Ngữ văn Lớp 2

Tuần 19. Bốn mùa

Tuần 19. Bốn mùa

Son Dong viết 21:51 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Chuyện bốn mùa

Tập đọc: Chuyện bốn mùa

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Thư trung thu (trích)

Tập đọc: Thư trung thu (trích)

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tuần 20. Bốn mùa

Tuần 20. Bốn mùa

don viết 21:51 ngày 17/05/2018

Chính tả: Chuyện bốn mùa

Chính tả: Chuyện bốn mùa

Son Dong viết 21:51 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Mùa xuân đến

Tập đọc: Mùa xuân đến

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu

Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Mùa nước nổi

Tập đọc: Mùa nước nổi

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:52 ngày 17/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Gió

Chính tả (Nghe-Viết): Gió

don viết 21:51 ngày 17/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết

Son Dong viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

Lê Thị Khánh Huyền viết 21:52 ngày 17/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây

Trịnh Ngọc Trinh viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim

Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim

Nguyễn Mỹ Hương viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

don viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Son Dong viết 21:52 ngày 17/05/2018

Tuần 21. Chim chóc

Tuần 21. Chim chóc

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả về một loài chim

Tập làm văn: Tả về một loài chim

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Vè chim

Tập đọc: Vè chim

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cò và Cuốc

Tập đọc: Cò và Cuốc

Son Dong viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi

Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc

Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Tập đọc: Bác sĩ Sói

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

Chính tả: Bác sĩ Sói

Chính tả: Bác sĩ Sói

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ

Tập đọc: Nội quy đảo khỉ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sư Tử xuất quân

Tập đọc: Sư Tử xuất quân

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tuần 24. Muông thú

Tuần 24. Muông thú

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Quả tim khỉ

Tập đọc: Quả tim khỉ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ

Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò

Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Voi nhà

Tập đọc: Voi nhà

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà

Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà

don viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đáp lời phủ định

Tập làm văn: Đáp lời phủ định

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tuần 25. Sông biển

Tuần 25. Sông biển

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:57 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

Tập đọc: Sơn tinh, Thủy tinh

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả: Sơn tinh, Thủy tinh

Chính tả: Sơn tinh, Thủy tinh

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Dự báo thời tiết

Tập đọc: Dự báo thời tiết

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bé nhìn biển

Tập đọc: Bé nhìn biển

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển

Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tuần 26. Sông biển

Tuần 26. Sông biển

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả: Vì sao cá không biết nói

Chính tả: Vì sao cá không biết nói

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập

Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Sông Hương

Tập đọc: Sông Hương

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương

Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả ngắn về biển

Tập làm văn: Tả ngắn về biển

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Ôn tập giữa học kì II

Ôn tập giữa học kì II

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tuần 28. Cây cối

Tuần 28. Cây cối

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Kho báu

Tập đọc: Kho báu

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu

Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bạn có biết

Tập đọc: Bạn có biết

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cây Dừa

Tập đọc: Cây Dừa

Son Dong viết 09:58 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cây dừa

Chính tả (Nghe-Viết): Cây dừa

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối

Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tuần 29. Cây cối

Tuần 29. Cây cối

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Những quả đào

Tập đọc: Những quả đào

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Chính tả: Những quả đào

Chính tả: Những quả đào

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:58 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cây Đa quê hương

Tập đọc: Cây Đa quê hương

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cậu bé và cây si già

Tập đọc: Cậu bé và cây si già

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng

Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui

Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui

don viết 09:58 ngày 18/05/2018

Tuần 30. Bác Hồ

Tuần 30. Bác Hồ

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng

Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cháu nhớ Bác Hồ

Chính tả (Nghe-Viết): Cháu nhớ Bác Hồ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Xem truyền hình

Tập đọc: Xem truyền hình

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Nghe - Trả lời câu hỏi

Tập làm văn: Nghe - Trả lời câu hỏi

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tuần 31. Bác Hồ

Tuần 31. Bác Hồ

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:59 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Việt Nam có Bác

Chính tả (Nghe-Viết): Việt Nam có Bác

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn

Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:59 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Cây và hoa bên lăng Bác

Chính tả (Nghe-Viết): Cây và hoa bên lăng Bác

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Tả ngắn về Bác Hồ

Tập làm văn: Tả ngắn về Bác Hồ

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tuần 32. Nhân dân

Tuần 32. Nhân dân

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Chuyện quả bầu

Tập đọc: Chuyện quả bầu

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Chính tả: Chuyện quả bầu

Chính tả: Chuyện quả bầu

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Quyển sổ liên lạc

Tập đọc: Quyển sổ liên lạc

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:59 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy

