Ngữ văn Lớp 2

Tuần 19. Bốn mùa

Tuần 19. Bốn mùa

Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Tập đọc: Chuyện bốn mùa

Tập đọc: Chuyện bốn mùa

Tập đọc: Thư trung thu (trích)

Tập đọc: Thư trung thu (trích)

Tuần 20. Bốn mùa

Tuần 20. Bốn mùa

Chính tả: Chuyện bốn mùa

Chính tả: Chuyện bốn mùa

Tập đọc: Mùa xuân đến

Tập đọc: Mùa xuân đến

Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu

Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu

Tập đọc: Mùa nước nổi

Tập đọc: Mùa nước nổi

Chính tả (Nghe-Viết): Gió

Chính tả (Nghe-Viết): Gió

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim

Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Tuần 21. Chim chóc

Tuần 21. Chim chóc

Tập làm văn: Tả về một loài chim

Tập làm văn: Tả về một loài chim

Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Tập đọc: Vè chim

Tập đọc: Vè chim

Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập đọc: Cò và Cuốc

Tập đọc: Cò và Cuốc

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim

Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi

Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi

Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc

Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Chính tả: Bác sĩ Sói

Chính tả: Bác sĩ Sói

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ

Tập đọc: Sư Tử xuất quân

Tập đọc: Sư Tử xuất quân

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú

Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Tuần 24. Muông thú

Tuần 24. Muông thú

Tập đọc: Quả tim khỉ

Tập đọc: Quả tim khỉ

Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ

Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ

Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò

Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú

Tập đọc: Voi nhà

Tập đọc: Voi nhà

Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà

Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà

Tập làm văn: Đáp lời phủ định

Tập làm văn: Đáp lời phủ định

Tuần 25. Sông biển

Tuần 25. Sông biển

Tập đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

Tập đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

Chính tả: Sơn tinh, Thủy tinh

Chính tả: Sơn tinh, Thủy tinh

Tập đọc: Dự báo thời tiết

Tập đọc: Dự báo thời tiết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển

Tập đọc: Bé nhìn biển

Tập đọc: Bé nhìn biển

Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển

Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý

Tuần 26. Sông biển

Tuần 26. Sông biển

Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

Chính tả: Vì sao cá không biết nói

Chính tả: Vì sao cá không biết nói

Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập

Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập

Tập đọc: Sông Hương

Tập đọc: Sông Hương

Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương

Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương

Tập làm văn: Tả ngắn về biển

Tập làm văn: Tả ngắn về biển

Ôn tập giữa học kì II

Ôn tập giữa học kì II

Tuần 28. Cây cối

Tuần 28. Cây cối

Tập đọc: Kho báu

Tập đọc: Kho báu

Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu

Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu

Tập đọc: Bạn có biết

Tập đọc: Bạn có biết

Tập đọc: Cây Dừa

Tập đọc: Cây Dừa

Chính tả (Nghe-Viết): Cây dừa

Chính tả (Nghe-Viết): Cây dừa

Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối

Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối

Tuần 29. Cây cối

Tuần 29. Cây cối

Tập đọc: Những quả đào

Tập đọc: Những quả đào

Chính tả: Những quả đào

Chính tả: Những quả đào

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối

Tập đọc: Cây Đa quê hương

Tập đọc: Cây Đa quê hương

Tập đọc: Cậu bé và cây si già

Tập đọc: Cậu bé và cây si già

Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng

Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui

Tuần 30. Bác Hồ

Tuần 30. Bác Hồ

Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng

Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ

Chính tả (Nghe-Viết): Cháu nhớ Bác Hồ

Chính tả (Nghe-Viết): Cháu nhớ Bác Hồ

Tập đọc: Xem truyền hình

Tập đọc: Xem truyền hình

Tập làm văn: Nghe - Trả lời câu hỏi

Tập làm văn: Nghe - Trả lời câu hỏi

Tuần 31. Bác Hồ

Tuần 31. Bác Hồ

Chính tả (Nghe-Viết): Việt Nam có Bác

Chính tả (Nghe-Viết): Việt Nam có Bác

Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn

Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn

Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Chính tả (Nghe-Viết): Cây và hoa bên lăng Bác

