22/09/2021, 08:11

Tìm ba số tự nhiên lẻ liên tiếp, biết tích của hai số sau lớn hơn tích của hai số đầu là 68.

(n = 15) n, n +2, n +4

Trần Anh Mỹ viết 01:50 ngày 18/06/2022

3 số đó gọi là Đẩu, Giữa, và Cuối
Tích hai số đầu gọi là T1, và tích hai số sau gọi là T2.
T2 giống T1 ở chỗ nó đều có thừa số Giữa, nhưng khác ở chỗ thừa số kia là số Đầu và số Cuối thì chênh nhau là 2.
Sự chênh lệch đó chính là 2 lần số Giữa.
Vậy số Giữa là 34. Lần lượt ta có số Đầu là 33, và số Cuối là35.
Thử lại coi có đúng không nhé:
34 X 33 = 1122
34 X 35 = 1190
Cộng 1122 với 68 thì ra 1190. Vậy thì ta đã tìm ra đúng 3 con số như đã đòi hỏi.
Cách làm này chỉ suy nghĩ một chút, nhẩm cũng ra, việc gì phải lập phương trình, giải phương trình cho mệt?

Trần Anh Mỹ viết 02:02 ngày 18/06/2022

À tôi đọc lại, thì đã bị đọc thiếu một chữ "lẻ."
Vậy thì phải làm lại bài này. Vẫn gọi ba số là Đẩu, Giữa, và Cuối, tích là T1, T2.
Khác ở chỗ chênh nhau 4 lần số Giữa.
Vậy số Giữa là 17, số Đầu là 15, số Cuối là 19.

Thử lại:
17 X 15 = 255
17 X 19 = 323
323 - 155 = 68

Lời giải này khác lời giải trước ở chỗ là số lẻ. Thế nhưng cách suy luận thì cũng chỉ là một.

Vậy bà con áp dụng làm bài với câu hỏi "Tìm ba số tự nhiên chẵn liên tiếp" và hai tích số chênh nhau là 64 xem sao nhé?

Bài liên quan

Phương Uyên Thân

0 chủ đề

0 bài viết

0