Ngữ văn Lớp 11

Soạn bài lớp 11 tập 1 full

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 11 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 04/01/2017

Vào phủ Chúa Trịnh

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:39 ngày 04/01/2017

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

don viết 17:39 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 1

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1

Son Dong viết 17:40 ngày 04/01/2017

Tự tình (Bài II)

Soạn bài: Tự tình (Bài II)

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:40 ngày 04/01/2017

Câu cá mùa thu

Soạn bài: Câu cá mùa thu

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:40 ngày 04/01/2017

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:40 ngày 04/01/2017

Thao tác lập luận phân tích

Soạn bài: Thao tác lập luận phân tích

don viết 17:40 ngày 04/01/2017

Thương vợ

Soạn bài: Thương vợ

Son Dong viết 17:40 ngày 04/01/2017

Khóc Dương Khuê

Soạn bài: Khóc Dương Khuê

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:41 ngày 04/01/2017

Vịnh khoa thi Hương

Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:41 ngày 04/01/2017

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:41 ngày 04/01/2017

Bài ca ngất ngưởng

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng

don viết 17:41 ngày 04/01/2017

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Son Dong viết 17:41 ngày 04/01/2017

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:42 ngày 04/01/2017

Lẽ ghét thương

Soạn bài: Lẽ ghét thương

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:42 ngày 04/01/2017

Chạy giặc

Soạn bài: Chạy giặc

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:42 ngày 04/01/2017

Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn

don viết 17:43 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Son Dong viết 17:43 ngày 04/01/2017

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:44 ngày 04/01/2017

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Soạn bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:43 ngày 04/01/2017

Chiếu cầu hiền

Soạn bài: Chiếu cầu hiền

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:44 ngày 04/01/2017

Xin lập khoa luật

Soạn bài: Xin lập khoa luật

don viết 17:44 ngày 04/01/2017

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Soạn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Son Dong viết 17:45 ngày 04/01/2017

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Soạn bài: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:45 ngày 04/01/2017

Thao tác lập luận so sánh

Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:45 ngày 04/01/2017

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:45 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

don viết 17:45 ngày 04/01/2017

Hai đứa trẻ

Soạn bài: Hai đứa trẻ

Son Dong viết 17:45 ngày 04/01/2017

Ngữ cảnh

Soạn bài: Ngữ cảnh

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:46 ngày 04/01/2017

Chữ người tử tù

Soạn bài: Chữ người tử tù

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:46 ngày 04/01/2017

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:46 ngày 04/01/2017

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

don viết 17:46 ngày 04/01/2017

Hạnh phúc của một tang gia

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia

Son Dong viết 17:46 ngày 04/01/2017

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:46 ngày 04/01/2017

Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Soạn bài: Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:46 ngày 04/01/2017

Chí Phèo

Soạn bài: Chí Phèo

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:47 ngày 04/01/2017

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

don viết 17:47 ngày 04/01/2017

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Soạn bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Son Dong viết 17:47 ngày 04/01/2017

Bản tin

Soạn bài: Bản tin

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 04/01/2017

Cha con nghĩa nặng

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:48 ngày 04/01/2017

Vi hành

Soạn bài: Vi hành

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:48 ngày 04/01/2017

Tinh thần thể dục

Soạn bài: Tinh thần thể dục

don viết 17:48 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết bản tin

Soạn bài: Luyện tập viết bản tin

Son Dong viết 17:48 ngày 04/01/2017

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:48 ngày 04/01/2017

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:49 ngày 04/01/2017

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:49 ngày 04/01/2017

Tình yêu và thù hận

Soạn bài: Tình yêu và thù hận

don viết 17:49 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần Văn học

Soạn bài: Ôn tập phần Văn học

Son Dong viết 17:49 ngày 04/01/2017

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:49 ngày 04/01/2017

Soạn bài lớp 11 tập 2 full

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 11 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:39 ngày 04/01/2017

Lưu biệt khi xuất dương

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:50 ngày 04/01/2017

Nghĩa của câu

Soạn bài: Nghĩa của câu

don viết 17:50 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Son Dong viết 17:32 ngày 04/01/2017

