28/05/2017, 19:48

Sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống được miêu tả như thế nào?

Đề bài: Sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống được miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây Trong Hoàng Lê nhất thống chí, các tác giả Ngô Gia văn phái không chỉ xây dựng hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ mà còn tái hiện lại ...

Đề bài: Sự thảm hại của quân tướng nhà Thanh và vua tôi Lê Chiêu Thống được miêu tả như thế nào? Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây Trong Hoàng Lê nhất thống chí, các tác giả Ngô Gia văn phái không chỉ xây dựng hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ mà còn tái hiện lại vẻ thảm hạ của quân tướng nhà Thanh cũng như vua tôi Lê Chiêu Thống: + Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kị mã ...

Đề bài: Em có nhận xét gì về lối văn trần thuật ở đây

Trong Hoàng Lê nhất thống chí, các tác giả Ngô Gia văn phái không chỉ xây dựng hình tượng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ mà còn tái hiện lại vẻ thảm hạ của quân tướng nhà Thanh cũng như vua tôi Lê Chiêu Thống:

+ Tôn Sĩ Nghị sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc áo giáp, dẫn bọn lính kị mã của mình của mình chuồn trước qua cầu phao, rồi nhằm hướng bắc mà chạy. Quân sũ các doanh nghe tin đều hoảng hồn, tan tác bỏ chạy, tranh nhau qua cầu sang sông, xô nhau xuống nước mà chết rất nhiều.

+ Vua Lê ở trong điện, nghe tin có việc biến ấy, vội xã cùng bọn Lê Quýnh, Trịnh Hiến đưa thái hậu ra ngoài. Cả bọn chạy đến bến sông thì thấy cầu phao đã đứt, thuyền bè cũng không, bèn gấp rút chạy đến Nghi Tàm, thình lình bắt gặp chiếc tàu đánh cá, vội cướp lấy rồi chạy sang bờ bắc. Trưa này ồng 6, vua Lê và những người tùy tùng chạy đến núi Tam Tằng.

à Chạy theo Tôn Sĩ Nghị và chịu nỗi nhục của người đi cầu cạnh van xin,mất tư cách của người quân vương.

_Nghệ thuật kể chuyện xen kẽ một cách sinh động, cụ thể, gây ấn tượng mạnh với người đọc.

 

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

HOÀNG LÊ NHẤT THỐNG CHÍ

QUANG TRUNG

QUANG TRUNG NGUYỄN HUỆ

LÊ CHIÊU THỐNG

 

 

0