Vật lý Lớp 7

Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Son Dong viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Bài 2. Sự truyền ánh sáng

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Bài 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:14 ngày 18/05/2018

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Bài 4. Định luật phản xạ ánh sáng

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 5. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 6. Thực hành: quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài 6. Thực hành: quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 7. Gương cầu lồi

Bài 7. Gương cầu lồi

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 8. Gương cầu lõm

Bài 8. Gương cầu lõm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 10. Nguồn âm

Bài 10. Nguồn âm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Bài 9. Tổng kết chương 1: Quang học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 12. Độ to của âm

Bài 12. Độ to của âm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 11. Độ cao của âm

Bài 11. Độ cao của âm

don viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 13. Môi trường truyền âm

Bài 13. Môi trường truyền âm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

Bài 14. Phản xạ âm - Tiếng vang

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Bài 15. Chống ô nhiễm tiếng ồn

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Bài 17. Sự nhiễm điện do cọ xát

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học

Bài 16. Tổng kết chương 2 : Âm học

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 18. Hai loại điện tích

Bài 18. Hai loại điện tích

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện dòng điện trong kim loại

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Bài 19. Dòng điện - Nguồn điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Bài 21. Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Son Dong viết 10:15 ngày 18/05/2018

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Bài 23. Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lí của dòng điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Bài 22. Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 24. Cường độ dòng điện

Bài 24. Cường độ dòng điện

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 25. Hiệu điện thế

Bài 25. Hiệu điện thế

don viết 10:17 ngày 18/05/2018

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Bài 26. Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Bài 27. Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

Bài 28. Thực hành: Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

don viết 10:16 ngày 18/05/2018

Bài 30. Tổng kêt chương 3: Điện học

Bài 30. Tổng kêt chương 3: Điện học

Son Dong viết 10:16 ngày 18/05/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 2) Câu 457: Chọn câu trả lời sai Cho mạch diện như hình 13.5. Số chỉ của ampe kế ghi trên hình Quảng cáo A. Cường độ dòng điện qua đèn A là 329 mA B. Cường độ dòng điện qua đèn B là 329 ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 4)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 4) Câu 436: Chọn câu trả lời đúng Khi gắn bóng đèn tròn có ghi 220V vào hiệu điện thế 110V. Hiện tượng nào sau đây xảy ra: A. Đèn không sáng Quảng cáo B. Đèn lóe sáng ...

Hồng Quyên viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 2) Câu 379: Chọn câu trả lời sai Cho một đoạn mạch điện như hình 11.4 Quảng cáo Đèn Đ1 và đèn Đ2. Điện trở khóa K’ bằng không A. Khi K, K’ đóng: đèn Đ1, Đ2 đều ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại (phần 2) Câu 310: Chọn câu sắp xếp các chất theo khả năng dẫn điện tốt tăng dần A. Nước thường dùng, đồng, thủy ngân B. Nước thường dùng, than chì, vàng Quảng cáo C. Thủy ...

nhi nguyen viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Chất dẫn điện và chất cách điện Dòng điện trong kim loại (phần 1) Câu 300: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Chất dẫn điện là chất……..dòng điện đi qua, chất cách điện là chất………….dòng điện đi qua A. Không cho, không cho ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Đoạn mạch nối tiếp - Đoạn mạch song song (phần 1) Câu 447: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Trong đoạn mạch mắc nối tiếp,………………..tại mọi điểm đều………….. A. Hiệu điện thế, như nhau Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Dòng điện - Nguồn điện (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Dòng điện - Nguồn điện (phần 1) Câu 283: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dòng điện là các……………dịch chuyển có hướng A. Electron Quảng cáo B. Ion âm C. Điện tích D. Cả A, B, C đều đúng Câu ...

