Vật lý Lớp 9

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Son Dong viết 10:09 ngày 18/05/2018

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Bài 6. Bài tập vận dụng định luật ôm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 5. Đoạn mạch song song

Bài 5. Đoạn mạch song song

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 12. Công suất điện

Bài 12. Công suất điện

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng

Son Dong viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q ~ I^2 trong định luật Jun-len-xơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Bài 21. Nam châm vĩnh cửu

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học

don viết 10:10 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Bài 26. Ứng dụng của nam châm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 25. Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện

Bài 25. Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 27. Lực điện từ

Bài 27. Lực điện từ

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Bài 28. Động cơ điện một chiều

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

don viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Bài 34. Máy phát điện xoay chiều

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Bài 33. Dòng điện xoay chiều

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 37. Máy biến thế

Bài 37. Máy biến thế

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Bài 39. Tổng kết chương II: Điện từ học

Son Dong viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 42. Thấu kính hội tụ

Bài 42. Thấu kính hội tụ

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 44. Thấu kính phân kì

Bài 44. Thấu kính phân kì

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:11 ngày 18/05/2018

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Bài 49. Mắt cận và mắt lão

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 51. Bài tập quang hình học

Bài 51. Bài tập quang hình học

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 48. Mắt

Bài 48. Mắt

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 50. Kính lúp

Bài 50. Kính lúp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Bài 56. Các tác dụng của ánh sáng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Bài 58. Tổng kết chương III: Quang học

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:13 ngày 18/05/2018

Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng

don viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện

Son Dong viết 10:12 ngày 18/05/2018

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm...

Bài 10. Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật – Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ thí nghiệm. Đề bài Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 22:45 ngày 02/08/2018

Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học...

Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn – Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9. Đề bài Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học. Lời giải chi tiết Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.

Trần Bảo Ngọc viết 22:45 ngày 02/08/2018

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51: Bài tập quang hình học

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 51: Bài tập quang hình học hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh ...

Trần Bảo Ngọc viết 15:33 ngày 17/07/2018

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý 9, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 15:30 ngày 17/07/2018

Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

Giải bài tập môn Vật lý lớp 9 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1 Giải bài tập SBT Vật lý lớp 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn hướng dẫn giải vở bài tập môn Lý ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 15:28 ngày 17/07/2018

Bài 5 trang 125 SBT Vật Lí 9

Bài 62: Điện gió - Điện Mặt Trời - Điện hạt nhân Bài 5 trang 125 sách bài tập Vật Lí 9: Trong máy phát điện gió, dạng năng lượng nào đã được chuyển hoá thành điện năng? A. Cơ năng. B. Nhiệt năng. C Hoá năng. D Quang năng. Lời giải: Chọn A. Cơ năng. ...

Nguyễn Minh viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 7 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 7 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy thuỷ điện, thế năng của nước trong hồ chứa đươc biến đổi thành điện năng. Con người không phải mất công bơm nước lên hồ. Phải chăng ở đây năng lượng của nước đã tự sinh ra, trái ...

Nguyễn Minh viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 6 trang 124 SBT Vật Lí 9

Bài 61: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Bài 6 trang 124 sách bài tập Vật Lí 9: Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thuỷ điện, năng lượng được biến đổi theo nhiều giai đoạn, dạng năng lượng cuối cùng trước khi được biến đổi thành điện năng là gì ? A. Nhiệt ...

Nguyễn Minh viết 22:40 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 115 SBT Vật Lí 9

Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng Bài 2 trang 115 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng a) Ánh sáng chiếu vào màng lưới của mắt sẽ gây ra cảm giác sáng b) Ánh sáng mặt trời làm cho nước ở biển, hồ, ...

Nguyễn Minh viết 22:37 ngày 08/05/2018

Bài 3 trang 109 SBT Vật Lí 9

Bài 53 - 54: Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu Bài 3 trang 109 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng a. Phân tích một chùm sáng là b. Trộn hai chùm sáng màu với nhau là c. Có ...

Nguyễn Minh viết 22:37 ngày 08/05/2018

Bài 12 trang 103 SBT Vật Lí 9

Bài 50: Kính lúp Bài 12 trang 103 sách bài tập Vật Lí 9: Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với mỗi phần 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng a) Muốn quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp, ta phải đặt vật b) Khi đó, kính sẽ cho ta một c) tất nhiên, nếu đặt vật ...

