Ngữ văn Lớp 9

Soạn bài lớp 9 tập 1

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 9 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Phong cách Hồ Chí Minh

Soạn bài: Phong cách Hồ Chí Minh

Các phương châm hội thoại

Soạn bài: Các phương châm hội thoại

Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Soạn bài: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Soạn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Xưng hô trong hội thoại

Soạn bài: Xưng hô trong hội thoại

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Chuyện người con gái Nam Xương

Soạn bài: Chuyện người con gái Nam Xương

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Soạn bài: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

Soạn bài: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)

Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn bài: Truyện Kiều của Nguyễn Du

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)

Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Cảnh ngày xuân (Trích Truyện Kiều)

Thuật ngữ

Soạn bài: Thuật ngữ

Miêu tả trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả trong văn bản tự sự

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)

Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Mã Giám Sinh mua Kiều (trích Truyện Kiều)

Trau dồi vốn từ

Soạn bài: Trau dồi vốn từ

Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 - Văn tự sự

Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

Soạn bài: Thúy Kiều báo ân báo oán (Trích Truyện Kiều)

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Soạn bài: Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Soạn bài: Lục Vân Tiên gặp nạn (Trích Truyện Lục Vân Tiên)

Tổng kết về từ vựng (I)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (I)

Tổng kết về từ vựng (II)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (II)

Đồng chí

Soạn bài: Đồng chí

Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Soạn bài: Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)

Nghị luận trong văn bản tự sự

Soạn bài: Nghị luận trong văn bản tự sự

Đoàn thuyền đánh cá

Soạn bài: Đoàn thuyền đánh cá

Bếp lửa

Soạn bài: Bếp lửa

Tập làm thơ tám chữ

Soạn bài: Tập làm thơ tám chữ

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Soạn bài: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Ánh trăng

Soạn bài: Ánh trăng

Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Soạn bài: Tổng kết từ vựng (luyện tập tổng hợp)

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Soạn bài: Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Làng (trích) - Kim Lân

Soạn bài: Làng (trích) - Kim Lân

Chương trình địa phương phần tiếng việt

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt

Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Soạn bài: Đối thoại và độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Lặng lẽ Sa Pa

Soạn bài: Lặng lẽ Sa Pa

Người kể trong văn bản tự sự

Soạn bài: Người kể trong văn bản tự sự

Chiếc lược ngà

Soạn bài: Chiếc lược ngà

Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Soạn bài: Kiểm tra thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra phần tiếng việt

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt

Ôn tập phần tập làm văn

Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn

Cố hương

Soạn bài: Cố hương

Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Soạn bài: Ôn tập làm văn (tiếp theo)

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Soạn bài: Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Soạn bài lớp 9 tập 2

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 9 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Bàn về đọc sách

Soạn bài: Bàn về đọc sách

Khởi ngữ

Soạn bài: Khởi ngữ

Phép phân tích và tổng hợp

Soạn bài: Phép phân tích và tổng hợp

Tiếng nói của văn nghệ

Soạn bài: Tiếng nói của văn nghệ

Các thành phần biệt lập

Soạn bài: Các thành phần biệt lập

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Soạn bài: Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Soạn bài: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Soạn bài: Các thành phần biệt lập (tiếp theo)

Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Soạn bài: Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La-phông-ten

Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn bài: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Con cò

Soạn bài: Con cò

Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Soạn bài: Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn

Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Soạn bài: Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Mùa xuân nho nhỏ

Soạn bài: Mùa xuân nho nhỏ

Viếng lăng bác

Soạn bài: Viếng lăng bác

Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài: Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Soạn bài: Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Sang thu

Soạn bài: Sang thu

Nói với con

Soạn bài: Nói với con

Nghĩa tường minh và hàm ý

Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Soạn bài: Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Mây và sóng

Soạn bài: Mây và sóng

Ôn tập về thơ

Soạn bài: Ôn tập về thơ

Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Soạn bài: Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Soạn bài: Tổng kết phần văn bản nhật dụng

Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Bến quê

Soạn bài: Bến quê

Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II

Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì II

Những ngôi sao xa xôi

Soạn bài: Những ngôi sao xa xôi

Biên bản

Soạn bài: Biên bản

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Soạn bài: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang

Tổng kết về ngữ pháp

Soạn bài: Tổng kết về ngữ pháp

Luyện tập viết biên bản

Soạn bài: Luyện tập viết biên bản

Hợp đồng

Soạn bài: Hợp đồng

Bố của Xi-Mông

Soạn bài: Bố của Xi-Mông

Ôn tập truyện lớp 9

Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9

Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì II

Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Bắc Sơn

Soạn bài: Bắc Sơn

Tổng kết phần văn học nước ngoài

Soạn bài: Tổng kết phần văn học nước ngoài

Tôi và chúng ta

Soạn bài: Tôi và chúng ta

Tổng kết phần văn học

Soạn bài: Tổng kết phần văn học

Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Soạn bài: Tổng kết phần văn học (tiếp theo)

