21/06/2018, 14:48

Số hữu tỉ là gì, định nghĩa khái niệm tập hợp số hữu tỉ Q

Số hữu tỉ là gì, định nghĩa khái niệm tập hợp số hữu tỉ có ký hiệu Q và các tính chất cơ bản của số hữu tỷ trong toán học đầy đủ nhất. Việc ghi nhớ các tập hợp số rất quan trọng, giúp học sinh dễ dàng giải toán được chính xác. Bạn cũng sẽ thấy sự khác biệt giữa số hữu tỉ và các tập hợp số như số tự ...

Số hữu tỉ là gì, định nghĩa khái niệm tập hợp số hữu tỉ có ký hiệu Q và các tính chất cơ bản của số hữu tỷ trong toán học đầy đủ nhất. Việc ghi nhớ các tập hợp số rất quan trọng, giúp học sinh dễ dàng giải toán được chính xác. Bạn cũng sẽ thấy sự khác biệt giữa số hữu tỉ và các tập hợp số như số tự nhiên, số nguyên.

Số hữu tỉ là gì

Số hữu tỉ là gì?Số hữu tỉ là tập hợp các số có thể biểu diễn dưới dạng phân số a/b (thương), trong đó a và b là các số nguyên (Z) với b≠0. Ký hiệu tập hợp các số hữu tỉ là Q. Giờ thì bạn đã biết, q là tập hợp số gì rồi đúng không. Tập hợp số hữu tỉ là tập hợp đếm được.

Q = {x|x = a/b; a ϵ Z, b ϵ Z và b ≠0}

Như vậy, số hữu tỉ sẽ bao gồm:

-Các số tự nhiên (N) ví dụ 1, 2, 3…

-Số thập phân vô hạn tuần hoàn: ví dụ 0,333… (vì viết được dưới dạng 1/3).

-Sô nguyên Z: ví dụ -3, -2, -1, 0, 1 vì như -1 = -1/1, hay 0 = 0/1 đều thỏa mãn định nghĩa số hữu tỉ.

Nói tóm lại, Số hữu tỉ bao gồm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn, tập hợp số nguyên.

Lưu ý: một số bạn hỏi số thập phân vô hạn tuần hoàn có phải là số hữu tỉ hay không? Giainghia.com xin trả lời: Số thập phân vô hạn tuần hoàn không phải là số hữu tỷ, vì nó không thể viết được dưới dạng phân số như 0,238431…

Nhiều bạn hỏi: căn 2 có phải là số hữu tỉ không? – Xin trả lời, căn bậc 2 không phải là số hữu tỉ mà là số vô tỉ. 0 có phải là số hữu tỉ? – Xin trả lời, số 0 là số hữu tỉ (nó cũng gọi là số tự nhiên, số nguyên).

Tính chất của số hữu tỉ là:

  • Nhân số hữu tỉ có dạng a/b * c/d = a.c/ b.d
  • Chia số hữu tỉ có dạng a/ b : c/d = a.d/ b.c

Cách viết số hữu tỉ: một số hữu tỉ có thể viết ở nhiều dạng: số thập phân, phân số. Đặc biệt với số hữu tỉ âm, có thể có 3 cách viết. Ví dụ -3/5 có thể viết thành -3/5; 3/-5 và -0,6.

Số hữu tỉ dương là Số hữu tỉ lớn hơn 0. Số hữu tỉ âm là Số hữu tỉ nhỏ hơn 0. Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Tham khảo Các tập hợp số:

  • N: Tập hợp số tự nhiên (Natural numbers)
  • Z: Tập hợp số nguyên (Integers)
  • Q: Tập hợp số hữu tỉ (Rational numbers)
  • I = RQ: Tập hợp số vô tỉ (Irrational numbers)
  • R: Tập hợp số thực (Real numbers)

Trên đây, giainghia.com đã trình bày khái niệm tập hợp số hữu tỉ là gì đầy đủ và chính xác nhất. Nếu còn gặp khó khăn trong việc xác định số hữu tỉ thì bạn có thể để lại lời nhắn ở phần bình luận. Bạn cũng đừng nhầm lẫn số hữu tỉ với số vô tỉ nhé. Chúc các bạn may mắn!

0