Hầu trời

Soạn bài: Hầu trời

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:50 ngày 04/01/2017

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:50 ngày 04/01/2017

Vội vàng

Soạn bài: Vội vàng

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:50 ngày 04/01/2017

Thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

don viết 17:50 ngày 04/01/2017

Tràng Giang

Soạn bài: Tràng Giang

Son Dong viết 17:51 ngày 04/01/2017

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:50 ngày 04/01/2017

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:51 ngày 04/01/2017

Đây thôn Vĩ Dạ

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:51 ngày 04/01/2017

Chiều tối

Soạn bài: Chiều tối

don viết 17:51 ngày 04/01/2017

Từ ấy

Soạn bài: Từ ấy

Son Dong viết 17:51 ngày 04/01/2017

Lai tân

Soạn bài: Lai tân

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:52 ngày 04/01/2017

Nhớ đồng

Soạn bài: Nhớ đồng

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:51 ngày 04/01/2017

Tương tư

Soạn bài: Tương tư

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:52 ngày 04/01/2017

Chiều xuân

Soạn bài: Chiều xuân

don viết 17:52 ngày 04/01/2017

Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Son Dong viết 17:52 ngày 04/01/2017

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:52 ngày 04/01/2017

Tôi yêu em

Soạn bài: Tôi yêu em

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:52 ngày 04/01/2017

Bài thơ số 28

Soạn bài: Bài thơ số 28

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 04/01/2017

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

don viết 17:52 ngày 04/01/2017

Người trong bao

Soạn bài: Người trong bao

Son Dong viết 17:53 ngày 04/01/2017

Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:53 ngày 04/01/2017

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:53 ngày 04/01/2017

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:53 ngày 04/01/2017

Về luân lí xã hội ở nước ta

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta

don viết 17:53 ngày 04/01/2017

Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Son Dong viết 17:54 ngày 04/01/2017

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:54 ngày 04/01/2017

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:54 ngày 04/01/2017

Một thời đại trong thi ca

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:54 ngày 04/01/2017

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

don viết 17:54 ngày 04/01/2017

Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Soạn bài: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Son Dong viết 17:55 ngày 04/01/2017

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:30 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần văn học (Kì 2)

Soạn bài: Ôn tập phần văn học (Kì 2)

Trịnh Ngọc Trinh viết 17:55 ngày 04/01/2017

Tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

Nguyễn Mỹ Hương viết 17:55 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

don viết 17:55 ngày 04/01/2017

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Son Dong viết 17:56 ngày 04/01/2017

Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Lê Thị Khánh Huyền viết 17:56 ngày 04/01/2017

Đọc thêm: Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác

Đọc thêm: Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

Son Dong viết 09:43 ngày 18/05/2018

Tự Tình - Hồ Xuân Hương

Tự Tình - Hồ Xuân Hương

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:43 ngày 18/05/2018

Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11

Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ

Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Nguyễn Khuyến

don viết 09:43 ngày 18/05/2018

Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến

Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Thu vịnh - Nguyễn Khuyến

Thu vịnh - Nguyễn Khuyến

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:43 ngày 18/05/2018

Cuốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến

Cuốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Thu ẩm - Nguyễn Khuyến

Thu ẩm - Nguyễn Khuyến

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Thương vợ - Trần Tế Xương

Thương vợ - Trần Tế Xương

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Chợ đồng - Nguyễn Khuyến

Chợ đồng - Nguyễn Khuyến

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương - Tế Xương

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương - Tế Xương

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Năm mới chúc nhau - Trần Tế Xương

Đọc thêm: Năm mới chúc nhau - Trần Tế Xương

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)

Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đau mắt - Tú Xương

Đau mắt - Tú Xương

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Mồng hai tết viếng cô Kí - Tú Xương

Mồng hai tết viếng cô Kí - Tú Xương

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Dương phụ hành - Cao Bá Quát

Dương phụ hành - Cao Bá Quát

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Cao Bá Quát

Đọc thêm: Cao Bá Quát

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Người đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Người đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu

Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh

Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu

Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:45 ngày 18/05/2018

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Xúc cảnh - Nguyễn Đình Chiểu

Xúc cảnh - Nguyễn Đình Chiểu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Ngóng gió đông - Nguyễn Đình Chiểu

Ngóng gió đông - Nguyễn Đình Chiểu

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ

Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:44 ngày 18/05/2018

Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:45 ngày 18/05/2018

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Son Dong viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Số đỏ - Vũ Trọng Phụng

Đọc thêm: Số đỏ - Vũ Trọng Phụng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:45 ngày 18/05/2018

Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng

Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:44 ngày 18/05/2018

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:44 ngày 18/05/2018

Chí Phèo - Phần 1 - Tác giả

Chí Phèo - Phần 1 - Tác giả

don viết 09:44 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao

Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao

Son Dong viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu chánh

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu chánh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan

Đọc thêm: Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:45 ngày 18/05/2018

Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng

Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Sếch-xpia.

Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Sếch-xpia.

don viết 09:45 ngày 18/05/2018

Ôn tập phần văn học

Ôn tập phần văn học

Son Dong viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng

Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Âm mưu và ái tình - Sile

Đọc thêm: Âm mưu và ái tình - Sile

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:45 ngày 18/05/2018

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:45 ngày 18/05/2018

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

don viết 09:45 ngày 18/05/2018

Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu

Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu

Son Dong viết 09:45 ngày 18/05/2018

Thơ duyên - Xuân Diệu

Thơ duyên - Xuân Diệu

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:45 ngày 18/05/2018

Đọc thêm: Thề non nước - Tản Đà

Đọc thêm: Thề non nước - Tản Đà

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:45 ngày 18/05/2018

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương)

Soạn bài: Thương vợ (Trần Tế Xương) Bố cục Quảng cáo - Có thể chia thành: Đề, thực, luận, kết - Hoặc chia như sau: + 6 câu thơ đầu: Hình ảnh bà Tú + 2 câu cuối: Nỗi lòng của tác giả Câu 1 (trang 30 sgk Ngữ văn 11 Tập 1): Hình ảnh bà Tú qua ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Phần 1: Tác giả Nguyễn Đình Chiểu Câu 1 (Trang 59 sgk ngữ văn 11 tập 1) Nguyễn Đình Chiểu (1822 – 1888) người làng Tân Thới, huyện Bình Dương tỉnh Gia Định Quảng cáo + Năm 1833 Nguyễn Đình Chiểu được cha đưa ra ...

TRAN THI THU TRANG trang viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến)

Soạn bài: Câu cá mùa thu (Thu Điếu - Nguyễn Khuyến) Bố cục Quảng cáo - Hai câu đề: Quang cảnh mùa thu - Hai câu thực: Những chuyển động nhẹ nhàng của mùa thu - Hai câu luận: Bầu trời và không gian làng quê - Hai câu kết: Tâm trạng của nhà thơ Câu 1 ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát)

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) Bố cục Quảng cáo - Phần 1 (4 câu đầu): hình ảnh đi trên bãi cát và người đi trên bãi cát - Phần 2 (6 câu tiếp theo): tâm trạng suy tư của người đi đường - Phần 3 (còn lại): sự bế tắt của người đi đường ...

nhi nguyen viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh ((Trích Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác))

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh Tóm tắt Quảng cáo Vào sáng sớm tinh mơ ngày 1 tháng 2, tôi được lệnh triệu vào phủ chúa. Tôi nhanh chóng được điệu đi trên một cái cáng chạy như ngựa lồng. Tôi đi vào từ cửa sau, nhìn quanh tôi thấy cây cối um tùm, chim hót líu lo, ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) Câu 1 (39 sgk ngữ văn 11 tập 1) Ngất ngưởng từ láy tượng hình vốn được dùng sự vật ở độ cao chênh vênh, bất ổn định Quảng cáo - Từ ngất ngưởng được dùng chỉ sự khác thường, vượt lên dư luận - Nhan đề được ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến)

Soạn bài: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến) Bố cục Quảng cáo - Đoạn 1 (hai câu đầu): Giới thiệu về sự ra đi đột ngột của Dương Khuê - Đoạn 2 (từ câu 3 đến câu 22): Nhớ lại những kỷ niệm giữa hai người và thể hiện tâm trạng thời cuộc của nhà thơ. - Đoạn 3 ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 19:15 ngày 22/09/2018

Soạn bài: Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương)

Soạn bài: Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) Bố cục Quảng cáo - Hai câu đề: Giới thiệu về hình ảnh người vợ lẽ - Hai câu thực: Cách giải quyết nỗi tâm tư của người vợ lẽ - Hai câu luận: Khát khao tìm đến hạnh phúc của người phụ nữ - Hai câu kết: Quy luật khắc ...

