Giáo dục công dân Lớp 9

Giải bài tập Bài 14 trang 50 SGK GDCD lớp 9: Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân...

Giải bài tập Bài 14 trang 50 SGK GDCD lớp 9: Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Trẻ em ngoài việc học tập có thể làm những việc gia đình vừa sức để giúp đỡ bố mẹ. 1. Theo em, trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ? Vì sao ? a) Trẻ em có quyền học tập, vui ...

Nguyễn Minh viết 15:11 ngày 26/04/2018

Bài 3: Dân chủ và kỷ luật - SBT

Bài 1 trang 15 Sách bài tập (SBT) GDCD 9 Em hiểu thế nào là dân chủ ? Thế nào là kỉ luật ? Trả lời + Dân chủ là mọi người được làm chủ công việc tập thể, xã hội, được biết, được tham gia bàn bạc, góp phần giám sát những công việc chung của tập thể, của ...

Nguyễn Minh viết 07:16 ngày 24/04/2018

Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới

Trả lời gợi ý Bài 5 trang 18 SGK GDCD lớp 9 a) Qua quan sát ảnh và đọc các thông tin, sự kiện trên, em có suy nghĩ gì về tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước khác ? Trả lời - Tính đên tháng 10 — 2002, Việt Nam có 47 tể chức hữu nghị song phương và đa ...

Nguyễn Minh viết 00:06 ngày 24/04/2018
1 2 3 >