Danh sách Tác giả

Tatsuki Noda

Chia sẻ:

Lisa Nichols

Chia sẻ:

Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Bác sĩ Trương Hữu Khanh hiện đang là Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Hồ Chí Minh. Cả một đời làm nghề chữa bệnh cứu người, ông luôn tâm niệm: “Nghề y là làm tất cả cái gì có thể và tốt nhất cho bệnh nhân.” Chia sẻ:

Will Fowler

Chia sẻ:

Amy Cuddy

Chia sẻ:

L.S.Hilton

Chia sẻ:

Miles Kelly

Chia sẻ:

1 2 3 4 .. > >>