Ngữ văn Lớp 9

Soạn bài lớp 9 tập 1

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 9 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:15 ngày 04/01/2017

Phong cách Hồ Chí Minh

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh

don viết 18:15 ngày 04/01/2017

Các phương châm hội thoại

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

Son Dong viết 18:15 ngày 04/01/2017

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 04/01/2017

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:15 ngày 04/01/2017

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 04/01/2017

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

don viết 18:16 ngày 04/01/2017

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Son Dong viết 18:16 ngày 04/01/2017

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 04/01/2017

Xưng hô trong hội thoại

Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 04/01/2017

Chuyện người con gái Nam Xương

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương

don viết 18:16 ngày 04/01/2017

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Son Dong viết 18:16 ngày 04/01/2017

Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 04/01/2017

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 04/01/2017

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 04/01/2017

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

don viết 18:17 ngày 04/01/2017

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du

Son Dong viết 18:16 ngày 04/01/2017

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 04/01/2017

Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:17 ngày 04/01/2017

Thuật ngữ

Soạn bài: Thuật ngữ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 04/01/2017

Miêu tả trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả trong văn bản tự sự

don viết 18:17 ngày 04/01/2017

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Son Dong viết 18:17 ngày 04/01/2017

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 04/01/2017

Trau dồi vốn từ

Soạn bài: Trau dồi vốn từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:17 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 04/01/2017

Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

don viết 18:18 ngày 04/01/2017

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Son Dong viết 18:17 ngày 04/01/2017

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:18 ngày 04/01/2017

Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:18 ngày 04/01/2017

Tổng kết về từ vựng (I)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (I)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:18 ngày 04/01/2017

Tổng kết về từ vựng (II)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (II)

don viết 18:18 ngày 04/01/2017

Đồng chí

Soạn bài: Đồng chí

Son Dong viết 18:18 ngày 04/01/2017

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:18 ngày 04/01/2017

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:18 ngày 04/01/2017

Nghị luận trong văn bản tự sự

Soạn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:18 ngày 04/01/2017

Đoàn thuyền đánh cá

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá

don viết 18:18 ngày 04/01/2017

Bếp lửa

Soạn bài: Bếp lửa

Son Dong viết 18:19 ngày 04/01/2017

Tập làm thơ tám chữ

Soạn bài: Tập làm thơ tám chữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:19 ngày 04/01/2017

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:18 ngày 04/01/2017

Ánh trăng

Soạn bài: Ánh trăng

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:19 ngày 04/01/2017

Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Soạn bài: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

don viết 18:19 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Son Dong viết 18:19 ngày 04/01/2017

Làng (trích) - Kim Lân

Soạn bài: Làng (trích) - Kim Lân

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:19 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương phần tiếng việt

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:19 ngày 04/01/2017

Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:19 ngày 04/01/2017

Lặng lẽ Sa Pa

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa

don viết 18:19 ngày 04/01/2017

Người kể trong văn bản tự sự

Soạn bài: Người kể trong văn bản tự sự

Son Dong viết 18:20 ngày 04/01/2017

Chiếc lược ngà

Soạn bài: Chiếc lược ngà

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:19 ngày 04/01/2017

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:19 ngày 04/01/2017

Kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:20 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tập làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn

don viết 18:20 ngày 04/01/2017

Cố hương

Soạn bài: Cố hương

Son Dong viết 18:20 ngày 04/01/2017

Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:20 ngày 04/01/2017

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Soạn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:20 ngày 04/01/2017

Soạn bài lớp 9 tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 9 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:15 ngày 04/01/2017

Bàn về đọc sách

Soạn bài: Bàn về đọc sách

don viết 18:20 ngày 04/01/2017

Khởi ngữ

Soạn bài: Khởi ngữ

Son Dong viết 18:20 ngày 04/01/2017

Phép phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:20 ngày 04/01/2017

Tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:20 ngày 04/01/2017

Các thành phần biệt lập

Soạn bài: Các thành phần biệt lập

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:21 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Soạn bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

don viết 18:20 ngày 04/01/2017

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Son Dong viết 18:21 ngày 04/01/2017

Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Soạn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:21 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:21 ngày 04/01/2017

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:21 ngày 04/01/2017

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

don viết 18:21 ngày 04/01/2017

Con cò

Soạn bài: Con cò

Son Dong viết 18:21 ngày 04/01/2017

Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn bài: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:21 ngày 04/01/2017

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:21 ngày 04/01/2017

Mùa xuân nho nhỏ

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:21 ngày 04/01/2017

Viếng lăng bác

Soạn bài: Viếng lăng bác

don viết 18:21 ngày 04/01/2017

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Son Dong viết 18:22 ngày 04/01/2017

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:22 ngày 04/01/2017

Sang thu

Soạn bài: Sang thu

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:22 ngày 04/01/2017

Nói với con

Soạn bài: Nói với con

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:22 ngày 04/01/2017

Nghĩa tường minh và hàm ý

Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý

don viết 18:22 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Son Dong viết 18:22 ngày 04/01/2017

Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:23 ngày 04/01/2017

Mây và sóng

Soạn bài: Mây và sóng

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:23 ngày 04/01/2017

Ôn tập về thơ

Soạn bài: Ôn tập về thơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:23 ngày 04/01/2017

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

don viết 18:24 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Soạn bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Son Dong viết 18:24 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 04/01/2017

Bến quê

Soạn bài: Bến quê

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:25 ngày 04/01/2017

Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II

Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:25 ngày 04/01/2017

Những ngôi sao xa xôi

Soạn bài: Những ngôi sao xa xôi

don viết 18:25 ngày 04/01/2017

Biên bản

Soạn bài: Biên bản

Son Dong viết 18:25 ngày 04/01/2017

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:25 ngày 04/01/2017

Tổng kết về ngữ pháp

Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:25 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết biên bản

Soạn bài: Luyện tập viết biên bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:26 ngày 04/01/2017

Hợp đồng

Soạn bài: Hợp đồng

don viết 18:25 ngày 04/01/2017

Bố của Xi-Mông

Soạn bài: Bố của Xi-Mông

Son Dong viết 18:25 ngày 04/01/2017

Ôn tập truyện lớp 9

Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:26 ngày 04/01/2017

Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:26 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:26 ngày 04/01/2017

Bắc Sơn

Soạn bài: Bắc Sơn

don viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn học nước ngoài

Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài

Son Dong viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tôi và chúng ta

Soạn bài: Tôi và chúng ta

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn học

Soạn bài: Tổng kết phần văn học

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:26 ngày 04/01/2017

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

don viết 18:26 ngày 04/01/2017

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ

Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tổng kết từ vựng

Tổng kết từ vựng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Đồng chí - Chính Hữu

Đồng chí - Chính Hữu

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Lục Vân Tiên gặp nạn

Lục Vân Tiên gặp nạn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiểm tra về truyện trung đại

Kiểm tra về truyện trung đại

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Bếp lửa - Bằng Việt

Bếp lửa - Bằng Việt

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Làng - Kim Lân

Làng - Kim Lân

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng Việt

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cố hương - Lỗ tấn

Cố hương - Lỗ tấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Con cò - Chế Lan Viên

Con cò - Chế Lan Viên

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Liên kết câu và đoạn văn

Liên kết câu và đoạn văn

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học

Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Sang thu - Hữu Thỉnh

Sang thu - Hữu Thỉnh

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Nói với con - Y Phương

Nói với con - Y Phương

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Mây và sóng - Ta-go

Mây và sóng - Ta-go

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Kiểm tra về thơ

Kiểm tra về thơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2

Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Ôn tập về truyện

Ôn tập về truyện

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Con chó Bấc - G. Lân-đơn

Con chó Bấc - G. Lân-đơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tổng kết tập làm văn

Tổng kết tập làm văn

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn thuyết minh lớp 9

Văn thuyết minh lớp 9

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Nghị luận xã hội lớp 9

Nghị luận xã hội lớp 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn nghị luận lớp 9

Văn nghị luận lớp 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn nghị luận

Văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn tự sự lớp 9

Văn tự sự lớp 9

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn

Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Soạn bài: Trả bài kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1 1. Xem toàn bộ phần hướng dẫn ôn tập và phần kiểm tra tổng hợp cuối học kì trong SGK để nắm vững nội dung yêu cầu và cách thức kiểu làm bài kiểm tra tổng hợp Quảng cáo 2. Nhận xét chung - Về phần trắc nghiệm: ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 2 ngày trước

Soạn bài: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm

Soạn bài: Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm I. Chuẩn bị ở nhà 1. Lập dàn ý Mở bài Quảng cáo Giới thiệu về câu chuyện bạn mắc lỗi, cảm xúc của bạn. Thân bài Trình bày các sự việc theo thứ tự thời gian - Trong giờ học, bút ...

nhi nguyen viết 2 ngày trước

Phân tích nhân vật ông Hai trong trong truyện ngắn Làng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Hai trong trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Bài làm Trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, người nông dân phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, đau thương, mất mát. Nhưng càng khó khăn, ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 20:23 ngày 02/07/2018

Văn mẫu Nghị luận giải thích câu: Cái khó ló cái khôn

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu nghị luận giải thích ý nghĩa của câu nói “Cái khó ló cái khôn”. Tôi từng nhớ có ai đó từng nói đại ý thế này: đôi khi bạn cũng cần mỉm cười với những thiếu hụt trong cuộc sống. những thiếu hụt ấy có thể là khó khăn, là sự bất hạnh. Mà cuộc ...

Trần Bảo Ngọc viết 17:26 ngày 30/05/2018

Văn nghị luận văn học lớp 9 (Tập 2)

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại Văn nghị luận văn học lớp 9. Bạn nhấp chuột vào tên tác phẩm để tham khảo các bài soạn văn, tóm tắt, giới thiệu tác giả, bài văn phân tích, cảm nghĩ, ... về từng tác phẩm đó. Mục lục Văn nghị luận văn học lớp 9 ...

