Toán học Lớp 8

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

Nhân đơn thức với đa thức.

Nhân đơn thức với đa thức.

Nhân đa thức với đa thức.

Nhân đa thức với đa thức.

Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). (Phần 1)

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp). (Phần 1)

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp.

Chia đơn thức cho đơn thức.

Chia đơn thức cho đơn thức.

Chia đa thức cho đơn thức.

Chia đa thức cho đơn thức.

Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức

Ôn tập chương I - Phép nhân và phép chia các đa thức

CHƯƠNG II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

CHƯƠNG II.PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Phân thức đại số

Phân thức đại số

Tính chất cơ bản của phân thức

Tính chất cơ bản của phân thức

Rút gọn phân thức

Rút gọn phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Phép cộng các phân thức đại số

Phép cộng các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Ôn tập chương II- Phân thức đại số

Ôn tập chương II- Phân thức đại số

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

Tứ giác

Tứ giác

Hình thang cân

Hình thang cân

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Đối xứng trục

Đối xứng trục

Hình bình hành

Hình bình hành

Đối xứng tâm

Đối xứng tâm

Hình chữ nhật

Hình chữ nhật

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Ôn tập chương I. Tứ giác - Hình học lớp 8 tập 1

Ôn tập chương I. Tứ giác - Hình học lớp 8 tập 1

Hình thoi

Hình thoi

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

Hình vuông

Hình vuông

Đa giác. Đa giác đều

Đa giác. Đa giác đều

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích tam giác

Diện tích tam giác

Diện tích hình thoi

Diện tích hình thoi

Diện tích đa giác

Diện tích đa giác

Ôn tập chương II - Đa giác. Điện tích đa giác

Ôn tập chương II - Đa giác. Điện tích đa giác

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0

Mở đầu về phương trình

Mở đầu về phương trình

Phương trình tích

Phương trình tích

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 8

Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Toán 8

Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn - Toán 8

CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

CHƯƠNG IV.BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

CHƯƠNG III.TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

CHƯƠNG III.TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

Định lí TaLet trong tam giác

Định lí TaLet trong tam giác

Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet

Tính chất đường phân giác của tam giác

Tính chất đường phân giác của tam giác

Hai tam giác đồng dạng

Hai tam giác đồng dạng

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trường hợp đồng dạng thứ hai

Trường hợp đồng dạng thứ hai

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Trường hợp đồng dạng thứ ba

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng

Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng

CHƯƠNG IV-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG.HÌNH CHÓP ĐỀU

CHƯƠNG IV-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG.HÌNH CHÓP ĐỀU

Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Hình hộp chữ nhật (tiếp theo)

Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Thể tích của hình hộp chữ nhật

Hình lăng trụ đứng

Hình lăng trụ đứng

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Hình chóp đều và hình chóp cụt đều

Thể tích của hình lăng trụ đứng

Thể tích của hình lăng trụ đứng

Thể tích của hình chóp đều

Thể tích của hình chóp đều

Diện tích xung quanh của hình chóp

Diện tích xung quanh của hình chóp

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM - TOÁN 8

Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Phần Hình học - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Phần Đại số - Ôn tập cuối năm - Toán 8

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học (Có đáp án - Đề 3)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Chọn câu có khẳng định sai Cho hình hộp chữ nhật ABCD. MNPQ. Ta có: A. AD ⊥ PC B. AD ⊥ QM C. AD ⊥ PQ D. AD ⊥ CD Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có chiều dài AB = 90cm, chiều cao AM = 70cm và diện ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học (Có đáp án - Đề 2)

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’. Chứng minh rằng : a) BDD’B’ là hình chữ nhật b) BB’ ⊥ mp(ABCD) c) mp(ABB’A’) ⊥ mp(ABCD) Đáp án và Hướng dẫn giải a) BB’ ⊥ A’B’ ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học (Có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 15 phút Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Tia phân giác của góc ABC cắt AH ở D và cắt AC ở E. a) Chứng minh : AB.HD = AE.HB b) Tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABE và BHD biết AB = 6cm và AC = 8cm. Đáp án và Hướng dẫn giải a) Ta có BE ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 8 (TL - TN - Có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 90 phút Phần trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: Trong các phương trình sau; phương trình nào là bậc nhất một ẩn? A/ x – 5 = x + 3 B/ ax + b = 0 C/ (x - 2)( x + 4) = 0 D/ 2x + 1 = 4x + 3 Câu 2: Phương trình : x2 =-9 có ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút Bài 1: (5 điểm) Giải các bất phương trình: Bài 2: (5 điểm) Giải phương trình: a) |x + 1| = | x – 1| (1) b) |x| = x 2 + 4 (2) Đáp án và Hướng dẫn giải Bài 1 b) (2) ⇔ x 2 – 2x + 1 + 4 ≥ x 2 + 2x + 1 ⇔ x 2 – x 2 ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học (Có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cho tỉ số AB/CD = 5/8 và AB = 15cm. Độ dài của CD là: A. 25/4 cm B. 1/40 cm C. 24 cm D. 16 cm Câu 2: Chọn đúng (Đ), sai (S) điền vào chỗ chấm. a) Hai tam giác bằng ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có đáp án - Đề 6)

