Ngữ văn Lớp 11

Soạn bài lớp 11 tập 1 full

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 11 tập 1. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Vào phủ Chúa Trịnh

Soạn bài: Vào phủ Chúa Trịnh

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Viết bài làm văn số 1

Soạn bài: Viết bài làm văn số 1

Tự tình (Bài II)

Soạn bài: Tự tình (Bài II)

Câu cá mùa thu

Soạn bài: Câu cá mùa thu

Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Soạn bài: Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận

Thao tác lập luận phân tích

Soạn bài: Thao tác lập luận phân tích

Thương vợ

Soạn bài: Thương vợ

Khóc Dương Khuê

Soạn bài: Khóc Dương Khuê

Vịnh khoa thi Hương

Soạn bài: Vịnh khoa thi Hương

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Soạn bài: Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Bài ca ngất ngưởng

Soạn bài: Bài ca ngất ngưởng

Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Soạn bài: Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Lẽ ghét thương

Soạn bài: Lẽ ghét thương

Chạy giặc

Soạn bài: Chạy giặc

Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Soạn bài: Bài ca phong cảnh Hương Sơn

Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Soạn bài: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc

Thực hành về thành ngữ, điển cố

Soạn bài: Thực hành về thành ngữ, điển cố

Chiếu cầu hiền

Soạn bài: Chiếu cầu hiền

Xin lập khoa luật

Soạn bài: Xin lập khoa luật

Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Soạn bài: Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Soạn bài: Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

Thao tác lập luận so sánh

Soạn bài: Thao tác lập luận so sánh

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945

Soạn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến cách mạng tháng 8 năm 1945

Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Hai đứa trẻ

Soạn bài: Hai đứa trẻ

Ngữ cảnh

Soạn bài: Ngữ cảnh

Chữ người tử tù

Soạn bài: Chữ người tử tù

Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh

Hạnh phúc của một tang gia

Soạn bài: Hạnh phúc của một tang gia

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí

Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Soạn bài: Một số thể loại văn học: thơ, truyện

Chí Phèo

Soạn bài: Chí Phèo

Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Soạn bài: Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu

Bản tin

Soạn bài: Bản tin

Cha con nghĩa nặng

Soạn bài: Cha con nghĩa nặng

Vi hành

Soạn bài: Vi hành

Tinh thần thể dục

Soạn bài: Tinh thần thể dục

Luyện tập viết bản tin

Soạn bài: Luyện tập viết bản tin

Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn bài: Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Soạn bài: Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Soạn bài: Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tình yêu và thù hận

Soạn bài: Tình yêu và thù hận

Ôn tập phần Văn học

Soạn bài: Ôn tập phần Văn học

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn bài: Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Soạn bài lớp 11 tập 2 full

Dưới đây là danh sách các bài Soạn văn lớp 11 tập 2. Tên bài là đường link dẫn tới bài soạn. Các bài soạn được sắp xếp như theo thứ tự trong sách giáo khoa, để tiếp tục theo dõi bài soạn tiếp theo

Lưu biệt khi xuất dương

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương

Nghĩa của câu

Soạn bài: Nghĩa của câu

Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Soạn bài: Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Hầu trời

Soạn bài: Hầu trời

Nghĩa của câu (tiếp theo)

Soạn bài: Nghĩa của câu (tiếp theo)

Vội vàng

Soạn bài: Vội vàng

Thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài: Thao tác lập luận bác bỏ

Tràng Giang

Soạn bài: Tràng Giang

Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Đây thôn Vĩ Dạ

Soạn bài: Đây thôn Vĩ Dạ

Chiều tối

Soạn bài: Chiều tối

Từ ấy

Soạn bài: Từ ấy

Lai tân

Soạn bài: Lai tân

Nhớ đồng

Soạn bài: Nhớ đồng

Tương tư

Soạn bài: Tương tư

Chiều xuân

Soạn bài: Chiều xuân

Tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Tiểu sử tóm tắt

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tôi yêu em

Soạn bài: Tôi yêu em

Bài thơ số 28

Soạn bài: Bài thơ số 28

Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Người trong bao

Soạn bài: Người trong bao

Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Về luân lí xã hội ở nước ta

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta

Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Soạn bài: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Một thời đại trong thi ca