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Soạn bài: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Phong cách Hồ Chí Minh - Lê Anh Trà

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình - Mác-két

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3

Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) - Bài 3

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

Viết bài tập làm văn số 1 - Văn thuyết minh

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Hoàng lê nhất thống chí - Ngô gia văn phái

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Chuyện người con gái Nam Xương - Nguyễn Dữ

Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ

Vũ trung tùy bút - Phạm Đình Hổ

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Phạm Đình Hổ

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Truyện Kiều - Nguyễn Du

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga - Nguyễn Đình Chiểu

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Tổng kết từ vựng

Tổng kết từ vựng

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều - Nguyễn Du)

Đồng chí - Chính Hữu

Đồng chí - Chính Hữu

Lục Vân Tiên gặp nạn

Lục Vân Tiên gặp nạn

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Phạm Tiến Duật

Kiểm tra về truyện trung đại

Kiểm tra về truyện trung đại

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Ánh trăng - Nguyễn Duy

Bếp lửa - Bằng Việt

Bếp lửa - Bằng Việt

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Làng - Kim Lân

Làng - Kim Lân

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ - Nguyễn Khoa Điềm

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sự

Cố hương - Lỗ tấn

Cố hương - Lỗ tấn

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Chiếc lược ngà - Nguyễn Quang Sáng

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Bàn về đọc sách - Chu Quang Tiềm

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) - Go-ro-ky

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Tiếng nói của văn nghệ - Nguyễn Đình Thi

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Luyện tập phân tích và tổng hợp

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới - Vũ Khoan

Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten

Con cò - Chế Lan Viên

Con cò - Chế Lan Viên

Liên kết câu và đoạn văn

Liên kết câu và đoạn văn

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

Viếng Lăng Bác - Viễn Phương

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học

Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học

Sang thu - Hữu Thỉnh

Sang thu - Hữu Thỉnh

Nói với con - Y Phương

Nói với con - Y Phương

Mây và sóng - Ta-go

Mây và sóng - Ta-go

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

Kiểm tra về thơ

Kiểm tra về thơ

Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Bến quê - Nguyễn Minh Châu

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2

Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn 9 tập 2

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Những ngôi sao xa xôi - Lê Minh Khuê

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang - Đi-phô

Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Ôn tập về truyện

Ôn tập về truyện

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)

Con chó Bấc - G. Lân-đơn

Con chó Bấc - G. Lân-đơn

Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Kịch Bắc Sơn - Nguyễn Huy Tưởng

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Tôi và chúng ta - Lưu Quang Vũ

Tổng kết tập làm văn

Tổng kết tập làm văn

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Văn thuyết minh lớp 9

Văn thuyết minh lớp 9

Nghị luận xã hội lớp 9

Nghị luận xã hội lớp 9

Văn nghị luận lớp 9

Văn nghị luận lớp 9

Văn nghị luận

Văn nghị luận

Văn tự sự lớp 9

Văn tự sự lớp 9

Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn

Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn

Phân tích nhân vật ông Hai trong trong truyện ngắn Làng

Đề bài: Phân tích nhân vật ông Hai trong trong truyện ngắn Làng của nhà văn Kim Lân. Bài làm Trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đầy gian khổ, người nông dân phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, đau thương, mất mát. Nhưng càng khó khăn, ...

Văn mẫu Nghị luận giải thích câu: Cái khó ló cái khôn

Hướng dẫn học sinh lập dàn ý và bài văn mẫu nghị luận giải thích ý nghĩa của câu nói “Cái khó ló cái khôn”. Tôi từng nhớ có ai đó từng nói đại ý thế này: đôi khi bạn cũng cần mỉm cười với những thiếu hụt trong cuộc sống. những thiếu hụt ấy có thể là khó khăn, là sự bất hạnh. Mà cuộc ...

Văn nghị luận văn học lớp 9 (Tập 2)

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại Văn nghị luận văn học lớp 9. Bạn nhấp chuột vào tên tác phẩm để tham khảo các bài soạn văn, tóm tắt, giới thiệu tác giả, bài văn phân tích, cảm nghĩ, ... về từng tác phẩm đó. Mục lục Văn nghị luận văn học lớp 9 ...

Viết bài tập làm văn số 5 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 33 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Viết bài tập làm văn số 3 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 191 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Viết bài tập làm vằn số 6 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 69 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Viết bài tập làm văn số 7 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 99 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Viết bài tập làm văn số 1 lớp 9

Những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9 (trang 42 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1) Để học tốt Ngữ Văn 9, phần này sẽ giúp bạn soạn bài, tìm hiểu về tác giả, tóm tắt các tác phẩm cũng như cung cấp đầy đủ các bài văn mẫu lớp 9 (văn tự sự, văn miêu tả, văn thuyết minh, văn nghị luận, văn ...