Nguyễn Minh viết 22:35 ngày 08/05/2018

Bài 9 trang 103 SBT Vật Lí 9

Bài 50: Kính lúp Bài 9 trang 103 sách bài tập Vật Lí 9: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ta sẽ nhìn thấy ảnh như thế nào? A. Một ảnh thật, ngược chiều vật B. Một ảnh thật, cùng chiều vật C. Một ảnh ảo, ngược chiều vật. D. Một ảnh ảo, cùng chiếu vật. ...

Nguyễn Minh viết 22:35 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 95 SBT Vật Lí 9

Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy tính Bài 1 trang 95 sách bài tập Vật Lí 9: Ảnh của một vật trên màn hứng ảnh trong máy ảnh bình thường là. A. Ảnh thật, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật B. Ảnh ảo, cùng chiều với vật và nhỏ hơn vật C. Ảnh thật, ngược chiều với vật và nhỏ ...

Nguyễn Minh viết 22:33 ngày 08/05/2018

Bài 10 trang 97 SBT Vật Lí 9

Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy tính Bài 10 trang 97 sách bài tập Vật Lí 9: Bộ phận nào dưới đây hoàn toàn không quan trọng với một cái máy ảnh A. Vật kính B. Buông tối C. Phim hoặc bộ phận ghi ảnh D. Chân máy Lời giải: Chọn D. Chân máy Các bài ...

Nguyễn Minh viết 22:33 ngày 08/05/2018

Bài 8 trang 89 SBT Vật Lí 9

Bài 42 - 43: Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ Bài 8 trang 89 sách bài tập Vật Lí 9: Chỉ ra câu sai: Chiếu một chùm tia sáng song song vào một thấu kính hội tụ, theo phương vuông góc với mặt của thấu kính thì chùm tia khúc xạ ra khỏi thấu kính ...

Nguyễn Minh viết 22:33 ngày 08/05/2018

Bài 12 trang 93 SBT Vật Lí 9

Bài 44 - 45: Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì Bài 12 trang 93 sách bài tập Vật Lí 9: Ảnh của một ngọn nến qua một thấu kính phân kì A. Chỉ có thể là ảnh thật, chỉ có thể là ảnh ảo B. Chỉ có thể là ảnh ảo, nhỏ hơn ngọn nến C. Chỉ có thể ...

Nguyễn Minh viết 22:32 ngày 08/05/2018

Bài 11 trang 90 SBT Vật Lí 9

Bài 42 - 43: Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ Bài 11 trang 90 sách bài tập Vật Lí 9: Chỉ ra câu sai. Đặt một cây nến trước một thấu kính hội tụ A. Ta có thể thu được ảnh của cây nến trên màn ảnh B. ảnh của cây nến trên màn ảnh có thể lớn ...

Nguyễn Minh viết 22:32 ngày 08/05/2018

Bài 1 trang 75 SBT Vật Lí 9

Bài 34: Máy phát điện xoay chiều Bài 1 trang 75 sách bài tập Vật Lí 9: Máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải gồm các bộ phận chính nào để tạo ra dòng điện? A. Nam châm vĩnh cữu và sợ dây dẫn nối hai cực nam châm B. Nam châm điện và sợ dây dẫn nối nam châm với đèn C. ...

Nguyễn Minh viết 22:30 ngày 08/05/2018

Bài 10 trang 77 SBT Vật Lí 9

Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều Bài 10 trang 77 sách bài tập Vật Lí 9: Tác dụng nào của dòng điện xoay chiều không phụ thuộc vào chiều dòng điện? Lời giải: Tác dụng nhiệt, quang. Các bài ...

Nguyễn Minh viết 22:30 ngày 08/05/2018

Bài 2 trang 76 SBT Vật Lí 9

Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều Bài 2 trang 76 sách bài tập Vật Lí 9: Trong thí nghiệm ở hình 35.2, có hiện tượng gì xảy ra với kim sắt khi ta đổi chiều dòng điện chạy vào nam châm điện ? A. Kim sắt vẫn ...

Nguyễn Minh viết 22:29 ngày 08/05/2018
1 2 3 4 .. > >>