Chính tả (Nghe-Viết): Cây và hoa bên lăng Bác

Tập làm văn: Tả ngắn về Bác Hồ

Tập làm văn: Tả ngắn về Bác Hồ

Tuần 32. Nhân dân

Tuần 32. Nhân dân

Tập đọc: Chuyện quả bầu

Tập đọc: Chuyện quả bầu

Chính tả: Chuyện quả bầu

Chính tả: Chuyện quả bầu

Tập đọc: Quyển sổ liên lạc

Tập đọc: Quyển sổ liên lạc

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy

Tập đọc: Tiếng Chổi Tre

Tập đọc: Tiếng Chổi Tre

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng chổi tre

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng chổi tre

Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối

Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối

Tập làm văn: Kể chuyện em được chứng kiến

Tập làm văn: Kể chuyện em được chứng kiến

Tuần 33. Nhân dân

Tuần 33. Nhân dân

Tập đọc: Bóp nát quả cam

Tập đọc: Bóp nát quả cam

Chính tả (Nghe-Viết): Bóp nát quả cam

Chính tả (Nghe-Viết): Bóp nát quả cam

Tập đọc: Lá Cờ

Tập đọc: Lá Cờ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Tập đọc: Lượm

Tập đọc: Lượm

Chính tả (Nghe-Viết): Lượm

Chính tả (Nghe-Viết): Lượm

Tuần 34. Nhân dân

Tuần 34. Nhân dân

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Chính tả (Nghe-Viết): Người làm đồ chơi

Chính tả (Nghe-Viết): Người làm đồ chơi

Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo

Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo

Tập làm văn: Kể về một người thân

Tập làm văn: Kể về một người thân

Ôn tập cuối học kì II

Ôn tập cuối học kì II

Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây...

1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây bằng một cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ…) . Tiết 1 – Tuần 35 trang 70 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 1 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 1. Hãy thay cụm từ khi nào trong mỗi câu hỏi dưới đây ...

Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau...

(1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau . Tiết 3 – Tuần 35 trang 72 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 3 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 (1) Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho m ỗ i câu sau : a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. ………& ...

Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em :...

1. Viết lời đáp của em . Tiết 4 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 4 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 1. Viết lời đáp của em : a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em. Em đáp ………………………&hell ...

Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 7 – Tuần 35 trang 76 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 7 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : a) Em ngã đau. Bạn chạy đến đỡ em dậy, vừa xoa chỗ đau cho em vừa nói: “Bạn ...

Chính tả – Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống...

(1) Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 33 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 ( 1 ) Điền chữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống : a) – (sen, xen) : hoa ………, ...

Tập làm văn – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tập làm văn – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Viết lời đáp của em trong m ỗ i trường hợp sau : a) Em quét dọn nhà cửa sạch sẽ, được cha mẹ khen. Em ...

Chính tả – Tuần 34 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống :...

(1) Điền vào chỗ trống : . Chính tả – Tuần 34 trang 66 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 ( 1 ) Điền vào chỗ trống : a) chăng hoặc tr ă ng ….. khoe ……… tỏ hơn đèn Cớ sao ...

Tập làm văn – Tuần 32 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tập làm văn – Tuần 32 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 32 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : a) Em muốn mượn bạn quyển truyện. Bạn bảo : “Truyện này ...

Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo...

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 1 . Dựa theo nội dung bài ...

Luyện từ và câu – Tuần 33 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người được...

1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây . Luyện từ và câu – Tuần 33 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 33 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 1. Viết từ ngữ chỉ ngh ề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây : ...