Son Dong viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Tiếng Chổi Tre

Tập đọc: Tiếng Chổi Tre

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng chổi tre

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng chổi tre

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối

Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể chuyện em được chứng kiến

Tập làm văn: Kể chuyện em được chứng kiến

don viết 09:59 ngày 18/05/2018

Tuần 33. Nhân dân

Tuần 33. Nhân dân

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Bóp nát quả cam

Tập đọc: Bóp nát quả cam

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Bóp nát quả cam

Chính tả (Nghe-Viết): Bóp nát quả cam

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lá Cờ

Tập đọc: Lá Cờ

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp

don viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Lượm

Tập đọc: Lượm

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:01 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Lượm

Chính tả (Nghe-Viết): Lượm

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tuần 34. Nhân dân

Tuần 34. Nhân dân

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Chính tả (Nghe-Viết): Người làm đồ chơi

Chính tả (Nghe-Viết): Người làm đồ chơi

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo

Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo

Son Dong viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tập làm văn: Kể về một người thân

Tập làm văn: Kể về một người thân

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:00 ngày 18/05/2018

Ôn tập cuối học kì II

Ôn tập cuối học kì II

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:00 ngày 18/05/2018

Tả một bến sông hay một bến đò vào buổi chiều, Đoạn văn tả một bến sông hay một bến đò vào buổi chiều.Ở nơi nào trên đất nước ta ...

Văn Miêu Tả – Tả một bến sông hay một bến đò vào buổi chiều. Đoạn văn tả một bến sông hay một bến đò vào buổi chiều.Ở nơi nào trên đất nước ta chẳng có những dòng sông trong xanh, những dòng sông cuồn cuộn phù sa ngầu đỏ Bài mẫu tả bến sông Ở nơi nào trên đất nước ta chẳng có những ...

Nguyễn Minh viết 18:31 ngày 25/04/2018

Luyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa:Câu 2. Viết những...

Lá thư nhầm địa chỉ – Luyện từ và câu trang 8 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Em hãy viết tên các tháng trong năm và nối tên tháng với tên từng mùa:Câu 2. Viết những ý sau vào chỗ trống cho đúng lời bà Đất trong bài “Chuyện bốn mùa” Câu 3. Trả lời các câu hỏi sau: Câu 1. Em hãy ...

Nguyễn Minh viết 18:31 ngày 25/04/2018

Em hãy tả cảnh mùa thu, Đoạn văn tả cảnh mùa thu.Sau ba tháng hè nóng nực, sáng nay mùa thu đã về.Trời thu trong xanh, cao thăm thẳm, không một...

Văn Miêu Tả – Em hãy tả cảnh mùa thu. Đoạn văn tả cảnh mùa thu.Sau ba tháng hè nóng nực, sáng nay mùa thu đã về.Trời thu trong xanh, cao thăm thẳm, không một gợn mây. Bài mẫu tả cảnh mùa thu Sau ba tháng hè nóng nực, sáng nay mùa thu đã về. Trời thu trong xanh, cao thăm thẳm, không ...

Nguyễn Minh viết 18:31 ngày 25/04/2018

Chính tả – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau :...

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau . Chính tả – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau : 1. Điền vào chỗ trống s hoặc x : Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn ...

Nguyễn Minh viết 21:12 ngày 24/04/2018

Tập làm văn – Tuần 26 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau...

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tập làm văn – Tuần 26 trang 33 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : a) Em quên chiếc áo mưa trong lớp, quay lại trường để lấy. ...

Nguyễn Minh viết 21:11 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 26 trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : (1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống...

(1) Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 26 trang 32 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 26 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 (1) Chọn chữ trong ngoặc đ ơ n đi ề n vào chỗ trống : a) -…….. thưởng, ……rác, ...

Nguyễn Minh viết 21:10 ngày 24/04/2018

Tiết 2 – Tuần 27 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết từ ngữ về bốn mùa :...

1. Viết từ ngữ về bốn mùa . Tiết 2 – Tuần 27 trang 35 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 1. Viết từ ngữ về bốn mùa : 2. Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu rồi chép vào chỗ trống. Nhớ viết hoa chữ đầu câu : Trời đã vào thu những ...