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì 2)

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II) Câu 1 (trang 97 sgk Ngữ Văn 9 Tập 2): Các từ ngữ địa phương trong đoạn trích – chuyển sang từ toàn dân tương ứng. a. Thẹo – sẹo, dễ sợ - sợ lắm; lặp bặp – lập bập, ba – bố, cha. b. Má – mẹ, ba ...

Soạn bài: Chương trình địa phương phần tiếng việt (Lớp 9 học kì II)

Câu 1: Các từ ngữ địa phương trong đoạn trích – chuyển sang từ toàn dân tương ứng. a. Thẹo – sẹo, dễ sợ - sợ lắm; lặp bặp – lập bập, ba – bố, cha. b. Kêu – gọi, đâm – trở nên, đũa bếp – đũa cả, nói trổng – nói trống, vô – vào. c. Bữa sau – hôm sau, lui cui – cắm cúi ...

Soạn bài: Ôn tập truyện lớp 9

Câu 1: STT Tên tác phẩm Tác giả Năm sáng tác Tóm tắt nội dung 1 Làng Kim Lân 1948 Qua tâm trạng đau xót, tủi hổ của ông Hai ở nơi tản cư khi nghe tin đồn làng mình theo giặc, truyện thể hiện tình yêu làng quê sâu sắc thống nhất với lòng yêu nước và tinh ...

Soạn bài: Kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 học kì 2

Luyện tập theo các đề bài sau: Câu 1: Khởi ngữ là "mắt tôi"; có thể viết lại câu này thành: Nhìn mắt tôi, các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!" . Câu 2: Các thành phần biệt lập trong câu: - (a): "Thật đấy" là thành phần tình thái, dùng để xác nhận điều ...

Soạn bài: Ôn tập tiếng việt lớp 9 học kì 2

I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập Câu 1: Câu 2: Viết đoạn văn giới thiệu về truyện Bến Quê (Nguyễn Minh Châu) có dùng khởi ngữ và thành phần tình thái. "Bến quê" là một truyện ngắn xuất sắc của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Đọc kĩ truyện, chắc chắn ttrong mỗi chúng ta ...

Văn thuyết minh lớp 9

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại . Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo bài làm văn mẫu. Mục lục Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần: ...

Văn tự sự lớp 9

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại . Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo bài làm văn mẫu. Mục lục Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần: ...

Văn nghị luận văn học lớp 9 (Tập 1)

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại Văn nghị luận văn học lớp 9. Bạn nhấp chuột vào tên tác phẩm để tham khảo các bài soạn văn, tóm tắt, giới thiệu tác giả, bài văn phân tích, cảm nghĩ, ... về từng tác phẩm đó. Mục lục Văn nghị luận văn học lớp ...

Văn nghị luận xã hội lớp 9

Để học tốt ngữ văn 9, dưới đây là các bài văn mẫu và văn hay về thể loại . Bạn nhấp chuột vào tên bài để tham khảo bài làm văn mẫu. Mục lục Mục lục Văn mẫu | Văn hay 9 theo từng phần: ...

Tuyển tập những bài văn hay lớp 9 | Văn mẫu lớp 9

Để học tốt các môn học lớp 9, bên cạnh các bài , VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Tuyển tập các bài văn hay và văn mẫu lớp 9 được biên soạn bám sát theo nội dung chương trình học Ngữ văn 9 gồm các phần: Văn thuyết minh, Văn tự sự và Văn nghị luận. Mục lục văn mẫu lớp 9 Văn ...

Soạn Văn lớp 9 (bản ngắn nhất) | Soạn bài lớp 9 | Để học tốt ngữ văn 9 ngắn nhất tại VietJack

Mặc dù đã khá thành công với loạt bài trước đó, nhưng VietJack nhận thấy rằng vẫn có thể có các bài soạn văn ngắn gọn mà vẫn đủ ý. Do đó, qua một thời gian biên soạn, VietJack xin trân trọng giới thiệu loạt bài Soạn văn 9 (bản ngắn nhất) đến toàn thể các bạn học sinh lớp 9. Quý phụ huynh ...

Soạn văn lớp 9 | Soạn bài lớp 9 | Soạn văn 9 | Để học tốt ngữ văn 9

VietJack xin giới thiệu với các bạn đọc toàn bộ các bài "Soạn văn lớp 9" học kì 1 và học kì 2: gồm các bài soạn rất ngắn gọn nhưng đầy đủ nội dung cần thiết và bám sát các câu hỏi trong SGK ngữ văn lớp 9 tập 1 và tập 2. VietJack chắc chắn rằng các bạn sẽ thích thú với bộ "Soạn văn lớp 9" ...

1 2 3 4 .. > >>