Hóa học Lớp 7

Chứng minh câu nói Học, học nữa, học mãi, Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội và sự phát triền nhanh chóng của khoa học- kĩ thuật, đòi ...

– Chứng minh câu nói Học, học nữa, học mãi. Trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội và sự phát triền nhanh chóng của khoa học- kĩ thuật, đòi hỏi học sinh chúng ta cũng như tất cả mọi người phải không ngừng học tập để có trình độ đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Vì thế, Lê -nin đã từng nhắc nhở: ...

Nguyễn Minh viết 19:44 ngày 25/04/2018
1