05/07/2021, 14:13

Trường hợp nào thì điện thông qua một mặt kín bất kỳ bằng không.Vì sao?

Trường hợp nào thì điện thông qua một mặt kín bất kỳ bằng không.Vì sao? 

Bài liên quan

Tài Đanh

0 chủ đề

0 bài viết

0