Chính tả – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1...

Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1 hoặc 2) . Chính tả – Tuần 31 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 31 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Viết các từ thích hợp vào chỗ trống (chọn bài tập 1 hoặc 2) : 1. Bắt đầu bằng r, d hoặc gi , có nghĩa ...

Tập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em...

Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (bố, mẹ, chú hoặc dì…) theo các câu hỏi gợi ý sau . Tập làm văn – Tuần 34 trang 69 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Viết một đoạn văn ngắn kể về một người thân của em (bố, ...

Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:...

Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng – Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng trang 102 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (chúc, trúc): cây trúc, chúc mừng (chở, trở): trở ngại, che chở b) (bệt, ...

Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng, Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:...

Ai ngoan sẽ được thưởng – Chính tả Ai ngoan sẽ được thưởng. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (chúc, trúc): cây trúc, chúc mừng (chở, trở): trở ngại, che chở b) (bệt, bệch): ngồi bệt, trắng bệch (chết, chếch): chênh chếch, ...

Tả cảnh mùa hè, Đoạn văn tả cảnh mùa hè.Em yêu mùa hè hơn tất cả các mùa khác trong năm.Cái nắng mùa hè rực rỡ. Em được cùng các bạn...

Văn Miêu Tả – Tả cảnh mùa hè. Đoạn văn tả cảnh mùa hè.Em yêu mùa hè hơn tất cả các mùa khác trong năm.Cái nắng mùa hè rực rỡ. Em được cùng các bạn ra sông Tùng Giang, nước trong xanh, tha hồ tắm mát và bơi lội. Bài văn tả cảnh mùa hè Em yêu mùa hè hơn tất cả các mùa khác trong năm. ...

Tập làm văn nói về nội quy của trường em, Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn ...

Sư tử xuất quân – Tập làm văn nói về nội quy của trường em. Mỗi cơ quan, trường học, đều có những nội quy riêng. Em đọc kĩ nội quy ở trường em rồi chọn một vài điều ghi vào “Vở bài tập Tiếng Việt” Đề bài: Chép lại 2, 3 điều nội quy của trường em. 1-1: Gợi ý: Mỗi cơ quan, ...

Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh, Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm.Câu 2.Tìm từ...

Sơn tinh Thủy tinh – Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh. Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm.Câu 2.Tìm từ ngữ.a.Chứa tiếng bắt đầu bằng “ch”.b.Chứa tiếng có thanh hỏi. Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc ...

Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Tiếng Việt lớp 2...

Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Câu hỏi 1: Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng.Câu hỏi 2: Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?Câu hỏi 4: Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đối ra sao? Câu ...

Soạn bài Sơn tinh, Thủy tinh – Tiếng Việt lớp 2...

Sơn tinh Thủy tinh – Soạn bài Sơn tinh, Thủy tinh. Câu hỏi 1: Những ai đến cầu hôn Mị Nương?Câu hỏi 2: Hùng Vương phân xử việc hai vị thần cùng cầu hôn như thế nào?Câu hỏi 3: Đọc kĩ đoạn 3 rồi dùng từ ngữ của mình kể lại cuộc chiến đấu ác liệt đó của hai vị thần.Câu hỏi 4: Câu chuyện này nói lên ...

Tả cảnh đẹp quê hương mà em yêu quý, Đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương mà em yêu quý.Quy Nhơn là quê hương yêu dấu của em. Quy Nhơn, Bình...

Văn Miêu Tả – Tả cảnh đẹp quê hương mà em yêu quý. Đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương mà em yêu quý.Quy Nhơn là quê hương yêu dấu của em. Quy Nhơn, Bình Định – mảnh đất nổi tiếng với Tây Sơn, với người anh hùng Nguyễn Huệ, vói những nhà thơ tài danh như Hàn Mặc Tử… Bài mẫu tả Quy Nhơn ...

1 2 3 4 .. > >>