Trần Bảo Ngọc viết 19:14 ngày 22/09/2018

Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận

Đề bài: Phân tích đoạn trích "Tình yêu và thù hận" Bài làm 1 Uy-li-am Sếch-xpia là tác gia tiêu biểu của nền văn học châu Âu thời kì Phục hưng. Sống vào giai đoạn quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, ông đã nhanh nhạy nắm bắt được hơi thở, mạch đập của thời đại ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:09 ngày 09/05/2018

Phân tích đoạn kịch Vũ Như Tô

Đề bài: - của Nguyễn Huy Tưởng. Bài làm GỢI Ý Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có những đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu thuyết và kịch.Văn phong của ông trong sáng, giản dị, đôn hậu nhưng thâm trầm, sâu sắc. ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:09 ngày 09/05/2018

Bình giảng đoạn trích Tình yêu và thù hận

Đề bài: Bình giảng đoạn trích "Tình yêu và thù hận" Bài làm Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở bi kịch nổi tiếng gồm 5 hồi bằng thơ xen lẫn văn xuôi, nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về mối hận thù truyền kiếp giữa hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét ở thành phố Vê-rô-na ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:09 ngày 09/05/2018

Tóm tắt truyện Chí Phèo

Đề bài: Tóm tắt truyện "Chí Phèo" của Nam Cao. Bài làm Ở làng Vũ Đại. Một sáng tinh sương, anh thả ống lươn nhặt được đứa bé mới đẻ xám ngắt đùm trong cái váy đụp vứt ở lò gạch cũ. Anh ta rước lấy đem về cho người đàn bà goá mù, bà này bán lại cho bác phó cối. Khi bác phó ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:09 ngày 09/05/2018

Phân tích những mâu thuẫn trong Vĩnh biệt cửu trùng đài

Đề bài: Phân tích những mâu thuẫn trong đoạn trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) của Nguyễn Huy Tưởng và bày tỏ ý kiến về cách thức giải quyết mâu thuẫn trong đoạn trích đó. Bài làm Vũ Như Tô là vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:09 ngày 09/05/2018

Giải thích lời đề tựa vở kịch Vũ Tố Như

Đề bài: Trong lời đề tựa vở kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng có câu sau: "Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết. Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm". Hãy giải thích? Bài làm Lời tựa đã thể hiện toàn bộ nội dung cũng như mâu thuẫn, băn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 13:09 ngày 09/05/2018

Phân tích Tình yêu và thù hận

Đề bài: Phân tích tình yêu và thù hận của Wiliam Shakespeare Bài làm 2 Wiliam Shakespeare là nhà thơ nhà viết kịch nổi tiếng của thời kì phục hưng, ông có tấm lòng nhân đạo sâu sắc đây là lý do ông viết lên những tác phẩm thiên tài của mình, ông để lại cho người đọc nhiều ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:09 ngày 09/05/2018

Cảm nhận về nhân vật Vũ Như Tô

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Như Tô qua Hồi V vở kịch "Vũ Như Tô" của Nguyễn Huy Tưởng. Bài làm Trong ba vở kịch: "Vũ Như Tô" (1941), "Bắc Sơn" (1946), "Những người ở lại" (1948) của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng để lại, thì "Vũ Như Tô" là một vở bi kịch mang nhiều ý ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 13:08 ngày 09/05/2018

Thế giới nhân vật trong Số đỏ

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày đối tượng đả kích và thế giới nhân vật trong "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Bài làm Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư bản thành thị đang đua đòi lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng đồi bại ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:08 ngày 09/05/2018

Cảm nhận về nhân vật Đan Thiềm

Đề bài: Cảm nhận vể nhân vật Đan Thiềm qua Hồi V kịch "Vũ Như Tô". Bài làm Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là nhà văn Hà Nội viết thành công tiểu thuyết, kịch sân khấu, kịch bản phim, truyện thiếu nhi. "Lá cờ thêu sáu chữ vàng", truyện "Sống mãi với Thủ Đô", kịch "Vũ Như Tô", ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:08 ngày 09/05/2018

Phân tích bài thơ Tự tình 1 của Hồ Xuân Hương

Đề bài: Phân tích bài thơ "Tự tình 1" của nữ sĩ Hồ Xuân Hương Bài làm Thi sĩ Xuân Diệu vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương là "Bà chúa thơ Nôm. Nữ sĩ để lại khoảng 50 bài thơ Nôm theo thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú Đường luật. Chùm thơ "Tự tình" gồm có 3 ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 13:08 ngày 09/05/2018

Phân tích tâm trạng và diễn biến tính cách của Vũ Như Tô và Đan Thiềm

Đề bài: trong đoạn trích hổi 5 của vở kịch Vũ Như Tô. Bài làm Nguyễn Huy Tưởng (19-12-1960) là nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có những đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu thuyết và kịch. Văn phong của ông trong sáng, giản dị, đôn hậu nhưng thâm trầm, sâu ...

Trần Bảo Ngọc viết 13:08 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>