Soạn bài: Một thời đại trong thi ca

Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Soạn bài: Một số thể loại văn học: kịch, văn nghị luận

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Soạn bài: Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Ôn tập phần văn học (Kì 2)

Soạn bài: Ôn tập phần văn học (Kì 2)

Tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài: Tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt lớp 11 học kì 2

Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Soạn bài: Ôn tập phần làm văn lớp 11 học kì 2

Đọc thêm: Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác

Đọc thêm: Thượng kinh kí sự - Lê Hữu Trác

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

Tự Tình - Hồ Xuân Hương

Tự Tình - Hồ Xuân Hương

Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11

Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11

Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ

Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ

Đọc thêm: Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Nguyễn Khuyến

Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến

Câu cá mùa thu - Nguyễn Khuyến

Thu vịnh - Nguyễn Khuyến

Thu vịnh - Nguyễn Khuyến

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến

Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến

Cuốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến

Cuốc kêu cảm hứng - Nguyễn Khuyến

Thu ẩm - Nguyễn Khuyến

Thu ẩm - Nguyễn Khuyến

Thương vợ - Trần Tế Xương

Thương vợ - Trần Tế Xương

Chợ đồng - Nguyễn Khuyến

Chợ đồng - Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương - Tế Xương

Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương - Tế Xương

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến

Đọc thêm: Năm mới chúc nhau - Trần Tế Xương

Đọc thêm: Năm mới chúc nhau - Trần Tế Xương

Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)

Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)

Đau mắt - Tú Xương

Đau mắt - Tú Xương

Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Bài ca ngắn đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Mồng hai tết viếng cô Kí - Tú Xương

Mồng hai tết viếng cô Kí - Tú Xương

Dương phụ hành - Cao Bá Quát

Dương phụ hành - Cao Bá Quát

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Bài ca ngất ngưởng - Nguyễn Công Trứ

Đọc thêm: Cao Bá Quát

Đọc thêm: Cao Bá Quát

Người đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Người đi trên bãi cát - Cao Bá Quát

Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu

Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh

Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh Trinh

Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu

Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu

Xúc cảnh - Nguyễn Đình Chiểu

Xúc cảnh - Nguyễn Đình Chiểu

Ngóng gió đông - Nguyễn Đình Chiểu

Ngóng gió đông - Nguyễn Đình Chiểu

Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ

Đọc thêm: Xin lập khoa luật - Nguyễn Trường Tộ

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm

Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Hai đứa trẻ - Thạch Lam

Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Đọc thêm: Số đỏ - Vũ Trọng Phụng

Đọc thêm: Số đỏ - Vũ Trọng Phụng

Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng

Hạnh phúc của một tang gia - Vũ Trọng Phụng

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Một số thể loại văn học: Thơ, truyện

Chí Phèo - Phần 1 - Tác giả

Chí Phèo - Phần 1 - Tác giả

Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao

Đọc thêm: Đời Thừa - Nam Cao

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu chánh

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu chánh

Đọc thêm: Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan

Đọc thêm: Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan

Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng

Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng

Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Sếch-xpia.

Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét - Sếch-xpia.

Ôn tập phần văn học

Ôn tập phần văn học

Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng

Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô - Nguyễn Huy Tưởng

Đọc thêm: Âm mưu và ái tình - Sile

Đọc thêm: Âm mưu và ái tình - Sile

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

Lưu biệt khi xuất dương - Phan Bội Châu

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu

Bài ca chúc Tết thanh niên - Phan Bội Châu

Thơ duyên - Xuân Diệu

Thơ duyên - Xuân Diệu

Đọc thêm: Thề non nước - Tản Đà

Đọc thêm: Thề non nước - Tản Đà

Phân tích đoạn trích Tình yêu và thù hận

Đề bài: Phân tích đoạn trích "Tình yêu và thù hận" Bài làm 1 Uy-li-am Sếch-xpia là tác gia tiêu biểu của nền văn học châu Âu thời kì Phục hưng. Sống vào giai đoạn quá độ từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, ông đã nhanh nhạy nắm bắt được hơi thở, mạch đập của thời đại ...

