Vật lý Lớp 7

Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 6. Thực hành: quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 6. Thực hành: quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 7. Gương cầu lồi

Bài 7. Gương cầu lồi

Bài 8. Gương cầu lõm

Bài 8. Gương cầu lõm

Bài 10. Nguồn âm

Bài 10. Nguồn âm

Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Bài 12. Độ to của âm

Bài 12. Độ to của âm

Bài 11. Độ cao của âm

Bài 11. Độ cao của âm

Bài 13. Môi trường truyền âm

Bài 13. Môi trường truyền âm

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học

Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học

Bài 18. Hai loại điện tích

Bài 18. Hai loại điện tích

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 24. Cường độ dòng điện

Bài 24. Cường độ dòng điện

Bài 25. Hiệu điện thế

Bài 25. Hiệu điện thế

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

Bài 30. Tổng kêt chương 3: Điện học

Bài 30. Tổng kêt chương 3: Điện học

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 6)

Câu 1: . Có mấy loại điện tích? Các vật nhiễm điện tác dụng với nhau như thế nào? Câu 2. Nguyên tử có cấu tạo như thế nào? Câu 3. Khi nào một vật mang điện tích âm, mang điện tích dương? Câu 4. Để đo cường độ dòng điện, ta mắc ampe kế như thế nào? Đơn vị mà ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 5)

Câu : Chất dẫn điện là gì? Cho ví dụ. Chất cách điện là gì? Cho ví dụ Câu 2. Dòng điện là gì? Trong kim loại bản chất dòng điện là gì? Chiều dòng điện được quy ước như thế nào? Câu 3. Hãy nêu tên một dụng cụ dùng điện mà em biết và chỉ ra các bộ phận dẫn điện và các bộ ...

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 3)

Câu 1: Cánh quạt điện mặc dù thổi gió bay nhưng sau một thời gian lại có bụi bám vào, đặc biệt ở mép cánh quạt vì: A.Gió cuốn bụi làm bụi bám vào B.Điện vào cánh quạt làm nó nhiễm điện nên hút được bụi C.Khi quay cánh quạt bị nhiễm điện do cọ xát với không khí ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 9)

Câu 1: Hiệu điện thế xuất hiện ở: A. Hai đầu của bình acquy B. Hai đầu đi – na- mô đứng yên C. ở một đầu của viên pin D. hai điểm bất kì trên dây dẫn không có dòng điện đi qua Câu 2. Để đo hiệu điện thế ở hai đầu một thiết bị điện nào đó, ta mắc vôn kế: ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 12)

Cho mạch điện như sơ đồ sau: Biết rằng U13 = 8,9V, U12 = 6V và khi công tắc k đóng ampe kế A1 chỉ 0,5A Câu 1. Hãy chọn số thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) I1 = I2 = b) U13 = U12 + U23 = c) U23 = Câu 2. Nêu cách mắc vôn kế để đo hiệu điện ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 2)

Câu 1: Trong các thí nghiệm về sự nhiếm điện do cọ xát, vai trò (tác đụng) của các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp, bút thử điện là: A. Xác định xem các vụn giấy, quả cầu nhựa xốp có bị hút hoặc đẩy không B. Xác định xem bóng đèn bút thử điện có sáng lên hay không ...

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 2)

Câu 1: . Nhận xét nào dưới đây là đúng? A. Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng đẩy các vật khác B. Thước nhựa sau khi được cọ xát có tính chất đẩy các vật nhẹ C. Sau khi được cọ xát, nhiều vật có khả năng hút các vật khác D. Mảnh pôliêtilen sau khi bị cọ ...

