Ngữ văn Lớp 9

Soạn bài lớp 9 tập 1

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 9 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:15 ngày 04/01/2017

Phong cách Hồ Chí Minh

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh

don viết 18:15 ngày 04/01/2017

Các phương châm hội thoại

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

Son Dong viết 18:15 ngày 04/01/2017

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 04/01/2017

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:15 ngày 04/01/2017

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 04/01/2017

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

don viết 18:16 ngày 04/01/2017

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Son Dong viết 18:16 ngày 04/01/2017

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 04/01/2017

Xưng hô trong hội thoại

Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 04/01/2017

Chuyện người con gái Nam Xương

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương

don viết 18:16 ngày 04/01/2017

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Son Dong viết 18:16 ngày 04/01/2017

Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:16 ngày 04/01/2017

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:16 ngày 04/01/2017

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:16 ngày 04/01/2017

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

don viết 18:17 ngày 04/01/2017

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du

Son Dong viết 18:16 ngày 04/01/2017

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 04/01/2017

Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:17 ngày 04/01/2017

Thuật ngữ

Soạn bài: Thuật ngữ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 04/01/2017

Miêu tả trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả trong văn bản tự sự

don viết 18:17 ngày 04/01/2017

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Son Dong viết 18:17 ngày 04/01/2017

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:17 ngày 04/01/2017

Trau dồi vốn từ

Soạn bài: Trau dồi vốn từ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:17 ngày 04/01/2017

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:17 ngày 04/01/2017

Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

don viết 18:18 ngày 04/01/2017

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Son Dong viết 18:17 ngày 04/01/2017

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:18 ngày 04/01/2017

Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:18 ngày 04/01/2017

Tổng kết về từ vựng (I)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (I)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:18 ngày 04/01/2017

Tổng kết về từ vựng (II)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (II)

don viết 18:18 ngày 04/01/2017

Đồng chí

Soạn bài: Đồng chí

Son Dong viết 18:18 ngày 04/01/2017

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:18 ngày 04/01/2017

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:18 ngày 04/01/2017

Nghị luận trong văn bản tự sự

Soạn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:18 ngày 04/01/2017

Đoàn thuyền đánh cá

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá

don viết 18:18 ngày 04/01/2017

Bếp lửa

Soạn bài: Bếp lửa

Son Dong viết 18:19 ngày 04/01/2017

Tập làm thơ tám chữ

Soạn bài: Tập làm thơ tám chữ

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:19 ngày 04/01/2017

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:18 ngày 04/01/2017

Ánh trăng

Soạn bài: Ánh trăng

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:19 ngày 04/01/2017

Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Soạn bài: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

don viết 18:19 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Son Dong viết 18:19 ngày 04/01/2017

Làng (trích) - Kim Lân

Soạn bài: Làng (trích) - Kim Lân

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:19 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương phần tiếng việt

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:19 ngày 04/01/2017

Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:19 ngày 04/01/2017

Lặng lẽ Sa Pa

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa

don viết 18:19 ngày 04/01/2017

Người kể trong văn bản tự sự

Soạn bài: Người kể trong văn bản tự sự

Son Dong viết 18:20 ngày 04/01/2017

Chiếc lược ngà

Soạn bài: Chiếc lược ngà

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:19 ngày 04/01/2017

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:19 ngày 04/01/2017

Kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:20 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tập làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn

don viết 18:20 ngày 04/01/2017

Cố hương

Soạn bài: Cố hương

Son Dong viết 18:20 ngày 04/01/2017

Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:20 ngày 04/01/2017

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Soạn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:20 ngày 04/01/2017

Soạn bài lớp 9 tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 9 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:15 ngày 04/01/2017

Bàn về đọc sách

Soạn bài: Bàn về đọc sách

don viết 18:20 ngày 04/01/2017

Khởi ngữ

Soạn bài: Khởi ngữ

Son Dong viết 18:20 ngày 04/01/2017

Phép phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:20 ngày 04/01/2017

Tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:20 ngày 04/01/2017

Các thành phần biệt lập

Soạn bài: Các thành phần biệt lập

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:21 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Soạn bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

don viết 18:20 ngày 04/01/2017

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Son Dong viết 18:21 ngày 04/01/2017

Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Soạn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:21 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:21 ngày 04/01/2017

