20/09/2021, 10:49

Thực hiện phép tính

(x^2y^2 - 1/3xy + 3y) (x - 3y)

Bài liên quan

Phương Uyên Thân

0 chủ đề

0 bài viết

0