Công nghệ Lớp 10

Bài 1: Bài mở đầu

Bài 1: Bài mở đầu

don viết 09:04 ngày 18/05/2018

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:04 ngày 18/05/2018

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch

Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài 21: Ôn tập chương 1

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi

Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 39: Ôn tập chương 2

Bài 39: Ôn tập chương 2

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

don viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 49: Bài mở đầu

Bài 49: Bài mở đầu

Son Dong viết 09:05 ngày 18/05/2018

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Trịnh Ngọc Trinh viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

don viết 09:05 ngày 18/05/2018

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Son Dong viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Lê Thị Khánh Huyền viết 09:06 ngày 18/05/2018

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Nguyễn Mỹ Hương viết 09:05 ngày 18/05/2018

Câu 6 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: - Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường. - Xác định cơ hội kinh doanh mà ...

WeagmaZoorm viết 10:31 ngày 09/05/2018

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp (trang 176 sgk Công nghệ 10): Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào? Trả lời: Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn: - Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm. - Gọi vốn của cộng đồng. - Chính chủ ...

van vinh thang viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp. Lời giải: - Kế hoạch bán hàng xác định dựa trên nhu cầu thị trường được thể hiện bằng các hợp đồng của khách hàng. - Kế hoạch bán hàng được tính bằng ...

Gregoryquary viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào? Lời giải: Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn: - Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm. - Gọi vốn của cộng đồng. - Chính chủ doanh nghiệp. - Huy động đóng góp ...

EllType viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 5 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lời giải: - Doanh thu, thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu lớn và có khả năng tăng ...

nguyễn phương viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Lời giải: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung sau: - Xác định khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng. - Nghiên cứu ...

Mariazic1 viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ. Lời giải: - Quyền quản lí, giải quyết mọi vấn đề tập trung ở một người là giám đốc doanh nghiệp. - Ít các quản lí trung gian, số lượng nhân viên ít. - Cấu trúc đơn giản, ...

WeagmaZoorm viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Lời giải: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích: - Nghiên cứu nhu cầu của khác hàng đối với hàng hóa mà doanh nghiệp kinh doanh. Từ đó có lựa chọn phù hợp để kinh ...

EllType viết 10:31 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 165 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 2 : lầm gì khi đầu tư dây chuyền hiện đại của Đức? Lời giải: Kính của ông X tuy rẻ hơn, nhưng chất lượng tương đương nhưng mọi người thực tế vẫn chưa biết được chất lượng thực của những tấm kính đó, với một sản phẩm như vậy có giá tuy rẻ hơn kính ...

pov-olga4 viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 4 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp. Lời giải: - Hạch toán kinh tế là việc tính toán, thống kê các chi phí và khoản thu để đưa ra kết luận về doanh thu của doanh nghiệp. Hạch toán kinh tế ...

oranh11 viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì? Lời giải: Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc sau: - Phân chia sử dụng đúng các nguồn lực tại chính, nhân lực, ...

Mariazic1 viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 4 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: - Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển ...

nguyễn phương viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 6 trang 163 Công nghệ 10

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh : Cơ hội kinh doanh của chị D và bác A có phù hợp không ? Vì sao? Lời giải: - Cơ hội kinh doanh của chị D phù hợp: Do thức ăn ngan, lợn ăn cùng loại thức ăn sẽ giảm thời gian chế biến nếu nuôi 2 vật nuôi không dùng ...

pov-olga4 viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Nội dung của kế hoạch kinh doanh cơ bản tập trung trả lời 5 câu hỏi sau: - Bán hàng như thế nào?. Từ đó xây dựng kế hoạch bán hàng. - Sản xuất như thế ...

pov-olga4 viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 164 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 1 : Tại sao hai chị em Lan và Mai lại quyết định mở cửa hàng sách và coi đây là một “mỏ vàng”? Lời giải: - Vì hai chị em ở gần một trường đại học lớn nên nhu cầu sử dụng sách rất cao. - Đối thủ cạnh tranh duy nhất đã bị đóng cửa. ...

WeagmaZoorm viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 3 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Lời giải: - Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp: Tìm những nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn, tìm hiểu lí do tại sao chưa được ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải: - Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau: + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu ...

Nguyễn Minh viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 8 trang 163 Công nghệ 10

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh : Em hãy nhận xét về mục tiêu của bác A khi quyết định làm dịch vụ cho thuê truyện và sách. Lời giải: Mục tiêu của bác A là phù hợp với bác, vừa có việc làm cho vui lại có thêm thu nhập. Tham khảo bài 52 Công ...

pov-olga4 viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 165 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 2 : Ông Giám đốc công ti X đã sửa chữa sai lầm trên như thế nào? Lời giải: Ông Giám đốc đã cho phép làm kính với tất cả các mức giá, từ đó có những khách hàng kiểm định được chất lượng kính của công ti, ngoài ra công ti có đa dạng khuôn có thể làm ...

Gregoryquary viết 10:30 ngày 09/05/2018

Câu 2 trang 164 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 1 : Tại sao hại chị em Lan và Mai lại phải đóng cửa cửa hàng? Lời giải: - Vì chi phí vay lớn, khoản nợ (tiền lãi mỗi tháng) cao. - Xuất hiện một đối thủ cạnh tranh có lợi thế hơn về vị trí (gần hơn), rẻ hơn (do phải tăng giá để bù khoản nợ), mà ...

Gregoryquary viết 10:30 ngày 09/05/2018
1 2 3 4 .. > >>