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 4)

Câu 1: Thanh thủy tinh nhiễm điện và mảnh pôliêtilen nhiễm điện hút lẫn nhau vì: A. Chúng nhiễm điện khác nhau B. Chúng đặt gần nhau C. Mảnh pôliêtilen nhẹ thủy tinh nặng D. Chúng đều nhiễm điện Câu 2. Nếu A hút B, B hút C, C đẩy D thì: A. A và C có ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 8)

Câu 1: Khi cho dòng điện đi qua máy sấy tóc, dòng điện đã gây ra các tác dụng nào? A. Từ và hóa B. Quang và hóa C. Từ và nhiệt D. Từ và quang Câu 2. Ampe kế có giới hạn đo nào dưới đây là phù hợp nhất để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn pin (cho ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 3)

Câu 1: Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai? A. Các vật đều có khả năng nhiễm điện B. Trái Đất hút được các vật nên nó luôn luôn bị nhiễm điện C. Nhiều vật sau khi bị cọ xát trở thành các vật nhiễm điện D. Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát ...

ĐĐề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 5)

Câu 1: Bật chất được cấu tạo bởi các nguyên tử. Nguyên ử có cấu tạo như thế nào? Câu 2. Dòng điện là gì? Câu 3. Cường độ dòng điện cho ta biết gì? Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng dụng cụ nào? Mắc thế nào vào mạch điện? Câu 4. Hãy biến đổi các đơn vị ...

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 3)

Câu 1: Nguồn sáng có đặc điểm gì? A. Truyền ánh sáng đến mắt ta B. Tự nó phát ra ánh sáng C. Phản chiếu ánh sáng D. Chiếu sáng các vạt xung quanh Câu 2. Chùm sáng nào dưới đây là chùm sáng phân kì A. Hình a B. Hình c C. Hình b D. Hình d ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 11)

Câu 1: Tại sao ở một số vật dụng (bàn ủi, bếp điện…), các dây điện còn được bọc thêm lớp vải ở ngoài? Câu 2. Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt vào hai đầu bóng đèn này hiệu điện thế U1 = 4V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ I1, khi đặt hiệu điện thế U2 = 5V thì ...

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 1)

Câu 1: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai? A. Lấy một mảnh vải lụa cọ xát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy B. Sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ C. Nhiều vật sau khi cọ xát ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 2)

Câu 1: Cho mảnh tôn phẳng đã được gắn vào đầu bút thử điện chạm vào mảnh pôliêtilen đã được cọ xát nhiều lần bằng len thì bóng đèn bút thử điện sáng lên khi chạm ngón tay vào đầu bút vì: A. Trong bút đã có điện B. Ngón tay chạm vào đầu bút C. Mảnh pôliêtilen đã bị ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 3)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Electron tự do là electron thoát ra khỏi nguyên tử và có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác B. Trong kim loại các hạt nhân cũng có thể dịch chuyển tự do C. Vật nhiễm điện dương là vật thừa electron D. Vật ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 1 (Đề 2)

Câu 1: Trên bức tường ngăn cách hai phòng Quang và Dũng có một lỗ thông nhỏ. Ban đem, phòng của Quang đóng kín, không bật đèn. Trường hợp nào sau đây mắt của Quang nhận biết được có ánh sáng? A. Đèn phòng Dũng không được bật sáng B. Đèn phòng Dũng được bật sáng ...

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 5)

Câu 1: Xe chạy một thời gian dài. Sau khi xuống xe, sờ vào thành xe, đôi lúc ta thấy như bị điện giật. Vì sao? Câu 2. Tại sao khi ta cầm một thanh kim loại vào tay, rồi cọ xát nó vào len dạ thì không thấy nó nhiễm điện? Câu 3. Trong các thí nghiệm về sự nhiễm điện do cọ ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 4)

Câu 1: Để duy trì dòng điện một cách liên tục ta phải làm gì? Câu 2. Thế nào là sơ đồ mạch điện? Tác dụng của nó? Câu 3. Không khí có phải là môi trường cách điện không? Tại sao đứng gần dây điên có thể nguy hiểm mặc dù ta chưa chạm vào dây Câu 4. Trong các ...

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 1)

Câu 1: Trong một số ngành sản xuất, nhiều khi người ta thấy có các tia lửa phóng ra giữa dây kéo ròng rọc. Giải thích vì sao? A. Ròng rọc và dây kéo bị nhiễm điện do cọ xát B. Ròng rọc và dây kéo bị nóng lên do cọ xát C. Nhiệt độ trong phòng khi ấy tăng lên ...

1 2 3 4 .. > >>