Nguyễn Minh viết 21:14 ngày 08/05/2018

Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì 2

I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1: Câu 2: Viết đoạn văn giới thiệu về truyện Bến Quê (Nguyễn Minh Châu) có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái. "Bến quê" là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đọc kĩ truyện, chắc chắn ttrong mỗi chúng ta ...

Nguyễn Minh viết 20:45 ngày 08/05/2018

Soạn Văn lớp 9 (bản ngắn nhất) | Soạn bài lớp 9 | Để học tốt ngữ văn 9 ngắn nhất tại VietJack

Mặc dù đã khá thành công với loạt bài trước đó, nhưng VietJack nhận thấy rằng vẫn có thể có các bài soạn văn ngắn gọn mà vẫn đủ ý. Do đó, qua một thời gian biên soạn, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Soạn văn 9 (bản ngắn nhất) đến toàn thể các bạn học sinh lớp 9. Quý phụ huynh ...

Nguyễn Minh viết 16:30 ngày 06/05/2018

Dàn ý Suy nghĩ về nhân vật Chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ lớp 9

Hướng dẫn I. Mở bài: giới thiệu về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ Ví dụ: Những số phận trong cuộc sống khó khăn ngày xưa đã được các nhà văn tái hiện lại một cách rất chân thật và rõ ràng. Những hình ảnh ấy được thể hiện rất chân thật, một ...

Nguyễn Minh viết 08:07 ngày 06/05/2018

Phân tích Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê

Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi lớp 9 Phân tích Những ngôi sao xa xôi Phân tích truyện Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê là bài phân tích hay, là tài liệu học tốt Ngữ văn 9 mà VnDoc xin gửi ...

Nguyễn Minh viết 11:29 ngày 02/05/2018

Soạn bài Kiểm tra phần Tiếng Việt SBT Ngữ Văn 9 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 100 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. ...

Nguyễn Minh viết 16:10 ngày 27/04/2018

Soạn bài Mùa xuân nho nhỏ SBT Ngữ Văn 9 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 33 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Hãy nêu cảm nghĩ của em về điều tâm nguyện của nhà thơ được thể hiện trong hình ảnh Mùa xuân nho nhỏ. ...

Nguyễn Minh viết 15:52 ngày 27/04/2018

Soạn bài Phép phân tích và tổng hợp - Luyện tập phân tích và tổng hợp SBT Ngữ Văn 9 tập 2

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 6, 7 SBT Ngữ Văn 9 tập 2. Lòng dũng cảm và sự liều lĩnh. ...

Nguyễn Minh viết 15:50 ngày 27/04/2018

Soạn bài Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 107 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Vì sao câu nói sau đây lại gây cười : "Hoá ra lợn và heo là hai con khác nhau : lợn ăn ngô, còn heo ăn bắp" ? ...

Nguyễn Minh viết 15:44 ngày 27/04/2018

Soạn bài Ôn tập phần Tập làm văn SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 122 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Hãy đọc các đoạn văn sau và xác định tác giả đã sử dụng phương thức tự sự kết hợp với các yếu tố nào ở mỗi đoạn (miêu tả nội tâm, nghị luận, đối thoại và độc thoại,...). ...

Nguyễn Minh viết 15:43 ngày 27/04/2018

Soạn bài Trả bài tập làm văn số 1 SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3 trang 41, 42 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Văn bản trên có thể coi là một văn bản thuyết minh được không ? Vì sao ? ...

Nguyễn Minh viết 15:40 ngày 27/04/2018

Soạn bài Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều) SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 56 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Viết một đoạn văn phân tích 8 câu thơ cuối (từ câu : "Buồn trông cửa bể chiều hôm" đến câu "Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi"). ...

Nguyễn Minh viết 15:40 ngày 27/04/2018

Soạn bài Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều) SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 68 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Phân tích những biểu hiện đa dạng nhưng hợp lí, nhất quán trong tính cách Thuý Kiều trong đoạn thơ này. ...

Nguyễn Minh viết 15:40 ngày 27/04/2018

Soạn bài Các phương châm hội thoại SBT Ngữ Văn 9 tập 1

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 9 SBT Ngữ Văn 9 tập 1. Trong mẩu chuyện này có câu nào cố ý không tuân thủ phương châm hội thoại ? Đó là phương châm hội thoại nào ? ...

Nguyễn Minh viết 15:35 ngày 27/04/2018

Bình giảng đoạn 2 bài Nói với con của Y Phương. ngữ văn lớp 9

Y Phương là nhà thơ dân tộc Tày. Quê anh ở Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng. Từ người lính thời chống Mĩ, anh trở thành nhà thơ. ...

Nguyễn Minh viết 17:25 ngày 26/04/2018

Tóm tắt truyện Làng của Kim Lân.ngữ văn lớp 9

Làng Chợ Dầu là quê hương bản quán của ông Hai. Là một nông dân nghèo khổ, dưới thời Pháp thuộc, ông Hai đã từng bị bọn hương lí trong làng truất ngôi trừ ngoại, phải xiêu dạt lang thang kiếm sống ...

Nguyễn Minh viết 17:24 ngày 26/04/2018
1 2 3 4 .. > >>