Hồng Quyên viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 4)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 4) Câu 399: Chọn câu trả lời đúng Khi đo cường độ dòng điện ta phải: A. Quan sát giới hạn đo của ampe kế Quảng cáo B. Chú ý đến đơn vị đo của ampe kế C. Cả hai câu A và B ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang - Ô nhiễm tiếng ồn (phần 5)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang - Ô nhiễm tiếng ồn (phần 5) Câu 219: Chọn câu trả lời đúng Một người đứng áp tai vào đường ray. Một người thứ hai đứng cách đó một khoảng 1 700 m gõ mạnh bú vào đường ray. Người thứ nhất nghe thấy tiếng búa truyền trong ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện - Cường độ dòng điện (phần 1) Câu 369: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Chiều dòng điện là chiều từ………………..qua…………..và……………&helli ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Âm học (phần 3)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Âm học (phần 3) Câu 141: Chọn câu trả lời đúng Đồng hồ báo thức phát ra âm thanh được là do A. Các lớp không khí bên trong đồng hồ dao động Quảng cáo B. Do sợi dây cót của đồng hồ dao động C. Do cả hai lí do trên D. Tất cả đều ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Tác dụng của dòng điện An toàn khi sử dụng điện (phần 4)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Tác dụng của dòng điện An toàn khi sử dụng điện (phần 4) Câu 356: Chọn phát biểu sai A. Dòng điện có tác dụng sinh lí B. Cơ thể con người là vật dẫn điện, do đó dòng điện có thể đi qua Quảng cáo C. Dòng điện nào cũng gây nguy hiểm ...

Hồng Quyên viết 19:06 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 1) Câu 406: Điền từ thích hợp vào chỗ trống Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một……………… A. Điện thế Quảng cáo B. Hiệu ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Gương cầu lồi (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Gương cầu lồi (phần 1) Câu 66: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là: A. ảnh ảo lớn hơn vật B. ảnh thật nhỏ hơn vật Quảng cáo C. có thể là ảnh ảo hoặc ảnh thật tùy vào vị trí đặt vật D. ảnh ảo nhỏ hơn vật Câu 67: Mặt phản xạ của gương ...

Hồng Quyên viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 3)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 3) Câu 426: Chọn câu trả lời đúng Vônta là: A. Đơn vị của hiệu điện thế Quảng cáo B. Tên của một loại pin khô C. Tên của nhà vật lí học I-ta-li-a D. Câu B và C ...

Hồng Quyên viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang - Ô nhiễm tiếng ồn (phần 6)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang - Ô nhiễm tiếng ồn (phần 6) Câu 229: Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn thường dùng: A. Giảm độ to của tiếng ồn phát ra bằng cách ống xả xe máy có bộ phận giảm thanh B. Ngăn chặn đường truyền âm bằng cách xây tường ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Tác dụng của dòng điện An toàn khi sử dụng điện (phần 1)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Tác dụng của dòng điện An toàn khi sử dụng điện (phần 1) Câu 326: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Vật dẫn điện…………khi…………….chạy qua A. Nóng lên, có dòng điện Quảng cáo ...

nhi nguyen viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang - Ô nhiễm tiếng ồn (phần 3)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Môi trường truyền âm - Phản xạ âm - Tiếng vang - Ô nhiễm tiếng ồn (phần 3) Câu 199: Chọn câu trả lời đúng Tai ta nghe được tiếng vang khi nào? A. Khi âm phát ra đến tai sau âm phản xạ ít nhất 1/15 s Quảng cáo B. Khi âm phát ra đến ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Hiệu điện thế - Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện (phần 2) Câu 416: Chọn câu trả lời đúng Hai cục pin tròn có số vôn ghi trên vỏ mỗi cục pin là 1,5V, nếu mắc chúng như hình 12.2 thì số chỉ của vôn kế là bao nhiêu? Quảng cáo ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:05 ngày 22/09/2018

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Dòng điện - Nguồn điện (phần 2)

Trắc nghiệm Vật Lí 7 Dòng điện - Nguồn điện (phần 2) Câu 293: Chọn câu sai A. Nguồn điện có khả năng duy trì hoạt động của các thiết bị điện B. Nguồn điện tạo ra dòng điện Quảng cáo C. Nguồn điện có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau D. Nguồn điện ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:05 ngày 22/09/2018
1 2 3 4 .. > >>