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:21 ngày 04/01/2017

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

don viết 18:21 ngày 04/01/2017

Con cò

Soạn bài: Con cò

Son Dong viết 18:21 ngày 04/01/2017

Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn bài: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:21 ngày 04/01/2017

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:21 ngày 04/01/2017

Mùa xuân nho nhỏ

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:21 ngày 04/01/2017

Viếng lăng bác

Soạn bài: Viếng lăng bác

don viết 18:21 ngày 04/01/2017

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Son Dong viết 18:22 ngày 04/01/2017

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:22 ngày 04/01/2017

Sang thu

Soạn bài: Sang thu

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:22 ngày 04/01/2017

Nói với con

Soạn bài: Nói với con

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:22 ngày 04/01/2017

Nghĩa tường minh và hàm ý

Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý

don viết 18:22 ngày 04/01/2017

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Son Dong viết 18:22 ngày 04/01/2017

Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:23 ngày 04/01/2017

Mây và sóng

Soạn bài: Mây và sóng

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:23 ngày 04/01/2017

Ôn tập về thơ

Soạn bài: Ôn tập về thơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:23 ngày 04/01/2017

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

don viết 18:24 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Soạn bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Son Dong viết 18:24 ngày 04/01/2017

Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:24 ngày 04/01/2017

Bến quê

Soạn bài: Bến quê

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:25 ngày 04/01/2017

Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II

Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:25 ngày 04/01/2017

Những ngôi sao xa xôi

Soạn bài: Những ngôi sao xa xôi

don viết 18:25 ngày 04/01/2017

Biên bản

Soạn bài: Biên bản

Son Dong viết 18:25 ngày 04/01/2017

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:25 ngày 04/01/2017

Tổng kết về ngữ pháp

Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:25 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết biên bản

Soạn bài: Luyện tập viết biên bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:26 ngày 04/01/2017

Hợp đồng

Soạn bài: Hợp đồng

don viết 18:25 ngày 04/01/2017

Bố của Xi-Mông

Soạn bài: Bố của Xi-Mông

Son Dong viết 18:25 ngày 04/01/2017

Ôn tập truyện lớp 9

Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:26 ngày 04/01/2017

Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:26 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:26 ngày 04/01/2017

Bắc Sơn

Soạn bài: Bắc Sơn

don viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn học nước ngoài

Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài

Son Dong viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tôi và chúng ta

Soạn bài: Tôi và chúng ta

Lê Thị Khánh Huyền viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn học

Soạn bài: Tổng kết phần văn học

Trịnh Ngọc Trinh viết 18:26 ngày 04/01/2017

Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 18:26 ngày 04/01/2017

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

don viết 18:26 ngày 04/01/2017

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:26 ngày 18/05/2018

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:26 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

don viết 09:26 ngày 18/05/2018

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ

Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:26 ngày 18/05/2018

Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tổng kết từ vựng

Tổng kết từ vựng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Đồng chí - Chính Hữu

Đồng chí - Chính Hữu

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Lục Vân Tiên gặp nạn

Lục Vân Tiên gặp nạn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiểm tra về truyện trung đại

Kiểm tra về truyện trung đại

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Bếp lửa - Bằng Việt

Bếp lửa - Bằng Việt

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Làng - Kim Lân

Làng - Kim Lân

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng Việt

don viết 09:27 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cố hương - Lỗ tấn

Cố hương - Lỗ tấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:27 ngày 18/05/2018

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky

Son Dong viết 09:27 ngày 18/05/2018

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:27 ngày 18/05/2018

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:27 ngày 18/05/2018

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Con cò - Chế Lan Viên

Con cò - Chế Lan Viên

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Liên kết câu và đoạn văn

Liên kết câu và đoạn văn

don viết 09:28 ngày 18/05/2018

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Son Dong viết 09:28 ngày 18/05/2018

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học

Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Sang thu - Hữu Thỉnh

Sang thu - Hữu Thỉnh

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Nói với con - Y Phương

Nói với con - Y Phương

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Mây và sóng - Ta-go

Mây và sóng - Ta-go

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:28 ngày 18/05/2018

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Kiểm tra về thơ

Kiểm tra về thơ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:29 ngày 18/05/2018

Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:28 ngày 18/05/2018

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Son Dong viết 09:29 ngày 18/05/2018

Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2

Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:29 ngày 18/05/2018

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Ôn tập về truyện

Ôn tập về truyện

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Con chó Bấc - G. Lân-đơn

Con chó Bấc - G. Lân-đơn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:29 ngày 18/05/2018

Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

don viết 09:29 ngày 18/05/2018

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tổng kết tập làm văn

Tổng kết tập làm văn

don viết 09:30 ngày 18/05/2018

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn thuyết minh lớp 9

Văn thuyết minh lớp 9

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Nghị luận xã hội lớp 9

Nghị luận xã hội lớp 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn nghị luận lớp 9

Văn nghị luận lớp 9

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn nghị luận

Văn nghị luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:30 ngày 18/05/2018

Văn tự sự lớp 9

Văn tự sự lớp 9

Son Dong viết 09:30 ngày 18/05/2018

Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn

Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:30 ngày 18/05/2018

Soạn Văn 9: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em Soạn Văn 9: Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em dưới đây được VnDoc sưu tầm ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:14 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Phong cách Hồ Chí Minh

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Phong cách Hồ Chí Minh Soạn Văn 9 bài Phong cách Hồ Chí Minh do Lê Anh Trà sáng tác dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn. Soạn bài mẫu phong cách Hồ Chí Minh này sẽ là ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 00:13 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Truyện Kiều của Nguyễn Du Soạn Văn 9: Truyện Kiều của Nguyễn Du dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo để hiểu rõ hơn về cuộc đời của nàng Kiều khi gia đình có ...

nhi nguyen viết 00:12 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn) Soạn Văn 9: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn) thuộc môn ngữ văn lớp 9, học kì 1 do Ngô gia văn phái sáng tác. Soạn bài mẫu môn ngữ ...

Hồng Quyên viết 00:11 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh Soạn Văn 9: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 00:11 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) Soạn Văn 9: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều) do Nguyễn Du ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:10 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) Soạn Văn 9: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều) do Nguyễn Du sáng tác để thấy được nét nổi bật của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì phong kiến ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:10 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Thuật Ngữ

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Thuật Ngữ lớp 9 Soạn Văn 9: Thuật Ngữ dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo để hiểu rõ hơn về khái niệm và đặc điểm các thuật ngữ chuyên ngành và chuẩn bị ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:09 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp Soạn Văn 9: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn hiểu rõ và cách dẫn trực tiếp và ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:09 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Đấu tranh cho một thế giới hòa bình Soạn Văn 9: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình dưới đây được ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:09 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Ôn tập làm văn (tiếp theo) Soạn Văn 9: Ôn tập làm văn (tiếp theo) là tài liệu Ngữ văn lớp 9 được VnDoc sưu tầm và tổng hợp, giúp các bạn học sinh lớp 9 tổng hợp kiến thức môn văn nhằm ôn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:08 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Chiếc lược ngà

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Chiếc lược ngà Soạn Văn 9: Chiếc lược ngà là tài liệu Ngữ văn lớp 9 được VnDoc sưu tầm và tổng hợp. Bài soạn văn mẫu lớp 9 này sẽ giúp các bạn học sinh lớp 9 tổng hợp kiến thức môn văn ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 00:08 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Lục Vân Tiên gặp nạn Soạn Văn 9: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên) do Nguyễn Đình Chiểu sáng tác dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo để hiểu ...

Hồng Quyên viết 00:08 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) Soạn Văn 9: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều) ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 00:08 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Các phương châm hội thoại

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Các phương châm hội thoại Soạn Văn 9: Các phương châm hội thoại dưới đây được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo giúp học tập tốt môn Ngữ Văn lớp 9 hiểu rõ hơn về phương ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 00:07 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Chuyện người con gái Nam Xương

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Chuyện người con gái Nam Xương Soạn Văn 9: Chuyện người con gái Nam Xương được VnDoc sưu tầm và ...

Hồng Quyên viết 00:07 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Kiểm tra thơ và truyện hiện đại Soạn Văn 9: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại là tài liệu Ngữ văn ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:07 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Soạn Văn 9: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga do Nguyễn Đình Chiểu ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:06 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh Soạn Văn 9: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh do Phạm Đình Hổ sáng tác ...

Hồng Quyên viết 00:06 ngày 21/10/2018

Soạn Văn 9: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Soạn Văn lớp 9 tập 1 Soạn Văn Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) Soạn Văn 9: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và giới thiệu với các bạn để tham khảo để hiểu rõ hơn về ý nghĩa sự phát ...

Trần Bảo Ngọc viết 00:06 ngày 21/10/2018
1 2 3 4 .. > >>