Nguyễn Minh viết 21:10 ngày 24/04/2018

Luyện từ và câu – Tuần 22 trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau...

1 Viết tên các loài chim trong những tranh sau . Luyện từ và câu – Tuần 22 trang 15 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2 1. Viết tên các loài chim trong những tranh sau : 1………………&hellip ...

Nguyễn Minh viết 21:04 ngày 24/04/2018

Tập làm văn – Tuần 20 trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Đọc đoạn văn Xuân về (Tiếng Việt 2, tập hai,...

1. Đọc đoạn văn Xuân về (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 21), trả lời câu hỏi. Tập làm văn – Tuần 20 trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tập làm văn – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 1. Đọc đoạn văn Xuân về (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 21), trả lời câu hỏi: a) Những ...

Nguyễn Minh viết 20:56 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 17 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ao hoặc au vào chỗ...

Điền ao hoặc au vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 17 trang 75 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 17 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ao hoặc au vào chỗ trống : S….. mấy đợt rét đậm, mùa xuân đã về. Trên cây g…… ngoài đồng, từng đàn ...

Nguyễn Minh viết 20:51 ngày 24/04/2018

Tiết 2 – Tuần 18 trang 78 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết...

Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả. Tiết 2 – Tuần 18 trang 78 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Đặt câu rồi viết vào chỗ trống: a) Tự giới thiệu về em với mẹ của bạn em, khi em đến nhà ...

Nguyễn Minh viết 20:50 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 16 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau...

Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au. Chính tả – Tuần 16 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 16 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng chỉ khác nhau ở vần ao hoặc vần au : M : rao – ...

Nguyễn Minh viết 20:39 ngày 24/04/2018

Tập làm văn – Tuần 11 trang 53 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết lại 2 – 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà)...

Viết lại 2 – 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà) khi ông (bà) bị mệt. Tập làm văn – Tuần 11 trang 53 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 11 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Viết lại 2 – 3 câu em đã nói với ông (hoặc bà) khi ông (bà) bị mệt: 2. Viết lời an ...

Nguyễn Minh viết 20:27 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền c hoặc k vào chỗ...

Điền c hoặc k vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 10 trang 46 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền c hoặc k vào chỗ trống: con ……..á, con ……..iến, cây …… ầu, dòng ...

Nguyễn Minh viết 20:26 ngày 24/04/2018

Tiết 4 – Tuần 9 trang 39 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dựa theo tranh, trả lời câu...

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi. Tiết 4 – Tuần 9 trang 39 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 4 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 2 Dựa vào tranh và trả lời câu hỏi TRẢ LỜI: Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ? – Hằng ngày, ...

Nguyễn Minh viết 20:20 ngày 24/04/2018

Chính tả – Tuần 7 trang 28 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền ui hoặc uy:...

Điền ui hoặc uy. Chính tả – Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Chính tả – Tuần 7 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 1. Điền ui hoặc uy : b…….. phấn, h……. hiệu, v…… vẻ, tận t……. 2. Điền vào chỗ trống: ...

Nguyễn Minh viết 20:13 ngày 24/04/2018

Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 1: Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật...

Viết một câu nói về người hoặc cảnh vật trong mỗi tranh sau. Luyện từ và câu – Tuần 1 trang 3 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 2 tập 1 1 . Nhìn tranh, điền số thứ tự tên gọi của mỗi người, mỗi vật, mỗi việc cho đúng M: 1. trường …. học sinh ...

Nguyễn Minh viết 20:04 ngày 24/04/2018

Tập làm văn – Tuần 3 trang 12 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn...

Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn. Tập làm văn – Tuần 3 trang 12 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tập làm văn – Tuần 3 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1 Đề bài 1. Điền số thứ tự vào □ dưới tranh theo đúng diễn biến câu chuyện Gọi bạn: ...

Nguyễn Minh viết 19:59 ngày 24/04/2018

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với...

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ trang 104 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm từ ngữ:Câu 2. Đặt ít nhất hai câu với hai từ vừa tìm được:Câu 3. Ghi lại hoạt động thiếu nhi kỉ niệm ngày sinh của Bác Hồ trong mỗi tranh: Câu 1. ...

Nguyễn Minh viết 17:29 ngày 24/04/2018

Chính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống:...

Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu – Chính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống: Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống: – voi huơ vòi, mùa màng – thuở nhỏ, ...

Nguyễn Minh viết 17:28 ngày 24/04/2018
1 2 3 4 .. > >>