Thời gian làm bài: 15 phút Cho một lượng dung dịch chứa 10% muối. Nếu pha thêm 200g nước thì được một dung dịch chứa 6% muối. Hỏi có bao nhiêu gam dung dịch đã cho? Đáp án và Hướng dẫn giải Gọi x (gam, x > 0) là lượng dung dịch ban đầu. Lượng muối trong dung dịch ban ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học (Có đáp án - Đề 2)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, ta có: A. BC // mp(AA’B’B) C. BC // mp(ABCD) B. BC // mp(A’B’C’D’) D. BC // mp(DCC’D’) Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học (Có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cho tam giác MNP có MI là tia phân giác (I ∈ NP) . Ta có: Câu 2: Cho đoạn thẳng AB có chiểu dài gấp 4 lần đoạn thẳng CD, độ dài đoạn thẳng CD gấp 10 lần độ dài đoạn thẳng EF. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 8 (Tự Luận - Có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: (3 điểm) Giải phương trình và bất phương trình: C) x – 2) 2 + 2(x – 1) ≤ x 2 + 4 Bài 2: (2 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/h và đi từ B về A với vận tốc 45km/h. Thời gian cả đi và về hết 7 giờ. Tính quãng đường AB. ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 2 Hình Học (Có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Số đo góc của hình n-giác đều là: Câu 2: Cho đa giác có 10 cạnh, số đường chéo của đa giác đó là: A. 35 B. 30 C. 25 D. 20 Câu 3: Cho đa giác có số đường chéo là 27. Đa giác đó có số cạnh là: ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Chọn câu có khẳng định đúng. Nếu a - b = -7 thì: A. a ≥ b B. a ≤ b C. a < b D. a > b Câu 2: Cho bất đẳng thức m > n, hãy đặt dấu (>, ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 8 (TL - TN - Có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 90 phút Phần trắc nghiệm (2 điểm) Câu 1: x = 4 là nghiệm của phương trình A/ 3x - 1 = x - 5 B/ 2x - 1 = x + 3 C/ x - 3 = x - 2 D/ 3x + 5 =-x - 2 Câu 2: Cho hai phương trình : x(x - 1) (I) và 3x - 3 = ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số (Có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 15 phút Bài 1: (6 điểm) Cho phương trình: x 3 + x 2 + mx – 4 = 0 a) Tìm m biết phương trình có một nghiệm x = -2 b) Giải phương trình với m vừa tìm được ở câu a) Bài 2: (4 điểm) Giải phương trình: Đáp án và Hướng dẫn giải Bài 1 a) Thay ...

Đề kiểm tra 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Có đáp án - Đề 1)

Thời gian làm bài: 15 phút Bài 1: (6 điểm )Giải các bất phương trình và biểu diễn nghiệm trên trục số: Bài 2: (4 điểm) Giải phương trình sau: |x + 2| = 2(3 – x) Đáp án và Hướng dẫn giải Bài 1 a) ⇔ x 2 + 6x + 9 – 10 ≥ x 2 + 3x + 2x + 6 – 4 ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học (Có đáp án - Đề 3)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cho MN/PQ = 3/4 và PQ = 12cm. Độ dài của MN là: A. 6cm B. 8cm C. 9cm D. 10cm Câu 2: Cho hình vẽ dưới, biết MN // BC và AM = 4; AN = 5, AC = 8,5. Độ dài x của đoạn thẳng MB là: ...

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán 8 (Tự Luận - Có đáp án - Đề 2)

Thời gian làm bài: 90 phút Bài 1: ( 3đ ) Giải phương trình sau đây : a) 8( 3x - 2 ) - 14x = 2( 4 – 7x ) + 15x b) ( 3x – 1 )( x – 3 ) – 9 + x 2 = 0 c) |x-2| = 2x-3 Bài 2: ( 1đ ) : Giải bất phương trình sau đây và biểu diễn tập nghiệm trên trục số : Bài ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học (Có đáp án - Đề 5)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Gọi M là điểm nằm trên đoạn thẳng PQ sao cho Câu 2: Cho ΔABC, một đường thẳng a song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự tại M và N. Khi đó: Câu 3: Cho ΔABC và ΔMNP đồng dạng với nhau ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 1 Hình Học (Có đáp án - Đề 4)

Thời gian làm bài: 45 phút Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cho tứ giác ABCD có ∠A = 75 o ; ∠B = 85 o ; các tia phân giác của các góc ∠C và ∠D cắt nhau tại I. Số đo góc ∠CID là: A. 60 o B. 70 o C. 80 o D. 90 o Câu 2: Cho ...

Đề kiểm tra 45 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học (Có đáp án - Đề 1)

Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH. Số các cặp mặt phẳng song song với nhau là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ có chiều dài AB = 22cm; chiều rộng BC = 14cm; chiều cao AM = 5cm. Thể tích hình hộp chữ ...

1 2 3 4 .. > >>