Ngoại ngữ Lớp 10

Các loại câu phủ định trong tiếng Anh

Câu phủ định là một dạng câu khá phổ biến trong tiếng anh, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa biết cách phân biệt và dùng chúng như thế nào. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC sẽ tổng hợp các dạng câu phủ định . Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn. 1.Cách viết câu phủ định Để ...

Trần Bảo Ngọc viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 10. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích đối với các bạn UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF………. STT Từ ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 16:17 ngày 10/05/2018

Tìm trung tâm tiếng anh 100% giáo viên bản ngữ ở TPHCM

Xin chào mọi người! Em là sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế. Em thì nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không. Sắp ra trường đến nơi mà kĩ năng nghe nói tiếng Anh đều không ổn. Thế này mà ra trường là nguy cơ thất nghiệp rất là cao, đặc biệt là trong thời buổi hội nhập như hiện nay. Em đã thử ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:08 ngày 10/05/2018

Vì sao học tiếng Anh 10 năm rồi mà vẫn chưa tiến bộ?

Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc taị sao mình hỏi Tiếng Anh lâu như vậy nhưng vẫn nhận thấy mình không tiến bộ ? Hay mình học sai phương pháp? Chúng ta thường xuyên học từ vựng Tiếng Anh theo lối truyền thống là từng từ đơn lẽ, quá chú trọng vào ngữ pháp,.. Và rất nhiều câu hỏi, hôm nay ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 12:01 ngày 10/05/2018

Review 4 lớp 10

(Unit 9, 10) Để học tốt Tiếng Anh 10 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 10 mới. Bạn nhấp chuột vào tên bài hoặc Xem chi tiết lời giải để ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:56 ngày 09/05/2018

Review 4 lớp 10: Skills

Review 4 (Unit 9, 10) 1. Read about three people describing some environmental problems and solutions. (Đọc về việc 3 người miêu tả một số vấn đề môi trường và giải pháp.) Hướng dẫn dịch: Những vấn đề và giải pháp môi trường Linda: Tôi đã đọc về vấn đề ...

Trần Bảo Ngọc viết 10:54 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 10: Getting Started

(trang 48 - 49 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Đại lý du lịch: Chào buổi sáng. Tôi có thể làm gì cho ông? Ông Collins: Chào buổi sáng. Chúng tôi đang nghĩ về một chuyến đi úc? Đại lý du lịch: Ông có muốn ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 10: Language

(trang 49 - 50 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary 1. How do we form adjectives from nouns or verbs? Use a dictionary and complete the table. (Chúng ta tạo tính từ từ danh từ và động từ như thế nào? Sử dụng từ điển va hoàn thành bảng sau.) Nouns/Verbs(Danh ...

Trần Bảo Ngọc viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 10: Communication and Culture

(trang 33 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable? Why? Tell your partner. (Đọc những bình luận sau vể thiết bị điện tử cá nhân. Cái nào có lý hơn? Tại sao? Kể với bạn em.) Hướng dẫn dịch: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 10: Communication and Culture

(trang 55 - 56 SGK Tiếng Anh 10 mới) Communication 1. If you have a chance to go on an eco tour, which destination in Viet Nam will you choose? Read the information about the places mentioned in this unit (Bach Ma National Park, Sa Pa, Central Highlands, Can Gio ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 10: Language

(trang 39 - 40 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary 1. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành câu với những từ trong khung.) 1. preserve 2. Deforestation 3. Fossil fuel 4. pollute 5. greenhouse effect 6. Global warming 7. Depletion ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:53 ngày 09/05/2018

Review 4 lớp 10: Language

(trang 58 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary 1. Complete these sentences using the correct forms of the words in brackets. (Hoàn thành những câu này sử dụng những dạng đúng của những từ trong ngoặc đơn.) 1. natural 2. polluted 3. environmental 4. sustainable ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 10: Project

(trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a presentation for them in which you will describe some aspects of Vietnamese culture (e.g. The rituals ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 10: Project

(trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the following survey table as a guide. (Làm việc theo nhóm từ 8 - 10 người. Tiến hành khảo sát tìm ra ai trong ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 10: Listening

(trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Look at the photo and describe what you see. (Nhìn vào hình và miêu tả những gì em thấy.) People are planting a tree. (Người ta đang trồng cây.) 2. Listen to a student's talk. What is he talking about? Tick the correct box. ...

Trần Bảo Ngọc viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 8 lớp 10: Looking Back

(trang 34 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.) 2. Listen again and put a mark (') before the stressed syllable. (Nghe lại và đặt dấu ' trước âm tiết nhấn.) 1. Complete the text with the appropriate words from the box. (Hoàn thành bài ...

Trịnh Ngọc Trinh viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 10 lớp 10: Looking Back

(trang 56 - 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) Pronunciation Say the words aloud. Put a stress mark (') before the syllable with the primary stress in each word. If necessary, use a dictionary to help you. (Đọc to những từ. Đặt dấu nhấn vào trước âm tiết mỗi từ. Nếu cần, sử ...

Trần Bảo Ngọc viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 10: Project

(trang 47 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups. (Tưởng tượng một khu vực trong đó trường em nằm ở khu vực đó đã chịu ô nhiễm môi trường. Làm theo nhóm.) Hướng dẫn dịch: ...

Trần Bảo Ngọc viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 7 lớp 10: Getting Started

(trang 16 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Kevin: Chào Maria! Mình đang đọc một quyển sách về đám cưới của người Việt Nam. Maria: Mình biết. Bạn cần thông tin cho bài tập được giao ở trường à? Kevin: ...

Lê Thị Khánh Huyền viết 10:53 ngày 09/05/2018

Unit 9 lớp 10: Getting Started

(trang 38 - 39 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Ba Nam: Con đang làm gì vậy Nam? Nam: Con đang viết bài cho tờ báo của trường. Ba Nam: Con đang viết gì vậy? Nam: À, người biên tập yêu cầu con viết một lá ...

Nguyễn Mỹ Hương viết 10:53 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>