Phân tích đoạn kịch Vũ Như Tô

Đề bài: - của Nguyễn Huy Tưởng. Bài làm GỢI Ý Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có những đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu thuyết và kịch.Văn phong của ông trong sáng, giản dị, đôn hậu nhưng thâm trầm, sâu sắc. ...

Bình giảng đoạn trích Tình yêu và thù hận

Đề bài: Bình giảng đoạn trích "Tình yêu và thù hận" Bài làm Rô-mê-ô và Giu-li-ét là vở bi kịch nổi tiếng gồm 5 hồi bằng thơ xen lẫn văn xuôi, nội dung dựa trên một câu chuyện có thật về mối hận thù truyền kiếp giữa hai dòng họ Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét ở thành phố Vê-rô-na ...

Tóm tắt truyện Chí Phèo

Đề bài: Tóm tắt truyện "Chí Phèo" của Nam Cao. Bài làm Ở làng Vũ Đại. Một sáng tinh sương, anh thả ống lươn nhặt được đứa bé mới đẻ xám ngắt đùm trong cái váy đụp vứt ở lò gạch cũ. Anh ta rước lấy đem về cho người đàn bà goá mù, bà này bán lại cho bác phó cối. Khi bác phó ...

Phân tích những mâu thuẫn trong Vĩnh biệt cửu trùng đài

Đề bài: Phân tích những mâu thuẫn trong đoạn trích Vĩnh Biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô) của Nguyễn Huy Tưởng và bày tỏ ý kiến về cách thức giải quyết mâu thuẫn trong đoạn trích đó. Bài làm Vũ Như Tô là vở bi kịch lịch sử năm hồi viết về một sự kiện xảy ra ở Thăng Long ...

Giải thích lời đề tựa vở kịch Vũ Tố Như

Đề bài: Trong lời đề tựa vở kịch Vũ Như Tô, Nguyễn Huy Tưởng có câu sau: "Than ôi! Như Tô phải hay những kẻ giết Như Tô phải? Ta chẳng biết. Cầm bút chẳng qua cùng một bệnh với Đan Thiềm". Hãy giải thích? Bài làm Lời tựa đã thể hiện toàn bộ nội dung cũng như mâu thuẫn, băn ...

Phân tích Tình yêu và thù hận

Đề bài: Phân tích tình yêu và thù hận của Wiliam Shakespeare Bài làm 2 Wiliam Shakespeare là nhà thơ nhà viết kịch nổi tiếng của thời kì phục hưng, ông có tấm lòng nhân đạo sâu sắc đây là lý do ông viết lên những tác phẩm thiên tài của mình, ông để lại cho người đọc nhiều ...

Cảm nhận về nhân vật Vũ Như Tô

Đề bài: Cảm nhận của em về nhân vật Vũ Như Tô qua Hồi V vở kịch "Vũ Như Tô" của Nguyễn Huy Tưởng. Bài làm Trong ba vở kịch: "Vũ Như Tô" (1941), "Bắc Sơn" (1946), "Những người ở lại" (1948) của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng để lại, thì "Vũ Như Tô" là một vở bi kịch mang nhiều ý ...

Thế giới nhân vật trong Số đỏ

Đề bài: Anh (chị) hãy trình bày đối tượng đả kích và thế giới nhân vật trong "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Bài làm Bằng ngòi bút trào phúng bậc thầy Vũ Trọng Phụng đã lên án gay gắt cái xã hội tư bản thành thị đang đua đòi lối sống văn minh rởm, hết sức lố lăng đồi bại ...

Cảm nhận về nhân vật Đan Thiềm

Đề bài: Cảm nhận vể nhân vật Đan Thiềm qua Hồi V kịch "Vũ Như Tô". Bài làm Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960) là nhà văn Hà Nội viết thành công tiểu thuyết, kịch sân khấu, kịch bản phim, truyện thiếu nhi. "Lá cờ thêu sáu chữ vàng", truyện "Sống mãi với Thủ Đô", kịch "Vũ Như Tô", ...

Phân tích bài thơ Tự tình 1 của Hồ Xuân Hương

Đề bài: Phân tích bài thơ "Tự tình 1" của nữ sĩ Hồ Xuân Hương Bài làm Thi sĩ Xuân Diệu vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương là "Bà chúa thơ Nôm. Nữ sĩ để lại khoảng 50 bài thơ Nôm theo thể thất ngôn tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú Đường luật. Chùm thơ "Tự tình" gồm có 3 ...

