Công nghệ Lớp 10

Bài 1: Bài mở đầu

Bài 1: Bài mở đầu

don viết 09:04 ngày 18/05/2018

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:04 ngày 18/05/2018

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch

Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài 21: Ôn tập chương 1

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi

Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 39: Ôn tập chương 2

Bài 39: Ôn tập chương 2

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 49: Bài mở đầu

Bài 49: Bài mở đầu

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Câu 3 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Lời giải: - Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Tìm những nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn, tìm hiểu lí do tại sao chưa được ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải: - Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau: + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 160 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Hãy phân tích các bước tiến hành lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. Lời giải: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh gồm 2 bước cơ bản: - Phân tích: + Đánh giá nhu cầu thị trường, pháp luật liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. + Đánh ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 162 Công nghệ 10

: Em hãy nhận xét việc khởi nghiệp kinh doanh của chị H và anh T. Lời giải: Việc khởi nghiệp của chị H và anh T rất thành công do cả 2 người đều có và tận dụng được những phù hợp cho kinh doanh. Việc trồng hoa đem lại thu nhập và vừa sức với chị, đồng thời nhu ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 162 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Chị H và anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào? Lời giải: - Chị H cải tạo vườn để trồng hoa, ban đầu chị dậy sớm để giao cho các cửa hàng, sau đó do chất lượng tốt nên lượng khách hàng tăng, dẫn đến các cửa hàng phải ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 160 Công nghệ 10

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh : Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh nào? Theo em, lĩnh vực kinh doanh nào là thuận lợi nhất? Lời giải: - Ở địa phương em có những lĩnh vực kinh doanh sau: + Dịch vụ: Internet, chuyển phát, sửa chữa xe... + Sản ...

Nguyễn Minh viết 10:29 ngày 09/05/2018

Câu 5 trang 152 Công nghệ 10

Bài 49: Bài mở đầu : Công ti là gì? Có những loại công ti nào? Lời giải: - Công ti là một doanh nghiệp có ít nhất là 2 thành viên, lợi nhuận và lỗ được chia theo phần vốn góp, tuy nhiên chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phần vốn góp vào công ti. ...

Nguyễn Minh viết 10:28 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 134 Công nghệ 10

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá : Nêu một số phương pháp bảo quản cá và quy trình tóm tắt bảo quản cá bằng phương pháp lạnh. Lời giải: - Một số phương pháp bảo quản cá: + Sử dụng nước đá (khí lạnh, ướp đông,...) để giảm sự hoạt động của vi sinh vật giữ ...

Nguyễn Minh viết 10:26 ngày 09/05/2018

Câu 11 trang 117 Công nghệ 10

Bài 39: Ôn tập chương 2 : Hãy nêu những yêu cầu kĩ thuật của ao nuôi cá. Mục đích của các công việc trong quy trình chuẩn bị ao nuôi cá. Lời giải: - Yêu cầu kĩ thuật của ao nuôi cá: Diện tích ao càng lớn càng tốt, độ sâu từ 1.8 – 2 m, đáy ao bằng phẳng, có bùn dày ...

Nguyễn Minh viết 10:25 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 112 Công nghệ 10

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi : Kháng sinh được sử dụng trong trường hợp nào? Khi sử dụng kháng sinh cần chú ý những đặc điểm gì? Lời giải: - Kháng sinh được sử dụng khi vật nuôi bị bệnh do vi khuẩn, nguyên sinh ...

Nguyễn Minh viết 10:25 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 112 Công nghệ 10

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi : Em hãy phân biệt sự khác nhau trong vai trò của vacxin và thuốc kháng sinh trong việc phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi. Lời giải: Sự khác nhau trong vai trò giữa vacxin và ...

Nguyễn Minh viết 10:24 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 102 Công nghệ 10

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản : Nêu các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. Quy trình chuẩn bị nuôi ao cá. Lời giải: - Các tiêu chuẩn của ao nuôi cá: + Diện tích càng rộng càng tốt, thường thì độ rộng là 0.5-1 ha. + Có độ sâu khoảng 1.8 – 2m, đáy ...

Nguyễn Minh viết 10:24 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 110 Công nghệ 10

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi (trang 110 sgk Công nghệ 10): Em hãy cho biết có được sử dụng vac xin cho vật nuôi đã bị nhiễm bệnh không? Trả lời: Không được sử dụng vì vac xin chỉ giúp cơ thể vật nuôi có kháng ...

Nguyễn Minh viết 10:24 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 104 Công nghệ 10

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi (trang 104 sgk Công nghệ 10): Theo em, cần phải làm gì để nâng cao khả năng kháng bệnh cho vật nuôi. Trả lời: - Ta phải tiêm vắc xin cho vật nuôi để vật nuôi có khả năng miễn dịch.,/ - Có chế độ dinh dưỡng, ...

Nguyễn Minh viết 10:23 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 80 Công nghệ 10

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống : Công nghệ cấy truyền phôi là gì? Trình bày cơ sở khoa học của việc cấy truyền phôi? Lời giải: - Công nghệ cấy truyền phôi là đưa phôi được tạo ra từ một cá thể cái này vào cơ thể của một cá thể cái khác, ...

Nguyễn Minh viết 10:21 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 83 Công nghệ 10

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi (trang 83 sgk Công nghệ 10): Theo em, để đảm bảo cung cấp đủ tiêu chuẩn ăn cho vật nuôi trên, có nhất thiết phải sử dụng các loại thức ăn trong khẩu phần đã nêu hay không? Trả lời: Không nhất thiết phải sử dụng các loại thức ...

Nguyễn Minh viết 10:21 ngày 09/05/2018

Câu 4 trang 76 Công nghệ 10

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản : Thế nào là lai gây thành? Mục đích của lai gây thành có gì giống và khác lai kinh tế? Lời giải: Lai kinh tế Lai gây thành Giống nhau Đều là lai giữa hai hay nhiêu giống, tạo ra thế hệ sau có ...

Nguyễn Minh viết 10:21 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 78 Công nghệ 10

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản : Trình bày các công đoạn của quy trình sản xuất cá giống. Lời giải: Quy trình sản xuất cá giống có 4 giai đoạn: - Giai đoạn 1: Chọn lọc nuôi dưỡng cá bố mẹ. - Giai đoạn 2: Cho cá đẻ có thể là tự nhiên hoặc ...

Nguyễn Minh viết 10:20 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 78 Công nghệ 10

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản (trang 78 sgk Công nghệ 10): Em hãy nghiên cứu hai sơ đồ và cho biết các công đoạn trong quy trình sản xuất cá giống và gia súc giống có điểm gì giống và khác nhau. Trả lời: - Giống nhau: Đều qua 4 bước, các bước ...

Nguyễn Minh viết 10:20 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 76 Công nghệ 10

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản : Thế nào là lai kinh tế, vẽ sơ đồ lai kinh tế hai giống và lai kinh tế ba giống? Cho ví dụ: Lời giải: - Lai kinh tế là lai giữa các cá thể khác giống, tạo ra thế hệ sau có sức sản xuất cao hơn nhưng chỉ ...

Nguyễn Minh viết 10:19 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>