Công nghệ Lớp 10

Bài 1: Bài mở đầu

Bài 1: Bài mở đầu

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất

Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt

Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bài 7: Một số tính chất của đất trồng

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch

Bài 14: Thực hành - Trồng cây trong dung dịch

Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Bài 16: Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại

Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 15: Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bài 17: Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Bài 22: Quy luật sinh trưởng, phát dục của vật nuôi

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Bài 24: Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi

Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi

Bài 23: Chọn lọc giống vật nuôi

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

Bài 26: Sản xuất giống trong chăn nuôi và thủy sản

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Bài 25: Các phương pháp nhân giống vật nuôi và thủy sản

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Bài 28: Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Bài 30: Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Bài 27: Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Bài 29: Sản xuất thức ăn cho vật nuôi

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Bài 32: Thực hành Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi cá

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Bài 31: Sản xuất thức ăn nuôi thủy sản

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Bài 34: Tạo môi trường sống cho vật nuôi và thủy sản

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Bài 36: Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát-xơn và cá trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do virut

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Bài 38: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vacxin và thuốc kháng sinh

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Bài 37: Một số loại vacxin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm

Bài 39: Ôn tập chương 2

Bài 39: Ôn tập chương 2

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Bài 43: Bảo quản thịt, trứng, sữa và cá

Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả

CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

CHƯƠNG IV. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

Bài 49: Bài mở đầu

Bài 49: Bài mở đầu

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Câu 6 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: - Thành ...

Trả lời câu hỏi Bài 55 trang 176 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp (trang 176 sgk Công nghệ 10): Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào? Trả lời: Vốn kinh doanh có thể huy động ...

Câu 3 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp. Lời giải: - Kế hoạch bán hàng xác định dựa trên nhu ...

Câu 3 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào? Lời giải: Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn: - Huy động vốn ...

Câu 5 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp. Lời giải: - Doanh thu, thị ...

Câu 1 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh nghiệp gồm những nội dung gì? Lời giải: Xây dựng phương án kinh doanh cho một doanh ...

Câu 1 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ. Lời giải: - Quyền quản lí, giải quyết mọi vấn đề tập trung ở một người là ...

Câu 2 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích gì? Lời giải: Nghiên cứu thị trường doanh nghiệp nhằm mục đích: - Nghiên cứu ...

Câu 1 trang 165 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 2 : lầm gì khi đầu tư dây chuyền hiện đại của Đức? Lời giải: Kính của ông X tuy rẻ hơn, nhưng chất lượng tương đương nhưng mọi người thực tế vẫn chưa ...

Câu 4 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp. Lời giải: - Hạch toán kinh tế là việc tính toán, thống ...

Câu 2 trang 181 Công nghệ 10

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp : Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì? Lời giải: Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của ...

Câu 4 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: - Đầu ...

Câu 6 trang 163 Công nghệ 10

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh : Cơ hội kinh doanh của chị D và bác A có phù hợp không ? Vì sao? Lời giải: - Cơ hội kinh doanh của chị D phù hợp: Do ...

Câu 2 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Lời giải: Nội dung của kế hoạch kinh doanh cơ bản tập trung trả lời ...

Câu 1 trang 164 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 1 : Tại sao hai chị em Lan và Mai lại quyết định mở cửa hàng sách và coi đây là một “mỏ vàng”? Lời giải: - Vì hai chị em ở gần một trường ...

Câu 3 trang 173 Công nghệ 10

Bài 54: Thành lập doanh nghiệp : Trình bày nội dung và quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp. Lời giải: - Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho ...

Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh : Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao? Lời giải: - Kế hoạch ...

Câu 8 trang 163 Công nghệ 10

Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh : Em hãy nhận xét về mục tiêu của bác A khi quyết định làm dịch vụ cho thuê truyện và sách. Lời giải: Mục tiêu của bác ...

Câu 2 trang 165 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 2 : Ông Giám đốc công ti X đã sửa chữa sai lầm trên như thế nào? Lời giải: Ông Giám đốc đã cho phép làm kính với tất cả các mức giá, từ đó có những ...

Câu 2 trang 164 Công nghệ 10

Bài đọc thêm 1 : Tại sao hại chị em Lan và Mai lại phải đóng cửa cửa hàng? Lời giải: - Vì chi phí vay lớn, khoản nợ (tiền lãi mỗi tháng) cao. - Xuất hiện một đối ...

1 2 3 4 .. > >>