01/09/2021, 18:56

Tóm tắt mẩu truyện sau:

Tóm tắt mẩu truyện sau:

Gia đình nọ rất quý mến ông lão mù nghèo khổ và rách rưới- người hàng tuần vẫn mang rau đến bán cho họ. Một hôm, ông lão khoe: “Không biết ai đã để trước cửa nhà của tôi một thùng quần áo cũ”. Gia đình biết ông lão cũng thiếu thốn nên rất vui: “Chúc mừng ông! Thật là tuyệt!”. Ông lão mù nói: “Tuyệt thật! Nhưng tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thật sự cần những quần áo đó.”

Bài liên quan

Thảo Cute

0 chủ đề

0 bài viết

+1