Phân tích tâm trạng và diễn biến tính cách của Vũ Như Tô và Đan Thiềm

Đề bài: trong đoạn trích hổi 5 của vở kịch Vũ Như Tô. Bài làm Nguyễn Huy Tưởng (19-12-1960) là nhà văn có thiên hướng khai thác đề tài lịch sử và có những đóng góp nổi bật ở thể loại tiểu thuyết và kịch. Văn phong của ông trong sáng, giản dị, đôn hậu nhưng thâm trầm, sâu ...

Suy nghĩ về hình tượng nhân vật Bá Kiến

Đề bài: Bài làm Hình tượng nhân vật Bá Kiến: Chính từ cái nhìn xã hội "trên tinh thần giai cấp" mà trong Chí Phèo, Nam Cao đã khắc họa nổi bật một hiện tượng điển hình về bọn phong kiến thông trị ở nông thôn đương thời: ấy là Bá Kiến. Nam Cao tập trung khai ...

Giá trị của tác phẩm Chí Phèo

Đề bài: Sau khi ở tù về, Chí Phèo đã đến nhà Bá Kiến mấy lần? cần làm rõ: Hoàn cảnh cụ thể - Động cơ thúc đẩy Chí Phèo đến nhà Bá Kiến. Từ đó bạn hãy nêu một vài suy nghĩ về giá trị của tác phẩm Chí Phèo. Bài làm Nổi bật lên trong tác phẩm Chí Phèo là hai nhân vật đối ...

Cảm nhận truyện ngắn Tinh thần thể dục

Đề bài: Cảm nhận của em về truyện ngắn "Tinh thần thể dục" của Nguyễn Công Hoan. Bài làm 1 Cái duyên văn tự của Nguyên Công Hoan là ở những nụ cười trào phúng qua hàng loạt truyện ngắn đặc sắc, nhất là những tác phẩm được ông viết trong thời kì Mặt trận dân chủ Đông Dương ...

Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm

Đề bài: : Trong "Hạnh phúc của một tang gia", Vũ Trọng Phụng viết: "". Hãy chứng tỏ điều đó qua các nhân vật trong đoạn trích. Câu văn tưởng chừng ngược đời kia của Vũ Trọng Phụng đã thâu tóm cả một thứ "thế thái nhân tình" được xây dựng trên hai điều lớn nhất: sự tàn nhẫn và sự ...

Lời văn trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia

Đề bài: Lời văn của Vũ Trọng Phụng trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" đậm chất trào phúng. Hãy chứng minh. Bài làm Lời văn của Vũ Trọng Phụng trong đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" đậm chất trào phúng: Cách đặt tên nhân vật, gọi tên đồ vật; so sáng ...

Tinh thần nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu trong Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc

Đề bài: Tinh thẩn nhân đạo của Nguyễn Đình Chiểu thể hiện thế nào khi xây dựng hình tượng người nông dân anh hùng trong bài"Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc" Bài làm Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc là tác phẩm tiêu biểu cho bộ phận thơ văn yêu nước chống Pháp của Nguyễn Đình Chiểu. ...

Cảm nhận nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia

Đề bài: Cảm nhận của anh (chị) về nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng qua chương "Hạnh phúc của một tang gia" trong "Số đỏ" Bài làm Năm 1939, Vũ Trọng Phụng bước sang tuổi 24. "Ông vua phóng sự đất Bắc" liển cho ra đời năm tác phẩm lừng danh: "Giông tố", "Số đỏ", "Làm ...

Hạnh phúc của một tang gia là một màn kịch

Đề bài: Hãy chứng minh rằng "Hạnh phúc của một tang gia" là một màn kịch. Bài làm : - Vũ Trọng Phụng đã cho xuất hiện trên sân khấu cuộc đời một loạt chân dung về các kiểu người lố bịch, nham nhở từ ngòi bút biếm họa tuyệt vời. (Từ những thành viên trong nhà cụ cố Hồng ...

1 2 3 4 .. > >>