Ngoại ngữ Lớp 10

Các loại câu phủ định trong tiếng Anh

Câu phủ định là một dạng câu khá phổ biến trong tiếng anh, tuy nhiên vẫn còn nhiều bạn chưa biết cách phân biệt và dùng chúng như thế nào. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC sẽ tổng hợp các ...

Tổng hợp từ vựng tiếng anh lớp 10

Từ vựng tiếng Anh lớp 10 thực sự rất quan trọng và cần thiết. Vì thế, hôm nay anh ngữ EFC sẽ tổng hợp danh sách các từ vựng thông dụng nhất của tiếng lớp 10. Hy vọng bài viết này thực sự ...

Tìm trung tâm tiếng anh 100% giáo viên bản ngữ ở TPHCM

Xin chào mọi người! Em là sinh viên năm 3 trường ĐH Kinh tế. Em thì nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không. Sắp ra trường đến nơi mà kĩ năng nghe nói tiếng Anh đều không ổn. Thế này mà ra ...

Vì sao học tiếng Anh 10 năm rồi mà vẫn chưa tiến bộ?

Chắc hẳn nhiều bạn thắc mắc taị sao mình hỏi Tiếng Anh lâu như vậy nhưng vẫn nhận thấy mình không tiến bộ ? Hay mình học sai phương pháp? Chúng ta thường xuyên học từ vựng Tiếng Anh theo lối ...

Review 4 lớp 10

(Unit 9, 10) Để học tốt Tiếng Anh 10 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề ...

Review 4 lớp 10: Skills

Review 4 (Unit 9, 10) 1. Read about three people describing some environmental problems and solutions. (Đọc về việc 3 người miêu tả một số vấn đề môi trường và giải pháp.) ...

Unit 10 lớp 10: Getting Started

(trang 48 - 49 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Đại lý du lịch: Chào buổi sáng. Tôi có thể làm gì cho ông? Ông ...

Unit 10 lớp 10: Language

(trang 49 - 50 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary 1. How do we form adjectives from nouns or verbs? Use a dictionary and complete the table. (Chúng ta tạo tính từ từ ...

Unit 8 lớp 10: Communication and Culture

(trang 33 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Read the following comments on personal electronic devices. Which sounds most reasonable? Why? Tell your partner. (Đọc những bình luận sau vể ...

Unit 10 lớp 10: Communication and Culture

(trang 55 - 56 SGK Tiếng Anh 10 mới) Communication 1. If you have a chance to go on an eco tour, which destination in Viet Nam will you choose? Read the information ...

Unit 9 lớp 10: Language

(trang 39 - 40 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary 1. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành câu với những từ trong khung.) 1. preserve 2. ...

Review 4 lớp 10: Language

(trang 58 SGK Tiếng Anh 10 mới) Vocabulary 1. Complete these sentences using the correct forms of the words in brackets. (Hoàn thành những câu này sử dụng những dạng ...

Unit 7 lớp 10: Project

(trang 25 SGK Tiếng Anh 10 mới) As part of an education exchange programme, a group of foreign students will visit your school for two months. Your group will have to prepare a ...

Unit 10 lớp 10: Project

(trang 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Work in groups of 8 to 10. Carry out a survey to find out who in your group has been on an eco tour and who has never been on one. Use the ...

Unit 9 lớp 10: Listening

(trang 43 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Look at the photo and describe what you see. (Nhìn vào hình và miêu tả những gì em thấy.) People are planting a tree. (Người ta ...

Unit 8 lớp 10: Looking Back

(trang 34 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and repeat. (Nghe và lặp lại.) 2. Listen again and put a mark (') before the stressed syllable. (Nghe lại và đặt dấu ' ...

Unit 10 lớp 10: Looking Back

(trang 56 - 57 SGK Tiếng Anh 10 mới) Pronunciation Say the words aloud. Put a stress mark (') before the syllable with the primary stress in each word. If necessary, ...

Unit 9 lớp 10: Project

(trang 47 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Imagine the area in which your school is located has suffered from environmental pollution. Work in groups. (Tưởng tượng một khu vực trong đó ...

Unit 7 lớp 10: Getting Started

(trang 16 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read. (Lắng nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Kevin: Chào Maria! Mình đang đọc một quyển sách về đám cưới của ...

Unit 9 lớp 10: Getting Started

(trang 38 - 39 SGK Tiếng Anh 10 mới) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch: Ba Nam: Con đang làm gì vậy Nam? Nam: Con đang viết bài cho tờ ...

1 2 3 4 .. > >>