụng cụ điện là một ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 11/11/2018

Giải bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt...

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học – Bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Giải bài 20 trang 152 SGK Vật lí 9. Mắt bác nào bị cận, mắt bác nào là mắt lão và mắt bác nào là bình thường? Đề bài Bác Hoàng, bác Liên và bác Sơn đi thử mắt. Bác Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm trở ra; ...

Trần Bảo Ngọc viết 08:52 ngày 11/11/2018

Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9: Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì?...

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học – Bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9. Giải bài 25 trang 152 SGK Vật lí 9. a) Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì? Đề bài a. Nhìn một ngọn đèn dây tóc qua một kính lọc màu đỏ, ta thấy ánh sáng màu gì? b. Nhìn ngọn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 08:52 ngày 11/11/2018

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm...

Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm. Đề bài Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 22:45 ngày 02/08/2018

Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học...

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9. Đề bài Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học. Lời giải chi tiết Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Trần Bảo Ngọc viết 22:45 ngày 02/08/2018

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51: Bài tập quang hình học hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:33 ngày 17/07/2018

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 17/07/2018

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:28 ngày 17/07/2018

Bài 5 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 5 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hoá thành điện năng? A. Cơ năng. B. Nhiệt năng. C Hoá năng. D Quang năng. Lời giải: Chọn A. Cơ năng. ...

Nguyễn Minh viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 7 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 7 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy thuỷ điện, thế năng của nước trong hồ chứa đươc biến đổi thành điện năng. Con người không phải mất công bơm nước lên hồ. Phải chăng ở đây năng lượng của nước đã tự sinh ra, trái ...

Nguyễn Minh viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 1 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện đều có bộ phận chính để thực hiện việc biến đổi một dạng năng lượng khác thành điện năng. Hãy chỉ ra bộ phận đó và cho biết năng lượng nào đã ...

Mariazic1 viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 7 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 7 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Dòng điện do pin Mặt Trời cũng cấp có gì khác với dòng điện do máy phát điện gió cung cấp? A. Pin Mặt Trời có công suất lớn hơn máy phát điện gió B. Dòng điện do pin Mặt Trời ...

pov-olga4 viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 3 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong nhà máy điện hạt nhân và nhà máy nhiệt điện. Lời giải: Giống nhau: Đều có tuabin và máy ...

WeagmaZoorm viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 8 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 8 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong pin Mặt Trời, sự chuyển hoá quang năng thành điện năng có đặc điểm gì khác với sự chuyển hoá các dạng năng lượng khác, thành điện năng trong các nhà máy thuỷ điện, nhiệt điện, điện hạt nhân ...

Mariazic1 viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 122 SBT Vật Lí 9

Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng Bài 2 trang 122 sách bài tập Vật Lí 9: Một cái búa máy rơi từ độ cao h xuống, đập vào đầu một cái cọc sát ở dưới đất. Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, hãy dự đoán xem búa đập vào cọc sẽ có những dạng năng lượng nào xuất hiện và có hiện ...

Mariazic1 viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 6 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 6 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì ? A. Nhiệt ...

Nguyễn Minh viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 1 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn. Phải chăng ở đây năng lượng đã tự sinh ra? Nếu không phải thì năng lượng đó từ đâu mà có? ...

WeagmaZoorm viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 2 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Những ngày trời nắng không có máy, bề mặt có diện tích 1m^2 của tấm pin Mặt Trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng Mặt Trời là 1400J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin Mặt Trời có ...

Gregoryquary viết 22:40 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>